ТОП 10:

Із якої тканини виникає лейоміома?А. Жирової тканини;

В. Судинної тканини;

С. Сполученої тканини;

Д. Епітеальної тканини;

Е. Гладенької м'язової тканини.

Із якої тканини виникає тератома?

А. Лімфоїдної;

В. Мۥязової;

С. Кісткової;

Д. Епітеальної;

Е. Нервової тканини.

Із якої тканини виникає ліпома?

А. Сполучної тканини;

В. Мۥязової тканини;

С. Нервової тканини;

Д. Епітеліальної тканини;

Е. Слизової тканини.

До якого методу діагностики відноситься гастроскопія?

А. Біопсія;

В. Дуоденоскопія;

С. Ендоскопія;

Д. Рідіоізотопому методу;

Е. Цітологічному методу.

Який із існуючих методів лікування пухлин відноситься до симптоматичного?

А. Гормонотерапія;

В. Антибіотикотерапія;

С. Променева терапія;

Д. Протизапальне лікування;

Е. Оперативне.

7. У хворого з кровотечею пухлини шлунку, знайдено в лівій надключичній ділянці „Вірховський лімфовузол”. Яке показано лікування?

А. Радикальна операція;

В. Секторальна резекція шлунку;

С. Видалення „Вірховського лімфовузла”;

Д. Паліативна операція;

Е. Променева терапія.

Хворому 64-роки встановлено діагноз: рак кардіонального відділу стравоходу ІY ст. Через стравохід проходить тільки вода. Яку допомогу необхідно надати хворому?

А. Проводити бужірування стравоходу;

В. Видалення стравоходу;

С. Накласти гастростому;

Д. Накласти гастроентероанастомоз;

Е. Проводити парантеральне харчування.

У хворого під час операції знайдена пухлина, яка проростає всі шари стінки шлунку, знайдені метастази в регіонарні лімфовузли. Віддалені метастази не знайдені. Пухлина рухлива. Яка стадія процесу?

А. І;

В. ІІ;

С. ІІІ;

Д. ІY;

Е. Злоякісна пухлина сумнівна.

10. Злоякісній пухлині характерні місцеві ознаки:

А. Наявність капсули;

В. Мۥягка при обмацуванні;

С. Метастазування в лімфовузли;

Д. Виражений запальний процес;

Е. Виражена болючість при пальпації.

Хворий госпіталізований з діагнозом: кишкова непрохідність. Відмічає схуднення на 12кг., слабкість, наявність в калі слизі і крові. Яка найбільш вірогідна непрохідності?

А. Спайкова хвороба;

В. Виразковий коліт;

С. Глистна інвазія;

Д. Пухлина кишечника;

Е. Копростаз.

На рентгенограмі тканин яке утвореня буде найбільш щільним?

А. Кіста;

В. Одонтома;

С. Остеома;

Д. Фіброма;

Е. Міома.

13. В залежності від гістологічної будови внутрішньокісткові фіброми не бувають:

А. Осифіцірующими;

В. Петрифіцірующими;

С. Міксоматозними;

Д. Нейрофібромами;

Е. Лімфогенними.

Що нагадує на рентгенограмі фіброма?

А. Кісту;

В.Хронічний остеомієліт;

С. Злоякісну пухлину;

Д. Міому;

Е. Ліпому.

В якої злоякісної пухлини найбільш агресивний характер росту?

А. Високодиференційованої;

В. Середньодиференційованої;

С. Низькодиференційованої;

Д. Солідний рак;

Е. Скір.

Із якої тканини походить міксома?

А. Епітеліальної;

В. Сполучної;

С. Мۥязової

Д. Судинної;

Е. Слизової.

В якому віці частіше зустрічається саркома Юінга?

А. В новонароджених;

В. Дітей раннього грудного віку;

С. В дітей підросткового віку;

Д. В дорослих;

Е. В людей похилого віку.

Рак. якого ґенезу ця пухлина?

А. Епітеліального;

В.Із сполученої тканини;

С. Судинного походження;

Д. М"язевого походження;

Е. Із нервової тканини.

Абластика це?

А. Профілактика рецидиву і метастазування пухлини, яка включає в себе видалення пухлини одним блоком з лімфовузлами в межах здорових тканин;

В. Операція, основана на видаленні пухлини за допомогою лазера;

С. Операція яка включає в себе видаленню злоякісної пухлини кріо- хірургічним методом;

Д. Видалення оперативно тільки названої пухлини;

Е. Операція – видалення тільки первинної пухлини. з наступною хіміотерапією.

20. Ознаками переродження невуса в злоякісну пухлину не являється:

А. Значне збільшення його в розмірі;

В. Зміна ступеню пігментації;

С. Покриття його виразками;

Д. Виникнення волосся на невусі;

Е. Збільшення реґіонарних лімфовузлів.

21. Меланома це:

А. Злоякісна пухлина;

В. Доброякісна пухлина;

С. Вроджена вада розвитку шкіри;

Д. Пухлиноподібне утворення;

Е. Пухлина із лімфоїдної тканини.

22. Лікування меланоми шкіри:

А. Хірургічне;

В. Консервативне;

С. Комбіноване ( спочатку променеве, а потім хірургічне).

Д. Хіміотерапія;

Е. Гормонотерапія.

Наскільки сантиметрів від краю меланоми необхідно відступити при її видаленні?

А. По краю пухлини;

В. Відступити на 0,5 см від краю пухлини;

С. Відступити на 1 см від краю пухлини;

Д. Відступити на 2 см від краю пухлини ;

Е. Відступити на 3 см від краю пухлини.

24. Синоніми рака:

А. Амелобластома;

В. Циліндрома;

С. Карцінома;

Д. Саркома;

Е. Лімфома.

У хворого рак нижньої губи Т2NоМо, яка це стадія?

А. І;

В. ІІ;

С. ІІІ;

Д. ІY;

Е. in situ.

26. По будові гемангіоми бувають:

А. Плоскі, капілярні;

В. Гілчасті, гроновидні;

С. Капілярні, гілчасті, кавернозні, змішані;

Д. Капілярні, гілчасті, кистозні;

Е. Капілярні, кистозні, кавернозні.

Для склерозуючого лікування гемангіом, що знаходиться в глибині м'яких тканини використовується?

А.40% етиловий спирт;

В. 20% розчин глюкози;

С. Преднізолон;

Д. Рідкий азот;

Е. Новокаїн.

28. Які існують методи лікування гемангіом м "яких тканин?

А. Кріодеструкція, електрокоагуляція, склерозуюча терапія, хірургічний метод;

В. Кріодеструкція, електрокоагуляція, променева і склерозуюча терапія, хірургічний і комбінований метод;

С. Кріодеструкція, променева і склерозуюча терапія, хірургічний і комбінований метод;

Д. Електрокоаляція, склерозуюча терапія, хірургічний і комбінований метод;

Е. Склерозуючий метод, електрокоаляція.

29. Лімфангіоми по будові бувають;

А. Гілчаста, гроновидна;

В. Капілярна, гроновидна, кавернозна, змішана;

С. Капілярна, гілчаста, кистозна;

Д. Капілярна, кистозна, кавернозна, печериста;

Е. Капілярна, кистозна, печериста.

Які межі характерні для лімфангіоми?

А. Має грубу капсулу;

В. Має тонку капсулу;

С. Капсула відсутня;

Д. Має чіткі межі;

Е. Має відносно чіткі межі.

Як називаються виявлені пухлини, які розвиваються із оболонки периферічних нервів?

А. Невріноми;

В. Нейрофіброми;

С. Гангліоневроми;

Д. Невріноми і нейрофіброми;

Е. Хемодекитоми.

Як називаються неврогенні пухлини, що розвиваються із парагангліонарних структур?

А. Невріноми;

В. Нейрофіброми;

С. Невріноми і нейрофібром;

Д. Хемодектоми;

Е. Гангліоневроми.

33. Нейрофіброматоз це:

А. Наявність численних фібром;

В. Наявність численних нейрофібром;

С. Наявність численних невріном, гангліоневром;

Д. Наявність численних ліпом;

Е. Наявність численних лічфангіом і ліпом.

Рабдоміома – це доброякісна пухлина, яка складається із клітин?

А. Поперечносмугастої мускулатури;

В. Глоденькомۥязевої мускулатури;

С. Поперечносмугастої мускулатури і жирової тканини;

Д. Поперечносмугастої мускулатури і сполучної тканини;

Е. Сполучної і нервової тканини.

Що не характерно для злоякісних пухлин?

А. Експансивний ріст;

В. Метастазування в лімфовузлі і органи;

С. Схильність до рецедування;

Д. Наявність капсули;

Е. Інтоксикація.

36. Лейоміома – це доброякісна пухлина яка складається із тканини:

А. Поперечносмугастої мускулатури;

В. Поперечносмугастої мускулатури і сполучної тканини;

С. Жирової тканини;

Д. Гладенькомۥязової тканини;

Е. Лімфоїдної тканини.

Що відноситься до найбільш безпечних засобів попередження озлоякіснення виразки шлунку?

А. Призначення соляної кислоти;

В. Своєчасне оперативне втручання;

С. Тривала і постійна дієтотерапія;

Д. Санаторно-курортне лікування;

Е. Призначення противиразкових препаратів.

38. Метастаз Шніцлера це:

А. Метастаз в яєчник;

В. Метастаз в косу (селезінку);

С. Метастаз в пупок;

Д.Метастаз в надключичний лімфовузол;

Е. Метастаз в 12 -палу кишку.

39. Симптомами раку шлунку можуть бути:

А. Стійкий закрін;

В. Нестійкі випорожнення;

С. Часто печія;

Д. Біль під грудьми та нудота;

Е. Порушення сечевипорожнення;

В клініку вступив хворий з діагнозом: пухлина печінки. Яке дослідження буде найбільш інформативним для підтвердження діагнозу?

А. Оглядова ренгенгоскопія органів живота;

В. УЗД печінки;

С. ЕФГС;

Д. Колоноскопія;

Е. Лапароцентез.

Хворий 60 років оперований з приводу пухлини печінкового кута ободової кишки. Яке дослідження допоможе підтвердити характер пухлини?

А. УЗД – печінки;

В.Колоноскопія;

С. Ректороманоскопія;

Д. Гістологічне дослідження пухлини;

Е. Рентгеноскопія органів черевної порожнини.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.01 с.)