ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА. ПОКРИВНИЙ ЕПІТЕЛІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА. ПОКРИВНИЙ ЕПІТЕЛІЙЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА. ПОКРИВНИЙ ЕПІТЕЛІЙ

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

 

У гістопрепараті тонкої кишки визначаються ворсинки, вкриті тканиною, що складається тільки з клітин, що утворюють пласт, який розташований на базальній мембрані. Тканина не містить кровоносних судин. Яка тканина покриває поверхню ворсинки?

A * Епітеліальна тканина.

B Зцементована волокниста сполучна тканина.

C Щільна неоформлене сполучна тканина.

D Гладка м'язова тканина.

E Ретикулярна тканина

Р.

В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами. Яка функція епітелію постраждає?

A *Механічна

B Всмоктувальна

C Вітамін “Д”-продукуюча

D Секреторна

E Екскреторна

Рр.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

 

ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА. ЗАЛОЗИСТИЙ ЕПІТЕЛІЙ

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

У мікропрепараті виявлена залоза, яка складається з кількох секреторних відділів у формі мішечків, які відкриваються в одну загальну вивідну протоку. Яка це залоза?

A *проста розгалужена альвеолярна

B складна розгалужена альвеолярна

C проста нерозгалужена альвеолярна

D складна нерозгалужена альвеолярна

E проста розгалужена трубчаста

Кінцеві відділи апокринових потових залоз містять міоепітеліальні клітини. Яка функція цих клітин?

A *Скоротлива.

B Секреторна.

C Захисна.

D Регенераторна.

E Підтримуюча.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

 

Р.

На схемі представлена екзокринна залоза яка має нерозгалужену вивідну протоку, в яку відкривається один кінцевий відділ у вигляді одного мішечка. Як буде називатися така залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?

A * Проста нерозгалужена альвеолярна.

B Складна розгалужена альвеолярна.

C Проста розгалужена трубчаста.

D Складна нерозгалужена альвеолярна.

E Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста.

Рр.

В препараті шкіри людини виявлена залоза, яка складається з двох секреторних відділів у формі мішечків, які відкриваються у загальну вивідну протоку. Яка це залоза?

A Проста розгалужена альвеолярна

B Складна розгалужена альвеолярна

C Проста нерозгалужена альвеолярна

D Складна нерозгалужена альвеолярна

E Проста розгалужена трубчаста


КРОВ. ПЛАЗМА КРОВІ. ЕРИТРОЦИТИ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

У хворого взята кров для аналізу, ЇЇ дані показують, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається цей стан?

A *Патологічний пойкілоцитоз

B Анізоцитоз

C Фізіологічний пойкілоцитоз

D Макроцитоз

E Мікроцитоз

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

 

Р.

У хворого при обстеженні в клініці виявлено різке зниження показників гемоглобіну. Яка функція крові при цьому порушується ?

A * Дихальна .

B Гуморальна .

C Гомеостатична.

D Захисна .

E Трофічна .

 

У хворого 50 років з хронічним нефритом розвилася анемія. Що стало найбільш ймовірною причиною анемії у даного хворого?

A *Зниження продукції еритропоетину

B Відсутність залози

C Відсутність вітаміну В12

D Порушення синтезу порфірину

E імунологічне ушкодження клітин - попередників еритропоезу

В червоному кістковому мозку клітини крові, що розвиваються, розташовані острівцями. Деякі з острівців пов’язані з макрофагами. Які формені елементи крові розвиваються в цих острівцях?

A *Еритроцити.

B Попередники Т- і В-лейкоцитів.

C Моноцити.

D Тромбоцити.

E Базофільні гранулоцити.

При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

A * Транспорт газів

B Транспорт гормонів

C Забезпечення імунітету

D Зсідання

E Транспорт поживних речовин

У крові чоловіка 26 років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, шаровидної та остистої форми. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище?

A *Фізіологічний пойкілоцитоз

B Патологічний пойкілоцитоз

C Фізіологічний анізоцитоз

D Патологічний анізоцитоз

E Еритроцитоз

У крові хворого виявлено 12,5% еритроцитів діаметром більше 8 мкм, 12,5% еритроцитів менше 6 мкм, решта еритроцитів мали діаметр 7,1 - 7,9 мкм. Як називається таке явище?

A *Фізіологічний анізоцитоз

B Патологічний анізоцитоз

C Фізіологічний пойкілоцитоз

D Патологічний пойкілоцитоз

E Еритроцитоз

Рр.

Переливання резус-позитивної крові резус-негативному пацієнту викликає утворення резус-антитіл і гемоліз. Яка клітина крові є носієм резус-фактора?

A *Еритроцит.

B Тромбоцит.

C Лімфоцит.

D Моноцит.

E Нейтрофіл.

КРОВ. ЛІМФА. ЛЕЙКОЦИТИ. ТРОМБОЦИТИ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння, набряк як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?

A * Базофіли

B Еозинофіли

C Нейтрофіли

D Лімфоцити

E Моноцити

За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?

A *Наявність сателітів ядер в нейтрофілах

B Наявність мікроцитів і макроцитів

C Явища пойкілоцитозу

D Наявність специфічних гранул в еозинофілах.

E За кількістю еритроцитів.

При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазка крові визначаються клітини, в цитоплазмі яких знаходяться гранули, які містять гістамін і гепарин. Які це клітини?

A * Базофіли.

B Нейтрофіли.

C Еозинофіли.

D Моноцити.

E Еритроцити.

При дослідженні мазка крові хворого А. Виявлені клітини, які складають 0,5\% від загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метахроматично пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

A * Базофіли

B Нейтрофіли

C Еозинофіли

D Моноцити

E Лімфоцити

У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язано збільшення кількості плазмоцитів?

A *В-лімфоцитів

B Т-хелперів

C Тканинних базофілів

D Т-кілерів

E Т-супресорів

У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

A * Плазмоцити

B Т-лімфоцити

C Макрофаги

D Тканинні базофіли

E Фібробласти

У експеременті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В результаті цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку периваскулярної тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові підлягли стимуляції?

A *Базофіли

B Еритроцити

C Тромбоцити

D Еозинофіли

E Лімфоцити

В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?

A *Сегментоядерні нейтрофіли

B Базофіли

C Еозинофіли

D Юні нейтрофіли

E Моноцити

В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабкобазофільною цитоплазмою і бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?

A *Моноцит

B Макрофаг

C Плазмоцит

D Середній лімфоцит

E Малий лімфоцит

Р.

 

З метою визначення функціональної активності клітин крові в пробірку, що містить лейкоцитарну масу, введена суспензія мікроорганізмів. Вкажіть клітини, в цитоплазмі яких будуть виявлені фагоцитовані мікроби.

A * Нейтрофіли і моноцити .

B Лімфоцити і базофіли

C Лімфоцити і еозинофіли .

D Моноцити і лімфоцити

E Лімфоцити і нейтрофіли .

 

При дослідженні гістопрепаратів сполучної тканини визначаються нейтрофіли. Яку функцію виконують дані клітини, проникаючи з крові в тканини ?

A * Фагоцитоз мікроорганізмів.

B трофічні .

C Опорну .

D Регулюють скорочення гладких міоцитів .

E Розширюють кровоносні судини.

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A *В-лімфоцити

B Т-лімфоцити

C Моноцити

D Базофіли

E Еозинофіли

Р.

У хворого на пневмонію у загальному аналізі крові виявлено зростання загальної кількості лейкоцитів. Як називається це явище?

A *Лейкоцитоз

B Анемія

C Лейкопенія

D Анізоцитоз

E Пойкілоцитоз

В організм людини введено живу вакцину. Підвищення активності яких клітин сполучної тканини можна очікувати?

A *Плазмоцитів та лімфоцитів

B Макрофагів і фібробластів

C Пігментоцитів і перицитів

D Адипоцитів і адвентиційних клітин

E Фібробластів і лаброцитів

При проведені судово-медичного дослідження зразка крові у нейтрофільних гранулоцитах на поверхні одного із сегментів ядра хроматин виступає у вигляді барабанної палички. Як називається таке структурне утворення?

A *Тільце Барра

B Тільце Лайон

C Деконденсований хроматин

D Еухроматин

E Тільце Пачіні

У дитини 6 років діагностовано глистну інвазію. Які зміни лейкоцитарної формул слід очікувати.

A *Збільшення кількості еозинофілів.

B Збільшення кількості нейтрофілів.

C Зменшення кількості еозинофілів.

D Збільшення кількості моноцитів.

E Збільшення кількості лімфоцитів.

Хвора, за професією - медсестра, скаржиться на ураження кистей рук, що нагадує екзему. Вона зазначає, що після чергування в лікарнях - це, коли їй доводиться робити хворим ін’єкції стрептоміцину, посилюється свербіння шкіри з'являються бульбашки виділяють водянисту рідину. Під час відпустки ознаки захворювання зникають. При підозрі на алергічний стан було зроблено загальний аналіз крові. Підвищення кількості яких клітин крові може бути виявлено?

A * Еозинофільні лейкоцити

B Базофільні лейкоцити

C Моноцити

D Нейтрофільні лейкоцити

E Лімфоцити

В мазку крові, забарвленому за Романовським-Гімза, спостерігається 20% великих (діаметром 20 мкм), округлих клітин з блідобазофільною цитоплазмою і бобоподібним ядром. Клінічно це явище характеризується як:

A *Моноцитоз.

B Лімфоцитоз.

C Лейкопенія

D Нейтрофільоз.

E Ретикулоцитоз

При дослідженні мазка крові хворого А. Виявлені клітини, які складають 0,5% від загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метахроматично пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

A * Базофіли

B Нейтрофіли

C Еозинофіли

D Моноцити

E Лімфоцити

У дитини (10 років) виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна чекати?

A *Зросте кількість еозинофілів

B Зросте кількість тромбоцитів

C Зросте кількість еритроцитів

D Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів

E Зросте кількість базофілів

При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині жіночої статі. Особливості будови яких формених елементів дає змогу зробити заключення?

A *Нейтрофільних лейкоцитів

B Еритроцитів

C Лімфоцитів

D Моноцитів

E Базофільних лейкоцитів

На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології: інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього. Які це клітини?

A *Плазмоцити

B Макрофаги

C Фібробласти

D Адипоцити

E Тканинні базофіли (тучні клітини)

Рр.

При вивченні мазку крові людини із запаленням легень можна бачити велику кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментів) та дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі. Які це клітини?

A *Нейтрофільні гранулоцити

B Моноцити

C Еозинофільні гранулоцити

D Базофільні гранулоцити

E Лімфоцити

Загальний аналіз крові дитини виявив відсотковий вміст лімфоцитів та нейтрофільних гранулоцитів у співвідношенні 45:45. Якому віку може відповідати таке фізіологічне перехрестя?

A *5 днів і 5 років

B 14 років

C 1 день і 3 роки

D 1 рік

E 1 день

У хворого встановлено наявність запального процесу в нирках. Зроблено аналіз крові. У мазку, зафарбованому за Романовським, виявлено велику кількість клітин наступної морфології: ядро сегментоване з 2-ма – 5-ма сегментами, у цитоплазмі дрібна зернистість рожево – фіолетового кольору. Які це клітини?

A *Нейтрофільні сегментоядерні гранулоцити

B Моноцити

C Лімфоцити

D Ацидофільні гранулоцити

E Базофільні гранулоцити

 

Хворому з алергічним ринітом зроблено аналіз крові. У мазку крові, забарвленому за Романовським, визначається велика кількість клітин наступної будови: ядро сегментоване з 2-ма – 3-ма сегментами, цитоплазма заповнена оксифільною зернистістю яскраво рожевого кольору, гранули великі. Які це клітини?

A *ацидофільні гранулоцити

B лімфоцити

C моноцити

D базофільні гранулоцити

E Нейтрофільні гранулоцити

Серед формених елементів крові є клітини, число яких становить 3-11\% від загального числа лейкоцитів. Основна функція цих клітин – перетворення на клітини макрофагічної системи у тканинах; фагоцитоз найпростіших, клітин організму, що старіють. Що це за клітини?

A *Моноцити

B Базофіли

C Еозинофіли

D Лімфоцити

E Нейтрофіли

У хворого на гостру пневмонію в аналізі крові відзначається збільшення числа клітин , які мають бобовидне та паличковидне ядро, мілкі гранули, частина з яких фарбується базофільно, інша оксифільно. Як називається цей стан лейкоцитарної формули?

A. *Зсув лейкоцитарної формули ліворуч

B. Зсув лейкоцитарної формули праворуч

C. Нейтроцитопенія

D. Нейтрофільоз

E. Лімфоцитоз

 

Філоподії мегакаріоцитів крізь пори синусоїдних капілярів червоного кісткового мозку проходять у просвіт судин, де фрагментуються на окремі пластинки. Які формені елементи крові утворюються таким чином?

A *Тромбоцити.

B Еритроцити.

C Лімфоцити.

D Ретикулоцити.

E Моноцити.

В мазку крові виявлено збільшення кількості клітин, ядро яких складається з 2-3 сегментів, а в цитоплазмі розміщуються крупні гранули, які при забарвленні проявляють метахромазію. Для якого форменого елемента крові характерні дані морфологічні ознаки ?

A. *Базофіли.

B. Нейтрофіли.

C. Еозинофіли.

D. Моноцити.

E. Еритроцити.

У експерименті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові в результаті цього значно сповільнився процес зсідання крові. Які клітини крові підлягали стимуляції?

A. *Базофіли

B. Тромбоцити

C. Моноцити

D. Еозинофіли

E. Нейтрофіли

У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 16% округлих клітин розмірами 4.5 …7 мкм, які мають велике кулясте ядро, базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. Який стан крові вони характеризують?

A. *Лімфоцитопенію.

B. Моноцитоз.

C. Нейтрофільоз.

D. Лімфоцитоз.

E. Моноцитопенію

 

 

КРОВОТВОРЕННЯ.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

 

Р.

У червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Назвіть вид гемопоезу, для якого характерні дані морфологічні зміни.

A * Еритропоез.

B Лімфопоез.

C Нейтрофілоцитопоез.

D Еозинофілоцитопоез.

E Базофілоцитопоез.

На електронній мікрофотографії червоного кісткового мозку визначається мегакаріоціт, в периферійній частині цитоплазми якого виявляються демаркаційні канали. Яку роль відіграють дані структури?

A * Утворення тромбоцитів.

B Збільшення площі поверхні клітин.

C Збільшення кількості іонних каналів .

D Поділ клітини

E Руйнування клітини

 

При гістологічному дослідженні біоптату червоного кісткового мозку виявлені клітини гранулоцитарного ряду. Вкажіть, які зміни відбувається з ядром при диференціюванні цих клітин.

A * Сегментація .

B Поліплоїдизації .

C Пікнозом

D Енуклеація .

E Збільшення розмірів.

 

У пунктаті мієлоїдної тканини дитини 6 років виявляються клітини, в яких у процесі диференціювання відбувається пікноз і видалення ядра. Назвіть вид гемопоезу, для якого характерні дані морфологічні зміни .

A * Еритроцитопоез.

B Тромбоцитопоез.

C Гранулоцитопоез

D Лімфоцитопоез

E Моноцитопоез

Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоезу буде порушений?

A *Лімфопоез

B Моноцитопоез

C Еритропоез

D Гранулоцитопоез

E Мегакаріоцитопоез

Рр.

У процесі еритропоезу виникають контакти між дозріваючими форменими елементами крові і клітинами, які виділяють на поверхню еритробластів залізо у складі феритину. Які клітини червоного кісткового мозку сприяють таким чином синтезу гемоглобіну у цитоплазмі еритробластів?

A *Макрофаги.

B Фібробласти.

C Перицити.

D Лімфоцити.

E Моноцити.

У процесі розвитку еритроцитів у мієлоїдній тканині виникають структурні комплекси - еритробластичні острівці у центрі яких розташовується клітина, численні відростки якої охоплюють еритробласти. Визначте цю клітину.

A *Макрофаг.

B Фібробласт.

C Ендотеліоцит.

D Ліпоцит.

E Перицит.

У складі кожної тканини присутні на протязі життя людини (або ж існували під час ембріогенезу) найменш диференційовані і найменш комітовані клітини, що утворюють популяції, яким притаманні самопідтримання, диференціація у декількох напрямках, та через клітини-попередники у функціонально зрілі клітини. Як називаються такі клітини?

A *Стовбурові клітини

B Спеціалізовані клітини

C Багатофункціональні клітини

D Клітини гістогенезу

E Бластомери

При прижиттєвому фарбуванні мазка крові діамант-крезиловим синім виявляються клітини, яким властива поліхроматофілія, у цитоплазмі виявляється сітчаста структура, що є залишками гранулярної ендоплазматичної сітки та вільних рибосом. Кількість їх у нормі становить 1-5\% від загального числа еритроцитів, а збільшення їх числа є діагностичною ознакою посиленого кровотворення. Як називають такі клітини?

A *Ретикулоцит

B Еритробласт

C Еритробласт поліхроматофільний

D Еритробласт базофільний

E Проеритробласт

Після масивного опромінення в лабораторних умовах мишей, загинула значна частина кровотворних клітин. Але через деякий час відбулося швидке відновлення стовбурових клітин і всіх комітованих клітин-попередників. На рівні якого класу клітин диферону здійснюється гормональна регуляція гемопоетинами процесу гемопоезу?

A. *Ш класу – уніпотентних клітин-попередників.

B. ІІ класу – поліпотентних, частково детермінованих клітин-попередників

C. І класу – поліпотентних стовбурових клітин крові

D. V класу – дозріваючих клітин

E. VI класу – зрілих клітин

 

Р.

 

В шкіру потрапило чужорідне тіло яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної тканини приймають участь в реакції шкіри на інородне тіло?

A *Нейтрофіли, макрофаги, фібробласти.

B Макрофаги.

C Меланоцити

D Ліпоцити.

E Адвентиційні клітини.

Р.

При загоюванні рани в ділянці дефекту тканин розвивається сполучнотканинний рубець. Які клітини забезпечують даний процес?

A *Фібробласти.

B Макрофаги.

C Фіброцити

D Тучні клітини

E Меланоцити

Внаслідок контакту на виробництві зі сполуками хрому у жінки виникнув алергічний дерматит обох рук. Які клітини шкіри переважно взяли участь у реалізації цього захворювання?

A * Тканинні базофіли

B Плазматичні клітини

C Макрофаги

D Нейтрофіли

E Лімфоцити

При вивчені змиву з рани хворого із гострим раньовим процесом гомілки виявлено велику кількість клітин неправильної витягнутої форми, щільним ядром, у базофільній цитоплазмі яких міститься багато лізосом, фагосом, піноцитозних пухирців. Що це за клітини?

A *Макрофаги сполучної тканини

B Фібробласти

C Фіброцити

D Плазмоциди

E Тканинні базофіли

Після радіаційного опромінення у хворого зруйновані стовбурові клітини крові. Відновлення яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде порушеним?

A *Макрофаги

B Пігментні клітини

C Адипоцити

D Перицити

E Фібробласти

В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної тканини буде загальмовано?

A * Макрофагів

B Фібробластів

C Пігментних клітин

D Ліпоцитів

E Перицитів

Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з клітин наведених нижче, належить головна роль в цьому?

A * Тканинним базофілам

B Фібробластам

C Плазмоцитам

D Еозинофілам

E Макрофагам

Рр.

У крові хворого на грип виявлено малу кількість специфічних антитіл. Функція яких клітин сполучної тканини пригнічена?

A. *Плазматичних

B. Лімфоцитів

C. Макрофагів

D. Нейтрофільних гранулоцитів

E. Лаброцитів

 

Після поранення кінцівки у жінки виникла кровотеча, яка супроводжується повільним зсіданням крові (при нормальній кількості тромбоцитів у аналізі крови). Яка речовина пухкої сполучної тканини перешкоджає процесу зсідання крові? Якою клітиною вона виробляється?

A. *Гепарин, тканинний базофіл

B. Гепарин, макрофаг

C. Гістамин, тканинний базофіл

D. Гепарин, плазмоцит

E. Гепарин, фібробласт

 

У хворого розвинулася алергічна реакція у вигляді кропивниці (під епідермісом утворилися пухирі внаслідок виходу плазми у пухку сполучну тканину). Яка речовина тучної клітини викликає підвищення проникливості стінки кровоносних судин?

A. *Гістамин

B. Гепарин

C. Гіалуронова кислота

D. Хондроітин-сульфат типу А

E. Хондроітин-сульфат типу С

Провідну роль у формуванні судинної фази запалення відіграє гістамін. Яка клітина пухкої сполучної тканини виробляє гістамін?

A. *Тканинний базофіл

B. Фібробласт

C. Плазмоцит

D. Фіброцит

E. Макрофаг

 

У хворих на бронхіальну астму для тривалої терапії використовується препарат кетотіфен, який здатний гальмувати вивільнення гістаміну з певного типу клітин. Вкажіть ці клітини.

A *Тучні клітини

B Лімфоцити

C Еозинофіли

D Макрофаги

E Плазмоцити

При алергічному риніті (запалення слизової оболонки носа) в сполучній тканині слизової збільшується кількість тканинних базофілів, що супроводжується набряком тканин. З якою функцією тканинних базофілів пов'язане це явище?

A *Синтезом біогенних амінів

B Продукцією міжклітинної речовини

C Фагоцитозом

D Утворенням антитіл

E Теплопродукцією

 

Р.

 

Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

A *Міжклітинної речовини

B Судин мікроциркуляторного русла

C Нервових елементів

D Паренхіматозних елементів органу

E Лімфатичних судин

Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

A *Синтезу колагенових волокон

B Синтезу гіалінового хрящу

C Утворення жирової тканини

D Синтезу волокнистого хрящу

E Заміни розриву м’язовою тканиною

 

Р.

Експериментальній тварині введена речовина, яка порушує утворення колагенових волокон. Як це позначиться на властивостях сухожилка?

A *Зменшиться міцність на розрив

B Не зміняться

C Зменшиться еластичність

D Зменшиться міцність на розрив і еластичність

E Зросте міцність, зменшиться еластичність

Рр.

У хворого під впливом бактерій спостерігається збільшення в тканинах гіалуронідази. Як це впливає на проникливість основної речовини волокнистої сполучної тканини?

A. Збільшується проникність.

B. Не впливає.

C. Зменшується проникність.

D. Сповільнюються обмінні процеси.

E. Зменшується вміст глікозаміногліканів.

 

КІСТКОВА ТКАНИНА.

 

Р.

 

В гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки регенераторного процесу (мозоль). Яка тканина формує цю структуру?

A *Грубоволокниста кісткова

B Пухка сполучна

C Ретикулярна.

D Епітеліальна.

E Пластинчаста кісткова

Р.

В гістопрепараті представлена тканина, яка містить клітини, що не мають відростків, мають кожна декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітини має гофровану зону, через яку відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена в гістопрепараті?

A *Кісткова тканина

B Хрящова тканина

C Епітеліальна тканина

D Нервова тканина

E М’язова тканина

У робітника підприємства, на якому виробляють сполуки ванадію, виявлена підвищена осифікація внаслідок збільшення вмісту кальція у кістковій тканині. З діяльністю яких клітин це може бути пов’язано?

A * Остеобластів

B Остеоцитів

C Остеокластів

D Хондроцитів

E Фібробластів

У хворого виявлена резорбція ( розсмоктування ) кісток. З підвищеною активністю яких клітин кісткової тканини це пов’язано?

A * Остеокластів

B Остеобластів та Остеокластів

C Остеоцитів та остеобластів

D Остеобластів

E Остеоцитів

В клініку поступив хворий з діагнозом: перелом ключиці. Які клітинні елементи приймуть участь в регенерації кісткової тканини?

A *Остеобласти

B Остеобласти

C Остеоцити

D Хондроцити

E Фібробласти

У людей похилого віку спостерігається надлишкова втрата маси кісткової тканини, яка відображає розвиток остеопорозу. Активація клітин кісткової тканини обумовлює розвиток даного захворювання?

A *Остеокластів

B Остеобластів

C Макрофагів

D Тканинних базофілів

E Остеоцитів

Рр.

В місцях переломів кістки зростаються внаслідок активації остеобластів, які:

A. *Утворюють остеоїдну речовину і стають остеоцитами

B. Утворюють спочатку сполучну тканину, а з неї росте кістка

C. Утворюють хрящ, а в ньому ізогенні групи

D. Розмножуються і завантажуються солями кальцію

E. Утворюють кістку і стають остеокластами

У процесі вапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?

A * Остеобласт.

B Остеоцит.

C Остеокласт.

D Хондробласт.

E Хондроцит.

ХРЯЩОВА ТКАНИНА.

 

Р.

 

В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

A *Гіалінова хрящова тканина.

B Гладка м’язова тканина.

C Епітеліальна тканина.

D Волокниста хрящова тканина.

E Кісткова тканина.

Р.

На мікропрепаратах біоптату з гортані видна тканина, в якій клітини розташовані поодиноко, а також утворюють ізогенні групи клітин, розташовані в одній площині. Гістологічно виявляється наявність еластичних і колагенових волокон. З якої структури могла розвинутися ця пухлина?

A *З еластичного хряща

B З гіалінового хряща

C З волокнистого хряща

D З гладенької м’язової тканини

E З кісткової тканини

Студенту запропоновано два препарати. На першому - еластичний хрящ (забарвлений орсеїном), на другому - гіаліновий (забарвлений гематоксиліном-еозином). За якими ознаками їх можна відрізнити?

A * За наявністю еластичних волокон

B За наявністю ізогенних груп клітин

C За наявністю зони молодого хряща

D За наявністю охрястя

E За наявністю аморфної речовини

Рр.

Після настання статевого дозрівання у людини завершується зростання трубчастих кісток у довжину. Зниження проліферації яких клітин у складі трубчастих кісток обумовлює припинення росту кісток у довжину?

A. *Хондробластів

B. Остеоцитів

C. Остеокластів

D. Фібробластів

E. Нейтрофілів

 

При вивченні гістологічних препаратів повітроносних шляхів встановили, що у стінці великих та середніх бронхів опорні структури неоднакові за своїм тканинним складом. Яка тканина з'являється замість гіалінового хрящу у складі фіброзно-хрящової оболонки середніх бронхів (порівняно з великими бронхами)?

A *Еластична хрящова

B Пухка волокниста сполучна

C Гіалінова хрящова

D Гладка м’язова

E Волокниста хрящова

Синовіальна рідина в нормі не містить колаген. аналіз синовіальної рідини пацієнтів, які страждають на ревматизм, показав наявність різних типів колагену. Вкажіть вид ерозованої тканини, якщо в синовіальній рідини визначається колаген II типу.

A * Хрящ суглобової поверхні

B Синовіальна мембрана

C Ендотелій судин

D Міоцити судин

E Епіфіз кістки

 

 

ОСТЕОХОНДРОГЕНЕЗ.

Р.

 

Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбувається в процесах регенерації?

A *Інтерстиційний

B Апозиційний

C Шляхом накладання

D Апозиційний і інтерстиційний

E Не реагує

Р.

При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура:

A *Метафізарна пластинка

B Кісткова манжетка

C Кісткова пластинка

D Остеон

E Шар внутрішніх генеральних пластинок

У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?

A * Клітини внутрішнього шару охрястя

B Клітини зовнішнього шару охрястя

C Клітини у складі ізогенних груп

D Клітини зони молодого хряща

E Клітини, що надходять з кровоносних судин

Рр.

При травмі грудної клітки пошкоджена хрящова частина ребра. За рахунок якого шару охрястя відбудеться регенерація хряща?

A * Хондрогенний

B Фіброзний

C Еластичний

D Колагеновий

E Волокон Шарпея

 

МʼЯЗОВА ТКАНИНА

 

Р.

 

Під дією негативних чинників довкілля порушена функцію міосателітоцитів. Зміну якої функції всього м’язового волокна слід очікувати в даному випадку?

A Регенерація м’язового волокна

B Скорочення м’язового волокна

C Трофіка м’язового волокна

D Підвищення скоротливого термогенезу

EПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.01 с.)