СПОЛУЧНА ТКАНИНА. ЩІЛЬНА СПОЛУЧНА ТКАНИНА. МІЖКЛІТИННА РЕЧОВИНА.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПОЛУЧНА ТКАНИНА. ЩІЛЬНА СПОЛУЧНА ТКАНИНА. МІЖКЛІТИННА РЕЧОВИНА.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить сухожилок?

A *Щільної оформленої волокнистої тканини

B Щільної неоформленої волокнистої тканини

C Пухкої волокнистої сполучної тканини

D Ретикулярної тканини

E Хрящової тканини

Р.

 

Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

A *Міжклітинної речовини

B Судин мікроциркуляторного русла

C Нервових елементів

D Паренхіматозних елементів органу

E Лімфатичних судин

Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

A *Синтезу колагенових волокон

B Синтезу гіалінового хрящу

C Утворення жирової тканини

D Синтезу волокнистого хрящу

E Заміни розриву м’язовою тканиною

 

Р.

Експериментальній тварині введена речовина, яка порушує утворення колагенових волокон. Як це позначиться на властивостях сухожилка?

A *Зменшиться міцність на розрив

B Не зміняться

C Зменшиться еластичність

D Зменшиться міцність на розрив і еластичність

E Зросте міцність, зменшиться еластичність

Рр.

У хворого під впливом бактерій спостерігається збільшення в тканинах гіалуронідази. Як це впливає на проникливість основної речовини волокнистої сполучної тканини?

A. Збільшується проникність.

B. Не впливає.

C. Зменшується проникність.

D. Сповільнюються обмінні процеси.

E. Зменшується вміст глікозаміногліканів.

 

КІСТКОВА ТКАНИНА.

 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

При аналізі рентгенограми хворого 57 років лікар звернув увагу на локальне розсмоктування твердих тканин окремих кісток. З підвищеною активністю яких клітин можуть бути пов'язані ці зміни?

A *Остеокластів

B Хондробластів

C Остеоцитів

D Остеобластів

E Хондроцитів

Р.

 

В гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки регенераторного процесу (мозоль). Яка тканина формує цю структуру?

A *Грубоволокниста кісткова

B Пухка сполучна

C Ретикулярна.

D Епітеліальна.

E Пластинчаста кісткова

Р.

В гістопрепараті представлена тканина, яка містить клітини, що не мають відростків, мають кожна декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітини має гофровану зону, через яку відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена в гістопрепараті?

A *Кісткова тканина

B Хрящова тканина

C Епітеліальна тканина

D Нервова тканина

E М’язова тканина

У робітника підприємства, на якому виробляють сполуки ванадію, виявлена підвищена осифікація внаслідок збільшення вмісту кальція у кістковій тканині. З діяльністю яких клітин це може бути пов’язано?

A * Остеобластів

B Остеоцитів

C Остеокластів

D Хондроцитів

E Фібробластів

У хворого виявлена резорбція ( розсмоктування ) кісток. З підвищеною активністю яких клітин кісткової тканини це пов’язано?

A * Остеокластів

B Остеобластів та Остеокластів

C Остеоцитів та остеобластів

D Остеобластів

E Остеоцитів

В клініку поступив хворий з діагнозом: перелом ключиці. Які клітинні елементи приймуть участь в регенерації кісткової тканини?

A *Остеобласти

B Остеобласти

C Остеоцити

D Хондроцити

E Фібробласти

У людей похилого віку спостерігається надлишкова втрата маси кісткової тканини, яка відображає розвиток остеопорозу. Активація клітин кісткової тканини обумовлює розвиток даного захворювання?

A *Остеокластів

B Остеобластів

C Макрофагів

D Тканинних базофілів

E Остеоцитів

Рр.

В місцях переломів кістки зростаються внаслідок активації остеобластів, які:

A. *Утворюють остеоїдну речовину і стають остеоцитами

B. Утворюють спочатку сполучну тканину, а з неї росте кістка

C. Утворюють хрящ, а в ньому ізогенні групи

D. Розмножуються і завантажуються солями кальцію

E. Утворюють кістку і стають остеокластами

У процесі вапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?

A * Остеобласт.

B Остеоцит.

C Остеокласт.

D Хондробласт.

E Хондроцит.

ХРЯЩОВА ТКАНИНА.

 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

При клінічному обстеженні пацієнта 70 років виявлено порушення рухових функцій, що пов'язано з віковими змінами у гіаліновому хрящу. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах ?

A * Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині

B Збільшення кількості ізогенних груп

C Збільшення кількості хрящових клітин

D Потовщення охрястя

E Збільшення гідрофільності основної речовини

На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які клітини є початковими в утворенні цих груп?

A *Хондроцити I типу.

B Хондробласти.

C Прехондробласти.

D Хондроцити II типу.

E Хондроцити III типу.

Р.

 

В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

A *Гіалінова хрящова тканина.

B Гладка м’язова тканина.

C Епітеліальна тканина.

D Волокниста хрящова тканина.

E Кісткова тканина.

Р.

На мікропрепаратах біоптату з гортані видна тканина, в якій клітини розташовані поодиноко, а також утворюють ізогенні групи клітин, розташовані в одній площині. Гістологічно виявляється наявність еластичних і колагенових волокон. З якої структури могла розвинутися ця пухлина?

A *З еластичного хряща

B З гіалінового хряща

C З волокнистого хряща

D З гладенької м’язової тканини

E З кісткової тканини

Студенту запропоновано два препарати. На першому - еластичний хрящ (забарвлений орсеїном), на другому - гіаліновий (забарвлений гематоксиліном-еозином). За якими ознаками їх можна відрізнити?

A * За наявністю еластичних волокон

B За наявністю ізогенних груп клітин

C За наявністю зони молодого хряща

D За наявністю охрястя

E За наявністю аморфної речовини

Рр.

Після настання статевого дозрівання у людини завершується зростання трубчастих кісток у довжину. Зниження проліферації яких клітин у складі трубчастих кісток обумовлює припинення росту кісток у довжину?

A. *Хондробластів

B. Остеоцитів

C. Остеокластів

D. Фібробластів

E. Нейтрофілів

 

При вивченні гістологічних препаратів повітроносних шляхів встановили, що у стінці великих та середніх бронхів опорні структури неоднакові за своїм тканинним складом. Яка тканина з'являється замість гіалінового хрящу у складі фіброзно-хрящової оболонки середніх бронхів (порівняно з великими бронхами)?

A *Еластична хрящова

B Пухка волокниста сполучна

C Гіалінова хрящова

D Гладка м’язова

E Волокниста хрящова

Синовіальна рідина в нормі не містить колаген. аналіз синовіальної рідини пацієнтів, які страждають на ревматизм, показав наявність різних типів колагену. Вкажіть вид ерозованої тканини, якщо в синовіальній рідини визначається колаген II типу.

A * Хрящ суглобової поверхні

B Синовіальна мембрана

C Ендотелій судин

D Міоцити судин

E Епіфіз кістки

 

 

ОСТЕОХОНДРОГЕНЕЗ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

При гістологічному дослідженні діафізу трубчастої кістки на її поверхні під шаром волокон можна бачити базофільні клітини з розвиненими органелами синтезу. Ці клітини беруть участь у регенерації кісткової тканини. В якому шарі діафізу вони розташовані?

A *Окістя

B Власне кістка

C Остеонний шар

D Шар зовнішніх генеральних пластинок

E Шар внутрішніх генеральних пластинок

Р.

 

Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбувається в процесах регенерації?

A *Інтерстиційний

B Апозиційний

C Шляхом накладання

D Апозиційний і інтерстиційний

E Не реагує

Р.

При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура:

A *Метафізарна пластинка

B Кісткова манжетка

C Кісткова пластинка

D Остеон

E Шар внутрішніх генеральних пластинок

У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?

A * Клітини внутрішнього шару охрястя

B Клітини зовнішнього шару охрястя

C Клітини у складі ізогенних груп

D Клітини зони молодого хряща

E Клітини, що надходять з кровоносних судин

Рр.

При травмі грудної клітки пошкоджена хрящова частина ребра. За рахунок якого шару охрястя відбудеться регенерація хряща?

A * Хондрогенний

B Фіброзний

C Еластичний

D Колагеновий

E Волокон Шарпея

 

МʼЯЗОВА ТКАНИНА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.28.137 (0.024 с.)