Який інструмент належить панелі інструментів Стандартная в MS WordМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який інструмент належить панелі інструментів Стандартная в MS Word1) Колонки

2) Список

3) Масштаб

4) Копировать формат

 1. Який інструмент не належить панелі інструментів Форматирование в MS Word

1) Междустрочный интервал

2) Список

3) Копировать формат

 1. Для виділення абзацу тексту в MS Word потрібно:

1) Клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці миші протягнути до кінця абзацу

2) Скористатися кнопкою панелі інструментів Выделить абзац

3) Двічі клацнути лівою кнопкою миші в межах абзацу

4) Тричі клацнути лівою кнопкою миші в межах абзацу

 1. При форматуванні сторінки у MS Word можна змінити:

1) лише розмір поля

2) лише розмір шрифту

3) лише колір тексту

4) поля, розмір аркуша, вид аркуша, абзацний відступ

 1. Для збереження новоствореного документу у MS Word, необхідно

1) виконати дії Файл / Сохранить как / задати необхідні параметри

2) клацнути мишею по піктограмі Печать

3) виконати команду Сервис / Сохранить

4) виконати команду Правка/ Сохранить


 1. Для збереження документа в MS Word потрібно виконати такі дії:

1) Скористатися командою меню Файл / Сохранить как… - вказати папку, куди буде збережено документ та ім’я документа

2) Натиснути кнопку Сохранить на панелі інструментів Стандартна

3) Натиснути кнопку Сохранить как на панелі інструментів Сохранение

4) виконати команду Сервис / Сохранить

 1. Які дії в MS Word можна виконати за допомогою команди Формат / Абзац

1) Вирівняти текст абзацу

2) Установити шрифт абзацу

3) Установити міжрядковий інтервал в абзаці

4) Установити стиль абзацу

 1. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту в MS Word потрібно його виділити і скористатися

1) командою Вид / Шрифт

2) командою Формат / Шрифт

3) командою контекстного меню Абзац

4) командою Вставка / Шрифт

 1. Для створення об’єкта WordArt потрібно скористатися

1) кнопкою на панелі інструментів

2) кнопкою на панелі інструментів

3) кнопкою на панелі інструментів

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якого пункту меню текстового процесора WORD можна налаштувати панель інструментів?

1) Формат

2) Вид

3) Правка

4) Довідка


 1. При наборі тексту в редакторі WORD клавіша Enter використовується для:

1) Вставки малюнка

2) Переходу на новий рядок

3) Переходу на новий абзац

4) Переходу на нову сторінку

 1. Для того, щоб у поточному документі MS Word розпочати черговий розділ з нової сторінки, необхідно:

1) Натиснути кілька разів клавішу Enter

2) Вставити Розрив сторінки

3) Створити новий файл

4) Перемістити бігунок в смузі прокручування

 1. За допомогою якого пункту меню MS Word можна налаштувати параметри сторінки поточного документу?

1) Формат

2) Вид

3) Файл

4) Сервіс

 1. Який із типів списку не передбачений у текстовому процесорі MS WORD?

1) Нумерованих

2) Багатоколоночних

3) Багаторівневих

4) Маркованих

 1. За допомогою якого вбудованого редактора у тексторвий процесор WORD об'єкту можна всталяти в документ математичні формули?

1) MS Clip Gallery

2) MS Organization Chart

3) MS Word Art

4) MS Equation

 1. Вкажіть пункт меню MS Word за допомогою команд якого можна налаштувати параметри перевірки правопису?

1) Вид

2) Сервис

3) Файл

4) Правка


 1. Вкажіть команду запису документа MS Word на магнітний носій:

1) Файл->Создать

2) Файл->Открыть

3) Файл->Сохранить

4) Файл->Закрыть

 1. Яке основне розширення файлів, створених у середовищі MS WORD?

1) . rtf

2) . doc

3) . txt

4) . dot

 1. Що таке колонтитул в MS Word?

1) спеціальна інформація внизу або/і вверху сторінки

2) шаблон документу

3) символ

4) багатоколоночний текст

 1. Які параметри форматування можна налаштувати в діалоговому вікні Абзац в MS Word?

1) міжрядковий інтервал

2) вирівнювання тексту

3) зображення

4) колір

5) відступ першого рядка в абзаці

 1. Яка команда здіснює запуск режиму попереднього перегляду в MS Word?

1) Файл→ Просмотр

2) Сервис → Предварительный просмотр

3) Файл→ Предварительный просмотр

4) Файл→Окно → Просмотр

 1. Яка комбінація клавіш дозволяє відкрити діалогове вікно друку в MS Word?

1) Alt+ P

2) Alt+ F2

3) Shift+ P

4) Ctrl+P


 1. Для виділення фрагменту тексту в редакторі Word необхідно виконати такі дії:

1) Натиснути клавішу <Ctrl> і ліву клавішу мишки. Протягнути курсор по блоку тексту

2) Натиснути клавішу <Alt> і ліву клавішу мишки. Протягнути курсор по блоку тексту

3) Натиснути ліву клавішу мишки. Протягнути курсор по блоку тексту

 1. Виділений блок тексту в редакторі Word означає, що:

1) Інформація обрана для подальшої обробки

2) Це дуже важлива інформація

3) У цій інформації знаходяться помилки

 1. Форматування абзаців тексту документів Word включає в себе такі операції:

1) Розподіл тексту на сторінки

2) Вибір типу і розміру шрифтів тексту

3) Встановлення міжрядкового інтервалу

 1. Команда “Сохранить как...” з пункту меню "Файл" редактора Word призначена для:

1) Збереження документу із можливою зміною імені файлу, його типу та специфікації

2) Збереження змін у готовому документі

3) збереження усіх відкритих документів

 1. Для того, щоб розбити комірку таблиці у MS Word потрібно виконати наступні дії:

1) Помістити курсор в одну з комірок потрібного рядка і виконати команду Таблиця / Розбити Таблицю

2) Натиснути комбінацію клавіш “Shift+Tab”

3) Скористатись командою Таблиця / Розбити Ячейки


 1. Команда Масштаб меню Вид у MS Word призначена для:

1) зміни масштабу зображення документа на екрані

2) зміни розміру символів у документі

3) зміни масштабу об'єктів у документі

 1. Задати параметри для нового абзацу у документі WORD можна за допомогою

1) лінійки

2) команди Формат/Абзац/Отступы и интервалы …

3) команди контекстного меню/Абзац/Отступы и интервалы

4) всі відповіді вірні

 1. Вкажіть, яке призначення лінійки в MS Word?

1) можливість задання відступів тексту від країв поля, позицій та видів табуляції

2) можливість задання абзацного відступу у першому рядку

3) можливість спостерігання за розмірами робочого поля сторінки

4) усі відповіді правильні

 1. Як закрити вікно файла в MS Word?

1) натиснути кнопку "закрити" в рядку заголовка

2) виконати команду Файл/Вийти

3) натиснути комбінацію клавіш Alt + F4

4) усі відповіді правильні

 1. Вкажіть дію, яка дозволить надрукувати створений текстовий документ MS WORD?

1) натиснути комбінацію клавіш CTRL+P

2) виконати команду Файл/Печать

3) натиснути кнопку Печать на панелі інструментів

4) усі відповіді правильні

 1. Для чого існує режим відображення недрукованих символів в MS Word?

1) для аналізу таблиць

2) для аналізу якості введення тексту

3) для аналізу файлів

4) усі відповіді вірні

 

 1. За допомогою якої команди можна захистити документ MS Word від несанкціонованого доступу?

1) Вставка/Примечание

2) Сервис/Параметры/Безопасность

3) Формат/Регистр

4) Файл

 1. Яка команда в MS Word дозволяє задати одиниці вимірювання на лінійці?

1) Сервис/Линейка /Общие…

2) Файл/Параметры/Общие…

3) Сервис/Параметры/Общие…

4) всі відповіді правильні

 1. Що таке режим автозбереження документа MS Word?

1) обов ’ язкове збереження документа

2) тимчасове збереження документа

3) автоматичне збереження документа

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди в MS Word можна задати тип шрифту?

1) Вид/Масштаб

2) Сервис/Настройка

3) Формат/Шрифт

4) Файл/Параметры страници

 1. За допомогою якої команди в MS Word можна перевірити правопис у документі?

1) Формат/Шрифт

2) Файл/Предварительный просмотр

3) Сервис/Правописание

4) Правка/Найти


 1. За допомогою якої команди в MS Word можна перевірити кількість слів і букв у документі?

1) Файл/Свойства/Статистика

2) Сервис/Показать символы

3) Сервис/Статистика

4) усі відповіді правильні

 1. Як створити новий текстовий документ MS Word?

1) CTRL + N

2) Файл/Создать…

3) за допомогою кнопки на панелі інструментів…

4) усі відповіді правильні

 1. Як виділити увесь текст документа у MS Word за допомогою клавіатури?

1) CTRL+O

2) CTRL+T

3) CTRL+A

4) усі відповіді правильні

 1. Як виділити один рядок тексту у документі MS Word за допомогою клавіатури?

1) клацніть у полі справа від рядка

2) клацніть у рядку

3) клацніть у полі зліва від рядка

4) усі відповіді правильні

 1. Як вирівняти фрагмент тексту по центру в MS Word?

1) Сервіс/Текст…

2) Сервіс/Параметри…

3) виділити його і відцентрувати за допомогою кнопки на панелі інструментів

4) немає правильної відповіді

 1. За допомогою якої команди MS Word фрагмент тексту можна взяти в рамку?

1) виділити абзац і застосувати команду Сервис/Граница и заливка/ Применить к абзацу…

2) виділити абзац і застосувати команду Вид/Граница и заливка/ Применить к абзацу…

3) виділити абзац і застосувати команду Формат/Граница и заливка/ Применить к абзацу…

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди MS Word можна увімкнути панель форматування?

1) Вставка/Панели инструментов

2) Сервис/Панели инструментов

3) Вид/Панели инструментов

4) Усі відповіді правильні

 1. Що таке майстри в MS Word?

1) програми-архіватори

2) програми-редактори

3) програми, призначені для автоматизації низки стандартних дій

4) усі відповіді правильні

 1. Як підкреслити слово в тексті документу MS Word?

1) виділити слово/Вид/Подчеркнуть

2) Формат/Выделить

3) виділити слово і натиснути Формат/Шрифт/Подчеркнуть

4) усі відповіді правильні

 1. Що таке стиль в MS Word?

1) сукупність значень файлів

2) сукупність значень параметрів редагування абзацу і шрифту

3) сукупність значень параметрів форматування абзацу і шрифту

4) усі відповіді правильні

 1. Призначення стилю абзацу в MS Word?

1) редагування абзацу

2) виділення абзацу

3) форматування абзацу

4) редагування символів

 1. В якому меню MS Word знаходиться команда для створення стилю тексту документа?

1) Сервіс

2) Вставка

3) Формат

4) Правка


 1. Які дії можна виконувати над стилями в MS Word?

1) вирізати, вирівнювати, збирати в буфер обміну

2) копіювати, редагувати, зберігати

3) вилучати, перейменовувати, модифіковувати, переносити в інші документи

4) усі відповіді правильні

 1. Як вставити фрагмент із буфера обміну у задане місце тексту документа MS Word?

1) CTRL + V

2) Ctrl + C

3) CTRL+W

4) усі відповіді правильні

 1. Як вилучити увесь текст документу MS Word?

1) правка/ DEL

2) CTRL+A/ DEL

3) виділити текст і натиснути DEL

4) усі відповіді правильні

 1. Скасувати дію в MS Word можна таким способом:

1) вибрати меню Файл/Закрыть

2) вибрати меню Правка/Отменить

3) натиснути кнопку на панелі інструментів Отменить

4) усі відповіді правильні

 1. Що таке автотекст в MS Word?

1) довільний текстовий документ;

2) текст, який копіюється з архіву;

3) текст, який вводиться і під деякою назвою заноситься до бібліотеки;

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди MS Word можна вставити автотекст у документ?

1) Формат/Шрифт

2) Правка/Заменить

3) Вставка/Автотекст

4) Файл/Создать


 1. Що таке автозаміна в MS Word?

1) окрема команда меню панелі інструментів;

2) різновид шаблонів;

3) фрагмент тексту, який автоматично вставляється в документ після введення ключових символів

4) усі відповіді правильні

 1. Що таке смарт-теги в MS Word?

1) автотекст;

2) різновид документу;

3) елемент, до якого прикріплена «мудра» кнопка;

4) усі відповіді правильні

 1. Що таке таблиця в MS Word?

1) текстовий документ;

2) документ;

3) наочне подання структурованої інформ-ації;

4) усі відповіді правильні

 1. З яких елементів складається таблиця в MS Word?

1) смарт-теги;

2) дані, які є в комірках;

3) комірки, рядки, стовпці, рамки;

4) усі відповіді правильні

 1. Вкажіть спосіб створення таблиць в MS Word?

1) вставити таблицю;

2) намалювати таблицю;

3) перетворити текст утаблицю;

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди МS Word можна перетворити текст у таблицю?

1) Таблица/Текст/ Преобразовать текст в таблицу

2) Сервис/Таблиця/ Преобразовать текст в таблицу

3) текст виділити і застосувати команду Таблица/Преобразовать текст в таблицу

4) усі відповіді правильні


 1. За допомогою якої команди MS Word можна замалювати комірки таблиці кольором?

1) Сервис/ Заливка цветом

2) Формат/Границы и заливка/Заливка цветом

3) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди MS Word можна вставити у текст діаграму для заданої таблиці?

1) Таблица/Диаграмма

2) Сервис/Диаграмма

3) Вставка/Рисунок/Диаграмма

4) Правка/Диаграмма

 1. За допомогою якої команди MS Word можна задати кількість рядків і стовпців у таблиці?

1) Таблица/Ячейки...

2) Таблица/Параметры/Таблица

3) Таблица/Вставить/Таблица…

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди MS Word можна в таблиці навести межі?

1) Правка/ Таблицы и заливка

2) Сервис/ Таблицы и заливка

3) Формат/Границы и заливка…

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди MS Word можна створити колонки тексту?

1) Правка/Колонки;

2) Сервис/Колонки;

3) Формат/Колонки;

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди MS Word можна вставити рядок у таблицю?

1) Сервис /Параметры таблици…

2) Сервис/Таблица/Строка

3) Таблица/Вставить/Стоки…

4) усі відповіді правильні


 1. Як з таблиці MS Word вилучити стовпець?

1) Правка/Таблица/Ячейки

2) Таблица/Параметры/Ячейки

3) Таблиця/Удалить/Столбец

4) усі відповіді правильні

 1. Як побудувати геометричну фігуру в MS Word?

1) за допомогою елементів керування;

2) за допомогою панелі Задач;

3) за допомогою кнопок панелі інструментів Рисование

4) усі відповіді правильні

 1. Як побудувати блок-схему в MS Word?

1) за допомогою конструктора;

2) створити вручну;

3) скористатись кнопкою Автофигуры/Блок-схема

4) усі відповіді правильні

 1. Як побудувати фігурні стрілки в MS Word?

1) за допомогою конструктора;

2) створити вручну;

3) скористатись кнопкою панелі інструментів "Автофигуры"

4) усі відповіді правильні

 1. Що таке поле в текстовому документі?

1) засіб для виведення на друк документа;

2) засіб для читання інформації;

3) засіб для введення запису;

4) усі відповіді правильні

 1. Для чого використовують поля форми в MS Word?

1) для створення таблиць;

2) для створення документів;

3) для створення стандартних електронних бланків;

4) усі відповіді правильні


 1. Для чого використовують поля злиття в MS Word?

1) для створення копій таблиць;

2) для створення копій автоформ;

3) для створення копій типових документів;

4) усі відповіді правильні

 1. Що таке макрос в MS Word?

1) записана в пам'ять послідовність букв;

2) записана в пам'ять послідовність цифр;

3) записана в пам'ять послідовність натискань на клавіші і клацань мишею;

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди MS Word можна записати макрос?

1) Правка/Макрос/Начать запись...

2) ФорматМакрос/Начать запись...

3) Сервис/Макрос/Начать запись...

4) Файл/Макром/Начать запись...

 1. Які меню можна використовувати для об'єднання елементів таблиці в MS Word?

1) меню Таблица

2) контекстне меню

3) вірної відповіді не задано

4) меню Вид

 1. За допомогою якої команди в MS Word можна вставити примітки до документа?

1) Вид/Примечание ;

2) Вставка/Примечание ;

3) Формат/Примечание ;

4) Сервис/Примечание .

 1. Вкажіть які клавіші можна використовувати для переходу до необхідної сторінки документа в MS Word?

1) Сaps Lock

2) Insert

3) PageDown

4) PageUp


 1. За допомогою якої команди MS Word можна перейти в режим створення або редагування колонтитулів документу?

1) Формат/Колонтитулы ;

2) Вид/Колонтитулы ;

3) Вставка/ Колонтитулы ;

4) вірної відповіді не зазначено

 1. За допомогою якої команди МS Word можна встановити рамку для об'єкту Wordart, оформленого з обтіканням текстом?

1) Формат/«Обтекание текстом»

2) Сервис/«Обтекание текстом»

3) Вид/«Обтекание текстом»

4) на панелі інструментів Wordart вибрати меню «Обтекание текстом»

 1. Які елементи можна використовувати для зміни стилю обтікання малюнка текстом в MS Word?

1) Сверху и снизу ;

2) По центру ;

3) усі відповіді правильні

 1. За допомогою якої команди MS Word можна встановити поля сторінки?

1) Вид/Параметры страницы/Поля

2) Вставка/Страницы /Поля

3) Файл/Параметры страницы/Поля

4) вірної відповіді не зазначено

 1. Яку команду MS Word необхідно виконати для установки точної висоти рядків таблиці?

1) Контекстне меню/Свойства таблицы/Строка…

2) Формат/Свойства таблицы/Строка…

3) Таблица/Свойства таблицы/Строка…

4) вірної відповіді не зазначено


 1. Яку команду MS Word виконати для установки точної ширини стовпців таблиці?

1) Контекстне меню/Свойства таблицы/ Столбец …

2) Формат/Свойства таблицы/ Столбец …

3) Таблица/Свойства таблицы/ Столбец …

4) вірної відповіді не зазначено

 1. За допомогою якої команди MS Word можна вставити нумерацію сторінок?

1) Вид/Номера страниц;

2) Формат/Номера страниц;

3) Вставка/Номера страниц;

4) вірної відповіді не зазначено

 1. За допомогою якої команди MS Word можна додати рядок в таблицю?

1) Вид/Вставить/Строки…;

2) ПКМ/Вставить/Строки…;

3) Таблица/Вставить/Строки…;

4) вірної відповіді не зазначено

 1. За допомогою якої команди MS Word можна додати стовпець в таблицю?

1) Вид/Вставить/Столбец…

2) ПКМ/Вставить/Столбец …

3) Таблица/Вставить/Столбец …

4) вірної відповіді не зазначено

 1. Як можна видалити стовпець з таблиці в MS Word?

1) Вид/Удалить/Столбец…;

2) ПКМ/Удалить/Столбец …;

3) Таблица/Удалить/Столбец …;

4) вірної відповіді не зазначено

 1. Як можна вставити малюнок з колекції Microsoft Office в документ Word?

1) Вставка/Рисунок/Картинки…;

2) ПКМ/Рисунок/Картинки…;

3) Вид/Рисунок/Картинки…;

4) правильної відповіді не зазначено

 1. Яке діалогове вікно дозволяє увести параметри для зміни ширини стовпців таблиці в MS Word?

1) Формат/Свойства таблицы/ Столбец/Ширина…;

2) Правка/Столбец/Ширина…;;

3) Таблица/Свойства таблицы /Столбец/Ширина…;

4) Сервис/Таблица/Столбец/Ширина.

 1. Про що говорять значки « +» поряд із заголовками в тексті документа в MS Word?

1) заголовки можна змінювати;

2) заголовки відкриті для перегляду;

3) заголовки не можна змінювати;

4) заголовки в структурі документа підвищені до першого рівня.

 1. Оберіть правильний спосіб завантаження Microsoft Word:

1) Пуск/Программы/Microsoft Office/Microsoft Office Word

2) Пуск/Выполнить/ Winword ;

3) Пуск/Поиск/ Microsoft Word ;

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою меню Файл в MS Word можна виконати такі дії:

1) створити новий документ;

2) вибрати параметри сторінки для друку;

3) створити Web -сторінку за даними файла;

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою меню Правка в MS Word можна виконати такі дії:

1) створити колонтитули

2) скасувати попередню дію

3) вилучити позначений фрагмент в буфер

4) змінити масштаб документу

5) усі відповіді правильні

 1. За допомогою меню Вид в MS Word можна виконати такі дії:

1) вибрати відповідну панель інструментів;

2) вибрати масштаб відображення даних;

3) створити зноски та примітки;

4) усі відповіді правильні

 1. За допомогою меню Вид в MS Word можна виконати такі дії:

1) перейти в різні режими роботи документів;

2) створити та редагувати колонтитули;

3) показати або заховати лінійку;

4) усі відповіді правильні

 1. Яке призначення рядка стану в MS Word?

1) Визначення номера рядка та розділу;

2) Визначення місця роботи з текстом;

3) Можливість редагувати будь-який рядок тексту;

4) Визначення номера поточної сторінки та розділу, поточне місце курсора та режим роботи з текстом.

 


 1. Для чого служить вкладника Интервал команди Шрифт меню Формат в MS Word?

1) Дозволяє змінювати відстань між літерами у фрагменті та вибирати стиснений та розріджений текст;

2) Дозволяє змінювати відстань між рядками у тексті;

3) Дозволяє задавати границю документу;

4) Дозволяє створити рамку в тексті.

 1. Команда Абзац меню Формат в MS Word дозволяє:

1) змінювати масштаб документа;

2) змінювати інтервал між рядками;

3) змінювати інтервал між літерами.

 1. Пункт меню Формат/Границы и заливка в MS Word призначений для...

1) створення анімацій і інших спецефектів

2) вставки картинок та форматування зображень в документі

3) оформлення фрагментів різними спецефектами

4) оформлення фрагментів різними типами рамок та призначення кольору та інтенсивності тла фрагменту

 1. Пункт меню Формат/Регістр в MS Word дозволяє:

1) змінювати формат тексту у виділеному фрагменті

2) змінювати відступи і інтервали фрагменті

3) автоматично переводити символи з одного регістру в інший

4) правильної відповіді не зазначено

 1. Колонтитул в MS Word - це...

1) пояснення виділеного в тексті слова

2) деяка вказівка на помічений фрагмент тексту

3) текст і/або номер сторінки, дата створення або назва документа, імя файла, прізвище автора

4) додаткова інформація, записана в кінці тексту

 1. Де розміщується текст колонтитула в MS Word?

1) В будь-якому заданому користувачем місці;

2) Внизу сторінки; вгорі сторінки;

3) Посередині сторінки;

4) В кінці всього тексту.

 1. Як створити колонтитул в MS Word?

1) Натиснути на панелі інструментів кнопку Колонтитулы

2) Виділити фрагмент тексту і натиснути на панелі інструментів кнопку Колонтитулы

3) Вид/Колонтитулы

4) Пуск/Програми/Вид/Колонтитулы

 1. Які розширення можуть мати графічні файли?

1) . ipg ; . pcx ; bmp ;

2) .jpeg; .html; .ipg;

3) . pcx ; bmp ; .html;

 1. Про що свідчить дане зображення?

1) Про наявність помилки;

2) Про необхідність мережі Інтернет для подальших дій;

3) Про наявність гіперпосилання на файл;

4) Про можливість виклику іншого файлу для перегляду і редагування


 1. Що зображено на рисунку?

1) Гіперпосилання на файл;

2) Гіперпосилання на фрагмент файлу;

3) Вставка таблиці

 

 1. Який пункт меню MS WORD дозволяє викликати діалогове вікно, яке зобрежено на малюнку?

1) Вставка;

2) Файл;

3) Правка;

4) Формат;

5) Вид

 1. Для чого призначена дана команда в MS Word?

1) Для створення заголовку;

2) Для створення стилю;

3) Для форматування документу;

4) Для створення змісту документа

 1. В MS Word за допомогою майстра можна створити наступні документи:

1) Титульні листи;

2) Публікації;

3) Листи і факси;

4) Візитні картки;

5) Звіти;

6) Резюме

 1. Що необхідно зробити для того, щоб створити складну таблицю в Microsoft Word?

1) Пункт меню Таблица/Нарисовать таблицу;

2) Натиснути на панелі інструментів на кнопку

3) Натиснути на панелі інструментів на кнопку ;

4) Вибрати пункт меню Таблица/Добавить таблицу.

 1. Форматування комірок таблиці в Microsoft Word можна проводити за допомогою пункту меню...

1) Панелі інструментів Таблицы и границы

2) Таблица

3) Формат

4) Вставка

5) Сервис

 1. Змінити розміри комірки таблиці в Microsoft Word можна за допомогою...

1) пункту меню Формат/Границы и заливки

2) пункту меню Таблица/Автоформат таблицы

3) пункту меню Формат/Рамки

4) пункту меню Таблица/Высота и ширина ячейки

5) лінійки

 1. За допомогою якого пункту меню Таблица можна здійснити обчислення в таблиці MS Word?

1) Формула...

2) Скрыть сетку

3) Свойства таблицы

4) Преобразовать

5) Сортировка...

6) Автоподбор

7) Заголовки

8) Автоформат таблицы...

 1. Який розмір таблиці в MS Word встановлюється при створенні її за замовчуванням?

1) три на три;

2) три на чотири;

3) п’ять на два.

4) Чотири на три

 1. За яких умов неможливо здійснити сортування таблиці в MS Word?

1) комірки таблиці мають різний розмір;

2) розміри таблиці перевищують розміри аркуша;

3) було проведено об’єднання комірок;

4) таблиця містить числові і текстові дані.

 1. Яким чином відбувається перерахунок результатів обчислення в таблиці MS Word, якщо в ній були змінені дані?

1) автоматично;

2) після клацання кнопкою миші у комірці з результатом;

3) після натиснення клавіші <F9>;

4) після натиснення на пункт меню обновить

 1. За допомогою якої команди можна відформатувати таблицю в MS Word щоб вона набула такого вигляду?

1) За допомогою пункту меню Формат/Границы и заливка;

2) За допомогою пункту меню Таблица/Автоформат;

3) За допомогою панелі інструментів Таблицы и границы;

4) За допомогою пункту меню Таблица/Автоподбор.

 1. Як змінити шрифт тексту в окремій комірці таблиці MS Word?

1) Таблиця/Параметри/Шрифт

2) Виділити комірку і задати команду Правка

3) Виділити комірку і задати команду Формат/Шрифт

4) Немає правильної відповіді

 1. У якій частині тексту не відбувається перевірки орфографії?

1) У колонтитулах;

2) У схованому тексті;

3) У всіх частинах;

4) У заголовках

 1. Як задати режим автоматичної перевірки правопису в MS Word?

1) Пункт меню Правка/Правописание/ Автоматически проверять орфографию;

2) Пункт меню Сервис/Параметры/Правописание /Автоматически проверять орфографию;

3) Пункт меню Формат/Правописание/ Автоматически проверять орфографию;

4) Пункт меню Формат/Покать форматирование/Правописание/ Автоматически проверять орфографию;

 1. Як можна здійснювати перевірку правопису у документі MS Word?

1) Натиснути клавішу F7;

2) Натиснути на кнопку ;

3) Натиснути клавішу F5;

4) Викликати пункт меню Правка/Правописание;

5) Натиснути на кнопку ;

6) Викликати пункт меню Сервис/Правописание

 

 1. Які подальші дії при появі наступного запису?

1) Використати команду "Орфография..."

2) Використати команду "Добавить в словарь"

3) Погодитись з запропонованим варіантом

4) Використати команду "Пропустить все"

 1. Які подальші дії при появі наступного запису?

1) Натиснути кнопку "Заменить"

2) Натистути кнопку "Пропустить все"

3) Натиснути копку "Пропустить"

4) Натиснути кнопку "Добавить"

 1. Щоб зберегти текстовий файл в певному форматі необхідно задати:

1) Розмір шрифту;

2) Тип файлу;

3) Параметри абзацу;

4) Розмір сторінки.

 1. Розширенням текстового файлу є:

1) com;

2) exe;

3) xls;

4) doc

 1. Щоб відкрити файл в певному форматі, необхідно задати:

1) Ім’я і тип файлу;

2) Розмір шрифту;

3) ПарамПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.011 с.)