Група інструментів для створення контурівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Група інструментів для створення контурівОзнайомимося детальніше з групою інструментів для створення та редагування контурів.

 

 

· Pen (Перо). Використовують для креслення контуру по вузлах. Кла­цанням від вузла до вузла створюють сегменти. Для створення плав­них дуг клацають на вузлі і трохи перетягають курсор, з’являюься напрямні з маркерами, за допомогою яких можна змінювати форму дуги. Вузол перетвориться з гострого в згладжений.

· Freeform Pen (Довільне Перо). У цьому випадку клацають на почат­ковій точці на зобра­женні і, не відпускаючи клавіші мишки, пере­тя­гають курсор у потріб­ному напрямі. Повторюючи всі рухи руки, інструмент створює контур. У разі активного Freeform pen на панелі параметрів з’являється пара­метр Magnetic Pen (Магнітне Перо). Цей інструмент працює за тою ж схемою, що і Magnetic Lasso (Магнітне Ласо), автоматично визнача­ючи край елемента.

· Add Anchor Point (Додати вузол). Якщо потрібно поліпшити форму контуру, за допомогою цього інструмента додають вузли.

· Delete Anchor Point(Відняти вузол). Після вибору інструмента мож­на забирати зайві вузли.

· Convert Point(Перетворити вузол). Як вже зазначено, вузли можуть бути двох типів: гострі та згладжені. Якщо потрібно змінити тип вуз­ла, вибирають інструмент і клацвють мишкою на створеному контурі, відобразяться всі вузли. Клацають на вузлі, унаслідок чого його тип зміниться на протилежний. Якщо він спочатку був гострий, то стане згладженим, і навпаки.

· Path Selection (Вибір контуру). Цей інструмент ще називають чорною стрілкою. За його допомогою вибирають контур.

· Direct Selection (Прямий вибір). За допомогою Білої стрілки можна переміщати маркери і вузли контуру.

 

Якщо увімкнути інструменти Pen і Freeform Pen, то панель параметрів набуде такого вигляду:

 

 

Зазначимо: якщо на панелі ввімкнено параметр Paths (Посередині), то Photoshop креслить лише контури ділянок, а якщо увімкнено параметр Shape Layers, то контури ділянок будуть заповнені кольором переднього плану.

 

Фігури

Програма Photoshop дає змогу креслити контури геометричних фігур та фігур заданої форми. Група інструментів фігур є на панелі інструментів і одночасно на панелі параметрів.

 

· Rectangular (Прямокутник). За допомогою цього інструмента, можна малю­вати контур прямокутника. Для отримання квадрата утримують натис­нутою клавішу Shift; для креслення з центра назовні – клавішу Alt.

· Round Rectangular(Прямокутник з заокругленими кутами). Після вибору цього інструмента на панелі параметрів з’явиться опція Radius, у якій можна задати радіус заокруглення.

· Ellips (Еліпс). Створює овальні контури. Для отримання кола утри­мують натиснутою клавішу Shift; для креслення з центра назовні – клавішу Alt.

· Poligon (Багатокутник). Цей інструмент створює багатокутники з раді­альною симетрією. Після вибору цього інструмента на панелі пара­метрів з’явиться параметр Sides (Сторони), де задають кількість сторін багатокутника.

· Line (Лінія). Інструмент малює лінії визначеної товщини, яку задають параметром Weight (товщина).

· Custom Shape (Задана форма). На панелі параметрів зі списку Shape (Форма) вибирють потрібну фігуру.

 

Палітра Paths

Перед початком роботи потрібно відкрити палітру Paths з меню Window та ознайомитись з нею і з меню, що розкриється.

Після відкриття діалогового вікна Palette Options (Параметри палітри) треба переконатись, що вибране перше зображення морської зірки. Це означає, що буде зображена мініатюрна версія контуру в палітрі Paths. Унаслідок вибору в меню команди New Path (Новий контур) відкриється діало­гове вікно, в якому новому контуру автоматично буде надано ім’я Path1. Наступний контур називатиметься Path2 і т.д. (можна надавати й інші імена).

 

 

Команди Duplicate Path (Дублювання контуру) та Delete Path (Знищення контуру) дають змогу копіювати та знищувати контури.

Після вибору команди Make Selection (Перетворити у виокремлення) з’являється діалогове вікно Make Selection. Якщо ввести в ньому значення Feather Radius (Радіус розмивання) і натиснути на ОК, то контур перетво­риться в рухому виокремлену ділянку. Команда Fill Path зафарбовує ділянку, оточену контуром, у основний колір. Команда Stroke Path обрам­лює контур основним кольором.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.011 с.)