Виокремлення за допомогою інструмента Lasso 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виокремлення за допомогою інструмента LassoЧасто ділянка, яку треба виокремити, є досить складною і вищеописа­ні інструменти малопридатні. У цих випадках застосовують інструменти груп Ласо та Чарівна паличка. Розглянемо їхні можливості.

· Lasso (Ласо). За допомогою цього інструмента можна виокремлювати об’єкти зі складною геометричною формою. Під час перетягання Ласо вздовж периметра ділянки, яку треба виокремити, утворюватиметься контур. Цей інструмент не передбачає незамкненої ділянки, він авто­матично її замикає. Параметри Anti-aliased і Feather діють, як і у випадках прямокутних та еліптичних ділянок. У разі натиснутої кла­віші Alt інструмент Lasso працює, як інструмент Polygon Lasso.

· Polygon Lasso (Багатокутне Ласо). За допомогою клацання мишкою в різних точ­ках зображення виокремлюють багатокутну ділянку. Ця ді­лян­ка склада­ється з прямолінійних сегментів і вузлів. Якщо під час побу­дови кон­туру зробити помилку, то для знищення попереднього сегмента треба натиснути на клавішу Backspace. Панель параметрів Бага­токутного Ласо збігається з панеллю параметрів Ласо. За натиснутої клавіші Alt інструмент Polygon Lasso діє, як інструмент Lasso.

· Magnetic Lasso (Магнітне Ласо). У разі правильно налаштованих пара­мет­рів Магнітне Ласо допоможе виокремити складну ділянку, ігнору­ючи фоном. Цей інструмент бажано застосовувати для зобра­жень з різ­ким контрастом між фоном і переднім планом. Панель параметрів Магніт­ного Ласо містить нові параметри. Па­раметр Width визначає, наскільки близько курсор мишки може бути біля межі перед­нього плану. У випадку значних нерів­ностей на межі значення цього параметра повинно бути досить малим, щоб не зіпсувати краї ділянки. Якщо ж ділянка має гладкі межі, то значення параметра можна збіль­шити. За допомогою па­раметра Edge Contrast (Контрастність краю) визначають рівень кон­трастності між переднім планом і фоном: зада­ють більші значення у випадку контрастного виділення ділянки на фоні та менші у проти­лежному випадку. Параметр Frequency (Часто­та) відображає те, як часто треба розставляти вузли. Для негладких меж значення частоти бажано збільшувати.

 

Вправа 5. Подорож до замків

За допомогою групи інструментів Ласо виокремте варто­вого з Вати­кану і переніть його на терени Підгорецького замку.

1. Відкрийте дві фотографії на робочому столі Photoshop. Спробуйте виокремити вартового спершу за допомогою Lasso і Polygon Lasso. Це не дуже просте завдання. Щоб його полегшити, використайте палітру Navigator (Навігатор). Якщо цієї палітри на робочому столі нема, то відкрий­те її командою Window\Navigator. Збільшіть масштаб зображення, руха­ючи повзунком, що розташований внизу палітри. Виділіть вартового за допомогою перелічених вище інструментів.

 

 

2. Тепер спробуйте виконати це ж завдання за допомогою інструмента Magnetic Lasso. Для цього спочатку проаналізуйте зображення. Оскільки межі ділянки не гладкі і не контрастні, то введіть у поля Width – 3 і Edge Contrast – 5%, Frequency– 50%.

3. Створіть виокремлену ділянку. Для цього клацніть мишкою в першій точці виокремлення і далі рухайтеся вздовж периметра ділянки, не на­тискаючи на ліву кнопку мишки. Як тільки відчуєте, що контур відхи­ляється від заданої траєкторії, поверніться трохи назад і клацніть миш­кою, задаючи цим наступну початкову точку. Після завершення обведень, клацніть по першому вузлі для замикання ділянки (якщо клацнути мишкою двічі, це призведе до замикання контуру прямою лінією).

4. Перенесіть вартового до Підгорецького замку. Він потрапить на окре­мий шар, розташований над зображенням замку.

5. Поверніться ще раз до першої фотографії. Зауважте, виокремлення все ще є активним (рухомим). Виберіть команду Edit\Copy (Редагування\ Копіювання). Photoshop скопіює вартового.

6. Поверніться знову до фотографії Підгорецького замку. Виберіть команду Edit\Paste (Редагування\Уставляння). Photoshop додасть ще одного вартового, який буде розташований на новішому шарі.

7. Виберіть команду Image\Rotate Canvas\Flip Horizontal (Зображен­ня\Повернути канву\Повернути по горизонталі). Другий вартовий по­вернеться лицем до свого колеги.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)