Комп’ютерна обробка геодезичних вимірюваньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комп’ютерна обробка геодезичних вимірюваньОпрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Використання програм Microsoft office для обробки задач в геодезичній галузі

2.Знайомство з системами обробки геодезичних вимірювань Digitals.

3.Комп’ютерне проектування з геодезичних дисциплін за допомогою САПР Autocad.

Література:

1.Михайленко В.Є. Робота з Autocad.

Матеріали для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Світло-радіовіддалемірні вимірювання»

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

 

1. Електронні дальноміри, фізичні основи їх роботи, їх функціональні схеми, характеристика частин і вузлів.

2. Первинні джерела електричної енергії дальномірів.

3. Скласти реферат на тему: «Електронні дальноміри».

Література:

1.А.А. Геніке «Геодезичні світло-радіо дальноміри» ст. 154-170.

Матеріали для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Група – 41 ГР

Основи філософських знань - залік

Іноземна мова (ПС) – семестрова оцінка

Фізичне виховання – семестрова оцінка

Охорона праці в галузі - екзамен

Фотограмметрія - екзамен

Цифрова фотограмметрія – семестрова оцінка

Державний кадастр – семестрова оцінка

Інженерно-геодезичні вишукування – семестрова оцінка

Основи ГІСІТ – семестрова оцінка

Основи інженерних споруд - залік

Зйомка підземних комунікацій – залік

Основи філософських знань

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Джерела філософії. Значення філософії.

2.Філософія Давнього Сходу і Китаю.

3.Українська філософія.

4.Антична філософія.

5.Філософія епохи Відродження.

Література:

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

 

1. Скласти лист-запит до будь-якої компанії

2. Заповніть пропуски в тексті листа-пропозиції словами поданими нижче, які підходять за змістом:

pleased, featured, district, to give, concerning, suitable, to arrange, sure, requirements.

We were … to receive your inquiry of 5 June … the SILVA range of machine tools … in our new catalogue. Mr. Donald Jenkins, our … Sales Manager, will telephone your office shorty in order … a meeting. He will be able … you more complete details of the machines and advise you on … items. We are ... you will find our SILVA range excellently suited to your …

Написати службову записку, зберігаючи правила їх написання

Фізичне виховання

Теоретическая подготовка

1Физическая культура, физическое совершенствование и здоровый способ жизни в разном возрастном периоде.

2.Основы физического воспитания в семье.

Литература:

1.Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2.Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3.Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4.Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5.Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Охорона праці в галузі.

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Міжнародні норми, законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система управління охороною праці. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях.

2.Техніка безпеки на будівництві, при виконанні топографо-геодезичних, інженерно-геологічних, гідрометричних і польових робіт. Вимоги до розміщення устаткування та організації робочого місця користувача ЕОМ. Рекомендації щодо створення безпечних умов виконання робіт.

3.Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Література:

1.Протеєрейський О.С., Запорожець О.І. Охорона праці в галузі. Навч. посібн. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.

Матеріали для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

5.Фотограмметрія

Написати реферат з теми: «Використання матеріалів аерофотознімання під час проведення землевпорядних робіт».

Література:

1.Фотограмметрія» - Конспект лекцій. НМЦ, 2005)

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати реферат.

Цифрова фотограмметрія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Система координат цифрового знімку.

2. Призначення і побудова стереоанаграфа.

Матеріал для конспектування взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Державний кадастр

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Структура державних кадастрових служб. Земельно-кадастрова документація.

2.Геоінформаційні системи як джерела кадастрової інформації.

3.Інвентаризація земель. Основні положення про відведення земель.

4.Порядок ведення державного земельного кадастру.

Література.

1.

Матеріал для конспектування взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Інженерно-геодезичні вишукування

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Польове трасування доріг:

а) перенесення запроектованої траси на місцевість;

б) вимірювання кутів повороту траси та довжин ліній, розмічування пікетів;

в) ведення пікетажного журналу;

г) нівелювання траси. Прив’язка і закріплення траси.

Література:

1. Большаков В.Д. «Справочное руководство по инженерно-геодезическим работам».

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Основи ГІСІТ

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Призначення і принцип роботи з програмою GIS 6.0, реєстр земельних ділянок та інші реєстри.

2.Обробка теодолітних ходів теодолітної зйомки в програмі GIS 6.0.

3.Формування ділянок правовласників.

4.Призначення і принцип роботи з програмою GIS «Геопроект 5.2».

Література:

1. Бусігин Б.С. та інші. Инструментарий геоинформационніх систем. Справочное пособие. –К:, 2000 р.

2. Руководство пользователя программі GIS 6.0 Корпорация ШЕЛС. Одесса. В 3-х томах.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Основи інженерних споруд

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Основні будівельні матеріали.

2. Конструкції будівель та споруд.

3. Основні технології будівельного виробництва.

Література:

Синяков В.К. «Строительные материалы и работы»

Видуєв Н.Г., Поліщук Ю.В. «Інженерна геодезія»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Зйомка підземних комунікацій

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Підземні комунікації сучасного міста:

- водопостачання;

- каналізація;

- газопостачання;

- теплопостачання;

- електропостачання;

- телефонізація;

- загальні колектори.

Література:

1.Федоров Н.Ф., Веселов С.В. «Городские подземные сети и коллекторы»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Спеціальність 5.08010102 «Землевпорядкування»

Група - 21 ЗВ.

Українська мова - семестрова оцінка

Українська література – семестрова оцінка

Іноземна мова – семестрова оцінка

Людина і світ - залік

Математика – семестрова оцінка

Фізика - екзамен

Фізична культура - семестрова оцінка

Вступ до спеціальності – семестрова оцінка

Історія Луганщини - екзамен

Основи філософських знань - екзамен

Соціологія - залік

Основи ґрунтознавства - залік

Основи с/г виробництва – семестрова оцінка

Геодезія – семестрова оцінка

БЖД - залік

Топографічне і землевпорядне креслення – залік

Українська мова

Повторити правила та записати приклади до них:

- Складне речення, пунктограми у складному реченні (кома, тире, двокрапка);

- Відокремлені другорядні члени речення (означення, прикладка, обставина, додаток).

Напишіть твір-роздум на одну із суспільних тем:
«Як жити в єдності з природою»
«Чи можливий сучасний світ без війни?»
«Комп'ютер — необхідна річ сьогодення»
Словничок.
Щоб виразити свою думку, використовуйте наступні словосполучення:
Я думаю, що... Я не сумніваюсь у тому... Мені здається... З цього приводу у мене інша думка... Я притримуюсь іншої думки... Я впевнений, що... Зараз побутує думка, що... Можливо, не всі згідні з тим, що... На мій погляд... Мені хочеться зауважити... У народі кажуть... Я переконаний в тому, що... Я абсолютно згідний з тими, хто... Я повністю поділяю точку зору...

Українська література

1.Григір Тютюнник.Новела „Зав’язь”. Знати зміст твору, пояснити у чому полягає символічність назви та подій.

2.Новела„Три зозулі з поклоном”. Розкрити образ „любові всевишньої” як втілення високої духовної цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю.

3.Твір-роздум «Високий сенс почуття любові в житті людини» за прочинами творами Гр.Тютюнника «Три зозулі з поклоном», «Зав’язь».

4.Василь Стус.Загальний огляд життя і творчості (повідомлення). Прочитати поезії:«Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...», «О земле втрачена, явися...»

5.Українська „химерна проза” ХХ ст.Повідомлення на тему:«Основні ознаки української „химерної прози; письменники та їхні твори».

6Література „українського бароко” ХХ ст. (Повідомлення)

7.Валерій Шевчук. “Дім на горі”(оглядово): Знати в цілому зміст роману „Дім на горі”, характеризувати образи.

Література рідного краю

Загальне ознайомлення з художніми творами Антоніни Листопад, Ганни Гайворонської (повідомлення)

Англійська мова

1. Складіть твір-роздум на тему: «Цікаві місця Лондона»

2. Виберіть правильну форму дієслова для наступних речень:

1. This bookkeeper … with taxes.

a) deal; b) deals.

2.The accountant … financial records at the moment.

a) analyzes; b) is analyzing.

3.The bookkeeper … figures in the journal yesterday.

a) recorded; b) records.

4.Money … often … to as “the blood of business”.

a) is referred; b) are referred.

5.For each transaction there must … one or more accounts debited and one or more accounts credited.

a) to be; b) be.

3. Виправте помилки в наступних реченнях:

1. Engineers has to work closely with production. Engineers have to work closely with production.

2. What does they talk about, is it the new project?

3. Does your company produces electronics?

4. I’m thinking this is your design. Do I right?

5. What does these mechanics do?

6. An engineer is using the computer every day.

7. How often does you have to work overtime?

8. Engineers usually aren’t working in shifts.

Людина і світ

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Людина як біосоціальна істота. Соціалізація особистості. Стереотипи та упередження.

2.Соціальна мобільність. Права свободи та відповідальність.

3.Політика у житті суспільства.

4.Політкультурність. Міжнародні відносини.

Література:

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

5.Математика:

 

1. Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 9 м і 12м. Кожне бічне ребро 12,5 м. Знайти об’єм піраміди.

2.В зрізаному конусі радіуси основ 6 см і 10 см, а твірна l + 5 см. Знайти радіус циліндра такої ж висоти, площа повної поверхні якого була б рівновелика площі бічної поверхні зрізаного конуса.

Література:

1.П.П.Андреев, Э.З. Шувалова. Геометрия.

2.Л.С. Атанесян и другие. Геометрия. 10-11 класс

3.Г.П.Бевз и другие. Геометрия. 10-11 класс

Фізика

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Розвиток уявлень про природу світла. Закони відбивання та зломлення.

2.Світло як електромагнітна хвиля.

3.Квантові властивості світла.

4.Постулати Ейнштейна. Закон додавання швидкості у ТВ.

Література

1.Гончаренко С.У.Фізитка –К: Освіта, 2002

2.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Фізична культура

Теоретическая подготовка

1.Оздоровительное и прикладное значение занятий физической культурой и спортом.

2.Основы профессионально – прикладной подготовки.

Литература:

1.Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2.Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3.Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4.Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5.Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Вступ до спеціальності

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

3. Підготовка землевпорядних та геодезичних працівників у структурі аграрної освіти.

4. Основи землеустрою та раціонального природокористування.

Матеріал для конспектування взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Історія Луганщини

 

1.Підготувати реферат про історію Луганщини.

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати реферат.

 

Основи філософських знань

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Джерела філософії. Значення філософії.

2.Філософія Давнього Сходу і Китаю.

3.Українська філософія.

4.Антична філософія.

5.Філософія епохи Відродження.

Література:

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Соціологія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Методи і функції соціології.

2. Суспільство як соціальна система, структура соціальної системи.

3.Соціальні конфлікти, їх класифікація. Соціологія молоді.

Виріщення соціальних конфліктів.

4.Поняття особистості. Статус особистості у соціології.

Література:

1.

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

 

Основи грунтознавства

21-зв Основы почвоведения и геологии 1. Процес почвообразования Литература: Румянцев В.И. «Земледелие с основами почвоведения»стр 48-51, конспект
2. Органическая часть почв Реферат «Значение гумуса в создании и плодородии почв»
3. Структура и физические свойства почв Литература: Євпак В.М. «Грунтознавство з основами геології». 2006 , краткий конспект

Основи с/г виробництва

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Поняття про ріст і розвиток рослин. Фактори життя рослин.

2.Скласти схему сівозміни., визначити її тип і вид.

3.Визначення системи землеробства і характеристика її складових частин.

4.Класифікація та загальна будова тракторів.

Література:

1.Ярош Ю.М.,Трусов Б.А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції. – К: Український центр духовної культури, 2005 р.

2.Дружинець В.К.Технологія виробництва сільськогосподарської продукції. –К: НМЦ, 2002 р.

Матеріал для конспектування взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Геодезія

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Геодезичні виміри на земній поверхні – способи вимірювання ліній. Масштаби. Найпростіші способи зйомки. Орієнтування ліній на місцевості та плані.

2. Теодолітна зйомка, її суть, призначення, інструменти, їх характеристика, будова, повірки, юстування, виміри кутів, ліній.

3. Проведення теодолітної зйомки. Обробка матеріалів теодолітної зйомки, обчислення координат, складання плану.

4. Визначення площ землекористувань, характеристика існуючих способів.

Література:

1.А.В. Маслов «Геодезія»

Матеріал для конспектування можнавзяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Безпека життєдіяльності

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (небезпека, тріада, класифікація та джерела небезпеки. (Л.1. стор. 11-22)

2.Електричний струм (вплив струму на людину, види впливу, електротравми.

( Л.1. стор 107-109)

Література:

1.Джигирей В.С.«Безпека життєдіяльності»

3.Написати реферат з однієї із наданих тем.

Теми рефератів:

ü Шкідливі звички

ü Забруднення атмосфери

ü Забруднення літосфери

ü Забруднення гідросфери

ü Вплив отруйних речовин на організм людини

ü Лісові пожежі та їх вплив на навколишнє середовище

ü Засоби індивідуального захисту при НС

ü Захисні споруди

ü Природні небезпеки характерні для нашої зони проживання

ü Безпека в багатоповерхових будинках

ü Електричний струм

ü Освітлення, світильники, іонізуюче випромінювання

ü Природно-соціальні небезпеки

ü Класифікація надзвичайних ситуацій

ü Перша медична допомога при утопленні та обмороженні

ü Перша медична допомога при кровотечах і різних видах травм

ü Побутові предмети та засоби побутової хімії, як джерела небезпеки

ü Техногенні небезпеки

ü Соціальні небезпеки (види конфлікту)

ü Основи протипожежної безпекиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.012 с.)