Будівельні матеріали і роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Будівельні матеріали і роботи 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Пояснити фізичні, механічні, хімічні властивості будівельних матеріалів

2. Види неорганічних (мінеральних) в’яжучих. Повітряні та гідравлічні в’яжучі, їх властивості

3.Реферат на тему «Види і застосування будівельних розчинів

Література:

1. Синяков В.К. «Строительные материали и работы», стр. 69-75

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

 

Група – 31БГС

Українська мова (ПС) - екзамен

Іноземна мова (ПС) – семестрова оцінка

Фізичне виховання – семестрова оцінка

Комп’ютеризація виробництва - семестрова оцінка

Вища математика - залік

Меліоративні і будівельні машини – семестрова оцінка

Геологія і гідрогеологія - екзамен

Гідрологія і гідрометрія- семестрова оцінка

Водопостачання і водовідведення - залік

Основи меліорації - залік

Гідротехнічні споруди - залік

Меліоративне ґрунтознавство – семестрова оцінка

 

Українська мова (ПС)

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Культура фахового мовлення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

2.Етика ділового спілкування. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

3.Складання професійних документів

Література:

1.Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців.Навчальний посібник. – К: Арій, 2008

2.Шевчук С.В., С.В.Кабиш О.О. Практикум українського ділового мовлення. Навчальний посібник. – К: Арій, 2008

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

1. Скласти діалог на тему: «Митний та паспортний контроль».

2. Скласти коротку біографію (резюме).

3. Перекладіть наступні речення з англійської на українську мову:

1. You are supposed to speak German.

2. You are supposed to replace your colleague.

3. You are supposed to invite this family.

4. You are supposed to call her back.

5. You are supposed to answer all the questions.

6. They are supposed to move

Фізичне виховання

Теоретическая подготовка

1.Нетрадиционные системы укрепления здоровья и физического совершенствования.

2.Оздоровительное и прикладное значение избранных систем физических упражнений.

Литература:

1.Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2.Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3.Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4.Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5.Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Комп’ютеризація виробництва

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Використання програм Microsoft office для обробки задач в галузі водного господарства.

2.Знайомство з системами обробки геодезичних вимірювань Digitals.

3.Комп’ютерне проектування з меліоративних дисциплін за допомогою САПР Autocad.

Література:

1.Михайленко В.Є. Робота з Autocad.

Матеріали для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Вища математика

3. Є матриці:

і

Знайти:

а) 2А+3В

б) А·В

в)

2. Знайти кут між прямими і

3. Знайти границю функції

4. Знайти похідну функції

Література:

7. Матвеев В.Н., Богомолов Н.В. «Курс математики для техникумов» части 1 и 2.

8. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д. «Математика для техникумов».

9. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике»

 

Меліоративні і будівельні машини

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Сучасний стан та перспективи розвитку меліоративних будівельних машин.

2. Економічне використання нової техніки. Структурна схема машин.

3. Вивчення двигунів внутрішнього згорання.

4. Системи керування, робоче устаткування меліоративних і будівельних машин.

Література:

1. Васильєв Б.А. «Мелиоративные и строительные машины», стр. 36-38

2.Рябов Г.А. «Механизация гидромелиоративных работ», стр. 25-36

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Геологія і гідрогеологія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Зробити опис найбільш поширених мінералів і гірських порід.

2.Структура, текстура та мінеральний склад гірських порід

3.Метод визначення віку гірськиї порід.

4.Класифікація геологічних процесів.

Література:

1.Кац Д.М. Основи геології і гідрогеології. – М: Колос, 1981 р.

Матеріали для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Гідрологія і гідрометрія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Фізико-геогафічні фактори стоку річок.

2.Річкові системи, їх класифікація та режим.

3.Вибір місця під гідрологічний пост та гідрометричний ствір.

4.Прилади та обладнання для виміру рівнів води та глибин у річках.

 

Література:

1.Литовченко О.Ф. Інженерга гідрологія та регулювання стоку. – К6 Вища школа, 1999 р.

2. Литовченко О.Ф. Гідрологія і гідрометрія. –К: Вища школа, 1987 р.

Матеріали для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)