Дисципліни, які необхідно здати за перший семестр 2014-2015 навчального року. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліни, які необхідно здати за перший семестр 2014-2015 навчального року.Курс – 11 БКД , 11 БГП, 11 ГР, 11 ЗВ.

1.Українська мова - семестрова оцінка

2.Українська література - семестрова оцінка

3.Іноземна мова - семестрова оцінка

4.Світова література - семестрова оцінка

5.Всесвітня історія - семестрова оцінка

6.Математика - семестрова оцінка

7.Фізика - семестрова оцінка

Астрономія - залік

Біологія - залік

Хімія - залік

Інформатика - залік

12.Фізична культура - семестрова оцінка

13.Захисник Вітчизни - семестрова оцінка

Українська мова

Повторити правила та законспектувати теоретичний матеріал, зазначити приклади (по 10 слів):

- Складні випадки вживання м'якого знака, апострофа, великої букви;

- правопис слів з ненаголошеними голосними;

- подвоєнням та подовженням приголосних;

- спрощення у групах приголосних;

- чергування голосних і приголосних звуків;

- написання слів іншомовного походження.

Напишіть автобіографію, заяву, розписку.

Напишіть твір-роздум на одну з морально-етичних тем:

«Дружба- найцінніший скарб»

« Що я найбільше ціную в людині»

«Що робить людину великою?»

Словничок.
Щоб виразити свою думку, використовуйте наступні словосполучення:
Я думаю, що... Я не сумніваюсь у тому... Мені здається... З цього приводу у мене інша думка... Я притримуюсь іншої думки... Я впевнений, що... Зараз побутує думка, що... Можливо, не всі згідні з тим, що... На мій погляд... Мені хочеться зауважити... У народі кажуть... Я переконаний в тому, що... Я абсолютно згідний з тими, хто... Я повністю поділяю точку зору...

Українська література

1.Твір-роздум „Злочин –шлях до духовної деградації особистості й перепона до щастя” за прочитаним твором П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

2.Іван Карпенко-Карий (І.Тобілевич). Комедія „Хазяїн”. Знати зміст комедії, письмово охарактеризувати головного героя.

3.Іван Франко. Загальний огляд життя і творчості (повідомлення). Читати вірші із збірки “Зів’яле листя”.

4.Борис Грінченко. Оповідання “Каторжна”. Знати зміст оповідання. Творча робота: «Уявіть собі, що у вас з’явилась можливість щось змінити в характері Докії. Якими б якостями ви її наділили?»

5.Михайло Коцюбинський. Повість „Тіні забутих предків” (скорочено). Знати зміст повісті, визначити проблематику твору.

6.Ольга Кобилянська.Повість „Земля”(скорочено). Знати зміст повісті “Земля”; визначити основні проблеми твору, дати відповідь на запитання: «Чи актуальна проблема злочину і кари сьогодні, у ХХІ ст?»
7.Василь Стефаник.Новела „Камінний хрест”, ,,Новела „Новина”.Знати зміст новел. Дати розгорнуту відповідь на питання: «Гриць Летючий – злочинець чи жертва?»

8.Леся УкраїнкаДрама-феєрія „Лісова пісня”.Знати зміст твору. Охарактеризувати образ Мавки та Лукаша.

9.Володимир Винниченко. Оповідання ”Малорос-європеєць”.Охарактеризувати образ головного героя твору. Охарактеризувати оповідання В.Винниченка “Солдатики!”.

10Література рідного краю. Дмитро Боярчук.Оповідання«Півхлібини».На підставі прочитаного твору, поясніть вислів О. Довженка «Поспішайте творити добро. Життя таке коротке».

Англійська мова

1.Складіть твір на тему «Мій улюблений вид спорту»

2.Поставте артикль у правильній формі, де це необхідно:

I generally get up at 7 o'clock in ... morning. I have ... lot of things to do before I leave for ... University. So I get up and begin doing my morning exercises. After that I go to ... bath­room where I wash and clean my teeth. I usually take … cold shower. Then I comb my hair and get dressed. In fifteen mi­nutes I am ready to have breakfast. As ... rule it is my mother who makes ... breakfast. I leave ... house and go to ... University. It takes me ... quarter of ... hour to get to ... place. ... classes start at nine and are over by three. When ... classes are over, I go straight to ... canteen and have ... dinner. Then I go to ... reading-room. There I read ... books and jour­nals, make notes and look through ... newspapers and maga­zines. In ... evening I usually take ... short walk. Before I go to bed, I read ... little and listen to ... radio.

3.Перекладіть наступні речення англійською мовою:

Олена студентка першого курсу. Вона прокидається о 7.00 рівно. Їй важко вставати. Справа в тому, що вона не рання пташка. Олена любить полежати після того, як задзвонив будильник. Їй потрібно декілька хвилин, щоб прийняти душ. Потім вона одягається і поспішає на кухню, щоб перекусити. Олена живе сама – вона орендує однокімнатну квартиру. Її холодильник, зазвичай, порожній. Їй не подобається витрачати час на приготування їжі. Вона живе в 15 хвилинах ходу від університету. Після чотирьох пар Олена поспішає до їдальні пообідати, потім заняття спортом. Повертається вона додому після шостої, трошки відпочиває і починає готувати домашні завдання.

Світова література

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Життєвий і творчий шлях письменника Федеріка Анрі Стендаля.

2.Творчість Достоєвського як одна з вершин всесвітньої літератури.

3. Духовні й творчі здобутки письменника Льва Толстого.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

 

Всесвітня історія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Світ на початку ХХ століття. Перша світова війна 1914 -1918 р.

2.Період повоєнної кризи та революцій (1917-1923 роки).

3.Період стабілізації в Європі та Північній Америці. (1924-1929 роки).

Література:

1.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

 

Математика

 

1.Знайти границю функції

lim

х—>

2.Розв’язати показники рівняння

3.Розв’язати тригонометричне рівняння

2

4.Розв’язати лінійну нерівність

5.Знайти похідну функції

Література:

1.М.І. Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук. Алгебра і початки аналізу. 10-11 клас.

2.Н.В.Богомолов. Практические занятия по математике.

 

Фізика

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Механіка (Кінематика. Динаміка. Закони зереження)

2.Молекулярна фізика і термодинаміка (властивості газів, рідин і твердих тіл. Основи термодинаміки)

Література:

1.Гончаренко С.У.Фізика. Підручник для 9, 10 , 11 класів. – К: Освіта, 2002

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Астрономія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Предмет астрономії. ЇЇ розвиток і значення в житті суспільства. Зоряне небо та рухи світил

2.Методи та засоби астрономічних досліджень

3.Сонячна система

4.Зорі

5.Галактика і позагалактична астрономія

Література:

1.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

 

Біологія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Молекулярний рівень організації життя (Неорганічні і органічні речовини живих організмів.)

2.Структура клітини і її компонентів. Клітина як цілісна система. Тканини.

3.Організмовий рівень організації життя.

Література:

1.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

 

Хімія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Періодичний закон і періодична система Д.І.Мнделєєва у світлі теорії будови атома. Хімічний зв'язок. Основні класи неорганічних сполук.

2. Неметаліні елементи та їх сполуки.

Література:

1.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

 

11. Інформатика

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Основні відомості про операційні системи.

2. Операційна система WINDOWS.

Матеріал для конспектування взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Фізична культрура

Теоретическая подготовка

1. Физическая культура и спорт в системе общечеловеческих ценностей, обеспечении здоровья и профессиональной дееспособности.

2. Физическая культура и система физического воспитания в высших учебных заведениях.

Литература.

1. Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2. Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3. Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4. Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5. Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Захисник Вітчизни.

Раздел 1. Общевойсковая подготовка.

1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Воинская дисциплина.

2. Организация внутренней и караульной службы.

3. Строевые приемы и движение без оружия и с оружием.

4. Строи отделения.

5. Психологическая характеристика воинской деятельности. Социально-психологическая структура воинского коллектива. Психологическая подготовка к защите Отечества.

Раздел 2. Огневая подготовка.

1. Стрелковое оружие и обращение с ним.

2. Основы стрельбы.

3. Ведение огня с места по неподвижным целям и целям, которые появляются.

4. Ручные осколочные гранаты и обращение с ними.

 

Литература:

1. Начальная военная подготовка: Учебник / А. И. Аверин, И. Ф. Выдрин,

Н. К. Ендовицкий и др.; Под ред. Ю. А. Науменко. - 2-е изд., испр. К.: Рад. шк., 1984. – 255 с., ил.

2. Допризовна підготовка: Проб. підруч. Для 10-11 кл./ М. І. Томчук, Я. І. Конотопенко, Ю. В. Крамаренко та ін..; За ред. М. І. Томчука. – К.: Вежа, 1996. – 416 с.: іл.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.008 с.)