Українська мова (ПС) – екзамен

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Українська мова (ПС) – екзаменІноземна мова (ПС) – семестрова оцінка

3.Фізичне виховання – семестрова оцінка

Вища математика – семестрова оцінка

Фізика (ПС) – семестрова оцінка

БЖД – залік

Геодезія – залік

Геодезичні прилади – залік

Вища геодезія – залік

Прикладна геодезія – залік

Комп’ютерна обробка ГВ – екзамен

Радіосвітлодалекоміри – семестрова оцінка

Українська мова

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Культура фахового мовлення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

2.Етика ділового спілкування. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

3.Складання професійних документів

Література:

1.Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців.Навчальний посібник. – К: Арій, 2008

2.Шевчук С.В., С.В.Кабиш О.О. Практикум українського ділового мовлення. Навчальний посібник. – К: Арій, 2008

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

1. Скласти діалог на тему: «Митний та паспортний контроль».

2. Скласти коротку біографію (резюме).

3. Перекладіть наступні речення з англійської на українську мову:

1. You are supposed to speak German.

2. You are supposed to replace your colleague.

3. You are supposed to invite this family.

4. You are supposed to call her back.

5. You are supposed to answer all the questions.

6. They are supposed to move

Фізичне виховання

Теоретическая подготовка

1.Нетрадиционные системы укрепления здоровья и физического совершенствования.

2.Оздоровительное и прикладное значение избранных систем физических упражнений.

Литература:

1.Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2.Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3.Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4.Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5.Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Вища математика

4. Є матриці:

і

Знайти:

а) 2А+3В

б) А·В

в)

2. Знайти кут між прямими і

3. Знайти границю функції

4. Знайти похідну функції

Література:

10. Матвеев В.Н., Богомолов Н.В. «Курс математики для техникумов» части 1 и 2.

11. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д. «Математика для техникумов».

12. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике»

 

Фізика

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Фізичні основи механіки. Кінематика, динаміка, механічна енергія.

2.Основи молекулярної фізики та термодинаміки.

3.Електродинаміка.

4.Елементи атомної фізики. Ядерна фізика.

Література:

1.Корнак Є.В. і другі Фізика. 10 кл. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К: Ірпінь: В ТФ «Перун», 2002 р.

2.Гончаренко С.У.Фізика. – К6 Освіта, 2002.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Безпека життєдіяльності

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (небезпека, тріада, класифікація та джерела небезпеки). (Л.1. стор. 11-22)

2.Електричний струм (вплив струму на людину, види впливу, електротравми.

( Л.1. стор 107-109)

Література:

1.Джигирей В.С.«Безпека життєдіяльності»

3.Написати реферат з однієї із наданих тем.

Теми рефератів:

ü Шкідливі звички

ü Забруднення атмосфери

ü Забруднення літосфери

ü Забруднення гідросфери

ü Вплив отруйних речовин на організм людини

ü Лісові пожежі та їх вплив на навколишнє середовище

ü Засоби індивідуального захисту при НС

ü Захисні споруди

ü Природні небезпеки характерні для нашої зони проживання

ü Безпека в багатоповерхових будинках

ü Електричний струм

ü Освітлення, світильники, іонізуюче випромінювання

ü Природно-соціальні небезпеки

ü Класифікація надзвичайних ситуацій

ü Перша медична допомога при утопленні та обмороженні

ü Перша медична допомога при кровотечах і різних видах травм

ü Побутові предмети та засоби побутової хімії, як джерела небезпеки

ü Техногенні небезпеки

ü Соціальні небезпеки (види конфлікту)

ü Основи протипожежної безпеки

Дисципліна «Геодезія

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Топографічні знімання – характеристики, методи, послідовність робіт, прилади для виконання знімання.

2. Мензульна зйомка, комбінована зйомка, суть призначення, основні особливості, характеристики, послідовність робіт, створення планів.

3. Елементи теорії помилок, обробіток ряду вимірювань.

4. Польова підготовка аерофотознімків.

Література:

1.В.В. Данілов «Геодезія» ст. 283-286, 286-295.

2.Інструкція…

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

8.Геодезичні прилади

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Відомості з геометричної оптики, оптичні системи геодезичних приладів.

Література: І.С. Тревого і ін. «Геодезичні прилади» ст. 3-16.

2. Відлікові пристрої геодезичних приладів – теодолітів, нівелірів різних поколінь випусків.

3. Основи конструкції геодезичних приладів, їх характеристика.

4. Найпростіші геодезичні прилади, обладнання, відомості про них.

Література:

1.І.С. Тревого і ін. «Геодезичні прилади»

2. А.І. Захаров «Геодезичні прилади

3.В.С. Плотніков «Геодезичні прилади» ст. 59-85.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Вища геодезія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Тріангуляція. Суть методу. Схеми побудови мереж, характеристика. Послідовність та зміст виконання робіт.

2. Теодоліти для тріангуляції 3 і 4 класів. Теодоліт Т-2. Перевірки теодоліту Т-2. Обстеження теодоліту Т-2.

3. Методи кутових вимірювань у тріангуляції.

Література:

1. Ассур Б.Л., Кутузов М.Н. «Высшая геодезія»

2. Болотов П.А., Шубин С.В. «Практикум по основным геодезическим работам»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Прикладна геодезія

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Побудова на місцевості кута заданої величини з підвищеної точності.

2. Побудова на місцевості лінії заданої величини.

3. Перенесення проектної відмітки та площини заданого ухилу на місцевості.

4. Способи виконання розбивочних робіт.

5. Геодезичні роботи при будівництві промислових споруд.

6. Вертикальне планування міської території

Література:

1.Клюшин Е.Б. «Инженерная геодезия».

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.016 с.)