Загальна характеристика продукціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика продукціїУ процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага, які є продуктами праці. Результат праці матеріалізується у вигляді конкретного продукту. Продукція, що виготовляється перебуває на різних стадіях технологічного процесу і називається незавершеним виробництвом напівфабрикатів чи готових для споживання продуктів.

Предмети праці, що підлягають обробці в процесі виробництва змінюють свою форму і перетворюються на продукти праці, котрі розподіляються на засоби виробництва та предмети споживання.

Засоби виробництва в свою чергу поділяються на засоби праці та предмети праці, а предмети споживання на продовольчі і непродовольчі товари.

Замірювання обсягу продукції можна охарактеризувати виходячи з показників обсягу товарів певної номенклатури та асортименту.

Вимірниками обсягу продукції в натуральному виразі є:

1. фізичні одиниці

2. умовно-натуральні

3. подвійно-натуральні одиниці

У вартісному виразі обсягу продукції на більшості підприємств визначається показниками товарної, валової, чистої та реалізованої продукції.

Товарна продукція – це загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених на продаж або для реалізації різним споживачам.

Показник валової продукції окрім елементів, які входять до складу товарної продукції включає також зміну замінників незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду включає вартість сировини і матеріалів замовника та деякі інші елементи залежно від галузевої особливості підприємства.

Чиста продукція включає матеріальні витрати і суму амортизаційних відрахувань, тобто вартість так званої уречевленої праці.

Плановий показник реалізованої продукції визначають з урахуванням зміни залишків нереалізованої на початок і кінець розрахункового періоду.

 

59. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції

Маркетинг – це виробничо-комерційна діяльність підприємства спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції через продаж її на ринку з метою одержання прибутку.

Маркетинг виконує такі функції:

1. вивчення ринку, його структуризація, а також аналіз і прогнозування попиту

2. вибір елементів ринку прийнятих для підприємства

3. визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку

4. розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів

5. реклама, збут та його стимулювання

6. політика ціноутворення

У своєму розвитку маркетинг зазнав помітної еволюції, етапи якої можна охарактеризувати через зміну його концепцій. Відомі 5 концепцій маркетингу:

1. виробнича

2. продуктова

3. комерційна

4. індивідуального маркетингу

5. соціального маркетингу

Для досягнення своєї мети на ринку підприємство розробляє стратегію і тактику маркетингу. Стратегія маркетингу включає такі основні рішення та обґрунтування:

1. ринок на якому виступає підприємство

2. особливості поведінки на ньому

3. склад і обсяг продукції, яка пропонується на ринку

Реалізація маркетингової стратегії здійснюється за допомогою тактики маркетингу.

Вивчення ринку не обмежується аналізом попиту і конкурентоспроможності продукції, також вивчається сегмент ринку.

Сегментація дає змогу вибрати охоплення ринку. До таких стратегій належать:

- недиференційований

- диференційований

- концентрований маркетинг

Особливостями визначення суспільного попиту на окремі види продукції є потреба як внутрішнього так і зовнішнього ринку товарів. До цього слід віднести також складання виробничої програми підприємства, головним завданням якої є ресурсне обґрунтування виробничої програми.

Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства зводиться до визначення загальної потреби і ефективного використання трудових, матеріальних та інвестиційних ресурсів.

 

60. Матеріально-технічне забезпечення виробництва

У своїй діяльності підприємство використовує сировину, матеріали, паливо, енергію і комплектуючі вироби. Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію і підлягають постійному поновленню. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, послугах і купівлю ресурсів, організацію доставки, зберігання та видачу окремим споживачам на підприємстві.

Обчислення потреби в матеріалах визначається залежно від їх призначення. Розрахунки потреби в матеріалах є регулярними і здійснюються на єдиній методичній основі.

Кількість матеріалів певного різновиду, яка потрібна підприємству в розрахунковому періоді в натуральному вимірі і яку слід закупити, визначається за формулою:

,

де Мв – витрати матеріалів за розрахунковий період

Мзп, Мзк – перехідний запас матеріалів на початок і кінець розрахункового періоду.

Запаси матеріалів та їх регулювання здійснюється щоденно. За призначенням запаси поділяються на:

- поточні

- підготовчі

- страхові.

Поточний запас є величиною змінною, він досягає максимуму в момент надходження партії матеріалів і поступово зменшується в наслідок їхнього використання і стає мінімальним безпосередньо перед черговою поставкою.

Підготовчий запас створюється тоді коли перед використанням матеріали потребують спеціальної підготовки: сушіння, розкрою, правки.

Страховий запас потрібний на випадок можливої затримки надходження чергової партії матеріалів.

Крім цих видів запасів визначається також і оптимальна партія, яка забезпечує мінімальні сумарні витрати на придбання і зберігання матеріалів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.012 с.)