ТОП 10:

Розміщення військовослужбовцівЗагальні положення

119. Військовослужбовцям військової служби за контрактом надаються жилі приміщення в установленому законодавством порядку.

Рядовий, сержантський і старшинський склад може розміщуватись у гуртожитках у розташуванні військової частини (сімейні у сімейних гуртожитках).

120. Усі жилі та не жилі приміщення і територія військової частини розподіляється та закріплюється між підрозділами командиром військової частини.

Якщо у військовому містечку розташовані кілька військових частин, приміщення і територія між ними розподіляється і закріпляється начальником гарнізону (старшим військового містечка)

121. Порядок обладнання службових приміщень, гуртожитків та розміщення військовослужбовців регламентується відповідними нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та законодавством України.

122. Кімнати, які відводяться для командирів батальйонів, їх заступників, штабів батальйонів, командирів рот, кімнати для зберігання зброї, навчально – матеріальних засобів підрозділів, підготовки до занять та проведення нарад з офіцерами та військовослужбовцями військової служби за контрактом, розміщуються в окремих службових приміщеннях.

Для проведення занять у військовій частині обладнуються відповідні навчальні класи.

123. Стрілецька зброя особового складу підрозділів, в тому числі навчальна та боєприпаси до неї зберігаються у кімнаті для зберігання зброї, яка має цілодобово перебувати під охороною осіб добового наряду та обладнана електрозвуковою і світловою сигналізацією, яка має резервне джерело живлення, з прихованим виводом сигнальних пристроїв до чергового військової частини.

 

 

Ставниці із зброєю, шафи і ящики з боєприпасами, а також кімната для зберігання зброї повинні замикатися та запечатуватися мастиковими печатками: ставниці — печаткою чергового роти, шафи і ящики з боєприпасами — печаткою головного сержанта роти, кімната для зберігання зброї — печаткою чергового роти та командира роти (у разі його відсутності) — головного сержанта роти.

Пістолети офіцерів та військовослужбовців сержантського і старшинського складу управління частини зберігаються у чергового військової частини в металевій замкненій шафі. Патрони до пістолетів зберігаються у шафі разом з пістолетами, але в окремому металевому замкненому ящику. Ключі від шафи та ящика з боєприпасами зберігаються у чергового частини, передавати їх іншим особам заборонено. Ящик з боєприпасами запечатується печаткою посадової особи, призначеної наказом командира військової частини.

Пістолети офіцерів та військовослужбовців сержантського і старшинського складу батальйону і патрони до них зберігаються у чергового

частини в металевій замкненій шафі разом з пістолетами офіцерів та військовослужбовців сержантського і старшинського складу штабу, але в окремому металевому замкненому ящику.

Порядок організації обліку, зберігання та видачі зброї і боєприпасів регламентуються нормативно – правовими актами Міністерства оборони України.

124. За рішенням командира військової частини, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї на особовий склад дозволяється зберігати на складі ракетно-артилерійського озброєння в ящиках.

Порядок видачі зброї та боєприпасів визначається наказом командира військової частини.

Утримання приміщень

125. Усі споруди й приміщення військової частини, територія військового містечка й прилеглі до нього вулиці повинні завжди утримуватись в чистоті та порядку.

Прибирання території військового містечка проводиться штатними прибиральниками із числа працівників Збройних Сил України, в тому числі із залученням цивільних комерційних структур.

Прибирання приміщення для несення служби покладається на осіб добового наряду.

Кімнати гуртожитків, в яких проживають військовослужбовці військової служби за контрактом прибираються безпосередньо мешканцями.

Прибирання місць загального користування гуртожитку здійснюється за рахунок обслуговуючого персоналу.

 

126.Усі кімнати мають бути пронумеровані. На зовнішній стороні вхідних дверей кожної кімнати вивішуються покажчики із зазначенням номера кімнати та її призначення, а всередині кожної кімнати на стіні - опис наявного в ній майна: меблів, інвентарю й обладнання (згідно з додатком 10 до цього Статуту).

127. Меблі, інвентар та обладнання приміщень нумеруються і записуються до відповідних книг обліку.

128. В приміщеннях, в яких розміщенні кабінети командирів батальйонів, рот або інших приміщеннях повинні вивішуватися на спеціальних стендах розпорядок дня, розклад занять, листки нарядів і необхідні інструкції.

129. У всіх приміщеннях встановлюються пристрої з бутильованою питною водою. Заміна проводиться по мірі використання питної води.

130. Організація та порядок опалення, провітрювання, освітлення приміщень здійснюється на підставі вимог та положень нормативно – правових документів.

 

 

Розміщення у населених пунктах 131. Військові частини (підрозділи військових частин) розміщуються у населених пунктах за наказом Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача об’єднаного оперативного командування в адміністративних будинках, а у разі їх відсутності - у придатних для житла будівлях (приміщеннях) на умовах, визначених законодавством.

Самовільне переселення з будинку в будинок забороняється.

 

 

Пожежна безпека132. Пожежна безпека в Збройних Силах України організовується у відповідності до вимог чинного законодавства України, нормативно – правових та правових актів з питань пожежної безпеки і забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.Усі військовослужбовці повинні знати й виконувати вимоги пожежної безпеки, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння та пристроями оповіщення про пожежу.

 

 

У разі виникнення пожежі військовослужбовець повинен вжити заходів для виклику пожежного підрозділу та гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також для рятування людей, озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів.

133. У кожній військовій частині розробляється план пожежної безпеки, який визначає заходи пожежної безпеки у військовій частині а також порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж. Зміст плану визначається відповідними нормативними актами.

Розділ 4. Розподіл часу і повсякденний порядок Загальні положення

 

134. Розподіл часу здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій частині бойову готовність, проведення занять з бойової підготовки, створення умов для підтримання порядку, військової дисципліни й виховання військовослужбовців, організації несення служби особами добового наряду, всебічного побутового обслуговування, своєчасного відпочинку й харчування.

Для військовослужбовців встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, при цьому не враховується термін проведення військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби в добовому наряді. Для курсантів (слухачів) військових навчальних закладів, навчальних центрів встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Військовослужбовцям які залучаються до виконання службових обов’язків у вихідні та святкові дні, рішенням командира військової частини надається відпочинок в інші дні тижня.

135. Розподіл часу у військовій частині протягом доби і протягом тижня здійснюється згідно з розпорядком дня, який визначає час виконання основних заходів повсякденної діяльності, навчання та побуту особового складу підрозділів і штабу.

Розпорядок дня затверджується на рік навчання і може уточнюватися командиром (начальником) на час проведення навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби в добовому наряді з урахуванням заходів, спрямованих на підтримання військової частини (підрозділу) у бойовій готовності.

Розпорядок дня військової частини повинен бути в документації добового наряду.

 

 

136. У розпорядку дня має бути передбачений час для навчальних занять і підготовки до них, інструктажу та розводу добового наряду, час на приймання їжі, обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки, проведення гуманітарної, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, приймання хворих у медичному пункті, приймання військовослужбовців командуванням з особистих питань, а також вказано початок та кінець робочого дня.

137. Для підтримання озброєння, бойової та іншої техніки в бойовій готовності у військовій частині встановлюються паркові дні із залученням усього особового складу.

138. Наявність особового складу, його зовнішній вигляд і додержання правил особистої гігієни перевіряється на шикуванні перед початком занять.

Прізвища військовослужбовців, які потребують медичної допомоги, черговим роти вносяться до книги запису хворих .

Навчальні заняття

 

139. Бойова підготовка є основним елементом повсякденної діяльності військовослужбовців у мирний час. Заходи, визначені планом бойової підготовки і розкладом занять, можуть переноситися тільки командиром (начальником), який їх затвердив.

На навчаннях і заняттях повинен бути присутнім весь особовий склад військової частини (підрозділу).

140. Час на проведення занять визначається розпорядком дня військової частини, а під час виходу підрозділів на полігон регламентується наказом командира військової частини.

141. Перед виходом на заняття головні сержанти взводів(заступники командирів взводів) перевіряють наявність підлеглих і переконуються, чи додержано правил носіння одягу, чи правильно припасовано спорядження та розряджено зброю.

Після закінчення занять і навчань командири підрозділів перевіряють розрядженість зброї, наявність і комплектність усього озброєння, бойової та іншої техніки, навчально-тренувальних засобів, а також наявність стрілецької зброї та боєприпасів. Результати перевірки доповідаються за підпорядкованістю, зброя чиститься, здійснюється технічне обслуговування, озброєння, бойової та іншої техніки, а місця проведення занять прибираються. Невикористані боєприпаси та гільзи здаються в установленому порядку.

Харчування військовослужбовців

142. Харчування військовослужбовців військових частин організовується через заклади громадського харчування, що розміщуються на території військової частини.

Приготування їжі має бути закінчено за 30 хвилин до встановленого розпорядком дня терміну її приймання.

До початку роздавання їжі лікар (фельдшер) разом із черговим частини повинен перевірити її якість, здійснити контрольне зважування порцій, а також перевірити санітарний стан приміщень їдальні, столово-кухонного посуду та інвентарю. Крім того, командиром військової частини або за його вказівкою одним із його заступників щоденно перевіряється якість приготування їжі.

Перевірку якості їжі та контрольне зважування порцій командир військової частини або його заступники здійснюють у залі-їдальні.

Записи про результати перевірки вносяться до книги обліку контролю за якістю приготування їжі.

У визначений розпорядком дня час черговий частини дає дозвіл на видачу якісної їжі.

143. Порядок організації прийому їжі військовослужбовцями визначається наказом командира військової частини.

144. Хворим, які перебувають у медичному пункті частини, їжа готується за нормами лікувального пайка і доставляється за розпорядженням начальника медичного пункту. Для військовослужбовців, які потребують дієтичного харчування, їжа готується окремо. Звільнення з розташування військової частини145. Виїзд військовослужбовців за межі гарнізону здійснюється з дозволу відповідного командира (начальника).Відрядження, відправлення і прямування підрозділів (команд)

146. У службові відрядження підрозділи відправляються, як правило, на чолі з їх командирами. Якщо у відрядження відправляються військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу різних підрозділів, формується команда, начальником якої призначається офіцер або старший за посадою чи військовим званням військовослужбовець військової служби за контрактом.

Командирові підрозділу (начальникові команди) у військовій частині видаються посвідчення про відрядження і список особового складу підрозділу (команди) із зазначенням виду та номера зброї, кількості виданих боєприпасів, засвідчений гербовою печаткою військової частини й підписом начальника штабу частини. Командирові підрозділу (начальникові команди), крім того, даються вказівки про:

порядок прямування;

до якого часу, куди і в чиє розпорядження відбуває підрозділ (команда);

вимоги правил безпеки, правил зберігання і застосування зброї. Крім того, можуть бути дані й інші вказівки, пов'язані з виконанням відповідних завдань та несенням служби підрозділом (командою).

Підготовкою підрозділу (команди) для відправлення в службове відрядження керує командир того підрозділу, до складу якого входить цей підрозділ (команда).

Начальник штабу чи командир військової частини перевіряє готовність підрозділу (команди), інструктує командира (начальника) підрозділу (команди), а у разі потреби й увесь особовий склад, забезпечує відправлення підрозділу (команди), виділяючи транспортні засоби.

147. Командир підрозділу (начальник команди) відповідає за підтримання особовим складом військової дисципліни та порядку, своєчасне виконання завдань, а також за збереження зброї, боєприпасів та іншого військового майна.

Прибувши до місця призначення, командир підрозділу (начальник команди) доповідає особі, в розпорядження якої прибув підрозділ (команда), а після повернення - начальникові штабу чи командирові військової частини.

148. Під час пересування на автомобілях командир підрозділу (начальник команди) виконує обов'язки начальника колони (старшого машини).

Перевезення особового складу на необладнаних, а взимку - на відкритих автомобілях заборонено.

Під час пересування залізничним, морським, річковим і повітряним транспортом необхідно додержуватися вказівок, викладених у розділі 11 цього Статуту.

149. Військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського складу роти, які вирушають для виконання службових завдань, та інших завдань у межах гарнізону, рухаються командою на чолі зі старшим, призначеним командиром роти з офіцерів, військовослужбовців сержантського і старшинського складу.

Старший з офіцерів, військовослужбовців сержантського і старшинського складу збирає особовий склад команди, шикує його, оглядає, складає список і про готовність команди доповідає командирові роти чи особі, яка його заміщає, а по одержанні дозволу відводить команду до місця призначення.

Старший із військовослужбовців сержантського і старшинського складу, вишикувавши команду, веде її на огляд до головного сержанта роти, одержує від нього список команди за підписом командира роти та представляє команду черговому частини.

150. Якщо з підрозділу відбуває двоє чи більше військовослужбовців, з їх числа завжди призначається старший. Команди у складі трьох і більше військовослужбовців прямують до місця призначення строєм під командою старшого.

Для запобігання нещасним випадкам команди, які вирушають пішки, повинні мати вночі увімкнені сигнальні ліхтарі на початку й у кінці колони, а вдень - сигнальні прапорці.

Розділ 6. Збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців Загальні положення

151. Збереження і зміцнення здоров'я, фізичний розвиток військовослужбовців - важлива і невід'ємна частина їх підготовки до виконання військового обов'язку. Піклування командира (начальника) про здоров'я підлеглих є одним з основних його обов'язків у діяльності щодо забезпечення постійної бойової готовності військової частини (підрозділу).

152. Збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців досягається шляхом:

проведення командирами (начальниками) заходів, спрямованих на створення здорових умов служби і побуту;

систематичного загартування військовослужбовців та удосконалення їх фізичних якостей;

виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і лікувально-профілактичних заходів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.01 с.)