ТОП 10:

Головний сержант територіального центру комплектування 

105. Головний сержант територіального центру комплектування в мирний і воєнний час відповідає за проведення відбору, вивчення та прийняття кандидатів на військову службу за контрактом;

Головний сержант територіального центру комплектування підпорядкований начальнику відділення комплектування військовослужбовцями за контрактом територіального центру комплектування.

106. Головний сержант територіального центру комплектування зобов’язаний:

знати положення чинних нормативно-правових актів України з питань прийняття громадян на військову службу за контрактом, порядку проходження громадянами військової служби за контрактом у Збройних Силах України;

знати організаційно-штатну структуру з’єднань та військових частин видів Збройних Сил України, особливості проходження в них військової служби, а також тактико-технічні характеристики основних видів озброєння та військової техніки (за напрямком діяльності);

знати алгоритм та мати практичні навички проведення заходів щодо відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом;

досконало володіти навичками роботи зі спеціальним програмним забезпеченням;

організовувати та проводити заходи щодо рекламування та пропагування військової служби за контрактом;

відпрацьовувати матеріали щодо відбору, вивчення та прийняття громадян на військову службу за контрактом, оформляти особову справу кандидата;

брати участь у розробці матеріалів рекламно-роз’яснювального характеру стосовно вступу громадян України на військову службу за контрактом та порядку її проходження;

надавати допомогу керівництву територіальних центрів комплектування у налагодженні тісного зв’язку з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно проведення спільних заходів щодо пропагування військової служби за контрактом у Збройних Силах України;

проводити роботу з обласними та районними (міськими) центрами зайнятості населення щодо проведення заходів агітаційного характеру серед громадян, які тимчасово не працюють;

проводити заходи щодо залучення до роз’яснювальної роботи військовослужбовців військових частин Збройних Сил України, учасників війни та бойових дій, педагогів та випускників навчальних закладів, які проходили військову службу, щодо проходження військової служби за контрактом;

брати участь у налагодженні тісного зв’язку з структурами цивільної та територіальної оборони, організаціями Товариства сприяння обороні Україні, ветеранськими та молодіжними організаціями, профспілками, засобами масової інформації, організаціями культури та дозвілля щодо військово-патріотичного виховання молоді та поширення інформації щодо проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України;

постійно вдосконалювати свої фахові й методичні навички.

Головний сержант роти

(батареї, головний старшина корабля 4 рангу)

107. Головний сержант роти (батареї, головний старшина корабля 4 рангу) – ( далі - головний сержант роти) в мирний і воєнний час відповідає за навчання, виховання, військову дисципліну, правильне несення служби рядовим, сержантським складом роти, зберігання, належне використання стрілецької зброї і боєприпасів до неї та іншого майна роти;

Головний сержант роти підпорядковується командирові роти і є прямим начальником для всього рядового та сержантського складу роти.

 

 

108. Головний сержант роти зобов’язаний:

знати тактику дій роти в різних видах бою, володіти основними видами озброєння та військової техніки роти;

вживати дієвих заходів щодо підтримання рядового та сержантського складу роти, озброєння та військової техніки в постійній готовності до бойового застосування;

брати участь в організації в роті бойової підготовки та складенні розкладу занять на тиждень, проводити заняття з військовослужбовцями роти;

надавати допомогу головним сержантам взводів в організації та проведенні занять з бойової підготовки;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовців рядового та сержантського складу роти, їх ділові та морально-психологічні якості, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи та недоліки на службі, постійно вести з ними індивідуальну виховну роботу;

брати участь в організації спортивно-масової роботи в роті, постійно підвищувати рівень фізичної підготовленості підлеглого особового складу, дбати про його здоров’я, вживати заходи щодо його зміцнення;

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед командиром роти питання про задоволення таких потреб;

суворо стежити за виконанням особовим складом роти заходів безпеки під час проведення занять і робіт, за поводженням із зброєю, боєприпасами і технікою та їх обслуговуванням;

вимагати від рядового та сержантського складу роти додержання військової дисципліни, розпорядку дня, негайно доповідати командирові роти про факти порушення військової дисципліни, застосовані заохочення і накладені на рядовий та сержантський склад роти стягнення;

своєчасно одержувати та оглядати за рішенням командира роти стрілецьку зброю, інші матеріальні засоби, що надходять до роти, суворо стежити за їх наявністю, станом зберігання та експлуатацією і своєчасно передавати в ремонт;

видавати з дозволу командира роти стрілецьку зброю та боєприпаси особовому складу варти, а також особисто приймати їх і оглядати після повернення;

готувати особовий склад добового наряду роти та контролювати несення їм служби;

призначати сержантський склад у наряди на службу, вести листки нарядів на сержантів роти;

брати участь в організації розміщення особового складу в польових умовах, підтримувати внутрішній порядок і дисципліну в роті, а також стежити за виконанням особовим складом роти правил пожежної безпеки;

підтримувати в належному стані та забезпечувати вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази роти;

брати участь у доборі кандидатів для направлення на навчання та призначення на вищі посади рядових та сержантів роти;

стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними правил носіння військової форми одягу;

вживати заходів щодо зберігання та вести облік одержаних навчально-матеріальних засобів, видавати їх у тимчасове користування та контролювати їх зберігання у взводах;

щомісяця проводити звірення книги обліку військового майна роти з книгами обліку служб військової частини та вести встановлений облік і звітність;

залишаючись за головного сержанта батальйону, виконувати його обов’язки.

 

Головний сержант взводу (обслуги) –

(заступник командира взводу)

 

109. Головний сержант взводу в мирний і воєнний час відповідає за належне виконання обов’язків та правильне несення служби рядовим і сержантським складом взводу, їх підготовку, морально-психологічний стан, за підтримання внутрішнього порядку, військової дисципліни, за стан і збереження озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна взводу;

Головний сержант взводу підпорядковується командирові взводу і є прямим начальником для всього рядового та сержантського складу взводу. У разі відсутності командира взводу головний сержант виконує його обов’язки.

110. Головний сержант взводу зобов’язаний:

знати тактику дій взводу в різних видах бою, досконало володіти основними видами озброєння та військової техніки взводу;

стежити за наявністю і станом експлуатації, обслуговування і зберігання озброєння, техніки, спорядження, речового та іншого майна у взводі;

проводити з рядовим та сержантським складом взводу заняття з бойової підготовки і керувати навчанням рядового складу, що проводять командири відділень, вести облік занять з бойової підготовки рядового та сержантського складу взводу;

постійно вдосконалювати свої фахові та методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов’язку;

з повагою ставитися до підлеглих, вживати заходів щодо згуртування військового колективу;

стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними правил носіння військової форми одягу;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дату народження кожного військовослужбовця взводу, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи та недоліки на службі;

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед командиром взводу та головним сержантом роти питання про задоволення зазначених потреб, постійно підвищувати рівень фізичної підготовленості, дбати про їх здоров’я, вживати заходів щодо його зміцнення;

брати участь у підготовці взводу до занять та навчань, забезпеченні додержання заходів безпеки на заняттях, стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням; перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

залишаючись за головного сержанта роти, виконувати його обов’язки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.012 с.)