ТОП 10:

Заступник командира роти з гуманітарних питань93. Заступник командира роти з гуманітарних питань в мирний і воєнний час відповідає за організацію і проведення виховної роботи, за військову дисципліну, морально-психологічний стан, за морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової підготовки, бойових завдань, повсякденної діяльності особового складу роти, за гуманітарну підготовку, інформаційну і культурно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців, за їх соціальний захист;

Заступник командира роти з гуманітарних питань підпорядковується командирові роти і є прямим начальником усього особового складу роти. У виховній роботі з особовим складом головні зусилля він зосереджує на індивідуальній роботі з кожним військовослужбовцем.

94. Заступник командира роти з гуманітарних питань зобов'язаний:

брати участь у розробленні розкладу занять роти, планувати виховну роботу, здійснювати заходи щодо соціально-психологічного забезпечення повсякденної діяльності особового складу;

забезпечувати виконання рішень командира роти, вивчати та аналізувати морально-психологічні якості кожного військовослужбовця, соціально-психологічний клімат у підпорядкованих підрозділах, подавати допомогу командирам взводів у його поліпшенні;

планувати і проводити роботу, спрямовану на виховання у військовослужбовців відданості Українському народові, формування в особового складу бригади високих морально-психологічних якостей, патріотизму, любові до Батьківщини, вірності Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства, любові до своєї частини, постійної пильності і бойової готовності;

здійснювати конкретні заходи щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед особового складу, згуртування військових колективів;

забезпечувати соціально-психологічну адаптацію військовослужбовців до умов служби з урахуванням їх спеціальності та індивідуально-психологічних особливостей;

знати кожного військовослужбовця роти, його ділові, морально-психологічні якості, запити, настрої, сімейний стан і відповідно до цього вести виховну роботу;

проводити заняття з військовослужбовцями сержантського і старшинського складу з основ педагогіки та психології, навчати їх методів і форм індивідуальної роботи з підлеглими;

навчати особовий склад роти безконфліктному не репресивному спілкуванню і ненасильницькому розв'язанню проблем, які виникають під час служби, постійно підвищувати свій теоретичний і практичний рівень з цих питань;

здійснювати морально-психологічну підтримку військовослужбовців та їх підготовку до екстремальних умов під час бойових дій, формувати у них стійкість до психологічного і морального впливу противника;

проводити виховну роботу з особовим складом роти, призначеним до варти (бойового чергування);

брати участь у роботі з організації якісного опанування військовослужбовцями і зразкового збереження ними озброєння, бойової та іншої техніки, додержання заходів безпеки та охорони довкілля;

організовувати гуманітарну підготовку і постійно інформувати військовослужбовців про суспільно-політичне життя, особисто керувати однією з груп гуманітарної підготовки особового складу роти, подавати керівникам груп та їх помічникам допомогу в підготовці та проведенні занять;

дбати про створення соціальних і психологічних передумов гармонійного розвитку особистості кожного військовослужбовця;

піклуватися про поліпшення матеріально-побутових умов підлеглих, їх соціальний і правовий захист, знати потреби і запити військовослужбовців, вживати заходів для вирішення скарг і заяв, підтримувати зв'язок із сім'ями особового складу роти;

вивчати і впроваджувати передовий досвід виховної роботи, вдосконалювати форми і методи морально-психологічного забезпечення бойової підготовки;

разом з командиром роти організовувати та проводити культурно-масову та спортивну роботу з особовим складом, керувати художньою самодіяльністю роти;

правильно використовувати технічні засоби під час проведення виховної роботи, забезпечувати своєчасність доставки особовому складові газет та журналів;

вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та дисциплінарних провинностей;

своєчасно доповідати командирові роти та інформувати заступника командира батальйону з гуманітарних питань про стан військової дисципліни та морально-психологічний стан особового складу, про заплановані та здійснені заходи.

 

Заступник командира роти з озброєння

(технічної частини, старший технік)

 

95. Заступник командира роти з озброєння в мирний і воєнний час відповідає за технічну справність озброєння, бойової та іншої техніки, їх експлуатацію і ремонт, технічну підготовку всього особового складу роти.

Заступник командира роти з озброєння підпорядковується командирові роти і є прямим начальником усього особового складу роти.

96. Заступник командира роти з озброєння зобов'язаний:

брати участь у розробленні розкладу занять на тиждень;

організовувати технічно правильну експлуатацію озброєння, бойової та іншої техніки роти, вживати заходів для утримання їх у справному стані;

знати ділові та морально-психологічні якості механіків-водіїв (водіїв) бойових та інших машин роти, проводити роботу, спрямовану на підвищення їх фахового рівня;

проводити заняття з особовим складом роти з технічної підготовки, основ і правил водіння машин та забезпечувати належну підготовку технічних спеціалістів;

знати будову, порядок і правила експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки роти, їх наявність і технічний стан, особисто керувати роботами, пов'язаними з технічним обслуговуванням озброєння, бойової та іншої техніки, їх ремонтом силами екіпажів (водіїв);

перевіряти стан машин, які виходять із парку, допускати до експлуатації лише технічно справні машини з відміткою про це в дорожньому листі;

не менше ніж один раз на місяць перевіряти технічний стан озброєння, бойової та іншої техніки роти й проводити перевірку стрілецької зброї за номерами;

організовувати технічне обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки роти перед навчаннями, заняттями, під час їх проведення та після повернення до парку;

вживати заходів для запобігання катастрофам, аваріям і поломкам озброєння, техніки, негайно доповідати про їх причини та вжиті заходи командирові роти; під час організації роботи і занять з використанням озброєння і техніки доводити до особового складу зміст заходів безпеки і добиватися їх виконання;

стежити за ощадливим витрачанням пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин, запасних частин та іншого технічного майна;

своєчасно подавати заявки на необхідне технічне майно, організовувати правильну його експлуатацію;

здійснювати заходи пожежної безпеки на ділянці території, яка відведена роті, у паркових приміщеннях і на машинах роти, забезпечувати належний порядок;

вести облік і звітність.

 

Офіцер-психолог роти

 

97. Офіцер-психолог роти в мирний і воєнний час відповідає за організацію і проведення психологічної роботи, за морально-психологічну підготовку та морально-психологічний стан особового складу роти.

Офіцер-психолог роти підпорядковується командирові роти. Під час роботи з особовим складом основні зусилля зосереджує на індивідуальній роботі з кожним військовослужбовцем.

Посада офіцера-психолога вводиться в разі, коли штатом військової частини не передбачено посади заступника командира роти з гуманітарних питань.

98. Офіцер-психолог роти зобов’язаний:

знати кожного військовослужбовця роти, його ділові якості, індивідуально-психологічні особливості та морально-психологічний стан;

вивчати соціально-психологічні процеси у військових колективах і прогнозувати їх розвиток;

здійснювати заходи щодо формування здорового психологічного клімату у військових колективах;

проводити роботу щодо морально-психологічного забезпечення бойової і мобілізаційної готовності, виконання бойових та навчально-бойових завдань;

здійснювати психологічний аналіз результатів навчально-бойової діяльності, навчально-виховного процесу, готувати пропозиції щодо підвищення їх ефективності;

вивчати індивідуально-психологічні особливості особового складу, який прибув в роту, здійснювати заходи щодо соціально-психологічної та професійної адаптації військовослужбовців до умов служби;

брати участь у розподілі військовослужбовців за військовими спеціальностями, у комплектуванні взводів, відділень, обслуг, екіпажів за психологічною сумісністю;

брати участь у доборі кандидатів для направлення на навчання сержантського і старшинського складу роти;

брати участь у комплектуванні підрозділів, що несуть вартову службу, а також у доборі команд для виконання завдань за межами військової частини;

брати участь у плануванні та проведенні занять з командирської підготовки офіцерів, сержантського і старшинського складу роти з питань військової психології;

проводити заняття з психологічної підготовки особового складу, брати участь у проведенні загальної, спеціальної та цільової підготовки військовослужбовців;

вивчати та аналізувати причини скоєння правопорушень військовослужбовцями, виявляти мотиви їх поведінки;

розробляти рекомендації командирові роти (взводу), головним сержантам роти, взводу, командирам відділень (обслуги, екіпажу) щодо вирішення конфліктних ситуацій та організації виховної роботи з підлеглими;

проводити роботу щодо своєчасного виявлення військовослужбовців, схильних до порушення військової дисципліни, вести облік та контролювати їх діяльність, особисто проводити з такими військовослужбовцями додаткові виховні заходи;

здійснювати заходи щодо створення необхідних соціально-побутових та психогігієнічних умов життєдіяльності особового складу;

проводити заходи щодо надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей;

своєчасно доповідати командирові роти та заступникові командира батальйону з гуманітарних питань про проведення заходів, їх результати, динаміку психологічного стану та військової дисципліни серед військовослужбовців

 

 

Командир взводу

(авіаційного екіпажу, групи, башти)

 

99. Командир взводу (авіаційного екіпажу, групи, башти)- (далі командир взводу) в мирний і воєнний час відповідає за бойову готовність взводу та успішне виконання ним бойових завдань, за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, за збереження і стан озброєння, боєприпасів, техніки та майна взводу, за підтримання внутрішнього порядку у взводі , за дотримання заходів безпеки особовим складом, фізичну підготовленість військовослужбовців .

Командир взводу підпорядковується командирові роти і є прямим начальником усього особового складу взводу .

100. Командир взводу зобов'язаний:

підтримувати особовий склад взводу , озброєння і техніку в постійній бойовій готовності;

проводити з особовим складом взводу заняття з бойової підготовки і керувати навчанням військовослужбовців, що проводять командири відділень, вести облік бойової підготовки взводу;

знати тактику дій взводу в різних видах бою, управляти взводом під час виконання бойових завдань;

досконало знати й володіти всіма видами озброєння і техніки взводу, правильно зберігати, експлуатувати, обслуговувати та особисто перевіряти їх бойову готовність;

постійно вдосконалювати свої фахові й методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов'язку;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного підлеглого, число, місяць і рік народження, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, адресу батьків (рідних), успіхи й недоліки на службі, постійно вести індивідуальну роботу з виховання, складати іменний список особового складу взводу;

виховувати особовий склад взводу в дусі поваги до військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до озброєння, бойової техніки й майна взводу;

неухильно стежити за додержанням військовослужбовцями військової дисципліни у взводі, їх зовнішнім виглядом, виконанням правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття та за додержанням правил особистої гігієни;

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед старшими начальниками питання про задоволення їх прохань, дбати про їх здоров'я, вживати заходів для його зміцнення; постійно вдосконалювати фізичну тренованість особового складу;

своєчасно доповідати командирові роти (бойової частини) про потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені стягнення на військовослужбовців взводу;

стежити за наявністю і правильною експлуатацією, обслуговуванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження, речового та іншого майна у взводі і не менше ніж раз на два тижні особисто проводити їх огляд і перевірку наявності;

готувати особовий склад взводу, озброєння й техніку до виходу на кожне навчання чи заняття, а також перевіряти їх наявність і стан після повернення із занять і навчань;

стежити за додержанням заходів безпеки на заняттях, стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням; перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

Головний сержант бригади

(полку, навчального центру, дивізіону кораблів, корабля 1 рангу)

 

101. Головний сержант бригади в мирний і воєнний час відповідає за навчання, виховання і військову дисципліну, особисту фізичну підготовленість та фізичну підготовленість рядового, сержантського і старшинського складу бригади. Головний сержант бригади підпорядковується командирові бригади і є прямим начальником для всього рядового, сержантського і старшинського складу бригад.

102. Головний сержант бригади зобов’язаний:

знати основи тактики дій основних підрозділів бригади в різних видах бою, основні види озброєння та військової техніки бригади;

брати участь у плануванні та проведенні заходів бойової підготовки бригади та заходів, пов’язаних з проходженням військової служби рядового, сержантського і старшинського складу бригади;

подавати командирові бригади пропозиції з питань проходження військової служби рядовим, сержантським та старшинським складом бригади;

контролювати проведення занять сержантським і старшинським складом бригади, надавати допомогу в їх організації;

проводити контрольні заняття із сержантським і старшинським складом бригади;

проводити роботу щодо підвищення рівня військових професійних знань та методичної майстерності сержантського і старшинського складу бригади;

своєчасно доповідати командирові бригади про всі виявлені недоліки в підготовці сержантського і старшинського складу, застосовані ним заохочення і накладені на військовослужбовців сержантського і старшинського складу бригади стягнення;

вживати заходів щодо забезпечення збереження озброєння, боєприпасів та інших матеріальних засобів у підрозділах бригади;

проводити щомісяця аналіз стану військової дисципліни сержантського і старшинського складу бригади та доповідати командирові бригади;

знати ділові та морально – психологічні якості головних сержантів батальйонів, рот та взводів бригади;

брати участь у доборі кандидатів для направлення їх до навчальних частин для підготовки і призначення на посади, а також подавати командирові

бригади пропозиції щодо подальшого проходження військової служби сержантським і старшинським складом бригади;

знати про стан справ у підрозділах бригади, за дорученням командира бригади здійснювати контроль за виконанням розпорядку дня та вживати заходів щодо згуртування військових колективів;

здійснювати контроль за додержанням рядовим, сержантським і старшинським складом бригади військової дисципліни та виконанням правил носіння військової форми одягу;

вживати заходів щодо запобігання скоєнню злочинів та інших правопорушень рядовим, сержантським і старшинським складом бригади;

знати про потреби рядового, сержантського і старшинського складу, своєчасно доповідати командирові бригади про їх проблеми та подавати пропозиції щодо їх розв’язання;

постійно підвищувати рівень своїх знань за фахом, а також удосконалювати практичні та методичні навички;

перевіряти за рішенням командира бригади хід несення служби добовим нарядом бригади.

Головний сержант батальйону
(дивізіону, головний старшина корабля 1, 2, 3 рангу)

 

103. Головний сержант батальйону (дивізіону, головний старшина корабля 1, 2, 3 рангу) – (далі головний сержант батальйону) в мирний і воєнний час відповідає за навчання, виховання і військову дисципліну, особисту фізичну підготовленість та фізичну підготовленість рядового, сержантського і старшинського складу батальйону;

Головний сержант батальйону підпорядковується командирові батальйону і є прямим начальником для рядового, сержантського і старшинського складу батальйону.

104. Головний сержант батальйону зобов’язаний:

знати тактику дій основних підрозділів батальйону у різних видах бою, основні види озброєння та військової техніки батальйону;

брати участь у плануванні та проведенні заходів бойової підготовки батальйону та заходів, пов’язаних з проходженням військової служби рядовим, сержантським і старшинським складом батальйону;

контролювати проведення занять сержантським і старшинським складом батальйону, надавати допомогу в їх організації;

проводити роботу щодо підвищення рівня військових професійних знань та методичної майстерності сержантського і старшинського складу батальйону;

своєчасно доповідати командирові батальйону про всі виявлені недоліки в підготовці сержантського і старшинського складу батальйону, застосовані заохочення і накладені на військовослужбовців сержантського і старшинського складу стягнення;

підтримувати навчально-матеріальну базу батальйону в належному стані та забезпечувати її правильне використання у навчанні;

подавати командирові батальйону пропозиції з питань проходження військової служби рядовим, сержантським і старшинським складом батальйону;

надавати методичну і практичну допомогу сержантському і старшинському складу батальйону в проведенні занять з особовим складом;

забезпечувати проведення сержантським і старшинським складом батальйону занять з підлеглим особовим складом на високому рівні;

постійно підвищувати рівень фізичної підготовленості особового складу батальйону;

вживати заходів щодо забезпечення збереження озброєння, боєприпасів та інших матеріальних засобів у підрозділах батальйону;

проводити щомісяця аналіз стану військової дисципліни рядового, сержантського і старшинського складу батальйону, про результати якого доповідати командирові батальйону;

знати ділові та морально – психологічні якості рядового, сержантського та старшинського складу батальйону;

брати участь у доборі кандидатів для направлення на навчання;

брати участь у проведенні заходів щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів у батальйоні;

знати стан справ у підрозділах батальйону, здійснювати контроль за виконанням розпорядку дня та вживати заходів щодо згуртування військових колективів;

здійснювати контроль за додержанням рядовим, сержантським і старшинським складом батальйону військової дисципліни та виконанням правил носіння військової форми одягу;

вживати заходів щодо запобігання скоєнню злочинів та інших правопорушень серед рядового, сержантського і старшинського складу батальйону;

своєчасно доповідати командирові батальйону, а також у разі потреби інформувати головного сержанта бригади в установленому порядку про потреби рядового, сержантського і старшинського складу та подавати пропозиції щодо їх розв’язання;

постійно підвищувати рівень своїх знань за фахом, а також удосконалювати практичні та методичні навички;

перевіряти за рішенням командира батальйону хід несення служби особами добового наряду які призначені від підрозділів батальйону;

стежити за підтриманням внутрішнього порядку на закріпленій за батальйоном території, вимагати від особового складу батальйону виконання розпорядку дня;

залишаючись за головного сержанта бригади, виконувати його обов’язки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.112.145 (0.013 с.)