ТОП 10:

Обов’язки посадових осіб органів військового управління,Солдат і матросів. Командир армійського корпусу

(повітряного командування, центру морських операцій ).

62. Командир армійського корпусу (повітряного командування, центру морських операцій ) в мирний і воєнний час відповідає за стан, розвиток підпорядкованих йому органів військового управління, з'єднань, військових частин, їх бойове застосування, бойову і мобілізаційну готовність, оперативну, бойову, мобілізаційну та гуманітарну підготовку, стан забезпечення охорони державної таємниці, скритого управління військами, протидії технічним розвідкам, стан озброєння та військової техніки, матеріально – технічне забезпечення, службу військ, виховання, військову дисципліну, моральний стан особового складу, а також за виконання підпорядкованими з’єднаннями та військовими частинами поставлених перед ними завдань.

На командира армійського корпусу (повітряного командування, центру морський операцій) та його заступників покладаються обов’язки, визначенні у відповідних положеннях, які затвердженні старшими начальниками.

 

Командир бригади

(полку, корабля 1, 2, 3 рангу, окремого батальйону)

63. Командир бригади (полку, корабля 1, 2, 3 рангу, окремого батальйону) – (далі – командир бригади) в мирний і воєнний час відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання бригадою бойових завдань; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу; за внутрішній порядок; за стан і збереження зброї, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального та інших матеріальних засобів; стан забезпечення охорони державної таємниці, скритого управління військами, протидії технічним розвідкам, за стан фінансового господарства; за всебічне забезпечення бригади, стан пожежної та екологічної безпеки, за організацію дотримання заходів безпеки.

Командир бригади є прямим начальником усього особового складу бригади.

64. Командир бригади зобов'язаний:

знати завдання бригади за призначенням;

підтримувати бригаду у бойовій та мобілізаційній готовності;

керувати бойовою підготовкою і вихованням особового складу;

забезпечувати збереження озброєння, боєприпасів та інших матеріальних засобів бригади, їх своєчасне поповнення до визначених норм;

 

 

керувати розробленням та виконанням планувальних документів, особисто розробляти план раптової перевірки бойової готовності;

проводити навчання з батальйонами, вести підготовку штабу, проводити заняття з командирами батальйонів, рот, з їх заступниками та начальниками

родів військ і служб (на кораблі - з помічниками, заступниками, командирами бойових частин і начальниками служб);

проводити контрольні заняття з підрозділами після закінчення їх бойового злагодження;

щомісяця і по закінченні навчального року підбивати підсумки бойової підготовки й стану військової та виконавської дисципліни;

керувати розподілом військовослужбовців за підрозділами, врученням йому озброєння і техніки, приводити особовий склад до Військової присяги згідно з додатком 1 до цього Статуту;

знати фактичний стан справ в бригаді щодо забезпечення охорони державної таємниці ;

знати ділові та морально-психологічні якості офіцерів, головних сержантів бригади;

встановлювати розпорядок дня та вимагати підтримання внутрішнього порядку;

затверджувати розкладку продуктів на тиждень, організовувати контроль за якістю приготування та повнотою видачі їжі для особового складу та завезеного на продовольчий склад комерційною структурою продовольства;

не менше ніж двічі на рік проводити огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану, збереження і правильного використання озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, інших матеріальних засобів, їх бойової готовності з оголошенням результатів перевірок наказом по військовій частині (командирові корабля не менше ніж один раз на два місяці проводити огляд корабля, не менше ніж один раз на місяць - огляд озброєння, боєприпасів і технічних засобів, здійснювати щоденний обхід корабля);

знати справжній стан військової дисципліни у бригаді, вживати заходів для запобігання злочинам та іншим правопорушенням, негайно доповідати старшому командирові (начальникові) про злочини, корупційні діяння та надзвичайні події в бригаді і повідомляти про них військового прокурора. Особисто з’ясовувати причини катастрофи та інших випадків, пов'язаних із загибеллю людей чи з іншими тяжкими наслідками;

визначати дні й години приймання особового складу та відвідувачів з особистих питань не менше ніж двічі на місяць;

визначати заходи безпеки і здійснювати контроль за їх додержанням (командирові корабля, крім того, вживати заходів для забезпечення живучості корабля та безпеки його плавання);

перед початком навчального року видавати письмовий наказ з питань організації бойової підготовки, вартової та внутрішньої служб;

щоденно видавати письмові накази по стройовій частині, а у разі потреби - з питань бойової підготовки, окремо по тилу, технічній частині та службі ракетно-артилерійського озброєння;

організовувати охорону військової частини (корабля), контроль за несенням вартової та внутрішньої (на кораблі - чергової і вахтової) служб, не менше ніж один раз на тиждень особисто перевіряти стан їх несення.

керувати фінансовою діяльністю бригади, здійснювати планові та не менше ніж один раз на місяць раптові перевірки наявності грошових сум), за результатами перевірки робити запис у касовій книзі;

вживати заходів до відшкодування матеріальних збитків, заподіяних військовій частині (кораблю);

забезпечувати правильне утримання споруд на території військової частини, а також їх пожежну безпеку (на кораблі - оглядати житлові та службові приміщення, постійно стежити за справністю корпусу корабля);

піклуватися про здоров'я підлеглих, вживати для їх фізичного зміцнення всіх необхідних заходів;

вживати заходів для охорони довкілля у районі розташування військової частини, під час проведення навчань та інших заходів бойової підготовки, повсякденної діяльності відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

 

 

Начальник штабу бригади

(полку, окремого батальйону)

 

65. Начальник штабу бригади (полку, окремого батальйону) - (далі - бригади) в мирний і воєнний час відповідає за організацію та підтримання керування підрозділами; за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання бригадою бойових завдань; за планування бойової підготовки; за підготовку штабу і підрозділів, що забезпечують керування бригадою, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан; за організацію вартової і внутрішньої служб; за організацію дотримання заходів безпеки та організацію роботи з охорони праці в штабі та підпорядкованих підрозділах; за забезпечення штабу та безпосередньо підпорядкованих підрозділів озброєнням і технікою; за стан обліку особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки бригади, за стан пожежної безпеки штабу.

Начальник штабу бригади підпорядковується командирові бригади, є його першим заступником і прямим начальником усього особового складу бригади.

Під час виконання рішень командира бригади (батальйону) начальник штабу має право віддавати накази (розпорядження) підпорядкованим командирові бригади особам від його імені. Про всі віддані накази (розпорядження) начальник штабу доповідає командирові бригади.

 

66. Начальник штабу бригади зобов'язаний:

організовувати роботу штабу й щоденно керувати нею;

узгоджувати роботу заступників командира, начальників родів військ і служб;

знати про справжній стан справ у підрозділах бригади а також про хід виконання поставлених перед ними завдань;

розробляти планувальні документи, план перевірки підрозділів і служб посадовими особами, безпосередньо підпорядкованими командирові бригади, та офіцерами штабу та здійснювати контроль за їх виконанням;

організовувати зв'язок у бригаді;

організовувати своєчасне й правильне доведення до підрозділів і служб усіх наказів командира бригади та старших командирів (начальників), а також перевірку їх виконання; особисто доводи ти найважливіші накази та перевіряти їх виконання;

проводити заняття з офіцерами штабу бригади, керувати підготовкою штабів і підрозділів, що забезпечують керування бригадою, а також перевіряти стан і бойову готовність засобів зв'язку в бригаді;

знати ділові та морально-психологічні якості кожного офіцера бригади та військовослужбовців сержантського і старшинського складу штабу і безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів;

розподіляти за підрозділами особовий склад який прибув до бригади;

організовувати охорону Бойового Прапора бригади (згідно з додатком 2 до цього Статуту), державних нагород, військових символів, документів та грошової скриньки;

особисто керувати роботою та розробляти заходи з охорони державної таємниці та протидії технічним розвідкам;

організувати скрите управління військами, забезпечення безпеки інформації на об’єктах інформаційної діяльності, протидію технічним розвідкам;

створювати умови щодо організації режиму секретності та ведення секретного діловодства;

організовувати й не менше ніж один раз на тиждень особисто перевіряти підготовку та несення вартової і внутрішньої служб у бригаді;

постійно знати про наявність особового складу, наявність і стан озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів, а також щоденно керувати веденням їх обліку в бригаді, забезпечувати додержання штатної дисципліни;

організовувати ведення обліку скарг, заяв та пропозицій військовослужбовців і членів їх сімей, здійснення прийому відвідувачів;

інструктувати перед заступанням у наряд чергового бригади, його помічника, начальника варти, командира чергового підрозділу, чергового штабу, чергового контрольно-пропускного пункту, а також старших машин, командирів підрозділів (начальників команд), які відбувають у відрядження; перевіряти забезпечення зазначених підрозділів (команд) усім необхідним;

вести облік бойової підготовки, злочинів, правопорушень та надзвичайних подій, вчинених військовослужбовцями;

своєчасно подавати до вищого штабу необхідні донесення;

вести історичний формуляр бригади;

організовувати й не менше ніж двічі на рік проводити перевірку наявності та стану озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, засобів зв'язку та майна у безпосередньо підпорядкованих йому службах і підрозділах.

 

 

Заступник командира бригади

(полку, окремого батальйону)

67. Заступник командира бригади (полку, окремого батальйону) - (далі заступник командира бригади) в мирний і воєнний час відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання бойових завдань, організацію та якість проведення занять з бойової підготовки; створення навчальної матеріально-технічної бази, удосконалення та утримання її в справному стані; організацію спортивно-масової роботи; підготовку класних спеціалістів; додержання військової дисципліни та внутрішнього порядку; організацію та стан пожежної безпеки, організацію дотримання заходів безпеки та організацію роботи з охорони праці.

Заступник командира бригади підпорядковується командирові та є прямим начальником усього особового складу бригади, за відсутності командира виконує його обов'язки. У військових частинах, де посада заступника командира бригади не передбачена за штатом, виконання цих обов'язків покладається на начальника штабу.

68. Заступник командира бригади зобов'язаний:

брати участь у розробленні планувальних документів та організовувати їх виконання;

проводити заняття з офіцерами, навчання та контрольні заняття з військовослужбовцями та підрозділами;

керувати фізичною підготовкою, роботою спортивного комітету;

перевіряти організацію і стан бойової підготовки й пожежної безпеки в підрозділах, усувати виявлені недоліки та надавати допомогу командирам підрозділів в організації й проведенні занять;

знати ділові та морально-психологічні якості офіцерів, головних сержантів бригади, постійно проводити роботу з офіцерами щодо їх виховання;

вживати заходів щодо запобігання порушенням правил безпеки під час занять, навчань і стрільб;

керувати роботою, пов’язаною з обладнанням і вдосконаленням об’єктів навчальної матеріально-технічної та спортивної бази, та забезпечувати їх правильне утримання й експлуатацію;

у встановлені строки узагальнювати обґрунтовані розрахунки потреби в коштах для забезпечення заходів бойової підготовки;

забезпечити ведення обліку матеріальних засобів і коштів, виділених на бойову підготовку, а також їх використання за цільовим призначенням;

керувати роботою пожежно-технічної комісії, методичної ради;

організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня особового складу;

забезпечувати виконання заходів щодо охорони державної таємниці;

керувати пожежною безпекою, розробляти план пожежної безпеки та контролювати його виконання;

перевіряти додержання правил внутрішнього порядку в бригаді (полку, окремому батальйоні) та його підрозділах, а також підготовку добового наряду та несення ним служби.

 

 

Заступник командира бригади

(полку, корабля 1,2,3 рангу, окремого батальйону)

З гуманітарних питань

69. Заступник командира бригади (полку, корабля 1,2,3 рангу, окремого батальйону)- (далі - заступник командира бригади з гуманітарних питань) з гуманітарних питань в мирний і воєнний час відповідає за безпосередню організацію і проведення виховної роботи; за військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу; за морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової підготовки, виконання бойових завдань, правопорядку, повсякденної діяльності особового складу військової частини; за гуманітарну підготовку та інформаційну роботу, організацію дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників військової частини, їх соціальний захист.

Заступник командира бригади з гуманітарних питань підпорядковується командирові та є прямим начальником усього особового складу бригади.

70. Заступник командира бригади з гуманітарних питань зобов'язаний:

брати участь у розробленні планувальних документів та організовувати їх виконання;

планувати і проводити роботу, спрямовану на виховання у військовослужбовців відданості Українському народові, формування в особового складу бригади високих морально-психологічних якостей, патріотизму, любові до Батьківщини, вірності Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства, любові до своєї частини, постійної пильності і бойової готовності;

організовувати та проводити виховну роботу, спрямовану на якісне виконання завдань бойової підготовки, підвищення боєздатності бригади (полку, окремого батальйону) та зміцнення єдиноначальності;

вивчати та аналізувати морально-психологічний стан підрозділів, подавати допомогу командирам, начальникам родів військ і служб у поліпшенні морально-психологічного клімату у військових колективах;

знати ділові та морально-психологічні якості офіцерів, головних сержантів бригади, особисто навчати їх практичній виховній роботі з особовим складом надавати необхідну методичну допомогу;

планувати, організовувати й контролювати проведення у підрозділах заходів морально-психологічного супроводу повсякденної діяльності особового складу, співпрацювати із закладами охорони здоров'я, доповідати командирові бригади (полку, окремого батальйону) про дані соціологічних досліджень (аналізів) та психологічних обстежень військовослужбовців;

знати потреби і запити особового складу, вживати заходів для вирішення скарг і задоволення заяв, підтримувати зв’язок із сім’ями військовослужбовців, піклуватися про їх здоров’я, харчування, поліпшення матеріально-побутового становища особового складу та відповідно до чинного законодавства створити прозору систему розподілу житла;

брати участь у доборі особового складу варт, а також у проведенні занять з особовим складом добового наряду;

організовувати та проводити роз'яснення законодавства та брати участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог;

забезпечувати проведення конкретних заходів щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед особового складу, згуртування військових колективів;

вивчати соціально-політичну обстановку в районі розташування бригади, вносити командирові пропозиції щодо удосконалення виховної роботи з особовим складом;

брати участь у роботі щодо організації занять з якісного опанування і зразкового утримання військовослужбовцями бойової та іншої техніки, додержання заходів безпеки та охорони довкілля;

організовувати і контролювати гуманітарну підготовку в бригаді;

забезпечувати постійне інформування військовослужбовців про суспільно-політичну обстановку в Україні, військову політику держави та завдання Збройних Сил України, стан бойової підготовки та військової дисципліни особового складу;

піклуватися про духовний і культурний розвиток військовослужбовців, розробляти плани проведення вихідних, святкових та неробочих днів, спільно з начальником фізичної підготовки і спорту бригади та командирами підрозділів організовувати і проводити спортивно – масову роботу, разом з командирами підрозділів організовувати і проводити культурно-виховну, духовно-освітню роботу і дозвілля особового складу, членів їх сімей, працівників військової частини; керувати роботою клубу військової частини;

постійно підтримувати зв'язки з органами місцевого самоврядування, подавати їм допомогу у військово-патріотичному вихованні молоді;

контролювати правильність використання технічних засобів виховної роботи, своєчасність доставки і видачі особовому складові періодичних видань, поштових відправлень;

вивчати і впроваджувати передовий досвід, вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів виховання, гуманітарної підготовки та інформаційної роботи;

вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та дисциплінарних провинностей, вчинених особовим складом, проводити соціологічний та соціально-психологічний аналіз їх причин, готувати аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни; подавати донесення у порядку підпорядкованості про вчинені військовослужбовцями правопорушення;

доповідати командирові бригади про стан військової дисципліни та морально-психологічний стан особового складу, а також про заходи, здійснені спеціалістами з виховної роботи;

забезпечувати виконання заходів щодо охорони державної таємниці;

у встановлені строки складати обґрунтовані розрахунки потреби в коштах необхідних для організації та забезпечення виховної роботи;

забезпечити ведення обліку матеріальних засобів і коштів, виділених на виховну роботу, та забезпечувати їх використання за цільовим призначенням;

здійснювати контроль за виконанням заходів безпеки особовим складом під час занять, навчань, стрільб та в ході виконання завдань повсякденної діяльності;

Заступник командира – начальник відділення (групи) логістикибригади (полку, окремого батальйону).

71. Заступник командира – начальник відділення (групи) логістики бригади (полку, окремого батальйону) - (далі - заступник командира – начальник відділення логістики бригади) у мирний і воєнний час відповідає за матеріальне й технічне забезпечення підрозділів бригади, за технічний стан, правильну експлуатацію, ремонт та евакуацію озброєння, бойової та іншої техніки підпорядкованих служб; за зберігання боєприпасів і забезпечення ними підрозділів (крім авіаційних); за облік і зберігання зброї та боєприпасів на складах, а також за стан спеціальних споруд, технічних позицій, підпорядкованих складів, парків (стоянок літальних апаратів) та організацію в них внутрішньої служби; за підвезення всіх видів матеріальних засобів та за водопостачання; за торговельно-побутове забезпечення особового складу; за утримання житлового фонду; за технічну підготовку особового складу; за бойову та мобілізаційну готовність безпосередньо підпорядкованих підрозділів і служб; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну і морально-психологічний стан їх особового складу; за стан пожежної безпеки підпорядкованих об'єктів.

Заступник командира – начальник відділення логістики бригади підпорядковується командирові і є прямим начальником усього особового складу бригади.

У військових частинах де посада заступника командира – начальника відділення (групи) логістики бригади не передбачена за штатом, виконання цих обов’язків покладається на є начальника однієї із служб матеріально-технічного забезпечення, який підпорядковується командирові військової частини і є прямим начальником особового складу безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і служб.

72. Заступник командира – начальник відділення логістики бригади зобов'язаний:брати участь у розробленні планувальних документів та організовувати їх виконання відповідно до своєї спеціальності;керувати бойовою підготовкою та діяльністю підпорядкованих підрозділів і служб, проводити заняття з офіцерами бригади з технічної підготовки та організації тилового забезпечення, а із головними сержантами рот з ведення військового господарства;знати ділові та морально-психологічні якості офіцерів і сержантів підпорядкованих йому підрозділів і служб, постійно проводити з ними роботу з вдосконалення їх підготовки за спеціальністю;знати будову і правила експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки бригади, їх наявність і технічний стан;керувати роботою, спрямованою на поліпшення матеріально - побутового становища особового складу військової частини;організувати експлуатацію, ремонт та евакуацію озброєння, бойової та іншої техніки, забезпечуючи їх постійну справність;

організувати своєчасне забезпечення підпорядкованими службами підрозділів бригади матеріально-технічними засобами, якісне харчування

особового складу; контролювати доведення встановлених норм забезпечення до кожного військовослужбовця;

організувати й контролювати несення внутрішньої служби в парках, інструктувати чергового парку перед заступанням у наряд;

проводити роботу, спрямовану на запобігання катастрофам, аваріям і пошкодженням озброєння, бойової та іншої техніки, аналізувати їх причини, проводити заходи щодо забезпечення вимог безпеки під час підготовки їх до експлуатації;

своєчасно замовляти запасні частини, паркове обладнання та інше військове майно, організовувати їх одержання, зберігання і видачу підрозділам бригади, забезпечувати правильне використання;

планувати роботу транспорту, пов'язану з підвезенням матеріальних засобів, і здійснювати контроль за правильністю та ефективністю його використання;перевіряти не менше ніж двічі на рік наявність і технічний стан озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів на складах і в підрозділах, при цьому проводити номерну перевірку стрілецької зброї поточного забезпечення; організовувати щорічне проведення інвентаризації всього озброєння техніки і майна у службах, результати перевірок та інвентаризації відображати в актах і наказах по бригаді; керувати роботами з обладнання й удосконалення навчально-матеріальної бази та механізації вантажно-розвантажувальних робіт підпорядкованих складів;

контролювати якість надання послу з організації харчування суб’єктами господарювання, приймати участь у складанні розкладки продуктів та подавати її на погодження командиру військової частини;Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.015 с.)