Розірвання ТД (трудового договору) з ініціативи третіх осіб.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розірвання ТД (трудового договору) з ініціативи третіх осіб.Розірвання ТД можливе за ініціативою осіб\органів, які не є стороною ТД. Це можуть бути:

 

1.батьки неповнолітніх працівників або особи, що їх заміняють.

2. профспілкові органи

3. військкомати

4. суди.

 

На думку Яковлєва О.А. + Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка може ініціювати звільнення керівників фондових бірж, виробничі бригади, колегіальні органи громадського самоврядування.

 

Особливості:

- ініціатором розірвання ТД у даному випадку є орган\особа, який наділений такими повноваженнями відповідно до закону.

- їхня вимога є обов’язковоюдля роботодавця.

- у разі незгоди роботодавця він може оскаржити таку вимогу в суді.

 

Випадок (1) – призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п.3 ч.1 ст.36 КЗпП)

Призов або вступ працівника на військову службу фактично є вимогою органів Міністерства оборони України про припинення ТД з даним працівником. Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях відповідно до ЗУ «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 18 червня 1999 року є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній з захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років.

Орган, від якого виходить ініціатива

- військкомат (Міністерство оборони України в особі місцевого військкомату)

- Комісія у справах альтернативної служби

 

Підстави – призов на строкову військову службу

- вступ на військову службу

- вступ на навчання до військового навчального закладу

- направлення на альтернативну службу

Для розірвання ТД працівник має подати роботодавцеві

повістку військкомату

інший документ, що підтверджує призов\вступ відповідно до ЗУ «Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (я не знайшла у законі таких, але можна припустити, що це може бути контракт (ст..19,20 ЗУ) на проходження військової служби або військовий квиток/білет?)

довідку про зарахування до зазначеного навчального закладу

направлення комісії на альтернативну службу

 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний звільнити працівника відповідно до повістки військкомату з дати, вказаної працівником, але не пізніше встановленої в ній дати призову на військову чи вступу на альтернативну службу.

 

Випадок (2) – розірвання ТД на вимогу первинної профспілкової організації (ст..45 КЗпП)

Орган – виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник)

Підстави – порушення керівником підприємства, установи, організації:

А) законодавства про працю

Б) законодавства про колективні договори і угоди

В) ЗУ «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»

 

У даному випадку керівником вважається:

1. особа, яка очолює підприємство

2. або відокремлений підрозділ (представництво, відділення, філію)

 

«Об’єктивною стороною» у даному випадку є:

1.порушення законодавства про працю

2.ухилення від участі у переговорах про укладення або зміну колективного договору

3.невиконання зобов’язань, що передбачені колективним договором.

 

Якщо роботодавець не згоден з такою вимогою – право оскаржити до суду у 2-тижневий строк. Оскарження вимоги зупиняє її виконання до винесення судом рішення.

 

Випадок (3) – набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження роботи (виправні роботи\позбавлення права займатись певною діяльністю або займати певні посади).

(Виняток: не можна припинити ТД, якщо до працівника було застосовано запобіжні заходи, наприклад тримання під вартою)

Орган - суд

Моментом припинення ТД є момент набрання вироком суду законної сили

Не можна застосовувати цю підставу, якщо працівника було звільнено від відбування покарання з випробуванням і відстрочено виконання вироку!

Не може бути звільнений працівник і тоді, коли він визнаний таким, що відбув покарання у зв’язку зі знаходженням під вартою до набрання вироком законної сили.

 

Днем звільнення працівника в таких випадках вважається останній день його роботи.

Випадок (4) – постанова суду про направлення працівника до лікувально-трудового профілакторію (ст..37 КЗпП)

Орган – суд

Підстава – направлення працівника до лікувально-трудового профілакторію

+ до спеціалізованих лікувальних закладів органів охорони здор. (лікування від алкоголізму, наркоманії)

+ спеціалізованих лікувально-виховних закладів (для неповнолітніх – у даному випадку осіб, що не досягли 16 років)

 

Випадок (5) – розірвання ТД на вимогу батьків, усиновителів, піклувальників

1) Розірвання ТД з особою, що не досягла 18 років

2) розірвання ТД з особою, що досягла 14 років (згідно зі ст.188)

 

Органи\особи: - батьки, усиновителі, піклувальники

- державні органи (служба у справах неповнолітніх, органи прокуратури, державна інспекція праці, органи, що здійснюють державний нагляд за охороною праці)

- службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю (службові особи органів у справах неповнолітніх, органів прокуратури, органів державного нагляду за охороною праці

Вимога має бути вмотивованою!

Ст..199 КЗпП мотивами можуть бути:

– загроза здоров’ю неповнолітнього

- порушення його законних інтересів (наприклад, обмеження права на освіту працівника)

Особи мають надати докази того, що продовження роботи буде загрожувати здоров'ю чи порушувати законні інтереси неповнолітніх. У даному разі не має значення, який договір було укладено – строковий чи безстроковий

Ці вимоги також є обов’язковими для роботодавця.

Припинення ТД з працівником, направленим за постановою суду на примусове лікування.

Стаття 37. кзпп

Крім підстав, передбачених статтею 36 цього Кодексу, трудовий договір припиняється також у випадку направлення працівника за постановою суду до лікувально-трудового профілакторію.

 

Стаття 96. КК ( у контексті КК до закладів примусового лікування НЕ відносяться ЛТП, але це так, просто почитати))

1. Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.

2. У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. У разі призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах.

Орган від якого виходить ініціатива – суд

Підстава – направлення працівника до лікувально-трудового профілакторію (постанова суду)

Питання про направлення осіб на лікування до лікувально-трудового профілакторію вирішує районний (міський) суд за наявності відповідного медичного висновку. Направлення до лікувально-трудового профілакторію на примусове лікування — захід адміністративно-медичного характеру, який не є судимістю.

(Прокопенко)Припинення трудових відносин може мати місце і за умови, що працівник направляється на лікування до лікувально-трудового профілакторію за постановою суду.

Особа, яка направлена на примусове лікування від алкоголізму, хоча і за постановою суду, але в психоневрологічну лікарню системи Міністерства охорони здоров'я України, а не в лікувально-трудовий профілакторій Міністерства внутрішніх справ України, не може бути звільнена з роботи за ст. 37 КЗпП.

У випадку тривалого лікування трудовий договір з такою особою може бути розірваний з підстав, передбачених п. 5 ст. 40 КЗпП, тобто у разі нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності.

Вихідна допомогаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)