Направлений на забезпечення умов для виявлення ініціативи і самостійності працівників.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Направлений на забезпечення умов для виявлення ініціативи і самостійності працівників.3. Умови контракту можуть поліпшувати становище працівника, встановлювати додаткові виплати, переваги, пільги, а також конкретизувати права й обов'язки сторін контракту. Умови контракту, що погіршують становище працівника в порівнянні з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаютьсянедійсними.

4.Форма- письмова. Підписується роботодавцем та працівником. 2 примірники. Із згоди працівника копія контракту може бути передана профспілковому або іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за дотриманням умов контракту.

5. Контракт набирає чинностіз моменту підписанняйого сторонами і може бути змінений тільки з їх згоди.

Момент виникнення трудових відносин з працівником, з яким укладений контракт, залежить від того, до якої категорії відноситься працівник. Якщо це керівник державного підприємства, то згідно з постановою Кабінету Міністрів України №203 для виникнення трудових відносин необхідна наявність трьох юридичних фактів:

- підписання з ним контракту;

- узгодження з відповідним органом державної виконавчої влади;

- призначення на посаду.

Для всіх інших працівників трудові відносини виникають з моменту підписання контракту. Контракт набирає чинності незалежно від того, чи був виданий наказ про зарахування на посаду.

Строковий ТД, що може автоматично трансформуватися в договір на невизначений термін, якщо трудові відносини фактично продовжуються.

Якщо працівника, з яким укладено контракт, переведено на іншу роботу і сторони не досягли згоди про те, що тим самим змінюється зміст контракту, є підстави вважати, що його дія відносно до форми трудового договору припиняється. У відповідності з п. 9 Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (наймі) на роботу контракт може бути змінений за згодою сторін, укладеній у письмовій формі

Змістом контракту є взаємні зобов'язання сторін. Контракт не повинен повторювати змісту посадових інструкцій. Виділяє основні обов'язки, основні результати, необхідні для підприємства і за які буде виплачена певна винагорода. У контракті повинні обумовлюватися режим робочого часу, зокрема використання гнучкого режиму праці, тривалість відпустки працівника. Може бути зумовлене випробування, інші форми і наслідки оцінки трудової діяльності працівника.

8. При обов’язковому застосуванні контракту виключається укладення трудового договору іншого виду.В обов’язковому порядку контракт укладається з такими працівниками:

§ Керівниками підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності

§ Керівниками підприємств, що за державною програмою приватизації підлягають перетворенню на відкриті акціонерні товариства, на строк до моменту скликання перших загальних зборів акціонерів

§ Керівними, науковими, творчими й іншими працівниками закладу (установи) України гуманітарної сфери, що мають статус національного ; керівниками закладів освіти, що перебувають у загальнодержавній власності і підлеглих Міністерству освіти України та іншим міністерствам і відомствам

§ Працівниками АН України (в тому числі іноземними вченими) керівними і творчими працівниками театральних і концетрно – видовищних закладів, підприємств і організацій культури

§ Керівниками й деякими працівниками залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору ; спортсменами, тренерами й іншими фахівцями штатних національних збірних спортивних команд

§ Помічниками адвокатів

В контракті визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, а також умови матеріального забезпечення та умови праці працівників. Але контрактом не можуть встановлюватися, наприклад, права та обов’язки, що стосуються охорони праці.

46. Трудовий договір з неповнолітнім працівником

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.(стаття 187)

Неповнолітнім встановлюються додаткові гарантії, пільги.

Ознаки договору:

Договір укладається за згодою одного батьків, або особи, яка їх заміняє: уиновителі, піклувальники.

Така згода виражається у письмовій формі

Приймаються на роботу неповнолітні після медичного огляду

Забороняється:

§ укладати договір про роботу зі шкідливими чи небезпечними умовами праці,

§ на підземних роботах

§ Міністерство охорони здоров’я України встановлює граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.Заборона:призначати неповнолітнього на роботи, які пов’язані виключно з підійманням або утриманням, переміщенням важких речей.

*До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей допускаються неповнолітні, які не мають медичних протипоказань, про засвідчено у відповідному лікарському свідоцтві.

§ працювати у нічний час

§ у вихідні

§ у святкові дні

* договір обов’язково укладається в письмовій формі.

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.(199)

 

47. Трудові договори при прийнятті на державну службу

Правове регулювання: тр. законодавство, ЗУ "Про державну службу"

Специфікадоговору полягає в тому, що держ. службовець виконує функції держави, здійснює державно-владні повноваження:

- більш високі вимоги до держ.сл.

- додаткові гарантії

- додаткові пільги

Державні службовці- особи, як наділені відповідними службовими повноваженнями і займають посади в держ. органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують зарплату за рахунок держкоштів.

Не можуть бути держ.службовцями:

- недієздатні

- мають судимість, що є несумісною з зайняттям посади

- якщо в разі прийняття на роботу будут безпосередньо підпорядковуватися близьким родичам чи своякам

Обмеження за віком:

- ч.- 60

- ж.- 55

Обов’язкова умова - наявністьгромадянстваУкраїни

Існує 7 категорій держ. службовців. (3-7 категорії - конкурсний відбір)

Без конкурсного відбору можуть прийматися на роботу:

1. Держ. сл., які припинили держ. службу у зв"язку з відставкою

Після успішного закінчення стажування

Особи, які були зараховані до кадрового резерву

Якщо на посаду держ службовця особу призначає міністр, керівник іншого центрального органу викон. влади за погодженням з керівником місцевого органу владу

Якщо держ службовець приймається на посаду в порядку переведення з іншого деож. органу.

Держ.сл., які пеербували на посадах у ОДВ, ОМС та виконавчих органах і приймаються до новостворених ОДВ чи МС.

Випускники Української академії державного управління при Президентові України та її філіалів у державні органи, які направляють їх на навчання.

Рішення про проведення конкурсу приймає керівник органу, де є вакантна посада. Повідомлення - публічно, в пресі чи ЗМІ не пізніше, як за місяць до проведення конкурсу.

Утворюється конкурсна комісія, яку очолює заступник керівника. Особи, які хочуть взяти участь у конкурсі подають необхідні документи та декларацію про доходи.. Конкурсна комісія приймає рішення на основі результатів іспитів та співбесіди. відбувається голосування щодо кожного учасника. Рішення комісії має рекомендаційний характер. На основі конкурсу керівник МОЖЕ укласти договір з переможцем конкурсу. За рекомендацією комісії, учасники конкурсу можуть бути зараховані до кадрового резерву.

Посадові особи ОМС:

- ЗУ "Про МС в У."

- ЗУ "Про службу в ОМС"

Зарплата за рахунок місцевого бюджетуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.230.188 (0.012 с.)