Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб. Допомоги й соціальні послугиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб. Допомоги й соціальні послугиПоняття й умови призначення пенсій за вислугу років. Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб. Пенсійне забезпечення державних службовців, працівників прокуратури, суддів та наукових працівників. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Поняття та види допомог. Допомоги сім’ям з дітьми. Допомога по тимчасовій непрацездатності. Допомога по безробіттю. Поняття, форми та види соціальних послуг. Порядок надання соціальних послуг. Правове положення отримувачів соціальних послуг та осіб, що надають соціальні послуги.


ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

З м і с т о в и й м о д у л ь I

 

Заняття 1. Поняття, предмет, метод, система та

функції трудового права (2 год)

 

1. До батьків приїхали на свято п’ятеро їхніх дітей і за столом почали з’ясовувати, на кого з них поширюється трудове законодавство. Батько – механік електростанції, мати працює в колективному сільськогосподарському підприємстві, син Олександр – капітан річкового пароплава, донька Марія працює продавцем у торговій палатці свого чоловіка, донька Катерина – вільний художник й продає свої картини, син Володимир – військовослужбовець, а син Іван – фермер, його жінка – домогосподарка.

На кого із перелічених осіб поширюється трудове законодавство? Аргументуйте відповідь.

2. На державному підприємстві між генеральним директором і виборним органом первинної профспілкової організації виникли суперечності з приводу встановлення тарифних ставок та посадових окладів. Генеральний директор заявив, що вони встановлюються методом державного регулювання заробітної плати. Голова первинної профспілкової організації вважав, що розмір заробітної плати у вигляді тарифних ставок та посадових окладів визначається методом локального регулювання трудових відносин.

Чия думка є правильною з точки зору особливостей методу трудового права?

3. Підприємство Укртелеком побудувало багатоквартирний будинок і вселило в нього своїх працівників. Серед працівників, що поселилися, виявилося декілька осіб, які своєчасно не сплачують квартирну плату, оплату комунальних послуг. З метою наведення порядку в утриманні будинку генеральний директор підприємства, пославшись на ст. 136 КЗпП України, дав розпорядження бухгалтерії проводити стягнення заборгованості із заробітної плати боржників.

Група працівників звернулась за юридичною консультацією.

Дайте мотивовану консультацію з даного питання.

Список літератури

 

Жернаков В.В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49 – 52.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. – М.: Юрид. лит., 1972.

Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України. – 1999. – № 6. – С. 101 – 105.

Процевський О. Про предмет трудового права України // Там же. – 2001. – № 12. – С. 81 – 86.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Моногр. – О.: Юрид. літ., 2001.

Щербина В. Суспільні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 11. – C. 65 –69.

Заняття 2. Джерела трудового права(2 год)

 

4. Під час вирішення колективного трудового спору, що виник у ТОВ “Схід”, виявилось, що в колективному договорі зазначеної організації була закріплена умова, не передбачена чинним законодавством України про працю: розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у всіх випадках має проводитися за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації.

Чи законне включення вказаного положення до колективного договору? Аргументуйте відповідь з посиланням на чинне законодавство.

 

5. Під час розгляду трудового спору в місцевому суді виявилось, що рішення Управління праці та соціальної політики районної державної адміністрації 1998 року, яке стосувалося працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно-тех-нічних закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, не було зареєстроване в районному управління юстиції.

Чи є чинним дане рішення Управління праці та соціальної політики районної державної адміністрації ? Дайте обґрунтовану відповідь.

Список літератури

 

Бару М.И. Унификация и дифференциация норм тру­дового права // Сов. государство и право. – 1971. – № 10. – С. 45 – 50.

Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Там же. – 1970. – № 7. – С. 104 – 108.

Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69 – 71.

Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Там же. – 1999. – № 11. – С.97 – 100.

Краглевич В. Роль і значення судової практики в регулюванні трудових відносин // Юрид. жур. – 2004. – № 8. – C. 118 – 122.

Лосиця І.О. Колективний договір в нових умовах господарювання // Право України. – 1997 – № 5. – С. 73 – 76.

Чанишева Г. Вплив міжнародних трудових норм на розвиток трудового права України // Підприємництво, госп-во і право. – 2001. – № 5. – С. 67 – 70.

Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Моногр. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

Заняття 3. Суб’єкти трудового права(2 год)

 

6.У зв’язку зі змінами, внесеними до законодавства про працю, директор заводу доручив робочій групі переробити Правила внутрішнього трудового розпорядку. Підготовлений проект Правил було узгоджено з виборним органом первинної профспілкової організації і після цього затверджено на засіданні ради трудового колективу.

Голова виборного органу первинної профспілкової організації вважає, що рада трудового колективу не має права приймати рішення про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку і що цей проект треба винести на обговорення загальних зборів чи конференції трудового колективу.

У якому порядку затверджуються Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства?

7.На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації заводу “Центроліт”, який розглядав питання щодо згоди на звільнення електрика Волкова за п. 4 ст. 40 КЗпП України (прогул без поважних причин), із п’ятнадцяти членів були присутніми тільки шестеро. Більшістю голосів прийнято рішення про згоду на звільнення Волкова.

Чи законне рішення виборного органу первинної профспілкової організації?

8. На зборах колективу Запорізького інструментального заводу було оголошено про порушення працівником заводу Морозом правил дорожнього руху. Збори вирішили не платити йому місячну премію за це правопорушення.

Чи законне рішення загальних зборів?

9. На Харківському авіаційному заводі на конференції трудового колективу обговорювалося питання про прийняття Положення про збори (конференцію) трудового колективу. Під час обговорення виник спір щодо можливості розгляду деяких питань на зборах структурних підрозділів заводу.

Вирішіть даний спір.

10. Під час розгляду позову Клімової про поновлення на роботі було встановлено, що її звільнення проведено без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації “Харчовик”, яка, на думку позивачки, діяла на підприємстві і профорганізатором якої було її обрано. У судовому засіданні встановлено, що наказ про звільнення Клімової за п. 1 ст. 40 КЗпП було видано 1 квітня 2002 р.; заснована профспілкова організація 11 березня, первинна організація була прийнята на облік у Обласному комітеті профспілок 15 березня, легалізована районним управлінням юстиції 3 квітня 2002 р. Посада Клімової дійсно була скорочена.

Яке рішення має прийняти суд?

Список літератури

 

Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 8. – C. 35–39.

Лазор В.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. – 2003. – № 10. – С.100 –103.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Моногр. – Л: Вид-во Львів. нац. ун-ту, 1999.

Прокопенко В.І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи // Право України. – 1999. – № 6. – С. 106 – 109.

Сільченко С. Актуальні проблеми створення професійних спілок і первинних профспілкових організацій // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 10. – С. 111 – 113.

Ярошенко О. М. Правосуб’єктність роботодавця та її зміст // Пробл. законності: – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001.– Вип. 51. – С. 129 – 138.

Ярошенко О. М. Щодо основних прав та обов’язків працівників // Там же: – Х. Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип. 39. – С. 64 – 67.

 

Заняття 4 – 5. Правовідносини у сфері трудового права(4 год)

11. Бригадир Воронов від імені бригади уклав угоду з селянським господарством про те, що бригада зобов’язується відремонтувати токарний верстат, обладнання насосної станції, а також вентиляцію в клубі. Вся робота оцінена в 5000 грн. Угоду підписали бригадир і голова селянського господарства.

Які відносини виникли між бригадиром Вороновим та головою селянського господарства?

12. Дегтяренко працював водієм у НДІ. За дорученням директора інституту він виїхав у відрядження в Богодухівський район, де скоїв аварію, в результаті якої автомашину було пошкоджено. Вартість її ремонту становила 1926 грн. На цю суму інститут подав позов до Дегтяренка. Московський районний суд м. Харкова позов задовольнив повністю на підставі ст. 1166 ЦК України. Дегтяренко оскаржив рішення суду в апеляційному суді. У скарзі він посилався на важкі умови поїздки по бездоріжжю і просив зменшити суму стягнення.

Чи підлягає скарга задоволенню?

 

13. Петрушенко, працюючи столяром-маляром, у селищній раді ремонтував будівлі. Під час ремонту школи, закріплюючи рейки до стелі, він поранив ліве око цвяхом. У зв’язку з нещасним випадком потерпілому надано допомогу за листком непрацездатності під час перебування в лікарні. Петрушенка визнали інвалідом 2-ї групи. Оскільки селищна рада відшкодувати шкоду відмовилася, він звернувся з позовом до суду. Суд у позові відмовив через те, що Петрушенко у трудових відносинах зі школою не перебував, ремонт школи виконував за договором підряду. Крім того, у штатному розписі селищної ради його не було. Ні керівництво ради, ні директор школи не знають, на яких умовах Петрушенко працював, і наказ про його прийняття на роботу не видавали. Петрушенко вимагав задовольнити позов на тій підставі, що прийнятий до селищної ради на тимчасову роботу на строк ремонту, який відбувався за участю прораба селищної ради. Акт про нещасний випадок було підписано директором школи і прорабом селищної ради.

Чи правомірне рішення суду? Аргументуйте свою відповідь.


14. Столяри Семенко і Карпенко були запрошені директором школи для ремонту даху будівлі школи. З ними укладено трудову угоду, за якою Семенко і Карпенко зобов’язувались замінити протягом липня весь дах, працюючи у вечірній час з 16 до 22 год, а дирекція повинна щомісячно виплачувати їм заробітну плату в розмірі місячної тарифної ставки столяра. Після закінчення роботи Семенко і Карпенко почали вимагати виплати грошової компенсації за невикористану відпустку, а Карпенко, крім того, оплати йому листка непрацездатності.

Чи законні вимоги цих працівників? Які правовідносини виникли в даному випадку?

15. Начальник верстаторемонтного цеху Рижко запросив на роботу наладчика Коваленка для виконання тимчасової роботи по налагодженню верстатів, а також водія Сомова для роботи за сумісництвом. Наладчик Коваленко і водій Сомов пропрацювали з 2 листопада по 30 грудня 2007 р. Однак бухгалтерія відмовилася сплачувати їм заробітну плату і мотивувала це тим, що начальник верстаторемонтного цеху не користується правом найму і звільнення працівників і тому їх не можна вважати працівниками підприємства. Коваленко і Сомов були не згодні з цим і звернулися до суду з позовом до підприємства про стягнення заробітної плати з 2 листопада по 30 грудня 2007 р.

Які правовідносини виникли в цьому випадку?

16. Івченка було прийнято на роботу у фермерське господарство будівельником. Фактично ж він копав колодязі для фермерського господарства та інших організацій за вказівками керівництва фермерського господарства. 15 вересня 2003 р. між головою сільради і керуючим відділенням № 2 фермерського господарства, з одного боку, та Івченка – з другого, був укладений договір, за яким Івченко зобов’язувався викопати колодязь у с. Ясне, відділення № 2 – доставити матеріал для зрубу, а сільрада – оплатити роботу.

11 листопада 2003 р., коли Івченко копав колодязь, з ним стався нещасний випадок, унаслідок чого він став інвалідом. Від відшкодування шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я фермерське господарство відмовилось, вважаючи, що нещасний випадок стався не при виконанні Івченком трудових обов’язків.

Які правовідносини виникли в даному випадку? Як вирішити цей спір?

 

Список літератури

 

Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. – М.:

Госюриздат, 1948.

Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. – 1998. – № 3. – С. 64 – 69.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Моногр. – Л.: Вид-во Львів. нац. ун-ту 1999.

Сичов Д.В. До поняття індивідуальних трудових правовідносин // Право і безпека. – 2004. – № 3/1. – C. 156 – 159.

Сільченко С. Трудовий договір і трудові правовідносини (до проекту нового Трудового кодексу України) // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 11. – С. 46 – 48.

Щербина В. Загальна характеристика структури охоронних правовідносин у трудовому праві // Там же. – 2005. –

№ 3 .– C. 86 – 88.

 

З а н я т т я 6 – 7. Колективні договори та угоди

( 4 год)

17. При укладенні колективного договору у ТОВ “Кишеня” роботодавець запропонував профспілці внести положення про те, що заробітна плата буде виплачуватися один раз на місяць –

16 числа кожного місяця. Усі працюючі погодились з цим.

Органи місцевої виконавчої влади, які реєструють колективні договори, відмовили в реєстрації колективного договору і запропонували це положення привести у відповідність до вимог ст. 115 КЗпП України.

Ваша думка.


18. Бухгалтерія відповідно до колективного договору утримує профспілкові внески з працюючих і перераховує їх на розрахунковий рахунок профспілки.

Голова профспілки відмовляється доплачувати бухгалтеру за цю роботу, мотивуючи відсутністю такої норми в законодавстві.

Як бути в такій ситуації?

Чи можна зазначену доплату встановити у колективному договорі?

 

19. Водій Матвієнко тимчасово на автомобілі не працював у зв’язку з ремонтом.

Він цікавиться, чи має він право отримувати надбавку за класність за ті робочі дні, коли на автомобілі не працював. Між бухгалтером і юрисконсультом виникла суперечка: бухгалтер вважав, що надбавку не слід виплачувати за ці робочі дні, а юрисконсульт роз’яснив, що надбавку за класність слід виплачувати. Несплачувати її можна лише у разі, якщо водія буде переведено на іншу роботу, наприклад, слюсарем.

Чи можна ці питання вирішити в колективному договорі?

20. У зв’язку з початком роботи по укладенню колективного договору в акціонерному підприємстві у профорганах трьох професійних спілок, утворених на цьому підприємстві, виникли запитання, пов’язані з проведенням колективних переговорів, зокрема, чи повинен кожний профспілковий орган відокремлено вести переговори від імені своїх працівників чи необхідно утворити спільну комісію?

Вирішіть дане питання, аргументуючи свою відповідь.

21. У результаті перевірок, які проводили органи прокуратури, було виявлено, що в багатьох організаціях колективні договори або не укладалися через відмову власників чи уповноважених ними органів їх укладати, або мали формальний характер.

У деяких колективних договорах передбачалася можливість власника або уповноваженого ним органу направляти працівників у довгострокові відпустки без збереження заробітної плати на період призупинення роботи у зв’язку з відсутністю сировини або тимчасовою затовареністю продукцією.

Чи обов’язкове укладення колективного договору власником або уповноваженим ним органом? У чому особливості колективно-договірних угод і яка їх відповідність нормам законодавства про працю? Чи законне включення до колективного договору вказаної умови?

22. У колективному договорі ВАТ “Харківський завод тракторних двигунів” закріплено, що у разі заподіяння ВАТ шкоди внаслідок допущеного прогулу або запізнення на роботу притягати винних до матеріальної відповідальності.

Чи законні включення вказаних положень до колективних договорів? Аргументувати відповідь посиланням на чинне законодавство.

23.Власник і профспілка універмагу “Україна”, ураховуючи пропозиції, що надійшли від працівників магазину, розробили проект колективного договору.

Після обговорення проекту договору на загальних зборах колективу магазину було укладено колективний договір, до якого включені такі положення:

1) надавати працівникам соціальні відпустки (весілля – 3 дні, похорон – 3 дні). Проводити виплату допомоги на обрядові послуги за наявності необхідних документів і грошових коштів;

2) контролювати виконання працівниками магазину трудової дисципліни, застосовувати до її порушників адміні-стративні засоби впливу згідно із законом про працю;

3) заробітну плату виплачувати за місцем роботи по мірі надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок магазину;

4) усі працівники зобов’язалися без дозволу адміністрації не знаходитись у приміщенні магазину в неробочій час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати на робочі місця сторонніх осіб.

Чи законні дані положення? Аргументувати свою думку, посилаючись на закон.

Список літератури

 

Андрющенко А., Дубровський І. Суб’єкти, предмет, моделі соціально–партнерських відносин у сфері праці // Бюл. нац. служби посередництва і примирення. – 2005. – № 3. – C. 42 – 50.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. – 2000. – № 8. – С. 85 – 87.

Гончарова Г.С. Колективний договір у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації. – Х.:Б.в. 2004.

Лосиця І.О. Колективний договір в нових умовах господарювання // Право України. – 1997.– № 5. – С. 73 – 76.

Рибницький Г.В. Трудовий колектив і роботодавець як сторони колективного договору // Право і безпека. – 2005. – № 4/1.– C. 156 – 161.

Чередніченко О. Колективні договори та угоди // Бюл. нац. служби посередництва і примирення. – 2005. – № 6. – C. 41–43.

Ярошенко О.М. Соціальне партнерство та його акти // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004 –

Вип. 66. – C. 53 – 58.

Заняття 8. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування(2 год)

24. Антонова в жовтні була прийнята власником племінного заводу дояркою. До початку роботи вона здала у відділ кадрів трудову книжку і заяву про прийняття на роботу з резолюцією бригадира, який не заперечував проти оформлення її дояркою. З нею був проведений інструктаж з техніки безпеки. Обов’язки доярки Антонова виконувала до 6 січня наступного року, за роботу їй сплачувалася заробітна плата. Проте після того як Антонова пред’явила медичний висновок про необхідність переведення на легку роботу у зв’язку з вагітністю, власник звільнив її з роботи, посилаючись на те, що наказу про її прийняття на роботу не було. Антонова звернулася в суд з позовом до племінного заводу про поновлення її на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Яке рішення повинен винести суд?

25. Наказ про прийняття на роботу з 19 січня токаря Семенова було видано 5 січня. 10 січня Семенов поставив перед власником вимогу про повернення трудової книжки, оскільки знайшов іншу роботу. Власник в цьому відмовив, пояснивши, що той повинен був попередити його про звільнення за два тижні. 19 січня Семенов не став до роботи, з приводу чого було видано наказ про звільнення за прогул. Отримавши трудову книжку і виявивши в ній відповідний запис, Семенов звернувся з позовом до суду про зміну формулювання причини звільнення.

Яке рішення повинен винести суд?

26. Директор заводу відмовив у прийнятті на роботу трьом будівельникам на тій підставі, що вони були звільнені з попереднього місця роботи за систематичне невиконання трудових обов’язків і за появу на роботі в нетверезому стані.

Чи законна відмова у прийнятті на роботу? В яких випадках відмова у прийнятті на роботу є обгрунтованою? Куди можна оскаржити відмову в прийнятті на роботу?

Список літератури

Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення // Право України. – 1994. – №10.

Вегерова С. Європейська соціальна хартія і Україна // Україна: аспекти праці. – 2001. – №7. – с.28 – 35.

Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. – 1996. – с.30 – 35.

Пашков А.С. Занятость, безработица, трудоустройство. – СПб.: СКФ “Россия – Нева”, 1994. – 54с.

Юрчак Н. Регіональний аспект зайнятості та безробіття у соціологічному вимірі // Україна: аспекти праці. – 2001. – №1.

 


З м і с т о в и й м о д у л ь II

Заняття9 – 10. Поняття та види трудового

договору(4 год)

27. Приймаючи Михайлова на роботу завскладом, власник зажадав від нього такі документи: 1) паспорт; 2) трудову книжку; 3) диплом про закінчення вузу; 4) характеристику з місця роботи; 5) довідку про забезпечення Михайлова та його сім’ї житлом; 6) довідку про стан здоров’я.

Чи правомірна дана вимога власника (необхідно поси­латися на відповідні нормативні акти)?

28. Серпенко, який працював техніком на заводі, був призваний на військову службу 11 травня. На його місце прийняли Новікову. У зв’язку зі звільненням з військової служби за станом здоров’я Серпенко 9 серпня повернувся на завод і почав вимагати, щоб його направили на попереднє місце роботи. Власник відмовив йому, посилаючись на те, що прийнята на його посаду Новікова вагітна, до того ж вона справляється з покладеними на неї трудовими обов’язками. Серпенко звернувся до юридичної консультації.

Яка буде відповідь юриста? Чи зберігається за Серпенком його робоче місце? Чи існують у цьому випадку у Новікової які-небудь гарантії?

29. Механік Сергєєв 3 квітня подав заяву про звіль-нення за власним бажанням. У зв’язку з цим 10 квітня з Івановим було укладено трудовий договір про те, що він прийнятий механіком і повинен розпочати роботу з 18 квітня.

18 квітня Іванов дізнався, що напередодні Сергєєв відкликав свою заяву про звільнення за власним бажанням, отже, роботи для нього немає. Оскільки Іванов уже залишив попереднє місце роботи, він подав позов до районного суду з вимогою надання йому роботи на підставі трудового договору від 10 квітня.

Чи правомірне укладення трудового договору з Івановим? Чи підлягає його позов задоволенню?

30. Смирнова була тимчасово прийнята на роботу вихователь­кою дитячого садка без зазначення строку з 21 червня, а 23 липня цього ж року була звільнена у зв’язку із закінченням строку тимчасової роботи. Смирнова звернулася до суду із заявою про поновлення її на роботі, вказуючи, що при прийнятті на роботу вона домовилась із власником про роботу до вересня. На час звільнення Смирнова була вагітна. Представник власника позову не визнав, зазначаючи, що Смирнова не має спеціальної освіти для роботи вихователем у дитячому садку і могла бути прийнята на посаду тільки як тимчасовий працівник. Під час розгляду спору встановлено, що посада, на яку була прийнята Смирнова, ва­кантна, а її звільнення викликане прийняттям на цю посаду Яковлєвої, яка має спеціальну педагогічну освіту.

Чим регулюються умови праці тимчасових працівників? У чому їх особливості? Чи можна приймати працівника на тимчасову роботу, якщо ця робота є постійною? Які пільги при звільненні встановлені для вагітних жінок і чи застосовані вони в даному випадку? Чи законне звільнення Смирнової?

31. Семенець прийнято на роботу лаборантом в НДІ з окладом 800 грн. Через 4 місяці вона дізналася, що за схемою посадових окладів для працівників установлено оклади від 800 до 930 грн. У зв’язку з цим Семенець вимагала встановити їй оклад 930 грн і виплатити різницю за чотири місяці. Представник власника проти цього заперечував, зазначаючи, що Семенець не має спеціальної освіти і достатнього досвіду роботи.

Як вирішити даний спір? Чи є правомірною ця умова трудового договору? Чи обгрунтовані вимоги Семенець?

32. Робітника Леонтьєва прийняли на завод слюсарем VI роз­ряду з місячним випробувальним строком. Після трьох тиж­нів роботи його перевели в інший цех. При цьому кері­вник повідомив Леонтьєва, що результати його випробування в пер­шому цеху незадовільні і йому необхідно пройти випробу­вання в іншому. Після того як Леонтьєв і в цьому цеху пропрацював три тижні, директор звільнив його як такого, що не витримав випробування. Леонтьєв звернувся до суду з позовом. Суд визнав дії директора правильними й обгрунтував це рішення тим, що Леонтьєв проходив випробування у двох виробничих цехах, у кожному з них працював менше місяця, крім того, про незадовільні результати випробування в першому цеху Леонтьєв був повідомлений.

Який порядок установлення випробування у разі при-йняття на роботу і якими є його строки? Чи правильне рішення суду?

Список літератури

 

Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України: Навч. посіб. – К.: Вид. Паливода А.В., 2002.

Веренич Н.В. Юридичне значення суміщення професій (посад) //Право і безпека. – 2005. – №4/2. – C. 129 – 132.

Голєва Н.П. Трудова книжка. Порядок її ведення // Бюл. М-ва юстиції України. – 2006. – № 3. – C. 141– 143.

Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України. – 1999. – № 1. – С. 16 – 19.

Занфірова Т.А. Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботодавців – фізичних осіб // Право і безпека. – 2004. – №3/2. – C. 135–138

Лавриненко О.В. Испытание при приеме на работу: понятие, правовая природа, порядок установления и последствия его прохождения (исследование теоретических аспектов) // Економіка, фінанси, право. – 2006. – № 3. – C. 22–32.

Лавріненко О.В. Поняття та ознаки сумісництва за трудовим правом: теоретичні аспекти питання //Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 5. – C. 28 – 35.

Міщук М.О. Сутність контракту як особливого виду трудового договору в умовах сьогодення // Бюл. М-ва юстиції України. – 2006. – № 10. – C. 107 – 112.

Пашутинський Є.К. Укладання трудового договору. – К.: КНТ, 2005.

Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.

Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладання, зміни та припинення. – Х.: Золоті сторінки, 2005.

Хуторян Н. Правове регулювання сумісництва наукових та науково-педагогічних посад: парадокси законодавства і практики // Юрид. Україна. – 2006. – № 8.– C. 4 – 7.

 

Заняття11 – 15. Припинення трудового договору(10 год)

 

33. Вименець працював в автобусному парку шофером-кондуктором автобуса в автоколоні № 4, яка обслуговувала міжміські перевезення. За отримання грошей з двох пасажирів і невидачу їм квитків наказом директора автобусного парку йому було винесено догану. Одночасно Вименець був переміщений в автоколону № 2, яка обслуговує внутрішньоміські перевезен­ня. Вименець звернувся у КТС з вимогою скасування наказу, але отримав відмову. Суд, що розглянув позов Вименця, задовольнив його частково: накладене дисциплінарне стягнення визнав необгрунтованим, оскільки, як було з’ясовано судом, гроші з пасажирів брав не Вименець, а його напарник, проте переміщення в автоколону № 2 визнав обгрунтованим. Вименець оскаржив рішення в апеляційному суді. У своїй скарзі він посилався на те, що в даному випадку мало місце не переміщення, а переведення на іншу роботу, яке не могло бути здійснене без його згоди, бо змінилися ре­жим та умови праці, зменшився розмір премії.

Що мало місце в даному випадку: переведення чи пе­реміщення? Що є підставою для переведення, переміщення і зміни істотних умов праці? Як повинен вирішити справу обласний суд?

34. Лук’янова працювала медичною сестрою в терапевтично­му відділенні санаторію “Барвінок”. У зв’язку з переходом на нові умови організації та оплати праці наказом головного лікаря вона була переведена медсестрою в дитячі ясла того ж санаторію. Вважаючи рішення керівництва неправомірним, бо характер праці й режим роботи на новому місці відрізнявся від попередніх, Лук’янова звернулася з позовом до суду про поновлення на попередній роботі.

Чи має тут місце переведення на іншу роботу? Чи вправі керівник вимагати від Лук’янової стати до роботи в дитячих яслах? Яким повинно бути рішення суду?

 

35. Наказом від 14 січня директор ЗАТ “Красуня” перевів майстра чоловічої перукарні № 91 Анішенко в перукарню № 55 того ж ЗАТ, розташовану в іншому районі міста. Це рішення мотивоване тим, що Анішенко неодноразово сварилася з колегами і загальні збори трудового колективу перукарні № 91 прийняли рішення про її переміщення в інше місце з метою нормалізації соціально-психологічного клімату колективу. Анішенко від переміщення відмовилась і звернулася до суду з позовом про поновлення на попередній роботі. У заяві позивачка зазначила, що перукарня № 55 розташована в іншому районі міста і знаходиться в малолюдній місцевості, отже, вона багато часу має витрачати на дорогу до роботи, крім того, і заробіток значно нижчий (мали поток клієнтів).

Що має місце в даному випадку: переведення чи переміщення? Яке правове значення має рішення трудового колективу? Як повинен вирішити справу суд?

36. Кисіль звернувся 5 січня з письмовою заявою до власника підприємства, де працював економістом, із проханням звільнити його з роботи, бо він має намір перейти в іншу установу на посаду бухгалтера. 25 березня власник видав наказ про звільнення Кисіля за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України). Кисіль оскаржив звільнення, при цьому пояснюючи, що посада, на яку він збирався перейти в січні, вже зайнята.

Який порядок звільнення за власним бажанням? Чи підлягає вимога задоволенню?

37. 26 серпня Черкашина, яка працювала інженером дванадцять років, була попереджена, що у зв’язку з реорганізацією підприємства її буде звільнено за скороченням штату. 18 вересня за згодою виборного органу первинної профспілкової організації її звільнили з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України з виплатою місячної вихідної допомоги. Визнаючи звільнення незаконним, оскільки вона – студентка заочного відділення технікуму, має на утриманні двох малолітніх дітей, а залишений на роботі Гущин, який хоч і має вищу освіту, працює на підприємстві один рік і два місяці, самотній, має дисциплінарне стягнення. До того ж це питання не узгоджувалося з трудовим колективом відділу. Черкашина звернулася з позовною заявою до суду.

Хто має переважне право, а хто – перевагу на залишення на роботі при звільненні за скороченням штату? Чи дотримано порядок звільнення Черкашиної? Як повинен вирішити справу суд?

38. Гончаренко працювала маляром-штукатуром ЗАТ “Інвестбуд”. Вона часто хворіла і ЛКК дійшла висновку, що ця робота протипоказана за станом її здоров’я. Перейти на іншу роботу вона відмовилась і за згодою виборного органу первинної профспілкової організації була звільнена за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Гончаренко звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, мотивуючи свої вимоги тим, що доручену їй роботу вона виконувала, ніяких зауважень не мала, а на іншу роботу переходити не бажає, бо там менша заробітна плата, а на її утриманні двоє дітей, яким один і чотири роки.

Чи обов’язковий висновок ЛКК для директора? Чи вправі Гончаренко відмовитися від переведення на іншу роботу? Як суд повинен вирішити справу?

39. Програміста Лугіна було звільнено з роботи за п. 3 ст. 40 КЗпП України за неодноразове порушення трудової дисципліни. У наказі про звільнення зазначалося, що Лугін останнім часом мав три дисциплінарних стягнення і тому заслуговує на звільнення. Вважаючи звільнення необгрунтованим, Лугін звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі і стягнення заробітної плати за вимушений прогул. Свої вимоги він мотивував тим, що від нього жодного разу не вимагали пояснень, про попередні стягнення він нічого не знав, а за останнє порушення йому винесли сувору догану і звільнили з роботи (це стягнення занесено в трудову книжку).

Розкрити поняття систематичного порушення трудової дисципліни. Чи має значення для правильного звільнення Лугіна та обставина, на яку він посилається? Як повинен вирішити справу суд?

40. Слюсар ЖБК-4 Іванов у нетверезому стані вчинив свар­ку з хозяїном квартири, де ремонтував водяне опалення. За ці дії його було засуджено судом за ст. 208 КК до одного року умовно. У зв’язку з відсутністю на роботі в період слідства його звільнили за прогул за п. 4 ст. 40 КЗпП України. Іванов подав до суду позов про поновлення на роботі та виплату заробітної плати за вимушений прогул.

Чи обґрунтоване звільнення Іванова з роботи? Яким повинно бути рішення суду?

41. Скичко працювала в КСП на посаді інженера з техніки безпеки. У листопаді 2005 р. вона була обрана звільненим головою виборного органу первинної профспілкової організації КСП і на її посаду прийняли Ячко. У жовтні 2007 р. Скичко від своїх обов’язків була звільнена у зв’язку із закінченням строку повноважень і знову приступила до виконання своїх попередніх обов’язків. Наказом директора КСП від 12 жовтня 2007 р. Ячко звільненао з роботи за п. 6 ст. 40 КЗпП України. Не погодившись із звільненням і вважаючи дії директора КСП незаконними, вона звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі на посаді інженера з техніки безпеки та стягнення середнього за­робітку за час вимушеного прогулу.

Чи законне звільнення Ячко? Яке рішення повинен винести суд?

42. Сичко прохворіла 4 місяці й 3 дні. Директор супермаркету звільнив її за п. 5 ст. 40 КЗпП України. У позовній заяві про поновлення на роботі Сичко повідомила, що вона – єдиний працездатний член сім’ї і на її утриманні після смерті чоловіка знаходяться двоє малолітніх дітей. При розгляді справи встановлено, що під час хвороби Сичко її заміняла інша продавщиця того ж супермаркету.

Чи є підстави для звільнення Сичко? Як повинен вирішити справу суд?

43. Стешина – касирка з продажу квитків на залізнично­му вокзалі – була звільнена за грубе поводження з покупцями. Вона звернулася зі скаргою до виборного органу первинної профспілкової організації про поновлення на роботі, оскільки раніше до дисциплінарної відповідальності не притягалась, у Кодексі законів про працю України такої підстави для звільнення немає, згоди на звільнення профком не давав.

Наскільки обгрунтовані доводи Стешиної? Яка буде відповідь на її скаргу?

44.1 вересня 2007р. сантехнік Носов, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив скандал у квартирі, куди його запросили для ремонту пошкодженого стояка. За це він був засуджений до обмеженнПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.016 с.)