Робочий час і час відпочинкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робочий час і час відпочинкуПоняття та види робочого часу. Поняття та види режиму робочого часу. Облік робочого часу. Робота понад встановлену тривалість робочого дня (надурочні роботи, чергування). Право на відпочинок та його гарантії. Поняття і види часу відпочинку. Щорічні відпустки працівників та їх види. Відпустки без збереження заробітної плати. Відпустки цільового призначення: учбові, творчі, соціальні.

 

Оплата праці, гарантії та компенсації

Поняття, функції і принципи оплати праці. Методи правового регулювання оплати праці. Тарифна система оплати праці. Системи оплати праці. Поняття заробітної плати та її структура. Мінімальна заробітна плата. Форми виплати заробітної плати. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Гарантії в оплаті праці для працівників при відхиленні від нормальних умов праці. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про оплату праці. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці. Поняття гарантій та види гарантій. Поняття та види компенсацій. Порядок надання гарантійних і ком-пенсаційних виплат і їх розмір.

Р о з д і л III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ. ТРУДОВІ СПОРИ

Трудова дисципліна

 

Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ, організацій. Поняття та види дисциплінарної відповідальності.

Поняття та склад дисциплінарного проступку. Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень, порядок їх зняття. Оскарження дисциплінарних стягнень.

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Поняття та функції матеріальної відповідальності працівників, її відмінності від майнової відповідальності осіб в інших галузях права.Трудове майнове правопорушення та його елементи. Випадки, що виключають матеріальну відповідальність працівників. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність та її випадки. Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди. Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди та його зменшенню. Порядок покриття шкоди.

Охорона праці

Поняття охорони праці та його зміст. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Правове регулювання організації охорони праці на виробництві. Правовий статус служби охорони праці на підприємстві. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. Порядок відшкодування власником підприємства, установи та організації шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. Моральна шкода, її поняття та порядок відшкодування. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Громадські органи або їх уповноважені представники, які здійснюють контроль за охороною праці, їх права та обов’язки.

Трудові спори

Поняття трудових спорів. Види трудових спорів. Причини й обставини виникнення трудових спорів. Принципи розгляду трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори. Особливості розгляду окремих видів трудових спорів. Порядок, строки, виконання рішень КТС по індивідуальних трудових спорах. Особливості виконання судових рішень по трудових спорах.

Поняття колективних трудових спорів, їх предмет, сторони. Порядок мирних процедур розв’язання колективних трудових спорів. Правове положення незалежного посередника. Правове положення Національної служби посередництва і примирення. Примирна комісія, її склад і компетенція. Трудовий арбітраж, його склад і компетенція. Право на страйк і його обмеження. Здійснення права на страйк. Гарантії та правове положення працівників у зв’язку з проведенням страйку. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори.

 

Нагляд і контроль за додержанням

Законодавства про працю

Нагляд і контроль за додержанням законодавства, їх поняття та відмінності. Органи контролю за додержанням законодавства про працю, їх права та обов’язки. Державний нагляд за охороною праці. Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад депутатів у галузі охорони праці. Державні й громадські інспектори праці з питань контролю додержання трудового законодавства про працю на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, та їх компетенція. Відповідальність за порушенням законодавства про працю.

Р о з д і л IV. ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Предмет, метод та система соціального забезпечення. Правовідносини у сфері права соціального

Забезпечення. Види соціального забезпечення

Функції права соціального забезпечення: економічна, демографічна, реабілітаційна. Організаційно-правові форми здійснення конституційного права на соціальне забезпечення. Предмет права соціального забезпечення: матеріальні, процесуальні, процедурні відносини. Метод права соціального забезпечення та його особливості. Система права соціального забезпечення: Загальна та Особлива частини. Поняття та загальна характеристика принципів права соціального забезпечення. Зміст принципів права соціального забезпечення.

Поняття та види правовідносин у сфері права соціального забезпечення. Загальна характеристика елементів правовідносин. Поняття та види пенсійних правовідносин, їх об’єкт, суб’єкти та зміст. Види правовідносин із забезпечення допомогами. Правовідносини, що виникають у зв’язку з медичним обслуговуванням. Правовідносини у зв’язку з утриманням у дитячих закладах і будинках для людей похилого віку та непрацездатних, у зв’язку з санаторно-курортним лікуванням, протезуванням та іншими видами послуг, натуральними видами забезпечення, іншими пільгами. Процедурні правовідносини. Процесуальні правовідносини.

 

4.2. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

Система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Солідарна та накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; система недержавного пенсійного забезпечення. Суб’єкти системи пенсійного забезпечення України. Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Поняття та значення страхового стажу. Трудовой стаж та його види. Періоди, з яких складається страховий стаж для обчислення розміру пенсії. Порядок обчислення та підтвердження трудового стажу.

Поняття пенсії за віком та її відмінності від пенсій за вислугу років. Обчислення розміру пенсій за віком. Умови призначення пенсії за віком. Розмір пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. Поняття пенсій по інвалідності. Умови призначення пенсії по інвалідності. Поняття інвалідності. Групи інвалідності. МСЕК, її повноваження. Порядок організації та проведення експертизи втрати працездатності. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності. Поняття та умови призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Підстави виникнення права на пенсію в разі втрати годувальника. Призначення однієї пенсії у зв’язку з втратою годувальника на всіх членів сім’ї.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.009 с.)