Розрахунок трудомісткості річної програми.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок трудомісткості річної програми.Вона розраховується на основі вихідних і розрахункових даних програми випуску деталі і машинокомплектів.

 

Таблиця 4

Операції техн. процесу Розряд робіт Програма, шт. Трудоміст­кість одиниці люд-год Трудомісткість програми  
деталь машино- комплект деталь машино- компл ект деталі, год. маш. комплект, год. загальна по дільниці, цеху.  
 
Машинокомплект  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Ітого  
Деталь  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Ітого    
Загальна трудомісткість річної програми участка    
                           

Розглянувши дану таблицю, яка називається трудомісткість програми ділянки за рік Висновок

Трудомісткість програми участку за рік

Розрахунок необхідної кількості обладнання цеха, ділянки

 

Загальна кількість станків цеху, ділянки визначається як сума станків потокової лінії і станків виконуючих роботу по виготовленню машинокомплекту.

Кількість станків, працюючих у потоковій лінії розраховано раніше. Кількість станків потрібних для виконання річного обсягу робіт по виготовленню машинокомплекту визначають за видом робіт:

 

Рм.і = ∑ Тр.р.і / Фд,

де ∑ Тр.р.і-сумарна трудомісткість річної програми даного виду робіт на і-й операції, люд.-год.

Рм.і - розрахункова кількість станків на і - й операції;

Фд - дійсний фонд за рік роботи обладнання при однозмінній роботі (розраховано раніше).

 

Машинокомплект Деталь

Рм.і = Рм.і =

 

Конкретні марки обладнання взято з додатку 3, визначені за даними технологічного процессу і заносяться в загальну відомість обладнання цеха.

Укрупнений розрахунок обладнання необхідного для допоміжних служб цеху визначається як 5 % від кількості станків обслуговуючих заточкою для визначення кількості заточних станків.

 

Кількість станків ремонтного відділення визначається:

- при 100 од. технологічного обладнання - 2 станка;

- при 150 од. - 3 станки.

Оскільки загальна к-ть верстатів складає 189, поєтому ми вибираемо 3 верстати ремонтного відділення.

 

Таблиця 5

Загальна відомість обладнання для цеху, дільниці

Найменування обладнання Марка станка Кількість станків Ремонтні одиниці мех. част. станків (ЕRS)
одного всіх станків
Технологічне обладнання по виготовленню деталі
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Технологічне обладнання по виготовленню машинокомплекту
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Всього        
Обладнання допоміжних служб, станки заточного відділення
Універсально заточний станок        
Станки ремонтної бази
Універсально заточний станок        
Всього по цеху дільниць        
                 

 

Проаналізувавши таблицю, загальна відомість обладнання для цеху, дільниці ми розрахували кількість верстатів потрібних для виконання річного обсягу робіт з виготовлення машинокомплекту визначили за видом робіт, також використовували в розрахунках показник ремонтної одиниці Висновок.

 

4.3. Організація оплати праці

 

Кількість штатних робітників.

Кількість робітників, виконуючих плановий обсяг робіт по виготовленню машинокомплекта розраховують за трудомісткістю річної програми та річного фонду одного працюючого:

Рст = ∑ Тр.г.і. / Фр.д.

де:

Рст - списочна кількість виробничих робітників даної професії;

∑ Тр.г.і. - річна трудомісткість по кожному виду робіт, люд.-год.;

Фр.д. - плановий річний фонд робочого часу одного робітника час (додаток 12).

255·8 год = 2040 год

Розрахунок кількості допоміжних робітників.

Кількість допоміжних робітників для виконання програми цеху розраховується відповідно норм обслуговування (див. додаток).

Кількість убиральниць призначають стільки, щоб на кожну, відповідно нормативу, припадало 250 - 300м площі що убирається. Так під один станок виділяється площа цеху 6м 2.


Таблиця 6

Кількість основних робочих

Перелік професій Розряд робочого Трудомісткість річної програми машинокомплекта і деталі, люд. - год. Чисельність робочих на виготовленні машинокомплекта Чисельність робочих на потоковій лініі.   Всього основних рабочих, чол. Розподіл робітників по змінам    
І II    
по розрахунку прийнят.    
по розрах. прийнят.    
Виготовлення деталей  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Виготовлення машинокомплекту  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Всього   - -   -       -    
                                   

Висновок

Таблиця 7

Чисельність допоміжних робітників

Професія робітника Розряд Норма обслуговування, чол. /стан. Чисельність робітників В т. ч. по змінах
І II
Комірник          
Розподільник робот          
Упорядкувальник обладнання          
Верстатники по ремонту обладнання          
Слюсарі чергу вальні          
Контролери ОТК          
Крановіки          
Електрокорщики          
Електромонтери          
Слюсарі по ремонту обладнання          
Прибиральник виробничих приміщень          
Всього          

 

Висновок

Кількість керівників та службовців розраховується по нормативах відповідно до кількості основних виробничих робітників.

Таблиця 8

Штатний розклад керівників і службовців

Посада Загальна кількість робітників
Начальник цеху  
Заст. нач. цеху по підготовці виробництва  
Майстер  
Старший майстер  
Начальник техбюро  
Інженер-технолог  
Інженер-конструктор  
Технік-технолог  
Майстер по ремонту устаткування  
Механік цеху  
Нач. виробничо-диспетчерського бюро (ПДБ)  
Диспетчер  
Учетник  
Інженер по нормуванню праці  
Економіст по плануванню  
Табельник  
Бухгалтер цеху    
Всього по цеху    
 
   
   
   
   
   
   

Розглянувши штатний розклад керівників і службовців цеху, можна зробити висновок.

Таблиця 9

Розрахунок фонду з/п основного промислово-виробничого персоналу, грн.

Професія робітника Розряд робітника Погодинна тарифна ставка, Ст Трудомісткість, люд.-год Основний фонд з/п  
Прямий Премії (30%) Ітого    
на 1виріб на річну програму    
Працівники, що виготовляють деталь  
Сверлильник                  
Протяжник                  
Токар                  
Зубофрезерник                  
Зубодовбежник                  
Зубозакругляющик                  
Шевінгованик                  
Обкаточник                  
Працівники, що виготовляють машинокомплект  
Токар                
Токар                
Шліфовальник                
Сверлильникк                
Фрезерник                
Фрезерник                
Протяжник                
Зубооброб-ник                
Шліфовальник                
Слюсборочник                
Ітого                
                             

 

Організація оплати праці.

Розрахунок фонда заробітної плати робочих.

Для основних виробничих працівників приймається відрядно-преміальна система, а для допоміжних - погодинна.

Фонд заробітної плати робочих - відрядників визначають:

Зп.відр.=

де Зп. відр - фонд прямої заробітної плати, грн;

Тпл. - планова трудомісткість робіт і-го розряду, люд.-год.;

к - кількість розрядів робіт;

Ст. - часова тарифна ставка робітника і-го розряду, грн.

 

Фонд заробітної плати прямий робітників-погодинників розраховується по формулі:

Зпогод.=

де к - кількість розрядів робітників;

Кспис. - списочна кількість робітників і-того розряду;

Фд. - дійсний ефективний час роботи одного робітника (1920 год.) (Додаток).

Розрахунок фонду з/п керівникам і службовцям ведеться за схемою посадових окладів, премії, які виплачуються їм з фонду матеріального заохочення за рахунок прибутку в фонд з/п не включаються.

Таблиця 10Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 386; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)