Організація ремонту обладнання виробничого підрозділу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація ремонту обладнання виробничого підрозділуНа основі зведеноі відомості обладнання необхідно розробити графік ремонту обладнання на плановий період, розраховується трудомісткість ремонтних робіт і чисельність ремонтного персоналу, необхідного для виконання всього об'єму|обсягу| робіт.

Нормативи трудомісткості ремонтних робіт і простоїв приведені в додатках|застосуваннях|.

Для побудови|шикування| графіка ремонту устаткування|обладнання| вибирається структура міжремонтного циклу, тобто перелік ремонтів, що входять в його склад, розташованих|схильних| в послідовності їх виконання. Вона вибирається залежно від виду устаткування|обладнання|, класу точності і категорії (маси) по
додатках|.

Далі визначається тривалість ремонтного циклу (Тр.ц.) і розраховується величина міжремонтного періоду (Тм.п.) по формулі:

 

Тм.п. = ,

Тм.п. =

де ncp,- кількість середніх ремонтів в ремонтному циклі;

nnom - кількість поточних ремонтів в ремонтному циклі.

 

Початкові|вихідні| дані для вибору і розрахунку міжремонтного періоду внесені| в додатках|застосуваннях|.

На підставі трудомісткості слюсарних і верстатних робіт розраховуємо кількість слюсарів і верстатників. По формулах:

 

Чвер.р.=

 

де . - чисельність верстатних робочих, чол.

- річний фонд|фундація| часу роботи робочого|робітника|, година (рівний 1830 година).

- сумарна трудомісткість верстатних робіт, нормо-час|.

 

Чсл.р.=

де Fд - чисельність слюсарних робочих, чол

- сумарна трудомісткість слюсарних робіт, нормо-год.

 

Таблиця 13

Структура ремонтного циклу

  Обладнання Структура ремонтного циклу Число
Вид Клас точності Вага СР ТР
        -  
        -  
               
                   
           
                   
               
        -  

 

Розглянувши організацію ремонту устаткування виробничого підрозділу, ми розрахували таблицю, яка називається структура ремонтного циклу. Тут ми визначили структуру ремонтного циклу для кожного устаткування також визначили клас точності і вагу(маса). Потім, аналізуючи структуру ремонтного циклу, порахували кількість проведених в циклах середніх і поточних ремонтів.


Обладнання Модель Категорія ремонтної складності Міжремон­тний Останній ремонт Трудоемкість (сумарна) ремонтних робіт по обладнанню за місяцями
    Період (Тм.п) вид дата
                                   
                                   
                                             
                                               
                                   
                                             
                                               
                                   

Таблиця 14

Річний план-графік ремонту обладнання виробничого підрозділу підприємства


На основі зведеної відомості устаткування необхідно побудувати графік ремонтного устаткування на плановий період, для цього розраховується ремонтних робіт і чисельність ремонтного персоналу, необхідну для виконання всього об'єму робіт. Дані нормативи трудомісткості ремонтних робіт і простої були узяті з додатків. Для побудови графіка ремонтного устаткування робиться вибір структури міжремонтного циклу, тобто перелік ремонтів які входять в його склад, розташовані в послідовності їх виконання. Даний вибір залежить від вигляду устаткування, класу точності і категорії (маса) узята з додатка. Для розрахунку величини міжремонтного періоду нам необхідно знайти відношення тривалість ремонтного циклу і кількість середніх і поточних ремонтів в ремонтному циклі. Потім будуємо графік трудомісткості ремонтних робіт по устаткуванню за місяцями.

6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПЛАНУ ПО СОБІВАРТОСТІ

Для розрахунку показників плану по собівартості складається річний кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання, цехових витрат і планова калькуляція на деталь, що обробляється на потоковій лінії.

6.1. Методика розрахунку на утримання й эксплуатацію обладнання

Сума амортизаційних обчислень визначається по нормах амортизації від вартості наявного в цеху технологічного устаткування (включаючи устаткування допоміжних служб). Норматив амортизаційних обчисленій складає 16,4%.

Витрати на утримання устаткування і робочих місць включаючи витрати на: силову енергію, стисле повітря, воду для технологічних (виробничих) цілей, пар.

Витрати на силову енергію визначається по формулі:

Зэлэл*∑Мэл.д*Fд*Kзср.

Де Сэл - вартість 1 кВт/год. Електроенергії, грн.

∑Мэл.д – сумарна потужність установленнях електродвигунів верстатів, кВт.

Fд – дійсний річний фонд часу роботи устаткування діючим при режимі роботи цеху, год.

Kзср – середній коефіцієнт завантаження устаткування.

Витрати на стисле повітря визначаються таким чином:

Зсж.в. = 1,5*∂*n*Fдв

Де 1,5 – коефіцієнт витоку стислого повітря;

∂ - годинна витрата стислого повітря на один металоріжучий верстат, споживаючий повітря, м3/год.

n - кількість верстатів, споживаючих стисле повітря, од.

Св – вартість 1м3 стислого повітря.

Витрати на воду розраховуються таким чином:

Звод = ∂вод*Fд*n* Kзср.вод

Де ∂вод – годинна витрата води на один верстат, м3/год.

Свод – вартість одного м3 води, грн./м3.

Витрати на пару для технологічних потреб визначаються по наступній формулі:

Зпар = ∂вод*Fд*n* Kзср.пар*∂пар

Де Спар - вартість однієї тони пару, грн.

пар – витрата пари для підігрівання 1 м3 води, т/м3..

Всі витрати на утримання устаткування і робочих місць підсумовуються. Основна, додоткова заробітна плата і начислення на них допоміжних робочих, занятіх обслуговуванням устаткування (налагоджують, слюсарів-ремонтників, електриків, електромонтерів, чергових слюсарів) беруться з плану по праці.

Витрати на допоміжні матеріали приймаються в розмірі 195 грн. На один металоріжучий верстат в рік.

Витрати на поточний ремонт устаткування можна визначити укрупнено, в процентному відношенні від вартості металоріжучих верстатів (приймаємо рівним 4,5%).

В інші витрати включають основну і додаткову заробітну плату, начислення на зарплату наступних допоміжних робочих: верстатників по ремонту устаткування, комірників інструментальних комор, електрокарщиков, розподільників робіт, прибиральників виробничих площ.

Витрати на утримання і експлуатації устаткування і цехові витрати на собівартість продукції списуються пропорційно основній заробітній платі на основних виробничих робочих. У зв'язку з цим необхідно визначити відсоток їх начислення на основну заробітну плату.

Відсоток витрат на утримання і експлуатації устаткування визначається по формулі:

Ррсэо = Sрсэо*100/Зосн

Де Sрсэо – сума витрат на утримання і експлуатацію устаткування, тис.грн.

Зосн – основна заробітна плата основних виробничих робочих, тис.грн.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)