ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закон України «Про авторське право та суміжні права».Верховна Рада України прийняла закон «Про авторське право та суміжні права». Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та

Використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське

Право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та

Організацій мовлення - суміжні права.

Держава забезпечує реалізацію політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої

повноваження і виконує такі функції:

Реалізує моніторинг застосування і дотримання національного

Законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і

суміжних прав;

Веде облік організацій колективного управління після їх

Реєстрації, здійснює нагляд за діяльністю цих організацій і надає

їм методичну допомогу;

Здійснює контроль за виконанням законів у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України;

Здійснює посередництво у переговорах і при вирішенні конфліктів між організаціями колективного управління, а також між

Цими організаціями і суб'єктами авторського права і (або) суміжних

прав;

Організує розробку нормативів і таблиць щодо розміру

Мінімальної винагороди і її розподілу між авторами і іншими

Суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав і подає їх для

затвердження Кабінетові Міністрів України;

Забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів

Примірників аудіовізуальних творів, фонограм (відеограм)

контрольними марками відповідно до Закону України "Про

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм", веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок;

Організує приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію

Прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на

Реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і

здійснення їх реєстрації;

Забезпечує складання і періодичне видання каталогів усіх

державних реєстрацій авторського права;

Організує публікацію офіційного бюлетеня з питань охорони

авторського права і суміжних прав;

Забезпечує розробку і реалізацію освітніх програм у сфері

охорони авторського права і суміжних прав;

Представляє інтереси України з питань охорони авторського

Права і суміжних прав у міжнародних організаціях відповідно до

чинного законодавства;

Доручає закладам, які входять до державної системи правової

Охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації,

Виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням

Про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової

охорони інтелектуальної власності;

 

Суб'єкти та об'єкти авторського права.

Суб'єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Об'єктами авторського права є твори у галузі науки,

літератури і мистецтва, а саме:

Літературні письмові твори белетристичного,

Публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру

(книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп'ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

Драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми,

Хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх

постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

Твори архітектури, містобудування і садово-паркового

мистецтва;

Фотографічні твори, у тому числі твори, виконані

способами, подібними до фотографії;

Твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори

Декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з

художнього скла, ювелірні вироби тощо;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні

Твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки,

архітектури та інших сфер діяльності;

Сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї

частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

Збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії

Та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за

Умови, що вони є результатом творчої праці за добором,

Координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських

прав на твори, що входять до них як складові частини;

Тексти перекладів для дублювання, озвучення,

Субтитрування українською та іншими мовами іноземних

аудіовізуальних творів;

Інші твори.

Охороні підлягають всі твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені,

Як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення,

Жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда,

Розваги тощо).

Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Не є об'єктом авторського права:

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають

характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень

Офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного

Характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні

стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і

Знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших

Військових формувань; символіка територіальних громад; символи та

знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

Е) розклади руху транспортних засобів, розклади

Телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази

Даних.

Проекти офіційних символів і знаків до їх офіційного затвердження

Розглядаються як твори і охороняються.

Презумпція авторства.

Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є

Автор твору.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа,

Зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція

авторства).

Це положення застосовується також у разі опублікування твору

Під псевдонімом, який ідентифікує автора.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його

Створення. Для виникнення і здійснення авторського права не

Вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його

Оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка

Інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове

Право на цей твір), для сповіщення про свої права може

Використовувати знак охорони авторського права. Цей знак

складається з таких елементів:

латинська літера "c", обведена колом;

ім'я особи, яка має авторське право;

Рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і

Кожному примірнику твору.

Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом, видавець твору вважається представником автора і має право захищати права

Останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не

Розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство.

Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства на оприлюднений чи не оприлюднений твір може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Державна реєстрація авторського права здійснюється Установою відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.

За підготовку Установою до державної реєстрації авторського

Права і договорів, які стосуються права автора на твір,

Сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів

України.

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається

Свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти

Від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України.

Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва

Визначаються законодавством.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.009 с.)