ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Майнові та немайнові права автора.Автору належать такі особисті немайнові права:

Вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення

Належним чином імені автора на творі і його примірниках і за

Будь-якого публічного використання твору, якщо це практично

можливо;

Забороняти під час публічного використання твору

Згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись

анонімом;

Вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення

Псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його

примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

Вимагати збереження цілісності твору і протидіяти

Будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або

Будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і

Репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані

(відчужені) іншим особам.

До майнових прав автора належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору

Іншими особами.

Майнові права автора можуть бути передані (відчужені) іншій особі , після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

Право автора на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

Будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно

Здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше

оприлюднення;

5) переклади творів;

Переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни

творів;

Включення творів як складових частин до збірників,

антологій, енциклопедій тощо;

Розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження

Іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та

шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

Подання своїх творів до загального відома публіки таким

Чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з

будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

Здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після

Першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або

Примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз

Даних, музичних творів у нотній формі, а також творів,

Зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує

комп'ютер;

Імпорт примірників творів.

Цей перелік не є вичерпним.

Автор має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору.

Винагорода може здійснюватися у формі одноразового платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне

Використання твору, або комбінованих платежів.

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і

Використання твору встановлюються в авторському договорі або у

Договорах, що укладаються за дорученням суб'єктів авторського

Права організаціями колективного управління з особами, які

Використовують твори.

Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні

Ставки авторської винагороди та порядок їх застосування.

Співавторство.

Співавторами є особи, спільною творчою працею яких

Створено твір.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить

Всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне

Нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має

Самостійне значення.

Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.

Право опублікування та іншого використання твору в цілому

Належить всім співавторам.

Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне

Ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав

Відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або

Зміну твору.

У разі порушення спільного авторського права кожен співавтор

Може доводити своє право в судовому порядку.

Якщо твір, створений у співавторстві, складається з

Частин, кожна з яких має самостійне значення, то кожен із

Співавторів має право використовувати створену ним частину твору

На власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між

Співавторами.

Співавторством є також авторське право на інтерв'ю.

Співавторами інтерв'ю є особа, яка дала інтерв'ю, та особа, яка

Його взяла.

Опублікування запису інтерв'ю допускається лише за згодою

Особи, яка дала інтерв'ю.

Винагорода за використання твору належить співавторам у

Рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше.

Вільне відтворення твору.

Допускається без згоди автора репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

У разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована

Стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових

Творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з

Ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за

запитами фізичних осіб за умови, що:

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що

Такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і

приватного дослідження;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має

систематичного характеру;

У разі, коли відтворення здійснюється для збереження або

Заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної

Бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого

Або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи

Архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а

Також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має

Систематичного характеру.

Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція

Комп'ютерних програм

Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим

Примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора або

Іншої особи, яка має авторське право на цю програму: ( Абзац

Перший частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з

Метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи,

Яка використовує ці програми, і вчинення дій, пов'язаних з

Функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її

Призначення, зокрема запис і збереження в пам'яті комп'ютера, а

Також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з

автором чи іншою особою, яка має авторське право;

Виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що

Ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни

Правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал

Комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане

Непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної

Програми не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у

Цьому пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі,

Якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає

бути правомірним;

Декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з

Об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації,

Необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою

комп'ютерною програмою, за дотримання таких умов:

а) інформація, необхідна для досягнення здатності до

взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;

б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин

Комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до

взаємодії;

в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може

Використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з

Іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім

Випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії

З іншими програмами, а також не може використовуватися для

Розроблення комп'ютерної програми, схожої на декомпільовану

Комп'ютерну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що

порушує авторське право;

Спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування

Комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.013 с.)