І. Організаційно-правове регулювання підприємницької діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Організаційно-правове регулювання підприємницької діяльності1. Правове регулювання діяльності суб'єктів підприємництва без створення юридичної особи.

2. Правовий статус підприємств: засади їх функціонування.

3. Правове регулювання діяльності приватних підприємств.

4. Особливості етворення і функціонування господарських товариств.

5. Акціонерне товариство як суб'єкт підприємницької діяльності.

6. Правовий статус відкритого акціонерного товариства.

7. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

8. Юридичні аспекти створеііня і функціонування об'єднань підприємств.

9. Правові засади функціонування малого бізнесу в Україні.

10. Правовий статус неприбуткових організацій в Україні.

11. Правові аспекти діяльності кредитних спілок як неприбуткових організацій.

12. Правове регулювання рекламної діяльності в Україні.

13. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

14. Проблеми правового регулювання припинення підприємств України.

15. Банкрутство суб'єктів підприємництва (процесуально-правові аспекти).

16. Правові проблеми запобігання банкрутству підприємств.

17. Правові проблеми відновлення платоспроможності боржника під час провадження справ про банкрутство.

18. Правове регулювання процедури банкрутства державних підприємств.

19. Правовий статус майна підприємства.

II. Правове регулювання права інтелектуальної власності

20. Правова охорона промислової власності у господарській діяльності.

21. Правова охорона знаків для товарів і послуг.

22. Питання захисту авторських прав у галузі розробки програмного забезпечення.

23. Проблеми правового захисту авторських і суміжних прав на аудіовізуальні твори.

24. Правове регулювання діяльності телерадіокомпаній.

25. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.

III. Правове регулювання інвестиційної діяльності

26. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

27. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності: правовий статус інвестора та учасника інвестиційних відносин.

28. Правове регулювання спільного інвестування в Україні.

29. Інтелектуальні інвестиції як форма сучасного інвестування.

30. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні.

31. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями.

32. Проблемні питання оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями,

IV. Правове регулювання ринку цінних паперів (фондового ринку) в Україні

33. Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні.

34. Правове регулювання випуску та обігу акцій па ринку цінних паперів України.

35. Правове забезпечення реєстрації випуску та обігу акцій і облігацій на ринку цінних паперів України.

36. Боргові цінні папери на фондовому ринку України.

37. Правове регулювання вексельного обігу в Україні.

38. Правове забезпечення участі банків у сфері вексельного обігу в Україні.

39. Особливості правового статусу фондової біржі.

40. Правове регулювання деривативів в Україні.

V. Правове регулювання договірних відносин (загальна частина)

41. Правова регламентація цесії.

42. Способи забезпечення виконання зобов'язань: правова природа та проблемні питання.

43. Способи забезпечення виконання кредитних зобов'язань у банківській діяльності.

44. Застава як спосіб забезпечення виконання кредитних зобов'язань у діяльності банків.

45. Правове регулювання заставних відносин в Україні.

46. Проблеми виконання договірних зобов'язань.

VI. Правове регулювання договірних відносин (окремі види договорів)

47. Договір купівлі-продажу — тенденції розвитку правового регулювання.

48. Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні.

49. Цивільно-правові проблеми захисту прав споживачів у разі придбання товарів неналежної якості.

50. Особливості договору купівлі-продажу нерухомого майна.

51. Правове регулювання біржової торгівлі.

52. Товарна біржа: правовий статус та особливості здійснення діяльності в Україні.

53. Правове регулювання приватизації державного майна в Україні.

54. Особливості правового регулювання інституту поставки в умовах ринкової економіки.

55. Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України.

56. Проблеми правовою регулювання оренди державного майна.

57. Правове регулювання лізингових відносин та перспективи їх розвитку в Україні.

58. Правове регулювання договорів на виконання робіт.

59. Правова характеристика та зміст договорів підряду.

60. Правове регулювання транспортних договорів.

61. Правове регулювання страхових відносин в Україні.

62. Правове регулювання страхових відносин у підприємницькій діяльності.

63. Правове регулювання розрахункових відносин.

64. Правове регулювання кредитних відносин в Україні.

65. Правове регулювання процесу банківського кредитування в Україні.

66. Договори про надання банківських послуг.

67. Правове регулювання аудиторської діяльності.

68. Правові проблеми функціонування фінансових посередників.

69. Особливості правового регулювання договору франчайзінгу.

70. Правове регулювання спільної діяльності у сфері підприємництва.

VII. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

71. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

72. Договори, пов'язані з передачею майна у власність у зовнішньоекономічній діяльності (міжнародна купівля-продаж, бартер).

73. Міжнародні договори купівлі-продажу.

74. Правове регулювання операцій з експорту та імпорту товарів в Україні.

75. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень вантажів.

76. Правове регулювання морських перевезень вантажів.

77. Агентські угоди у зовнішньоекономічних зв'язках.

78. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини (правові аспекти).

79. Правовий режим вільних економічних зон в Україні.

80. Застосування колізійних норм у зовнішньоекономічній діяльності.

81. Виконання рішень іноземних арбітражів (третейських судів).

82. Застосування банківського законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

83. Розгляд спорів за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

VIII. Правове регулювання банківської сфери

84. Правове регулювання банківської діяльності в Україні.

85. Організаційно-право в і основи банківської системи України.

86. Правовий статус Національного банку України.

87. Правовий статус комерційних банків України.

88. Правове забезпечення повноважень НБУ з нагляду за діяльністю комерційних банків.

89. Правове регулювання заставних відносин у сфері банківської діяльності та перспективи їх розвитку,

90. Правове забезпечення перспективних банківських операцій та послуг.

91. Цивільно-правові основи банківського кредитування в Україні.

92. Організація юридичної служби у комерційному банку.

93. Договірно-правова робота в діяльності комерційних банків України.

94. Правове забезпечення інформаційної безпеки банку.

IX. Проблеми правових відносин, що виникають з державного регулювання підприємництва

95. Державне регулювання підприємництва в Україні.

96. Правове регулювання митної справи в Україні.

97. Правове регулювання сплати державного мита.

98. Правове регулювання мита та митних зборів.

99. Правове регулювання валютного обігу в Україні.

100. Правові засади державного фінансового контролю.

101. Правове забезпечення функціонування податкової системи України.

102. Правове регулювання непрямого оподаткування суб'єктів підприємництва в Україні.

103. Правове регулювання стягнення прямих за гал ьн одержав -них податків в Україні.

104. Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні.

105. Антимонопольнс регулювання підприємництва в Україні.

106. Правові засади державного контролю за економічною концентрацією.

107. Захист від недобросовісної конкуренції в банківській діяльності.

108. Правове регулювання діяльності природних монополій.

109. Правове регулювання діяльності державних органів у справах захисту прав споживачів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.01 с.)