Заняття 7. Часи системи перфекта активного стануМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 7. Часи системи перфекта активного стануПлан:

1. Основні способи утворення основ перфекта.

2. Часи системи перфекта активного стану.

І. Основні способи утворення основ перфекту

Основні види перфекта діляться на декілька груп:

1)Основа із закінченням на v-:

amo,amāvi, amātum, amāre 1 – любити

deleo, delēvi, delētum, delēre 2 – руйнувати

peto,petīvi, petitum, petěre 3 – просити

audio, audīvi, audītum, audīre 4 – слухати

2)Основа із закінченням на u- :

veto,vetui, vetĭtum, vetāre 1 – забороняти

habeo, habui, habĭtum, habēre 2 – мати

colo, colui, cultum, colěre 3 – обробляти, шанувати

aperio, aperui, apertum, aperīre 4 – відкривати

3)Основа із закінченням на s- (х-) :

maneo, mansi, mansum, manēre 2 – залишатися

scribo, scripsi, scriptum, scriběre 3 – писати

rego, rexi, rectum, regěre 3 – правити

4)Основа з подвоєнням:

do, dedi, dātum, dāre 1 – давати

mordeo, momordi, morsum, mordēre 2 – кусати

credo, credĭdi, credĭtum, creděre 3 – вірити

reperio, reppěri, repertum, reperīre 4 – находити

5)Основа з подовженням кореневої голосної:

vĭdeo, vīdi, visum, vidēre 2 – бачити

lěgo, lēgi, lectum, legěre 3 – читати

věnio, vēni, vēntum, venīre 4 – приходити

6)Основа з чергуванням кореневої голосної:

ago, egi, actum, agěre 3 – діяти

facio, fēci,factum, facěre 3 – діяти, робити

capio, cepi, captum, capěre 3 – брати

7)Основа з повторенням основи інфекта:

defendo, defendi, defensum, defenděre 3 – захищати

statuo, statui, statūtum, statuĕre 3 – встановлювати

ІІ. Часи системи перфекта активного стану

Perfectum indicatīvi actīvi

Минулий час доконаного виду дійсного способу активного стану означає дію, яка відбулася в минулому. Відповідає на питання що зробив? (scripsi написав).

Правило утворення: Perfectum indicatīvi actīviутворюється шляхом додавання до основи перфекта особових (перфектних) закінчень:

Pers. Sing. Plur.
1. -i -ĭmus
2. -isti -istis
3. -it -ērunt

Зразок відмінювання дієслів у Perfectum indicatīvi actīvi

  laudāre І docēre ІІ scriběre ІІІ munīre ІV
  Singulāris
1. laudāv-i docu-i scrips-i muniv-i
2. laudav-isti docu-isti scrips-isti muniv-isti
3. laudāv-it docu-it scrips-it muniv-it
  Plurālis
1. laudāv-ĭmus docu-ĭmus scrips-ĭmus muniv-ĭmus
2. laudāv-istis docu-istis scrips-istis muniv-istis
3. laudāv-ērunt docu-ērunt scrips-ērunt muniv-ērunt

Plusquamperfectum indicatīvi actīvi

Давноминулий час дійсного способу активного стану називає дію, яка відбулася у минулому раніше другої дії. При перекладі на рідну мову можна використовувати прислівники давно, раніше: scripsĕram – я раніше написав.

Правило утворення: основа перфекта + ĕrā + особові закінчення активного стану:

  Sing. Plur.
1. -m -mus
2. -s -tis
3. -t -nt

Зразок відмінювання дієслів у Plusquamperfectum indicatīvi actīvi

  laudāre І docēre ІІ scriběre ІІІ munīre ІV
  Singulāris
1. laudāv- ěra-m docu-ěra-m scrips- ěra-m muniv- ěra-m
2. laudav- ěra-s docu-ěra-s scrips- ěra-s muniv- ěra-s
3. laudāv- ěra-t docu-ěra-t scrips- ěra-t muniv- ěra-t
  Plurālis
1. laudāv- erā-mus docu-erā-mus scrips- erā-mus muniv-ĭmus
2. laudāv- erā-tis docu-erā-tis scrips- erā-tis muniv- erā-tis
3. laudāv- ěra-nt docu-ēra-nt scrips- era-nt muniv- era-nt

Futurum II indicatīvi actīvi

Майбутній час доконаного виду дійсного способу активного станувиражає дію, яка відбудеться у майбутньому раніше другої майбутньої дії.

Правило утворення: основа перфекта + ĕrĭ, er (1 ос.одн.) + особові закінчення активного стану.

  Sing. Plur.
1. -mus
2. -s -tis
3. -t -nt

Зразок відмінювання дієслів у Futurum II indicatīvi actīvi

  laudāre І docēre ІІ scriběre ІІІ munīre ІV
  Singulāris
1. laudāv- ěr-o docu-ěr-o scrips-ěr-o muniv-ěr-o
2. laudav- ěri-s docu-ěri-s scrips-ěri-s muniv-ěri-s
3. laudāv- ěri-t docu-ěri-t scrips-ěri-t muniv-ěri-t
  Plurālis
1. laudāv-erĭ-mus docu-erĭ-mus scrips-erĭ-mus muniv- erĭ-mus
2. laudāv-erĭ-tis docu-erĭ-tis scrips-erĭ-tis muniv- erĭ-tis
3. laudāv-ěri-nt docu-ēri-nt scrips-eri-nt muniv-eri-nt

Відмінювання дієслова sum, fui - esse(бути) у часах перфекта

Pers. Perfectum indicatīvi Plusquamperfectum indicatīvi Futurum II indicatīvi
  Singularis
1. fui fu-ěra-m fu-ěr-o
2. fuisti fu-ěra-s fu-ěri-s
3. fuit fu-ěra-t fu-ěri-t
  Pluralis
1. fuĭmus fu-erā-mus fu-erĭ-mus
2. fuistis fu-erā-tis fu-erĭ-tis
3. fuērunt fu-era-nt fu-ěri-nt

Вправи

1.Провідміняйте дієслова в часах системи перфекта активного стану:

еrro, āvi, ātum, āre 1 – помилятися

deleo, delēvi, delētum, ēre 2 – руйнувати

disco, didici, ěre 3 – вчитися.

II. Визначте граматичні форми дієслів: fuisti, vetuĭmus, misērunt, potuistis, docuěrant, eritis, fecerāmus, egit, postulavit, fugěras, gubernavěrat, confirmāvi, fuěro, iudicavis, tradidi.

III. Перекладіть на рідну мову:

1. Theseus patriam timōre liberavĕrat et virtutĭbus suis gloriam et auctoritātem suam valde auxĕrat. 2. Marcus Atilius Regŭlus, dux Romanōrum, primus copias suas in Afrĭcam traduxit et ibi oppĭda et multa castella expugnāvit. 3. Roma fons artium fuit et popŭlos barbaros superāvit. 4. Idĭbus Martiis inimīci Caesarem necavērunt. 5. Dionysius, tyrannus Syracusārum, qui cum finitĭmis civitatĭbus felicĭter pugnavĕrat, divitias ingentes possidēbat. 6. Philippus, Macedŏnum rex, legatos ad Hannibalem misit. 7. Philippus, Macedŏnum rex, Lacedaemoniis scripsit: «Si in Laconĭcam venĕro, finĭbus vestris vos exturbābo.» Lacedaemonii rescripsērunt: «Si.» 8. Hannibal primus copias suas trans Alpes in Italiam traduxit, quod nemo unquamante eum fecěrat. 9. Helvetii suas copias per provinciam traducěre non potuērunt. 10. Romŭlus et Remus, ut fama est, in eis locis, ubi a pastore educāti erant urbem conděre statuērunt. 11. Caesar cum iis novis legionĭbus quas in Italia conscripsĕrat, per fines Gallōrum in Genavam advenit. 12. Eos libros legi, quos mihi dedisti. 13. Themistŏcles muros restituit, quos Persae delevĕrant. 14. Talem habebis fructum, qualis fuěrit labor. 15. Galli qui non longe a Roma castra posuĕrant, in urbem die non intrare constituērunt. 16. Tarquinius Superbus, ultĭmus rex Romanōrum, cognōmen suum morĭbus meruit. 17. Romŭlus et Numa Pompilius binos quaestōres habuērunt. 18. Caesar cum Helvetiis magnam pugnam commīsit. 19. Caesar Ariovisto, regi Germanōrum, locum colloquio constituit. 20. Craeci diu Troiam urbem oppugnavērunt; decĭmo anno Troiam expugnavērunt. 21. Non solum Graeci, sed etiam externae natiōnes oracŭlum Delphĭcum saepe consuluērunt. 22. Gaius Iulius Caesar, postquam Pharnacem, regem Ponticum facĭle superāvit, ad amīcum suum scripsit: vēni, vidi, vici. 23. Xerxes Athēnas incendio delēvit. 24. Venus nupsit Vulcāno. 25. Cicěro tres libros de officiis scripsit. 26. Helvetii suas copias per Provinciam traducĕre non potuērunt. 27. Catilīna duos equĭtes ad Cicerōnem salutātum misit. 28. Civĭtas Romāna multos annos floruit. 29. Copiae nostrae hostes pepulērunt et in fugam dedērunt. 30. Caesar copias Ariovisti regis e Gallia trans flumen Rhenum pepŭlit.

De Prometheo

Prometheus, qui auxilio Minervae homĭnes ex terra et aqua fecĕrat, de geněre humano bene meruit. Di saepe Prometheum ad epŭlas suas invitābant. Itaque consilium Iovis, qui omnes homĭnes necāre constituěrat, Prometheo notum erat. Prometheus aliquando in caelum venit, ignem, quem Iuppiter, hominĭbus negavěrat, de Olympo subduxit et hominĭbus donāvit. Quamquam ira Iovis magna erat, genus humānum non delēvit. Prometheum autem Vulcanus iussu Iovis in monte Caucaso ferreis catēnis ad saxum alligāvit, cotidiēque aquila iēcur Promethei devorābat. Iecŏris pars, quam aquĭla interdiu devoravĕrat, noctu crescēbat. Ita Prometheus ingentes dolōres tolerābat. Postea Hercŭles aquilam sagītta necāvit Prometheumque liberāvit.

Слова до тексту

aliquando– колись, одного разу

allĭgo 1 – звязувати, привязувати

aquila, ae (m, f) – орел

auxilium, i (n) – допомога

caelum, i (n) – небо

catēna, ae (f) - кайдани

consilium, i (n) – рішення, порада

constituo, ui, utum 3 – вирішувати, постановляти

cotidiē– щоденно

cresco, crevi, cretum 3 – рости

delēo, evi, etum 2 – нищити, руйнувати

deus, i (m) – бог

devoro 1 – пожирати

dolōr, is (m) – біль, страждання

dono 1 – давати, дарувати

epŭlae, arum (f) – бенкет, обід, їжа

facio, feci, factum 3 – робити

ferreus,a,um - залізний

genus, geněris (n) – рід

Hercŭles, is (m) – Геркулес, син Зевса, один з грецьких героїв

homo, ĭnіs (m)– людина

humanus, a, um – людський

iēcur, ŏris (n) – печінка

ignis, is (m) – вогонь

ingens, entis – величезний

interdiu– вдень

invito 1 – запрошувати

ira, ae (f) – гнів

Iuppiter, Iovis (m)– - Юпітер

libero 1 - звільняти

mereo, rui, ritum, 2 – заслуговувати, бути гідним

Minerva, ae (f) - Мінерва

mons, ntis – гора

neco 1 – вбивати

negо 1 – відмовляти, заперечувати

noctu – вночі

notum erat – став ідомим

Olympus, i (m) – Олімп

omnis, e – весь, всякий

pars, tis (f) – частина

Prometheus, i (m) – Прометей

quamquam– хоч, однак, проте

qui, quae, quod – який

saepe – часто

sagītta ae (f) – стріла

saxum, i (n) – скеля, камінь

subduco, duxoi, ductum 3 - підводити, викрасти, рятувати

tolero 1 – зносити, терпіти

venio, veni, ventum 4 – приходити

Vulcanus iussu Jovis - за наказом Юпітера , Вулкан…

Самостійна робота: Утворення основ перфекта і супіна //Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – С. 64. 2 год.Прийменники. Префікси. Дієслова, складені з Esse// Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – С. 41-44; с. 43 текст, впр. 2, 3, 5 с. 44. 2 год.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.017 с.)