Семінарські заняття 4. Нотаріальне посвідчення договорів найму будівель або інших капітальних споруд (2 год.).
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарські заняття 4. Нотаріальне посвідчення договорів найму будівель або інших капітальних споруд (2 год.).1. Загальна характеристики договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

2. Будівля (споруда) як предмет договорів найму. Правовстановлюючі документи на будівлі (споруди) та їх оцінка нотаріусом.

3. Істотні умови договорів найму будівель або інших капітальних споруд.

4. Загальна процедура нотаріального посвідчення договорів найму будівель або інших капітальних споруд. Державна реєстрація договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

5. Особливості посвідчення договорів найму окремих видів будівель (споруд).

Завдання для самостійної роботи (8 год.).

1. Складіть проект договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

2. Складіть алгоритм дій нотаріуса при посвідченні договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

Ситуаційні завдання.

1. При посвідченні договору найму будівлі до нотаріуса звернувся попередній наймач цієї будівлі із заявою щодо його переважного права на оренду цієї будівлі згідно зі ст.777 ЦК України. В заяві попередній наймач вимагав відмовити особам, що звернулися до нотаріуса, в посвідченні договору найму. Вимагав також посвідчити цей договір за його участі як попереднього наймача.

Які дії нотаріуса в цій ситуації? Коли попередній наймач має переважне право на оренду майна?

Чи повинен нотаріус при посвідченні договорів найму перевіряти можливу наявність переважних прав попередніх наймачів на оренду майна? Якщо так, то як?

2. При посвідченні договору найму будівлі нотаріус роз’яснив сторонам договору, що згідно з положеннями ст.796 ЦК України їм необхідно укласти один договір найму, в якому викласти й положення щодо найму земельної ділянки під будівлею. Сторони ж вважають, що згідно з положеннями цієї статті необхідно укладати два договори – договір найму будівлі та договір найму земельної ділянки під будівлею.

Які існують особливості оформлення права найму на земельну ділянку під будівлею при укладенні договору найму будівлі? Чи правильне роз’яснення нотаріуса? Чи можуть сторони у цьому випадку укласти два окремих договори? Який варіант для сторін є більш зручнішим?

Тема 4. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) житла (8 год.)

 

Лекційне заняття 5. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) житла (2 год.).

Загальна характеристики договору найму (оренди) житла. Особливості нормативного регулювання договорів найму (оренди) житла.

Предмет договорів найму (оренди) житла. Правовстановлюючі документи на житло та їх оцінка нотаріусом.

Істотні умови договорів найму (оренди) житла. Наслідки недодержання при посвідченні договорів найму (оренди) житла законодавства щодо істотних умов договорів.

Процедура нотаріального посвідчення договорів найму (оренди) житла. Державна реєстрація договору найму (оренди) житла.

 

Семінарське заняття 5. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) житла (2 год.).

1. Загальна характеристика договору найму (оренди) житла. Законодавство, що регулює відносини найму (оренди) житла.

2. Предмет договорів найму (оренди) житла. Правовстановлюючі документи на житло та їх оцінка нотаріусом.

3. Істотні умови договорів найму (оренди) житла.

4. Процедура нотаріального посвідчення договорів найму (оренди) житла.

Завдання для самостійної роботи (4 год.).

Питання для обговорення.

1. Чи може нотаріус посвідчити договори найму житла державного житлового фонду? Якщо так, то які особливості посвідчення цього договору?

2. Яким документом підтверджується право власності на квартири у будинках житлово-будівельних кооперативів?

3. Чи є особливості нотаріального посвідчення договорів найму квартири, приватизованої одним з подружжя на своє ім’я?

Ситуаційні завдання.

1. До нотаріуса за посвідченням договору найму (оренди) житла звернулися громадянин Німеччини, який не має постійного місця проживання в Україні (як орендодавець) та громадянин України, що має намір постійно проживати в ній (як орендар).

Які особливості укладення договорів найму нерухомого майна, що належить фізичній особі-нерезиденту, містить законодавство? Чи впливають ці особливості на нотаріальну процедуру посвідчення таких договорів?

2. У зв’язку зі смертю фізичної особи – наймача житла за нотаріально посвідченим договором найму до нотаріуса звернувся наймодавець для посвідчення факту його припинення, а також вчинення реєстраційних дій, пов’язаних з припиненням договору?

Нотаріус роз’яснив наймодавцю, що він не зобов’язаний вчиняти жодних дій в цьому випадку, а припинення договору відбулося автоматично. Наймодавцю, на думку нотаріуса, не потрібно вчиняти жодних дій, пов’язаних з припиненням договору.

Чи правильним є роз’яснення нотаріуса? Чи обов’язковим є вчинення певних дій з боку нотаріуса чи інших органів за наслідком припинення договору найму (оренди) житла, якщо так, то яких?

Тема 5. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок (14 год.).

 

Лекційне заняття 6-7. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок (4 год.).

Поняття договору найму (оренди) земельної ділянки та його форма. Нормативне регулювання відносин оренди землі.

Сторони договору найму (оренди) земельної ділянки.

Предмет договорів найму (оренди) земельних ділянок. Правовстановлюючі документи на земельні ділянки та їх оцінка нотаріусом.

Істотні умови договорів найму (оренди) земельних ділянок.

Факти, що підлягають встановленню, при нотаріальному посвідченні договорів найму (оренди) земельних ділянок.

Процедура нотаріального посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок.

Особливості посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок при вчиненні правочинів з нерухомим майном, що знаходиться на цих ділянках.

Особливості нотаріального посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок, які є у державній та комунальній власності.

Семінарське заняття 6. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок (2 год.).

1. Поняття договору найму (оренди) земельної ділянки та його форма. Нормативне регулювання відносин оренди землі.

2. Істотні умови договорів найму (оренди) земельних ділянок.

3. Факти, що підлягають встановленню, при нотаріальному посвідченні договорів найму (оренди) земельних ділянок.

4. Процедура нотаріального посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок.

5. Особливості посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок при вчиненні правочинів з нерухомим майном, що знаходиться на цих ділянках.

6. Особливості нотаріального посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок, які є у державній та комунальній власності.

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.).

Питання для обговорення.

1. Чи може бути предметом договору найму (оренди) земельна ділянка без насаджень, які знаходяться на ній?

2. Яким є договір оренди земельної ділянки – реальним чи консенсуальним? Чи має це питання значення для процедури нотаріального посвідчення договору найму (оренди) земельної ділянки?

3. Чи може бути передана в оренду частина земельної ділянки?

4. Чи є обмеження щодо визначення розміру орендної плати за договорами найму (оренди) земельної ділянки?

5. Як необхідно розуміти ч.3 ст.16 Закону України „Про оренду землі”, відповідно до якої укладення договору оренди земельної ділянки може бути здійснено в порядку спадкування?

6. Хто є стороною договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності з боку орендодавця? Якими документами підтверджуються повноваження представника орендодавця на укладення такого договору?

 

Ситуаційні завдання.

1. За посвідченням договору оренди земельної ділянки, що перебуває у приватній власності до нотаріуса звернулися дві фізичні особи. При уточненні умов договору нотаріус з’ясував, що сторони хочуть укласти договір з такими особливостями:

- орендна плата буде сплачуватися не грошима, а товаром;

- орендар може передати земельну ділянку в суборенду;

- орендар має право на викуп земельної ділянки;

- орендар може від власного імені вчиняти дії, спрямовані на зміну цільового призначення земельної ділянки;

- орендар має право будівництва на земельній ділянці, однак після закінчення договору повинен повністю знести всі будівлі.

Проаналізуйте кожну з умов договору. Чи може нотаріус посвідчити договір оренди земельної ділянки з такими умовами?

2. При посвідчення договору оренди земельної ділянки нотаріус роз’яснив сторонам договору, що згідно зі ст.15 Закону України „Про оренду землі” невід’ємною частиною договору оренди землі є акт приймання-передачі об’єкта оренди. У зв’язку з цим, акт приймання-передачі об’єкта оренди, на думку нотаріуса, повинен бути складовою самого договору, а відтак підшитий нотаріусом до його тексту вже під час посвідчення нотаріусом договору. На думку ж сторін, акт приймання-передачі повинен бути складений в момент передачі орендодавцем орендарю земельної ділянки, яка відбудеться у строки, встановлені договором. У зв’язку з відмовою сторін підписати і додати до договору акт приймання-передачі об’єкта оренди нотаріус відмовив у посвідченні договору.

Чи правильно вчинив нотаріус?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.009 с.)