ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Нотаріальне посвідчення договорів про перехід права власності на земельні ділянки (28 год.) 

Лекційне заняття 5. Договори про перехід права власності на земельні ділянки (2 год.).

1. Загальна характеристики договорів про перехід права власності на земельні ділянки. Види договорів.

2. Особливості нормативного регулювання договорів про перехід права власності на земельні ділянки.

3. Істотні умови договорів про перехід права власності на земельні ділянки. Наслідки недодержання при посвідченні договорів законодавства щодо істотних умов договорів.

Семінарське заняття 5. Договори про перехід прав власності на земельні ділянки (2 год.).

1. Загальна характеристики договорів про перехід права власності на земельні ділянки. Види договорів.

2. Особливості нормативного регулювання договорів про перехід права власності на земельні ділянки.

3. Істотні умови договорів про перехід права власності на земельні ділянки. Наслідки недодержання при посвідченні договорів законодавства щодо істотних умов договорів.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.).

Питання для обговорення:

1. Як співвідносяться між собою термін „угода”, який вживається у Земельному кодексу України, та термін „правочин”, який вживається у Цивільному кодексу України, а також термін „договір”? Які є їх класифікації?

2. Якими є наслідки порушення законодавства при укладенні договорів та недодержання законодавства щодо істотних умов договорів?

3. Чи тотожними є поняття „обмеження”, „обтяження” прав на землю, „заборона на відчуження” земельної ділянки? З яких документів нотаріус встановлює наявні обмеження та обтяження прав на земельну ділянку, накладену заборону на відчуження земельної ділянки?

4. Що таке кадастровий номер земельної ділянки, який факт нотаріус може встановити з кадастрового номеру?

5. З якими юридичними фактами законодавство пов’язує момент переходу права власності на земельну ділянку за договором? Чи можуть сторони у договорі змінити момент переходу права власності на земельну ділянку?

6. Як співвідносяться договірна ціна як істотна умова договорів про перехід права власності на земельні ділянки та оцінка земельної ділянки? Чи може земельна ділянка відчужуватися за ціною, яка відрізняється від вартості ділянки, визначеної при її оцінці?

Ситуаційні завдання.

1. За посвідченням договору купівлі-продажу земельної ділянки приватної форми власності до нотаріуса звернулися дві фізичні особи. При уточненні умов договору нотаріус з’ясував, що сторони хочуть укласти договір з такими особливостями:

- договірна ціна відповідає нормативній оцінці земельної ділянки;

- розстрочення платежу за ділянку на 1 рік;

- право власності на земельну ділянку у покупця виникає не раніше повної сплати покупцем коштів.

Чи можуть сторони укласти договір з такими умовами? Як відбуватиметься державна реєстрація цього договору та державна реєстрація права власності на земельну ділянку?

2. При посвідченні договору купівлі-продажу земельної ділянки, що належить продавцю на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, нотаріус встановив, що у цьому акті місцезнаходження земельної ділянки не визначено. У ньому лише було зазначено, що ділянка розташована на території Калинівської селищної ради Броварського району. Нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії, пояснивши сторонам договору, що договір обов’язково повинен містити місцезнаходження земельної ділянки, яке неможливо встановити. Чи правильною є відмова нотаріуса? Яким чином необхідно діяти в цьому випадку сторонам договору та нотаріусу?

 

Лекційні заняття 6-7. Нотаріальне посвідчення договорів про перехід прав власності на земельні ділянки (4 год.).

1. Особливості нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

2. Особливості нотаріального посвідчення договорів міни земельних ділянок.

3. Особливості нотаріального посвідчення договорів ренти земельних ділянок.

4. Особливості нотаріального посвідчення договорів дарування земельних ділянок.

Семінарське заняття 6. Нотаріальне посвідчення договорів про перехід прав власності на земельні ділянки (2 год.).

1. Особливості нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

2. Особливості нотаріального посвідчення договорів міни земельних ділянок.

3. Особливості нотаріального посвідчення договорів ренти земельних ділянок.

4. Особливості нотаріального посвідчення договорів дарування земельних ділянок.

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

І. Питання для обговорення:

1. Яка грошова оцінка земельної ділянки застосовується при обчисленні державного мита за вчинення договорів про перехід права власності на земельну ділянку, при обчисленні податку з доходів фізичних осіб?

2. Чи відрізняються між собою процедури нотаріального посвідчення реальних та консенсуальних договорів про перехід права власності на земельні ділянки, якщо так, то чим?

3. Чи може бути предметом купівлі-продажу земельної ділянки частина земельної ділянки, частка в праві власності на земельну ділянку?

ІІ. Складіть проект договору про перехід права власності на земельну ділянку.

ІІІ. Складіть алгоритм дій нотаріуса при посвідченні договору про перехід права власності на земельну ділянку.

Ситуаційні завдання.

1. До нотаріуса звернулися сторони для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку. Земельна ділянка відчужувалася за ціною, яка в декілька разів перевищувала існуючі у цій місцевості ціни. У нотаріуса виникла підозра про наявність порушень закону при вчиненні правочину. Згодом нотаріус з’ясував, що на земельній ділянці продавцем самовільно збудовано добротний будинок.

Чи вправі нотаріус посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки у разі наявності на ній самовільного будівництва. Чи повинен нотаріус перевіряти (якщо так, то яким чином) факт наявності на земельній ділянці нерухомого майна при посвідченні договорів про перехід права власності на земельні ділянки?

2. За посвідченням договору міни земельних ділянок до нотаріуса звернулися власники цих земельних ділянок.

При вивченні документів з’ясувалося, що правовстановлюючим документом на одну з цих ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства є договір купівлі-продажу, а на іншу – Державний акт на право власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку.

Нотаріус відмовив в посвідченні такого договору з посиланням на п.15 розділу Х „Перехідні положення” ЗК України. Чи правомірною є відмова нотаріуса? З’ясуйте зміст мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

3. Нотаріус здійснював підготовчі дії задля посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Іванківської сільської ради, між Васюником та Гніденком. В цей час до нього звернувся житель села Іванків Оніщенко з вимогою визнати його потенційним покупцем земельної ділянки та посвідчити договір купівлі-продажу ділянки саме за його участі як покупця. Свої вимоги Оніщенко мотивував тим, що Гніденко, який мав намір придбати земельну ділянку, не є жителем села Іванків. Оніщенко ж як житель села Іванків має переважне право на купівлю таких ділянок відповідно до ст.130 ЗК України.

Як в цьому випадку має діяти нотаріус? Чи існують особливості нотаріальної процедури у зв’язку з існуванням положень ст. 130 ЗК України?

 

Лекційне заняття 8. Особливості посвідчення договорів про перехід права власності на земельні ділянки в межах окремих процедур чи на окремі земельні ділянки (2 год.).

1. Нотаріальне посвідчення договорів про відчуження земельних ділянок державної та комунальної власності.

2. Особливості нотаріального посвідчення договорів про перехід права власності на земельні ділянки при відчуженні нерухомого майна, яке знаходиться на цій земельній ділянці.

3. Нотаріальне посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

4. Особливості посвідчення договорів про перехід права власності на земельні ділянки, які перебувають у спільній власності.

Семінарське заняття 7. Особливості посвідчення договорів про перехід права власності на земельні ділянки в межах окремих процедур чи на окремі земельні ділянки (2 год.).

1. Нотаріальне посвідчення договорів про відчуження земельних ділянок державної та комунальної власності.

2. Особливості укладення договорів про перехід права власності на земельні ділянки при відчуженні нерухомого майна, яке находиться на цій земельній ділянці.

3. Нотаріальне посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

4. Особливості посвідчення договорів про перехід права власності на земельні ділянки, що перебувають у спільній власності.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.).

Питання для обговорення.

1. Встановіть, хто є стороною договору про відчуження земельної ділянки державної або комунальної власності з боку продавця? Якими документами підтверджуються повноваження представника продавця на укладення такого договору?

2. Визначте, чи може земельна ділянка, на якій знаходиться жилий будинок, бути самостійним предметом договору купівлі-продажу безвідносно до питання переходу права власності на будинок, що знаходиться на цій ділянці? Проаналізуйте ситуацію з урахуванням різних варіантів часу (періоду), в який було набуте право власності на будинок?

3. Визначте, чи може бути будинок самостійним предметом договору купівлі-продажу безвідносно до питання переходу права власності на земельну ділянку, на якій він знаходиться? Проаналізуйте ситуацію з урахуванням різних варіантів часу (періоду), в який було набуте право власності на земельну ділянку (будинок)?

Ситуаційні завдання.

1. Сторони звернулися до нотаріуса за посвідченням договорів купівлі-продажу жилого будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений, з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства.

Нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії через те, що будинок неправомірно знаходиться на земельній ділянці, не призначеній для цього. На думку нотаріуса, будинок повинен знаходитися на земельній ділянці, призначеній для будівництва та обслуговування жилого будинку.

Сторони поміж тим, бажаючи укласти договір купівлі-продажу будинку, пояснили, що вони не будуть заперечувати щодо посвідчення нотаріусом лише договору купівлі-продажу будинку, у зв’язку з чим просили нотаріуса не з’ясовувати питання статусу земельної ділянки.

Чи правомірною є відмова нотаріуса. Проаналізуйте ситуацію.

2. Сторони звернулися до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка була набута продавцем шляхом її безоплатної приватизації. Державний акт на право власності на земельну ділянку був отриманий продавцем у 2007 році. Нотаріус з’ясувавши, що продавець на час приватизації ділянки перебував у шлюбі, вимагає згоди дружини на посвідчення цього договору. На думку ж продавця така згода не є потрібна.

Варіант: видача Державного акту на право власності на земельну ділянку відбулася у вересні 2011 році.

Чи правомірною є вимога нотаріуса?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.014 с.)