Особливості нотаріальної процедури щодоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості нотаріальної процедури щодовидачі свідоцтва про право на спадщину

Лекція 4.(2 год.)Свідоцтво про право на спадщину: суть свідоцтва, мета вчинення даного провадження.

Свідоцтво про право на спадщину як свідчення права особи на спадщину. Сутність свідоцтва про право на спадщину, його правова природа і значення.

Етапність нотаріального провадження щодо видачі свідоцтва про право на спадщину. Заведення нотаріусом спадкової справи. Зміст процесуальної діяльності нотаріуса на кожному з етапів розвитку спадкового правовідношення.

Юридичні факти, що встановлюються нотаріусом при видачі свідоцтва про право на спадщину незалежно від виду спадкування: загальна характеристика. Документи, на підставі яких вказані юридичні факти встановлюються.

Семінарське заняття 2( 1 год.)

1. Мета і юридичне значення нотаріального оформлення спадкових правовідносин.

2. Підстави для вчинення провадження щодо видачі свідоцтва по право на спадщину.

3. Правовий зміст свідоцтва по право на спадщину.

4. Нотаріальний процесуальний порядок видачі свідоцтва по право на спадщину.

 

Завдання для самостійної роботи(3 год.)

 

Підготуйте коротку доповідь на тему: „Спадковий процес і його стадії”.

Складіть проект свідоцтва про право на спадщину, за умовами, запропонованими викладачем.

Література:

Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування.- Х.: „Одісей”.- 2007.- 480 с.

Комаров В., Баранкова В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебник.-Харьков: 2000.-240 с.

Нотаріат в Україні: [Навчальний посібник]/ За відп. редакцією Л.К.Радзієвської.-К.: Юрінком Інтер, 2000.-528 с.

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев: Штинца, 1973, с. 114

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців).- Том 12: Спадкове право/ За ред. І.В.Спасібо-Фатеєвої.- Серія „Коментарі та аналітика”.- Х.: ФО-П Колісник А.А., 2009.- 544 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні Теорія і практика. Навчальний посібник. К.: А.С.К., 2001. – С. 976

Фурса С.Я., Фурса Э.І. Спадковий договір. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Навчальний посібник. К.: Атіка, 2002.- С. 496

Лекції 5, 6(4 год.)Умови видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом

Встановлення факту відкриття спадщини, перевірка нотаріусом фактів часу і місця відкриття спадщини. Визначення виду спадкування. Спадкування комморієнтами. Правила визначення місця відкриття спадщини в разі, якщо особа померла не в місці свого постійного проживання. Встановлення нотаріусом факту прийняття спадщини або відмови від її прийняття та фіксація цих фактів у нотаріальній справі. Строк на прийняття спадщини (відмови від її прийняття). „Спадкова трансмісія” (перехід права на спадкування). Право на спадщину. Правила здійснення спадкоємцем спрямованої відмови від прийняття спадщини. Правові наслідки відмови спадкоємця від спадщини.

Встановлення нотаріусом факту наявності заповіту.

Встановлення нотаріусом кола осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. Категорії повнолітніх осіб, які в силу своєї непрацездатності мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Встановлення нотаріусом факту наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження. Спадщина як об’єкт спадкового правовідношення. Особливості спадкування окремих видів спадкового майна.

Семінарське заняття 3(2 год.)

1. Факти, які встановлюються нотаріусом при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом.

2. Встановлення факту відкриття спадщини, часу і місця відкриття спадщини.

3. Встановлення нотаріусом факту прийняття спадщини або відмови від її прийняття та фіксація цих фактів у нотаріальній справі.

3. Надання судом спадкоємцю додаткового строку на прийняття спадщини.

4. Відмова від прийняття спадщини: процедура оформлення, правила здійснення, юридичні наслідки.

 

Семінарське заняття 4( 2 год.)

1. Спадкова трансмісія.

2. Перевірка нотаріусом факту наявності заповіту та обставин, якими цей факт підтверджується.

3. Документи, якими підтверджується право особи на обов’язкову частку у спадщині. Правила обчислення розміру обов’язкової частки.

4. Факти, які встановлюються нотаріусом при видачі свідоцтва про право на спадщину на окремі види майна, та документи, що ці факти підтверджують.

 

Завдання для самостійної роботи(3 год.)

Проаналізувати проблему можливості позбавлення права на спадщину обов’язкового спадкоємця.

Скласти заяви про відмову від прийняття спадщини за заповітом.

Проаналізувати проблему можливості успадкування особою частки у спадковому майні при спадкуванні за заповітом, якщо ця особа одночасно є обов’язковим спадкоємцем.

Визначити можливість складання спільного заповіту подружжя щодо майна, яке не є спільною власністю подружжя.

Яким чином визначається місце відкриття спадщини в разі, якщо останнє місце проживання спадкодавця не відоме, а спадкове майно знаходиться в різних місцях, за умови рівності вартісної оцінки кожної з частин такого майна?

Проаналізуйте можливість надання спадкоємцеві додаткового строку на відмову від прийняття спадщини.

Дослідіть критерії віднесення причини пропуску строку на прийняття спадщини до поважних на прикладах з судової практики.

Підготуйте аналітичну таблицю щодо особливостей правових позицій судів у справах про надання додаткових строків на прийняття спадщини.

Література:

Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування.- Х.: „Одісей”.- 2007.- 480 с.

Комаров В., Баранкова В. Нотаріат и нотариальный процесс: Учебник.-Харьков: Консум, 2000.-240 с.

Нотаріат в Україні: [Навчальний посібник]/ За відп. редакцією Л.К.Радзієвської.-К.: Юрінком Інтер, 2000.-528 с.

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев: Штинца, 1973, с. 114

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців).- Том 12: Спадкове право/ За ред. І.В.Спасібо-Фатеєвої.- Серія „Коментарі та аналітика”.- Х.: ФО-П Колісник А.А., 2009.- 544 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Особлива частина. К.: м.янко, 1999.- С.286.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні Теорія і практика. Навчальний посібник. К.: А.С.К., 2001. – С. 976

Фурса С.Я., Фурса Э.І. Спадковий договір. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Навчальний посібник. К.:Атіка, 2002.- С. 496

 

Лекції 7, 8(4год.)Умови видачі свідоцтва про право на спадщину за законом

Умови видачі свідоцтва про право на спадщину за законом. Відносини, що є підставою для закликання до спадкування за законом. Черговість закликання спадкоємців до спадкування за законом. Розмір часток спадкоємців за законом. Зміна розміру часток спадкоємцями. Перерозподіл спадщини. Зміна черговості одержання права на спадкування. Спадкування за правом представлення. Місце представляючих спадкоємців серед спадкоємців за законом. Порядок визначення частки представляю чого спадкоємця. Відмова представляю чого спадкоємця від права на прийняття спадщини. Особливості встановлення нотаріусом факту наявності відносин, що дають право на закликання до спадкування за законом.

Семінарське заняття 5( 2 год.)

1. Умови видачі свідоцтва про право на спадщину за законом.

2. Відносини, що є підставою для закликання до спадкування за законом

3. Зміна розміру часток спадкоємцями.

4. Перерозподіл спадщини.

5. Зміна черговості одержання права на спадкування.

Семінарське заняття 6( 2 год.)

1. Спадкування за правом представлення. Місце представляючих спадкоємців серед спадкоємців за законом.

2. Особливості спадкування пережилого подружжя, батьків та дітей спадкодавця. Виділення частки пережилого подружжя у спільній власності.

3. Особливості спадкування утриманців. Ознаки, яким мають відповідати особи, щоб бути визнаним утриманцем.

 

Завдання для самостійної роботи(4 год.)

Складіть проект свідоцтва про право на спадщину за законом за умовами, запропонованими викладачем.

Проаналізуйте вплив на спадкові права представляючих спадкоємців позбавлення їх спадщини в заповіті чи усунення їх від спадкування як недостойних спадкоємців.

Література:

Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування.- Х.: „Одісей”.- 2007.- 480 с.

Комаров В., Баранкова В. Нотаріат и нотариальный процесс: Учебник.-Харьков: Консум, 2000.-240 с.

Нотаріат в Україні: [Навчальний посібник]/ За відп. редакцією Л.К.Радзієвської.-К.: Юрінком Інтер, 2000.-528 с.

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев: Штинца, 1973, с. 114

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців).- Том 12: Спадкове право/ За ред. І.В.Спасібо-Фатеєвої.- Серія „Коментарі та аналітика”.- Х.: ФО-П Колісник А.А., 2009.- 544 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Особлива частина. К., 1999.- С.286.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні Теорія і практика. Навчальний посібник. К.: А.С.К., 2001. – С. 976

Фурса С.Я., Фурса Э.І. Спадковий договір. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Навчальний посібник. К.: Атіка, 2002.- С. 496

 

Лекція 9(2 год.)Процедура вчинення нотаріусом провадження щодо видачі свідоцтва про право на спадщину

Процедура видачі свідоцтва про право на спадщину. Звернення за видачею свідоцтва про право на спадщину: право чи обов’язок спадкоємця? Заява про видачу свідоцтва про право на спадщину. Процедура видачі свідоцтва про право на спадщину на майно, що підлягає реєстрації. Внесення до свідоцтва змін та доповнень. Додаткове свідоцтво. Визнання свідоцтва недійсним.

Семінарське заняття 7(2 год.)

1. Правова природа права на одержання свідоцтва про право на спадщину.

2. Процедура видачі свідоцтва про право на спадщину.

3. Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину на майно, що потребує державної реєстрації.

Завдання для самостійної роботи(1 год.)

Складіть проект заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину.

Вимоги, яким повинно відповідати свідоцтво про право на спадщину.

 

Література:

Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування.- Х.: „Одісей”.- 2007.- 480 с.

Комаров В., Баранкова В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебник.-Харьков: Консум, 2000.-240 с.

Нотаріат в Україні: [Навчальний посібник]/ За відп. редакцією Л.К.Радзієвської.-К.: Юрінком Інтер, 2000.-528 с.

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев: Штинца, 1973, с. 114

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців).- Том 12: Спадкове право/ За ред. І.В.Спасібо-Фатеєвої.- Серія „Коментарі та аналітика”.- Х.: ФО-П Колісник А.А., 2009.- 544 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Особлива частина. К.: м.янко, 1999.- С.286.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні Теорія і практика. Навчальний посібник. К.: А.С.К., 2001. – С. 976

Фурса С.Я., Фурса Э.І. Спадковий договір. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Навчальний посібник. К.: Атіка, 2002.- С. 496

 

Тема 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.013 с.)