Семінарське заняття 2. Загальні правила вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин (2 год.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 2. Загальні правила вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин (2 год.).1. Компетенція нотаріусів у справах, що виникають із земельних правовідносин.

2. Договори, що підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченні.

3. Реєстри та їх використання нотаріусом при вчиненні нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин.

4. Державне мито (плата) за вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин.

5. Платежі, пов’язані з вчиненням нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин.

6. Фінансовий моніторинг при вчиненні нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин.

7. Заходи, що вживаються нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушень земельного законодавства.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

І. Питання для обговорення:

1. Чи може (якщо так, то коли) виникнути необхідність застосування нотаріусом земельного законодавства при:

- вжитті заходів щодо охорони спадкового майна;

- накладенні та знятті заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно);

- засвідченні справжності підпису на документах;

- вчиненні виконавчого напису нотаріуса;

- видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.

2. За даними якого реєстру нотаріус перевіряє:

- чи перебуває земельна ділянка у податковій заставі?

- кількість укладених особою договорів відчуження земельних ділянок за поточний податковий період з метою визначення ставки податку з доходів фізичних осіб?

3. Що таке тимчасове застереження щодо нерухомого майна? Який реєстр містить ці застереження та яке значення вони мають для нотаріальної практики у справах, що виникають із земельних правовідносин?

4. За якими реквізитами можна здійснювати пошук даних у реєстрах?

5. Як співвідносяться обов’язок нотаріуса повідомити відповідні правоохоронні органи про виявлене порушення земельного законодавства при вчиненні нотаріальної дії та нотаріальна таємниця?

ІІ. Складіть алгоритм дій нотаріуса, спрямованих на виконання ним законодавства про фінансовий моніторинг.

ІІІ. Обчисліть суму всіх платежів, яку особі необхідно сплатити за посвідчення державним нотаріусом довіреності на розпорядження земельною ділянкою.

Ситуаційні завдання.

1. У зв’язку з проходженням процедури погодження питань, пов’язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, передбаченої ст.151 ЗК України, до виконкому сільської ради звернувся землекористувач земельної ділянки з проханням засвідчити підпис на його заяві про надання ним згоди на вилучення (викуп) частини належної йому земельної ділянки.

Посадова особа виконкому відмовила у вчиненні нотаріальної дії з посиланням на те, що за змістом ст.151 ЗК така згода землекористувача є правочином, а посадові особи виконкому не вправі згідно з Законом України „Про нотаріат” посвідчувати правочини.

Чи законною є відмова у вчиненні нотаріальної дії? Яку нотаріальну дію необхідно вчиняти в цьому випадку?

2. 28.09.1011 р. при підготовці документів для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, продавцем якої був Кредисов Віктор Іванович (адреса проживання: м.Київ, вул.Народна, 25, кв.7), нотаріус встановив, що на все майно відповідача Кредисова Віктора Івановича (місце проживання: м.Тернопіль, вул.Шухевича,25) ухвалою Тернопільського районного суду від 20.02.2005 р. був накладений арешт.

За твердженням Кредисова В.І. відношення до зазначеної справи він не має, ніколи у Тернополі не проживав, та не є тим Кредисовим В.І., на майно якого було накладено арешт.

Чи можуть виникати в практиці нотаріуса такі випадки? Як необхідно вчинити нотаріусу у цій ситуації?

3. Земельна ділянка відповідно до договору купівлі-продажу відчужується за ціною, що є нижчою від експертної (варіант: нормативної) грошової оцінки. Від імені продавця за довіреністю діє інша особа.

Який розмір державного мита повинно бути сплачено за вчинення такої нотаріальної дії та хто з сторін його повинен сплатити? Які грошові витрати несуть сторони, пов’язані в укладенням цього договору? Хто з сторін та які платежі повинен сплатити.

4. Сторони звернулися до державного нотаріуса за посвідченням договору оренди земельної ділянки строком на 49 років з щомісячною орендною платою у розмірі 1000 грн. При укладенні договору з’ясувалося, що орендодавцем земельної ділянки є громадянин, віднесений до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Чи повинне сплачуватися державне мито за посвідчення договору в цьому випадку? Якщо так, то хто та в яких розмірах повинен сплатити державне мито?

Варіант: сторони звернулися за вчиненням цієї дії до приватного нотаріуса.

Тема 3. Докази у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин, та їх оцінка нотаріусом (16 год.).

Лекційні заняття 3-4. Докази у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин, та їх оцінка нотаріусом (4 год.).

1. Загальна характеристика доказів у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин.

2. Документи, що посвідчували права на земельну ділянку згідно з законодавством Української РСР.

3. Державні акти про право власності на земельні ділянки та їх форми. Оцінка Державних актів про право власності на земельні ділянки нотаріусом.

4. Цивільно-правові угоди щодо відчуження земельної ділянки та свідоцтво про право на спадщину як правовстановлюючі документи на земельну ділянку. Оцінка цих доказів нотаріусом.

5. Витяг з державного реєстру земель та його значення при вчиненні нотаріальних дій.

6. Земельно-технічна документація: поняття, склад, випадки застосування у нотаріальному процесі.

7. Документи про оцінку землі та особливості їх оцінки нотаріусом.

 

Семінарські заняття 3-4. Докази у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин, та їх оцінка нотаріусом (4 год.).

1. Загальна характеристика доказів у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин.

2. Документи, що посвідчували права на земельну ділянку згідно з законодавством Української РСР.

3. Державні акти про право власності на земельні ділянки та їх форми. Оцінка Державного акту про право власності на земельні ділянки нотаріусом.

4. Цивільно-правові угоди щодо відчуження земельної ділянки та свідоцтво про право на спадщину як правовстановлюючі документи на земельну ділянку. Оцінка цих доказів нотаріусом.

5. Витяг з державного реєстру земель та його значення при вчиненні нотаріальних дій.

6. Земельно-технічна документація: поняття, склад, випадки застосування у нотаріальному процесі.

7. Документи про оцінку землі та особливості їх оцінки нотаріусом.

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.).

Питання для обговорення:

1. Чи доцільно використовувати у нотаріальному процесі терміни „належність доказів” та „допустимість доказів”. Проаналізуйте питання на прикладах доказів у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин?

2. Які документи посвідчують право на земельну ділянку державної та комунальної власності?

3. Знайдіть зразки різних форм державних актів про право власності на землю, проаналізуйте їх зміст. Що нотаріус повинен враховувати у разі посвідчення договорів із ділянками, права на які оформлені актами старого зразка.

4. З’ясуйте термін „землевпорядна документація”. З чого вона складається, чи використовується вона нотаріусом при вчиненні нотаріальних дій?

5. Що таке „довідка форми 6-зем”? Що вона посвідчує? Чи є необхідність використовувати її при посвідченні договорів із земельними ділянками?

 

Ситуаційні завдання.

1. До нотаріуса звернулися сторони для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки. При ознайомленні з Державним актом на право приватної власності на землю, виданого продавцю у 1998 році, нотаріус звернув увагу, що до нього були внесені зміни – пастою червоного кольору закреслено план зовнішніх меж, а пастою чорного кольору накреслено новий план. Нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії, пояснивши, що відповідно до ст.47 Закону „Про нотаріат” він не може прийняти такий документ для вчинення нотаріальної дії.

Чи правильною є відмова нотаріуса? Чи можна (можна було) до Державних актів про право приватної власності на землю вносити зміни, якщо так, то які?

2. Фізична особа – продавець для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки подала Державний акт на право власності на земельну ділянку форми 2002 року, виданий йому у 2009 році.

Нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії, мотивуючи свою відмову неналежною формою Державного акту на час його видачі.

Які існують форми державних актів на право власності на земельні ділянки? Чи правомірна відмова нотаріуса? Чи повинен нотаріус при вчиненні нотаріальної дії перевіряти факт відповідності форми фактично виданого особі акту формі, передбаченій законодавством, що діяло на час видачі акту?

3. При посвідчення договору дарування земельної ділянки нотаріус встановив, що земельна ділянка належить дарувальнику на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, виданого на підставі рішення виконкому Малоснітинської сільської ради Фастівського району про надання земельної ділянки для ведення садівництва від 05.11.1997 р.

Оцініть рішення виконкому Малоснітинської сільської ради Фастівського району від 05.11.1997 р. про надання земельної ділянки як доказ у справі про посвідчення договору дарування земельної ділянки? Якими повинні бути дії нотаріуса? Чи вправі він посвідчити цей договір?

4. При посвідченні договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріус вимагає у продавця та покупця заяви про те, що вони не перебувають у фактичних шлюбних відносинах.

Яке правове значення для нотаріального процесу мають заяви осіб, які є учасниками нотаріальної дії? Які правові наслідки настають тоді, коли особа у заяві повідомить неправдиву інформацію?Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.008 с.)