Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптечних закладах 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптечних закладахПід час проведення інвентаризації в аптеці виявлені надлишки товарно-матеріальних цінностей. Вкажіть дії інвентаризаційної комісії відносно надлишків:

A. *Вони оприбутковуються

B. Вони списуються

C. Вони підлягають знищенню

D. Вони потребують негайної реалізації

E. Вони підлягають вилученню вищою організацією

 

Вкажіть назву документа, який оформляється на початку інвентаризації:

A *Розписка про залишки товарно-матеріальних цінностей

B Акт результатів інвентаризації

C Інвентаризаційний опис

D Платіжна відомість

E Виписка банку

В аптеках відповідно законодавства проводиться інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. В який термін на підприємствах проводять інвентаризацію грошових коштів?

A * не менше одного разу в квартал

B 1 раз в три роки

C не рідше одного разу на рік, але не раніше першого листопада

D не рідше 2 раз на рік

E щомісячно

 

При подведении итогов инвентаризации в аптеке обнаружена недостача товаров на 200 грн. Укажите, какие показатели используются для расчета суммы естественной убыли.

A *стоимость лекарственных веществ для индивидуального приготовления лекарств

B Количество экстемпоральных лекарств

C Общий товарооборот аптеки

D Сумма товарных остатков на начало месяца

E Сумма товарных остатков на конец месяца

 

Під час планової інвентаризації готівки в касі аптеки виявлені надлишки грошей. Вкажіть дії комісії:

A *Оприбуткувати

B Віднести до статутного капіталу

C Віднести до кредиторської заборгованості

D Віднести до дебіторської заборгованості

E Віднести до резервного фонду

 

Під час інвентаризації в аптеці встановлена нестача однієї ампули розчину ефедрину

гідрохлориду 5% - 1,0. Вкажіть норму природної втрати для даної лікарської форми

A *Не встановлена

B 0,65%

C 1,7%

D 2,15%

E 0,95%

 

В аптеке проводится инвентаризация. По степени охвата исследуемых единиц учета

инвентаризация может быть:

A *полной

B плановой

C периодической

D выборочной

E внезапной

 

Если инвентаризация проводится в связи с хищением, то в состав инвентаризационной

комиссии дополнительно включаются

A *представители органов милиции

B экономист

C бухгалтер

D материально ответственные лица

E другие работники, знающие объект инвентаризации

 

У виробничих аптеках у разі недостачі розраховуються норми природної втрати. До яких лікарських засобів норми втрати не застосовуються?

A *Готові лікарські засоби промислового виробництва

B Лікарські засоби індивідуального виготовлення.

C Внутрішньоаптечна заготовка і фасовка.

D Концентрати та напівфабрикати

E -

 

Расчет естественной убыли в аптеке проводят по установленным нормам. В каком

случае её используют.

A *При выявлении недостачи товаров при инвентаризации

B При выявлении излишков товаров при инвентаризации

C При переоценке

D В любом случае

E По желанию руководителя

 

В результате инвентаризации выявлена недостача. При этом установлены виновные

лица. Согласно законодательству, при расчете суммы причиненного аптеке убытка,

сумма недостачи, согласно фомуле, умножается на

A *2

B 3

C 4

D 0,5

E Соответствует сумме недостачи

 

По завершенню інвентаризації в аптеці проводиться списання і утилізація протермінованих лікарських засобів. Вказати за якими цінами вартість списаних ліків буде віднесена на витрати аптеки

* За закупівельними

За роздрібними

За оптово-відпускними

За цінами виробника

За договірними

В аптеке провели инвентаризацию. В какой документ заносятся итоговые данные об

фактических и книжных остатках отдельно по каждому отделу и определяется результат

инветаризации.

A *Акт результатов инвертаризации

B Товарный отчет

C Реестр

D Кассовая книга

E Главная книга

 

Норми природних втрат вираховуються в аптеці у рецептурно-виробничому відділі:

A * Після інвентаризації при виявленні недостачі;

B Щомісячно;

C У період інвентаризації;

D У період звітності аптеки;

E У кінці кожного поточного року.

 

При підбитті підсумків інвентаризації в аптеці виявлено нестачу товарів на 200 грн.

Вкажіть, які показники використовуються для розрахунку суми природної втрати.

A *Вартість медикаментів, використаних для приготування екстемпоральних ліків за

міжінвентаризаційний період

B Кількість екстемпоральних ліків, приготовлених за міжінвентаризаційний період

C Сума товарних залишків на кінець місяця

D Загальний товарообіг аптеки за міжінвентаризаційний період

E Сума товарних залишків на початок місяця

 

За даними інвентаризації в аптеці встановлена нестача лікарських засобів. Бухгалтер розрахував суму збитку, яка подлягає відшкодуванню винними особами. Куди перераховується різниця між сумою, яка підлягає відшкодуванню і обліковою сумою матеріальних цінностей?

A *До бюджету

B Списано на результат основної діяльності

C В податкову інспекцію

D На поточний рахунок

E Списано на інші доходи операційної діяльності

 

2. В аптеці розпочалась інвентаризація без попередження та попередньої підготовки. Як називається такий вид інвентаризації?

A. Планова;

B. Раптова; *

C. Вибіркова;

D. Сплошна;

E. Контрольна.

 

 

За результатами інвентаризації у аптеці виявлена нестача товару в межах природної втрати. За якими цінами розмір цієї нестачі буде віднесений на витрати?

A.* Закупівельні

B. Контрактні

C. Роздрібні

D. Митні

E. Договірні

У разі виявлення відхилення фактичних та облікових залишків понад норму природної втрати завідувач аптеки зобов'язаний провести службове розслідування впродовж:

A. *3 днів

B. 3 тижнів

C. 5 днів

D. 30 днів

E. 10 днів

Під час проведення планової інвентаризації каси встановлена недостача. Хто має відшкодувати виявлену суму недостачі?

A. Замісник завідувача аптеки

B. Завідувач відділу

C. Замісник завідувача відділу

D.* Касир

E. Завідувач аптеки

При виявленні недостачі при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеці можливе застосування норм природної трати. Вкажіть норму трати для медикаментів, що були затрачені на індивідуальне виготовлення лікарських засобів (при наявності в аптеці відділу запасів):

A *1,7%

B 2,15%

C 1,9%

D 5%

E 0,95%

 

При виявленні недостачі при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеці можливе застосування норм природної трати. Вкажіть норму трати для отруйних та наркотичних лікарських засобів при індивідуальному виготовленні в аптеці, що немає відділу запасів:

A *0,95%

B 2,15%

C 5%

D 0,95%

E 1,7%

 

1. Під час інвентаризації в аптеці встановлено недостачу 0,2 г порошку атропіну сульфату. Вкажіть норму природної втрати для даного лікарського засобу?

A. 0,95%;*

B. 1,6%;

C. 1,7%;

D. 1,9%;

E. 2,15%.

Під час інвентаризації в аптеці виявлено надлишок товарно-матеріальних цінностей. Вкажіть, які дії необхідно вжити інвентаризаційній комісії:

A. Віднести на витрати аптеки;

B. Списати;

C. Оформити довідку про дооцінку та уцінку;

D. Розрахувати розмір природної втрати;

E. Оприбуткувати та зарахувати на результати фінансово-господарської діяльності з подальшим встановленням причин виникнення надлишку.*

 

Во время проведения инвентаризации в аптеке обнаружено расхождение (недостача) фактического наличия и книжного остатка этилового спирта. Какой показатель следует использовать для расчета естественной убыли?

@количество этилового спирта, использованного для приготовления экстемпоральных лекарств за межинвентаризационный период

Стоимость этилового спирта, использованного для пирготовления экстемпоральных лекарств за межинвентаризационный перио

Остаток этилового спирта на начало месяца

Количество этилового спирта, полученного аптекой за межинвентаризационный период

Остаток этилового спирта на конец месяца

 

При виявленні недостачі при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеці можливе застосування норм природної трати. Вкажіть норму трати для спирту етилового при індивідуальному виготовленні лікарських засобів в аптеці:

A *1,9%

B 5%

C 1,7%

D 0,95%

E2,15%

При подведении итогов инвентаризации в аптеке обнаружена недостача товаров на 200 грн. Укажите, какие показатели используются для расчета суммы естественной убыли.

@стоимость медикаментов, использованных для приготовления экстемпоральных лекарств за межинвентаризационный период

Количество экстемпоральных лекарств, приготовленных за межинвентаризационный период

Общий товарооборот аптеки за межинвентаризационный период

Сумма товарных остатков на начало месяца

Сумма товарных остатков на конец месяца

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 344; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.007 с.)