Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати.З заробітною платою пов’язані три види зобов’язань (заборгованості):

-заборгованість по виплаті заробітної плати;

-заборгованість по податках, що утримуються із заробітної плати;

-заборгованість по інших утриманнях із заробітної плати.

Нарахована персоналові підприємства заробітна плата включається у витрати підприємства. Витрати обліковуються на рахунку елементів витрат “Витрати по оплаті праці”. Цей рахунок поділяється на субрахунку за видами витрат (заробітна плата базова, оплачувана відпустка, премії, додаткові винагороди, витрати па соціальне страхування тощо). В США виділяють також витрати на зарплату адміністративно-управлінського персоналу і витрати на оплату праці робітників та службовців.

Для обліку заборгованості і розрахунків з робітниками та службовцями використовують рахунок “Розрахунки з персоналом” або просто “Персонал”. В США цей рахунок називають “Заробітна плата до сплати”.

Розрізняють валову заробітну плату, тобто всю нараховану, і чисту заробітну плату – суми, які належить сплатити персоналові після всіх можливих утримань із заробітної плати.

Утримання із заробітної плати регулюються законодавством кожної країни. В США, наприклад, із заробітної плати утримують:

1)федеральні внески на соціальне страхування, які використовуються на пенсійне забезпечення, допомогу по непрацездатності та медичне обслуговування.

2)Федеральний прибутковий податок.

3)Прибутковий податок штату.

Можливі також добровільні відрахування частини заробітної плати – на додаткове пенсійне забезпечення по старості або в різні доброчинні фонди.

Порядок відображення на рахунках нарахованої зарплати і утримань із зарплати такий (методика США).

Дт “Витрати на оплату праці (адміністративно – управлінський персонал)”;

Дт “Витрати на оплату праці (робітники і службовці)”;

Кт “Соціальні відрахування до сплати”;

Кт “Федеральний прибутковий податок до сплати”;

Кт “Прибутковий податок штату до сплати”;

Кт “Заробітна плата до сплати”.

Особливість відображення на рахунках “Заробітна плати до сплати” полягає в тому, що по кредиту відображають тільки чисту зарплату після всіх утримань. Проте в західноєвропейських країнах по кредиту рахунку “Розрахунки з персоналом” спочатку відображають суму нарахованої зарплати, а утримання показують по дебету цього рахунку. Підприємство найчастіше виписує чеки на зарахування зарплати на банківські рахунки робітників та службовців. Оплата (виплата) зарплати відображається проводкою:

Дт “Заробітна плата до сплати”;

Кт “Грошові кошти”.

Приклад відображення нарахування з/п та утримань з неї у Зх. Європі:

1)нарахована зарплата персоналу:

Дт “Витрати на оплату праці (винагороди персоналу)”;

Кт “Розрахунки з персоналом”.

2)Утримано з заплати :

Дт “Розрахунки з персоналом”;

Кт “Соціальне страхування”;

Кт “Інші органи соціального страхування”.

Облік довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю.

Якщо компанія випустила облігації за номінальною вартістю, то операція реалізації оформлюється проводкою:

Дт “Грошові кошти”

Кт “Облігації до вплати”.

В балансі облігації будуть показані серед довгострокової заборгованості. Сума відсотків за один період відображається наступним чином:

Дт “Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)”

Кт “Грошові кошти”.

З цього видно, що для компанії % - це фінансові витрати. Потім через визначений проміжок часу відбувається наступна виплата відсотків. Але компанія повинна включити розмір відсотків за минулі періоди у витрати звітного періоду (принцип відповідності витрат і доходів):

Дт “Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)»

Кт “Відсотки по обліга-ціях до сплати”.

Оплата відсотків в обліку відображається наступним чином:

Дт “Відсотки по облігаціях до сплати”,

Кт “Грошові кошти”.

Остаточні розрахунки з інвесторами за довгостроковими облігаціями, випущеними за номінальною вартістю відображається наступним чином:

Дт “Облігації до сплати (номінальна вартість облігацій)”,

Дт “Відсотки по облігаціях до сплати”,

Кт “Грошові кошти”.

Можуть бути випадки, коли облігації випускаються (продаються) між двома періодами виплати відсотків. В такому разі компанія вимагає від інвестора заплатити ринкову ціну (номінальну вартість) облігації плюс відсотки, нараховані з останньої дати виплати відсотків до моменту реалізації облігації. Коли настане дата виплати відсотків, компанія виплатить повну їх суму. Момент реалізації:

Дт “Грошові кошти”,

Кт “Облігації до сплати (номінальна вартість)”,

Кт “Відсотки по облігаціях до сплати”.

Сплата відсотків:

Дт “Відсотки по облігаціях до сплати”,

Дт “Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)”,

Кт “Грошові кошти”.

Умови та облік випуску довгострокових облігацій з дисконтом, порядок відображення їх в балансі.

Якщо ринкова ставка вища, ніж встановлена (зафіксована) по облігаціях, то облігації продаються з дисконтом, за нижчою, ніж номінальна вартість ціною. Наприклад, корпорація випустила (реалізувала) облігації з дисконтом:

Дт “Грошові кошти”

Дт “Дисконт по облігаціях до оплати (погашена знижка по облігаціях) ”

Кт “облігації до сплати”.

Слід зазначити, що рахунок “дисконт по облігаціях” є регулюючим, активним, що регулює собою пасивний рахунок “Облігації до сплати”.

В балансі (пасив) відображається наступним чином:

Довгострокова заборгованість:

Облігації до сплати

Мінус: Дисконт по облігаціях до сплати

Разом ®реальна ціна.

Реальна ціна є ще поточною або балансовою, на момент реалізації вона дорівнює ринковій ціні.

Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгостроковим облігаціям з дисконтом та облік амортизації дисконту.

Дисконт – це додаткові витрати для корпорації (крім відсотків), оскільки компанія, коли настає термін погашення, заплатить інвесторові всю номінальну вартість. Тому дисконт має бути віднесений на фінансові витрати (відсотки по облігаціях) за весь час чинності (життя) облігацій. Тобто витрати по облігаціях будуть включати відсотки по облігаціях та дисконт по облігаціях.

Для розподілу дисконту застосовують лінійний метод амортизації, тобто дисконт амортизується за певну кількість періодів. Так, сума амортизації за один період відображатиметься наступним чином: Дт “Фі-нансові витрати (відсотки по облігаціях)”,

Кт “Дисконт по облігаціях до сплати”,

Кт “Грошові кошти”.

Потім робиться регулюючий запис:

Дт “Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)”,

Кт “Дисконт по облігаціях до сплати”,

Кт “Відсотки по облігаціях до сплати”.

Суму амортизації дисконту можна визначити також наступним чином = сума дисконту / кількість місяців життя облігації * кількість місяців звітного періоду.

За все життя облігацій сальдо дисконту зменшуватиметься на одну й ту саму суму щорічно і дійде до нуля на дату погашення, а поточна балансова вартість облігацій зростає паралельно на ці ж суми і на дату погашення облігацій дійде до номінальної вартості. Інвесторам буде повернено всю номінальну вартість:

Дт “Облігації до сплати”,

Дт “Від-сотки до сплати”,

Кт “Грошові кошти”.

Умови та облік випуску довгострокових облігацій з премією, порядок відображення їх в балансі.

Довгострокові обліг випускаються з премією через те, що ринкова відсоткова ставка постійно відхиляється від установленої за облігаціями. Якщо ринкова ставка нижча від встановленої за облігаціями, вони продаються з надбавкою, тобто з премією.

Облік

Компанія реалізує певну к-сть облігацій з певним номіналом на декілька років під певний відсоток. Дана квота до ціни (більше 100).

Випуск

ДтГК

Кт Обліг до сплати

Кт Премія за облігаціями

Рах. Премія по обл.. – пасивний, регулюючий до Довгострок обл. до сплати. Його сума додається у балансі до номінальної вартості облігацій. Після випуску облігацій з премією баланс в частині довгострок пасивів матиме такий вигляд:

Обліг до сплати ---

Премія за обл. ---

---------------------

Поточна (балансова) вартість обліг ---

Сума премії зменшує фін витрати поступово протягом життя облігації.

Залишок Премії за обліг зменш до нуля на дату погашення і поточна балансова вартість зменш до номінальної.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.006 с.)