Місцезнаходження, природні та економічні умови району діяльності підприємства.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місцезнаходження, природні та економічні умови району діяльності підприємства.Кафедра лісових культур

 

КУРСОВА РОБОТА

З лісових культур

на тему: “Проект створення лісових культур в Піщанському лісництві ДП «Балтське лісове господарство» на 2008 рік ”

 

Упорядкував: студент 4 курсу4 групи

Усатюк Андрій Васильович

Керівник: Кичилюк Олександр Володимирович

Роботу представлено до перевірки ____________

 

КИЇВ 2007


Зміст

Вступ…………………………………………………………………….5

Розділ 1. Місцезнаходження, природні та економічні умови району діяльності держлісгоспу……………………………………………………….7

1.1. Місцезнаходження держлісгоспу, лісокультурний район та їх коротка характеристика………………………………………………………8

1.2. Клімат…………………………………………………………….9

1.3. Рельєф…………………………………………………………….10

1.4. Грунтово-гідрологічні умови…………………………………..10

1.5. Коротка характеристика лісового фонду……………………..12

1.6. Роль і значення лісового господарства в економіці району..14

1.7. Висновки…………………………………………………………15

Розділ 2. Досвід створення лісових культур у держлісгоспі…….17

2.1. Етапи розвитку лісокультурної справи у держлісгоспі……..18

2.2. Типи лісових культур держлісгоспу та їх оцінка…………….23

2.3. Висновки…………………………………………………………27

Розділ 3. Характеристика лісокультурного фонду……………….28

3.1. Опис лісокультурної площі № 1……………………………….29

3.2. Опис лісокультурної площі № 2………………………………30

3.3. Опис лісокультурної площі № 3……………………………….30

3.4. Опис лісокультурної площі № 4. ……………………………….31

3.5. Зведена характеристика лісокультурного фонду…………….32

Розділ 4. Запроектовані типи лісових культур та їх обґрунтування……………………………………………………………….33

4.1. Обґрунтування проекту лісових культур для лісокультурної площі № 1 …………………………………………………………………….34

4.2. Обґрунтування проекту лісових культур для лісокультурної площі № 2……………………………………………………………………..35

4.3. Обґрунтування проекту лісових культур для лісокультурної площі № 3……………………………………………………………………..37

4.4. Обґрунтування проекту лісових культур для лісокультурної площі № 4……………………………………………………………………..38

Розділ 5. Технологічна собівартість запроектованих культур та їх економічна оцінка……………………………………………………………48

Розділ 6. Організація та охорона праці……………………………51

6.1. Організація праці……………………………………………….52

6.2. Охорона праці…………………………………………………..54

Список використаної літератури……………………………………56


ВСТУП

 

Лісові культури – це насадження, що закладені сіянням насіння або садінням сіянців, саджанців, живців і кілків при штучному лісовідновленні чи лісорозведенні. Під лісовідновленням розуміють процес утворення нового покоління лісу під наметом деревостану, на вирубках, згарищах та інших ділянках, що були раніше під лісом і грунт зберіг його властивості. Зараз застосовують штучне поновлення лісу, яке передбачає закладання насаджень шляхом садіння сіянців, саджанців, живців або сіяння насіння. При цьому ліс відтворюється практично завжди іншим генофондом. При штучному поновленні є можливість регулювати склад майбутніх насаджень, висаджуючи садивний матеріал подібних видів деревних рослин.

Лісові культури передбачають не тільки лісовідновлення на ділянках, що вийшли з-під лісу, а й лісорозведення на територіях, які під лісом раніше ніколи не були (чи були дуже давно) і грунти втратили властивості, притаманні лісові. Лісорозведення проводиться на непридатних для сільського господарства землях при створенні масивних та захисних лісів у переважно південних районах та при залісненні заболочених земель і рекультивації.

На кожній площі штучні насадження створюються з розрахунком існування їх упродовж кількох десятиріч і навіть століття. Ось чому ці штучні насадження повинні бути біологічно стійкими, високопродуктивними, з великим виходом цінних сортиментів. Крім того, штучні насадження повинні виконувати ґрунтозахисну і водорегулюючу роль, поліпшувати місцевий клімат, бути базою для бджільництва, заготівлі ягід, плодів, лікарської та технічної сировини, місцем відпочинку населення, мешкання птахів і диких корисних тварин. Такі штучні насадження можна створювати на типологічній основі. Умови місцезростання – це екологічні, едафічні й біологічні фактори, які взаємопов’язані і безперервно впливають на розвиток деревостанів. Цей комплекс факторів змінюється з географічним положенням місцевості, що обумовлює розподіл території країни на однорідні райони.

При створенні штучних насаджень в певному лісокультурному районі слід враховувати також рельєф місцевості, стрімкість та експозицію схилів, тип лісорослинних умов, категорію лісокультурних площ, а на зрубах ще – інтенсивність зростання трав’яної рослинності, склад, висоту і характер розміщення підросту, а також діаметр і висоту пеньків та кількість їх на одиницю площі.

У наш час лісові культури закладають на великих площах. Ось чому одним з перших завдань лісокультурного виробництва є високопрофесійна діяльність та організаційні можливості всього лісокультурного комплексу, починаючи від заготівлі насіння і закінчуючи сіянням та садінням лісу, а також догляд за ним до змикання намету.

Курсове проектування з лісових культур сприяє поглибленню та узагальненню знань, отриманих під час теоретичного курсу навчання, а також виробляє вміння комплексного підходу до вирішення конкретних завдань лісокультурного виробництва.

Метою курсового проектування є:

- вироблення навиків з проектування лісових культур для заліснення різних лісокультурних площ на лісотипологічній та господарсько-економічній основі;

- оволодіння методикою проведення інженерних розрахунків та в здійсненні економіко-лісівничого обґрунтування запроектованих лісокультурних заходів і типів лісових культур.


Розділ 1.

Місцезнаходження, природні та економічні умови району діяльності підприємства.


Місцезнаходження підприємства, лісокультурний район та їх коротка характеристика.

ДП «Балтське лісове господарство» розташоване в північній частині Одесь­кої області на території Балтського адміністративного району.

Поштова адреса: м.Балта, вул.Шевченка, 5а.

Індекс: 56100

Таблиця 1.1.

Адміністративно-організаційна структура та загальна площа.

 

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративний район Загальна площа, га
Балтське м. Балта Балтський
Лісничівське с. Лісничівка Балтський
Піщанське с. Піщана Балтський
Всього по підприємству:  

 

Лісокультурне районування - це поділ території країни, або її частини на окремі райони з однорідними природними умовами, що визначають принципи створення лісових культур. Кожен лісокультурний район повинен займати територію однорідну за кліматичними, грунтово-гідрологічними і економічними умовами ведення лісового господарства, в межах яких на основі передового досвіду і наукових досягнень розробляють еталонні лісові культури.

ДП «Балтське лісове господарство» розташоване на території лісокультурного району, що називається Центральний степ. Південний кордон проходить біля Березівки, Вознесенська, Інгульця, Комишівки, Першотравневого. Рельєф місцевості широко хвилястий. Найбільш розповсюдженими грунтами є звичайні чорноземи. Центральний степ характеризується малою кількістю (430 мм) атмосферних опадів. В деякі роки їх кількість збільшується до 560, або знижується до 250 мм. Середня відносна вологість у теплий період коливається в межах 74 – 40 %. В цій зоні випадає на 30 % менше атмосферних опадів, ніж випаровується з відкритої водної поверхні. Середня річна температура становить +7,8°С, січня - 6°С, липня +21°С. Влітку температура повітря підвищується до +39°С, взимку знижується до – 37°С. Тривалість вегетаційного періоду становить 211 днів.

Клімат.

Клімат району розміщення підприємства помірно-континентальний.

Таблиця 1.2.

Рельєф.

Рельєф території підприємства хвилястий, який сформувався головним чином під дією ерозійних процесів, що підтверджується наявністю великої кількості ярів та балок.

По умовах рельєфу територія держлісгоспу ділиться на дві частини: північну частину, розташовану на північ від річки Кодима з лісовими масивами Лісничівсьмого і Піщанського лісництва і південну частину, розташовану південніше річки Кодима в перехід­ній зоні до степу з лісовими масивами Балтського лісництва. Всі ліси підприємства віднесені до рівнинних.

Таблиця 1.3.

Коротка характеристика лісового фонду.

Відомість про об’єкти природно-заповідного фонду

Піщанського лісництва

Найменування Пло-ща, га Місцезнаходження Тип заказника та інших об’єктів Стисла характеристика та режим ведення господарства
І. Державні заказники місцевого значення
Діброва «Даничево» 354,0 кв. 47 – 51 Ботанічний Лісовий масив на межі степової та лісостепової зони України, зустрічається дуб скельний. Забороняється сінокосіння, випас худоби, збір рослин, грибів, влаштування місць відпочинку.
ІІ. Пам’ятки природи
«Віковий дуб» 0,02 кв. 9, вид. 2 Ботанічний Багатовікове дерево у віці більше 300 років
ІІІ. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
«Ракулівський парк» 4,2 кв. 62, вид. 14 Ботанічний Старовинний парк створений в середині ХІХ ст. Забороняється сінокосіння, випас худоби, розведення багать, пошкодження чагарників та дерев.
ІV. Державні заповідні урочища
«Кішево» кв. 1 – 46 Комплекс-ний Лісовий комплекс з еталонним насадженням дуба скельного і звичайного. Забороняється заготівля сіна, лікарських рослин, випас і прогін худоби, а також всі види лісокористування за виключенням рубок пов’язаних із веденням лісового господарства і санітарних рубок.
Разом: 3260,2  

 

Лісові землі в практичній діяльності використовуються на 97,9 %. Про це свідчить невелика питома вага не вкритих лісовою рослинністю земель 0,6 %, а також породний склад насаджень. Не вкриті лісовою рослинністю землі представлені зрубами 0,2 %, і галявинами 0,4 %. Вкриті лісовою рослинністю землі займають 94,8 % загальної площі лісових земель, в тому числі лісові культури – 52,4 %. Незімкнуті лісові культури складають 1,4 % від лісових земель.

Площа нелісових земель складає 2,1 % від загальної площі і найбільша питома вага із них приходиться на ріллю (0,9 %), болота (0,2%), інші землі (0,6 %).

У лісовому фонді переважають дубові насадження, які складають 88,6 % вкритих лісовою рослинністю земель. Інші твердолистяні породи складають 8,9 %, хвойні 1,5 %, м’яколистяні – 0,5 %.

Розподіл насаджень за класами віку нерівномірний, що в свою чергу вплинуло на розподіл по вікових групах. В теперішній час в лісовому фонді переважають середньовікові насадження, які займають 62,4% вкритих лісовою рослинністю земель, молодняки – 14,8 %, пристигаючі – 4,2 %, стиглі і перестійні – 18,6 %. По оптимальному розподілу молодняки повинні складати 27,2 %, середньовікові – 49,4 %, пристигаючі – 13,6 % і стиглі – 9,8 %.

Середній бонітет насаджень, як основних лісоутворюючих порід так і в цілому по держлісгоспу складає ІІ,1. Наявність на площі 7,5 га низько бонітетних (V бонітету) насаджень пояснюється зростанням їх у невідповідних типах лісу.

Середня повнота насадження складає 0,72 і коливається по окремих породах від 0,30 (тополя пірамідальна) до 0,80 (дуб скельний).

Найбільш поширеними типами лісу в держлісгоспі є:

- суха грабова діброва з дубом скельним (Д1-гДс) – 30,2 %;

- свіжа грабова діброва з дубом скельним (Д2-гДс).

Висновки.

 

Лісові землі у ДП «Балтське лісове господарство» використовуються ефективно. Наявний фонд угідь достатній для задоволення потреб підсобного господарства, працівників підприємства і лісової охорони. Площа насаджень відповідним умовам місцезростання господарськоцінних порід, а також насаджень, виконуючих покладені на них функції, в умовах підприємства складають 88,1 % від вкритих лісовою рослинністю земель. В залежності від стану (відбулося масове стихійне лихо – ожеледь і льодолам) і виконуючих функцій насаджень, невідповідаючих умовам місцезростання, виникає потреба у проведенні заходів по поліпшенню їх стану або заміні на більш продуктивні. Направленість і результативність ходу природного поновлення як на невкритих лісовою рослинністю землях, так і під наметом лісу в регіоні вивчені в достатній мірі. Висновку науки і виробничого досвіду з природного поновлення вказують на те, що в умовах підприємства лісовідновлення повинно проводитись тільки штучним шляхом. Крім того, внаслідок обледеніння проводяться суцільні санітарні рубки у великих розмірах, збільшилась частка свіжих зрубів, які потребують негайного заліснення.Розділ 2.

Таблиця 2.1.

Таблиця 2.2.

Таблиця 2.3.

Висновки.

Лісокультурна справа у ДП «Балтське лісове господарство» (Піщанське лісництво) ведеться на низькому рівні. А саме: передпосівна підготовка ґрунту не проводиться, посів культур здійснюється вручну, невчасний потребуючий догляд як з боротьбою знищення трав’яної рослинності, так із другорядними деревними породами, що заглушують головну, накладають свій вплив на її ріст і розвиток. Крім того, посушливий клімат чинить свій вплив, внаслідок чого виникає всихання лісових культур. Тому, виходячи з даної ситуації, доцільно вжити відповідно якісних лісокультурних заходів (вчасне їх проведення), що сприяли б кращому їх росту і розвитку.

 

 


Розділ 3.

Таблиця 3.5.1

Розділ 4.

Таблиця 4.1.

Таблиця 4.2.

Таблиця 4.3.

План ділянки М 1:10000

 

1. Площа ділянки 6,0 га

2. Категорія лісокультурної площі свіжий незадернілий зруб з частковим природним поновленням

3. Рель’єф широкохвилястий, середнє положення

4. Грунт, ступінь його вологості звичайні чорноземи, свіжий

5. Ґрунтовий покрив копитняк європейський, переліска багаторічна, просяниця розлога

6. Тип лісу або ЛРУ свіжа діброва Д2

7. Наявність природного поновлення часткове

8. Ступінь ураження ґрунту личинками хруща допустимий

9. Способи та час обробітку ґрунту механізований, частковий, смугами

10. Розміщення смуг на ділянці: ширина смуг 3,0 м

11. Склад, вік, повнота насадження, що підлягає реконструкції__________________________________________

12. Спосібреконструкції_______________________________________

13. Площа і вид корчування___________________________________

14. Метод і спосіб створення культур садіння, рядковий, механізований

15. Відстань між рядками і рядках, кількість посадочний місць на площинці 3,0х0,7 м

16. Кількість посадкових місць на 1 га 4760 шт.

17. Схема змішування порід 5р.Дз 1р.Яз

18. Головна порода дуб звичайний, Дз

19. Характеристика садивного матеріалу стандартні однорічні сіянці, насіння

20. Спосіб підготовки насіння до сівби__________________________

21. Агротехнічні заходи по догляду за культурами, намічені упродовж 5 років, кількість доглядів по роках: ручний 1 рік – 4 рази, 2 рік – 3 рази, 3 рік – 2 рази, 4 рік – 1 раз; механізований 1 рік – 5 разів, 2 рік – 4 рази, 3 рік – 3 рази, 4 рік – 2 рази, 5 рік – 1 раз.

22. Протипожежні заходи мінсмуги шириною 1,5 м

23. Рік переведення культур у вкриті лісом землі 2014

Проект лісових культур склав лісничий_____________________________

Дата_______________________________

Проект перевірив інженер лісових культур___________________________

Дата_______________________________

Проект затверджено з внесенням таких змін ___________________

Головнийлісничий___________________________________________

Дата______________________________


Розділ 5.

Таблиця 5.1.

Кошторис прямих витрат на створення лісових культур у Піщанському лісництві на 2008 рік

№ пп Категорія лісокультурної площі, тип умов місцезростання Площа ділянки га Спосіб створення культур Заробітна плата робітників, грн. Інші види заробітної плати Нарахування на заробітну плату, грн. Загальний фонд заробітної плати, грн. Вартість, грн. Витрати, грн. Собівартість, грн.
садивного матеріалу допоміжних матеріалів Тракторо-змін та коне-днів прямі накладні загальна виробнича на 1 га
Свіжий незадернілий зруб з частковим природним поновленням, Д2 6,0 Садіння сіянців, посів жолудів 5734,06 1146,81 2580,33 9461,20
1514,40

 

- 2606,60
13582,20

 

4074,66
17656,86

 

2942,81
Ділянка, що вийшла із-під тривалого с.-г. користування, С1 5,0 Садіння сіянців 6771,11 1354,22 3047,00 11172,33 3185,88 - 1564,10 15922,31 4776,69 20699,00 4139,80
Зруб минулих років без природного поновлення, нерозкорчований, задернілий, С2 4,0 Садіння сіянців, посів жолудів 5767,22 1153,44 2595,25 9515,91 1189,79 - 2467,10 13172,80 3951,84 17124,64 4281,16
Зруб з незадовільним природним поновленням головних порід та з густим поновленням супутніх порід та чагарників рівномірно розташованих на площі, Д2 2,0 Садіння сіянців 1294,82 258,96 582,67 2136,45 953,40 - 1090,80 4180,65 1254,20 5434,85 2717,43

 

 

Розділ 6.

Організація праці.

Лісокультурні роботи на виконуються у відповідності з проектом лісових культур. Роботи спеціальними лісокультурними ланками. Кожна ланка в основному складається з 5 чоловік, серед яких один - бригадир ланки (за виконання обов’язків бригадира нараховується доплата в розмірі 10 % від заробітної плати), також в склад бригади входить тракторист-машиніст, який допускається до роботи при наявності відповідного посвідчення, а решта робітники. На ланку покладається відповідальність за якість, виконання робіт при створенні культур. За організацію праці ланок, а також за дотримання правил техніки безпеки безпосередньо несе відповідальність майстер, він же проводить інструктаж на робочому місті, веде табель виходу на роботу робітників, оголошує норми виробітку, тарифні ставки, контролює виробничий процес, проводить закриття нарядів-актів на виконані роботи. За виконання виробничого плану робітникам нараховується премія. В кращі агротехнічні роки для посадки культур при нестачі робочої сили залучаються тимчасові робітники з числа місцевих жителів. У зимовий період, ланки при відсутності лісокультурних робіт, залучаються до виконання інших робіт в парку. При виконанні лісокультурних робіт необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, особливо при роботі з механізмами, до роботи не допускаються працівники у алкогольному, наркотичному та інших формах сп’яніння. Недотримання техніки безпеки може призвести до травматизму. Перед початком робіт обов’язково проводять інструктаж по техніці безпеки.


Таблиця 6.1.

Потреба у робочій силі для створення лісових культур за плановим завданням

№ ділянки Категорія лісокультурної площі Потрібно людино-днів по місяцях Разом
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Свіжий незадернілий зруб з частковим природним поновленням - - - 26,57 119,85 119,85 119,85 119,85 5,46 - - - 511,43
Ділянка, що вийшла із-під тривалого с.-г. користування - - - 25,94 143,54 143,54 143,54 143,54 7,90 - - - 608,00
Зруб минулих років без природного поновлення, нерозкорчований, задернілий - - - 38,80 117,89 117,89 117,89 117,89 5,09 - - - 515,45
Зруб з незадовільним природним поновленням головних порід та з густим поновленням супутніх порід та чагарників рівномірно розташованих на площі - - - 1,62 25,42 25,42 25,42 25,42 8,13 - - - 111,43
Усього 1746,31
Потрібно робітників, усього  
з них: постійних  
тимчасових -  

Охорона праці.

Охоpона пpацi - це система пpавових ноpм, соцiально-економiчних, оpганiзацiйно-технiчних, санiтаpно-гiгiєнiчних i лiкувально-пpофiлак­тичних заходiв та засобiв спpямованих на збеpеження здоpов'я i пpацездатностi людини в пpоцесi пpацi.

Охорона праці включає систему заходів, що забезпечують безпеку для життя і здоров'я робітників. Виконання правил технічної безпеки на лісокультурних роботах має важливе значення для забезпечення охорони та підвищення продуктивності праці.

Одним з методiв попеpедження тpавматизму є iнстpуктування. Iнженеp з охоpони пpацi з всiма новопpийнятими пpоводить ввiдний iнстpуктаж по пpавилах охоpони пpацi, pеєстpує його в спецiальному жуpналi. Цей iнстpуктаж пpоводиться по спецiально pозpобленiй i затвеpдженi диpектоpом паpку пpогpамi. На pобочому мiсцi з pобiтником пpоводить iнстpуктаж безпосеpеднiй кеpiвник pоботи, це як пpавило - майстеp. Iнстpуктаж повинен пpоводитися по спецiальнiй затвеpдженiй пpогpамi в теpмiни, пеpедбаченi законодавством з pеєстpацiєю в спецiальному жуpналi. Пеpвинний iнстpуктаж на pобочому мiсцi необхiдно пpоводити з демонстpацiєю pобiтниковi безпечних пpийомiв виконання pоботи, не допускати малоквалiфiкованого пpацiвника до виконання pоботи без пpоведення стажування пiд наглядом висококвалiфiкованого pобiтника. Пpи пpоведеннi iнстpуктажу вiдмiтку пpо його пpоведення пpоводять тiльки пiсля пеpевipки знань пpавил технiки безпеки, пpотипожежних пpавил.

Pобiтник пpи виконаннi pоботи повинен знати:

- пpизначення i будову обладнання, його захиснi та запобiжнi системи i пpистpої, вмiти визначити їх неспpавностi;

- пpавила експлуатацiї обладнання i пpийоми безпечної експлуатацiї цього обладнання;

- виpобничi небезпечнi i шкiдливi фактоpи, якi виникають в пpоцесi pоботи;

- пpичини, якi обумовлюють виникнення тpавматизму, пожежi та мipи по їх запобiганню;

- сигнали, знаки безпеки, пpавила їх пpимiнення на пiдпpиємствi.

В пpоцесi виконання опеpацiй технологiчного пpоцесу pобiтник повинен:

- дотримуватися тpудової дисциплiни, пpавил внутpiшнього pозпоpядку i вимог iнстpукцiй по технiцi безпеки;

- пpацювати лише на спpавному обладнаннi;

- виконувати тiльки ту pоботу, по якiй було пpоведено iнстpуктаж;

- коpистуватися спецодягом i запобiжними пpистpоями;

- pобоче мiсце утpимувати в чистотi i не загpомаджувати в пpоцесi pоботи;

- пpи отpиманнi тpавми негайно звеpнутися за медичною допомогою, пpо факт i обставини нещасного випадку повiдомити кеpiвника pобiт;

- вмiти надати пеpшу медичну допомогу потеpпiлому, пpи необхiдностi забезпечити доставку потеpпiлого до лiкувального закладу.

Iнстpуктування працюючих на робочому мiсцi пpацiвником вiдповiдальним за стан охоpони пpацi на pобочому мiсцi, вiдмiтка пpоведення pоботи в жуpналi pегiстpацiї систематичний контpоль за дотpиманням пpавил безпечної пpацi - запоpука успiху в питаннi недопущення виpобничого тpавматизму.


Список використаної літератури:

1. Гордієнко М. І., Корецький Г. С., Маузер В. М. Лісові культури. – Київ.: Сільгоспосвіта, 1995.-328с.

2. Маурер В. М., Гордієнко М. І., Бровко Ф. М., Озадовський В. В., Пінчук А. П. Лісові культури. Методичні вказівки з виконання курсової роботи. В. Ц. НАУ. К.: 2004.

3. Галузеві норми виробітку і норми витрати пального в лісових розсадниках. – Київ.: Укрдержцентрпрацеліс, 1995. – 62 с.

4. Зима І.М., Малюгін Т.Т. Механізація лісогосподарських робіт: Підручник. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2006. – 488 с.

Кафедра лісових культур

 

КУРСОВА РОБОТА

З лісових культур

на тему: “Проект створення лісових культур в Піщанському лісництві ДП «Балтське лісове господарство» на 2008 рік ”

 

Упорядкував: студент 4 курсу4 групи

Усатюк Андрій Васильович

Керівник: Кичилюк Олександр Володимирович

Роботу представлено до перевірки ____________

 

КИЇВ 2007


Зміст

Вступ…………………………………………………………………….5

Розділ 1. Місцезнаходження, природні та економічні умови району діяльності держлісгоспу……………………………………………………….7

1.1. Місцезнаходження держлісгоспу, лісокультурний район та їх коротка характеристика………………………………………………………8

1.2. Клімат…………………………………………………………….9

1.3. Рельєф…………………………………………………………….10

1.4. Грунтово-гідрологічні умови…………………………………..10

1.5. Коротка характеристика лісового фонду……………………..12

1.6. Роль і значення лісового господарства в економіці району..14

1.7. Висновки…………………………………………………………15

Розділ 2. Досвід створення лісових культур у держлісгоспі…….17

2.1. Етапи розвитку лісокультурної справи у держлісгоспі……..18

2.2. Типи лісових культур держлісгоспу та їх оцінка…………….23

2.3. Висновки…………………………………………………………27

Розділ 3. Характеристика лісокультурного фонду……………….28

3.1. Опис лісокультурної площі № 1……………………………….29

3.2. Опис лісокультурної площі № 2………………………………30

3.3. Опис лісокультурної площі № 3……………………………….30

3.4. Опис лісокультурної площі № 4. ……………………………….31

3.5. Зведена характеристика лісокультурного фонду…………….32

Розділ 4. Запроектовані типи лісових культур та їх обґрунтування……………………………………………………………….33

4.1. Обґрунтування проекту лісових культур для лісокультурної площі № 1 …………………………………………………………………….34

4.2. Обґрунтування проекту лісових культур для лісокультурної площі № 2……………………………………………………………………..35

4.3. Обґрунтування проекту лісових культур для лісокультурної площі № 3……………………………………………………………………..37

4.4. Обґрунтування проекту лісових культур для лісокультурної площі № 4……………………………………………………………………..38

Розділ 5. Технологічна собівартість запроектованих культур та їх економічна оцінка……………………………………………………………48

Розділ 6. Організація та охорона праці……………………………51

6.1. Організація праці……………………………………………….52

6.2. Охорона праці…………………………………………………..54

Список використаної літератури……………………………………56


ВСТУП

 

Лісові культури – це насадження, що закладені сіянням насіння або садінням сіянців, саджанців, живців і кілків при штучному лісовідновленні чи лісорозведенні. Під лісовідновленням розуміють процес утворення нового покоління лісу під наметом деревостану, на вирубках, згарищах та інших ділянках, що були раніше під лісом і грунт зберіг його властивості. Зараз застосовують штучне поновлення лісу, яке передбачає закладання насаджень шляхом садіння сіянців, саджанців, живців або сіяння насіння. При цьому ліс відтворюється практично завжди іншим генофондом. При штучному поновленні є можливість регулювати склад майбутніх насаджень, висаджуючи садивний матеріал подібних видів деревних рослин.

Лісові культури передбачають не тільки лісовідновлення на ділянках, що вийшли з-під лісу, а й лісорозведення на територіях, які під лісом раніше ніколи не були (чи були дуже давно) і грунти втратили властивості, притаманні лісові. Лісорозведення проводиться на непридатних для сільського господарства землях при створенні масивних та захисних лісів у переважно південних районах та при залісненні заболочених земель і рекультивації.

На кожній площі штучні насадження створюються з розрахунком існування їх упродовж кількох десятиріч і навіть століття. Ось чому ці штучні насадження повинні бути біологічно стійкими, високопродуктивними, з великим виходом цінних сортиментів. Крім того, штучні насадження повинні виконувати ґрунтозахисну і водорегулюючу роль, поліпшувати місцевий клімат, бути базою для бджільництва, заготівлі ягід, плодів, лікарської та технічної сировини, місцем відпочинку населення, мешкання птахів і диких корисних тварин. Такі штучні насадження можна створювати на типологічній основі. Умови місцезростання – це екологічні, едафічні й біологічні фактори, які взаємопов’язані і безперервно впливають на розвиток деревостанів. Цей комплекс факторів змінюється з географічним положенням місцевості, що обумовлює розподіл території країни на однорідні райони.

При створенні штучних насаджень в певному лісокультурному районі слід враховувати також рельєф місцевості, стрімкість та експозицію схилів, тип лісорослинних умов, категорію лісокультурних площ, а на зрубах ще – інтенсивність зростання трав’яної рослинності, склад, висоту і характер розміщення підросту, а також діаметр і висоту пеньків та кількість їх на одиницю площі.

У наш час лісові культури закладають на великих площах. Ось чому одним з перших завдань лісокультурного виробництва є високопрофесійна діяльність та організаційні можливості всього лісокультурного комплексу, починаючи від заготівлі насіння і закінчуючи сіянням та садінням лісу, а також догляд за ним до змикання намету.

Курсове проектування з лісових культур сприяє поглибленню та узагальненню знань, отриманих під час теоретичного курсу навчання, а також виробляє вміння комплексного підходу до вирішення конкретних завдань лісокультурного виробництва.

Метою курсового проектування є:

- вироблення навиків з проектування лісових культур для заліснення різних лісокультурних площ на лісотипологічній та господарсько-економічній основі;

- оволодіння методикою проведення інженерних розрахунків та в здійсненні економіко-лісівничого обґрунтування запроектованих лісокультурних заходів і типів лісових культур.


Розділ 1.

Місцезнаходження, природні та економічні умови району діяльності підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.028 с.)