Семінарське заняття №2. Економічне районування й територіальна організація господарстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття №2. Економічне районування й територіальна організація господарстваМета заняття: вивчити наукові основи регіону, регіональної економіки та регіональної політики.

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на визначення наступних економічних категорій і понять: макрорегіон, регіон, регіоналізація, регіональна економіка, територіальна структура

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Сучасні моделі суспільно-економічної макрорегіоналізації України

2. Схема територіальної структури господарства України. Поняття про
економічне районування.

3. Територіальна структура народного господарства України та її особливості

Питання до обговорення

1. Основні принципи й фактори економічного районування в Україні.

2. Елементи територіальної структури господарства України

3. Типи економічних районів, їх характеристика

4. Диференціація регіонів за рівнем розвитку продуктивних сил

5. Класифікація проблемних регіонів (відсталі (слаборозвинені), депресивні, кризові й прикордонні регіони).

6. Диспропорції в територіальній структурі національної економіки, критерії й шляхи вдосконалення

7. Соціально - економічні й екологічні проблеми регіонів і шляхи їх вирішення.

Практичні завдання

1. Зробіть схему територіальної структури народного господарства

2. Які показники використовують для визначення спеціалізації регіону країни (наведіть приклади).

Семінарське заняття №3. Сутність, мета й завдання регіональної політики

Мета заняття: вивчити наукові основи регіональної економічної політики.

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на визначення наступних економічних категорій і понять: регіональна економіка, регіональна політика, бюджетна політика, інвестиційна політика

 

План заняття

1. Сутність державної регіональної економічної політики

2. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної економічної політики

2. Принципи, цілі та завдання державної регіональної економічної політики

4. Напрямки регіональної політики

Питання до обговорення

1. Поняття державної регіональної політики

2. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної економічної політики

3. Основні принципи регіональної політики

4. Цілі регіональної економічної політики

5. Першочергові завдання та стратегічні напрями регіональної політики

6. Характеристика напрямків регіональної політики (податкова, бюджетна, цінова, інвестиційна, структурна, інституційна, соціальна)

7. Особливості бюджетної політики

8. Сутність і типи інвестиційної політики.

9. Поняття інвестиційного клімату.

10. Стратегія й способи залучення іноземних інвестицій.

Практичні завдання

1. Складіть глосарій, у якому буде зазначено основних вчених-регіоналістів та їх варіанти визначення поняття „регіональна політика”.

2. Складіть багаторівневу схему об’єктів та суб’єктів регіональної економічної політики України

Семінарське заняття №4. Механізм реалізації регіональної економічної політики

Мета заняття: вивчити сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики та основні важелі її реалізації.

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на визначення наступних економічних категорій і понять: регіональна економіка, регіональна політика, бюджетна політика, спеціальні (вільні) економічні зони.

План заняття

1. Сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики.

2. Організаційно - правова база реалізації регіональної економічної політики.

3. Нові форми регіонального розвитку в умовах трансформації економіки.

Питання до обговорення

1. Як складова та невід’ємна частина ринкових перетворень

2. Мета та завдання здійснення державної регіональної політики у соціальній, економічній та екологічній сферах

3. Напрями державної регіональної соціально-економічної політики в Україні

4. Підвищення ролі регіональних органів влади в умовах розвитку ринкової економіки в Україні

5. Проблеми та напрямки вирівнювання ступенів соціального та економічного розвитку регіонів України

Семінарське заняття №5. Науково-технічний прогрес і соціально-економічний розвиток регіонів

Мета заняття: визначити сутність науково-технічного прогресу та його вплив на соціально-економічний розвиток регіонів.

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на визначення наступних економічних категорій і понять: продуктивні сили, складові продуктивних сил, прогрес

 

План заняття

1. Характеристика науково-технічного прогресу

2. Територіальні соціально-економічні системи

3. Сталий розвиток та його науково-технологічна база

Питання до обговорення

1. Поняття та сутність науково-технічного прогресу

2. Зміст НТП як економічної категорії

3. Функціональні підсистеми територіальних соціально-економічних систем

4. Основні наслідки НТП

5. Науково-інформаційна база сталого розвитку

6. Сучасні тенденції розвитку продуктивних сил регіонів України на базі досягнень НТП

Практичні завдання

Проаналізуйте основні показники сфери науки України:

А) кількість організацій, що виконують науково-дослідні роботи;

Б) кількість осіб, які мають науковий ступінь;

В) кількість створених зразків нових типів техніки.

Семінарське заняття № 6. Економіка Східного регіону

Мета заняття: вивчити склад господарського комплексу Східного регіону; дослідити динаміку розвитку економіки регіону та її особливості.

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на визначення наступних економічних категорій і понять: макрорегіон, регіон, галузі спеціалізації, господарський комплекс, територіальна структура господарства, галузева структура господарства.

План заняття

1. Роль Східного регіону в економіці України

2. Характеристика господарського комплексу Східного регіону

3. Основні напрями подальшого розвитку Східного регіону.

Питання до обговорення

1. Охарактеризуйте економіко-географічне розташування регіону

2. Які на ваш погляд були передумови формування регіону (природні передумови, історичні, соціально-економічні, політичні тощо)?

3. Дайте характеристику розвитку економіки регіону

4. Розкрийте проблеми, що є у розвитку господарського комплексу регіону

5. Зазначте основні напрямки розвитку Східного регіону

Практичні завдання

1. Складіть таблицю і зазначте в ній плюси та мінуси економіко-географічного розташування Східного регіону

2. Визначте галузі спеціалізації регіону та складіть їх рейтинг за значенням в господарському комплексі (у вигляді схеми)

Розробіть та презентуйте матеріали щодо характеристики регіону, його відмінностей та переваг від інших регіонів країни

Семінарське заняття № 7. Економіка Подільського регіону

Мета заняття: вивчити особливості господарського комплексу Подільського регіону, динаміку його розвитку.

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на визначення наступних економічних категорій і понять: макрорегіон, регіон, галузі спеціалізації, господарський комплекс, територіальна структура господарства, галузева структура господарства.

 

План заняття

1. Роль Подільського регіону в економіці України

2. Передумови формування Подільського регіону

3. Розвиток господарського комплексу Подільського регіону

4. Проблеми та перспективи розвитку Подільського регіону

Питання до обговорення

1. Охарактеризуйте економіко-географічне розташування регіону

2. Які на ваш погляд були передумови формування регіону (природні передумови, історичні, соціально-економічні, політичні тощо)?

3. Дайте характеристику розвитку економіки регіону

4. Напрямки сільськогосподарського виробництва Центрального регіону, їх характеристика

5. Розкрийте проблеми, що є у розвитку господарського комплексу регіону

6. Зазначте основні напрямки розвитку Центрального регіону

Практичні завдання

1. Складіть таблицю і зазначте в ній плюси та мінуси економіко-географічного розташування Подільського регіону

2. Визначте галузі спеціалізації регіону та складіть їх рейтинг за значенням в господарському комплексі (у вигляді схеми)

3. Розробіть та презентуйте матеріали щодо характеристики регіону, його відмінностей та переваг від інших регіонів країниПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.015 с.)