ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ
Мета роботи: вивчити системи живлення бензинових двигунів, призначення, побудову і принцип роботи основних вузлів і деталей.

Лабораторне обладнання:стенди системи живлення бензинових двигунів, карбюратори, інжектор, паливний насос.

Зміст роботи

При виконанні роботи необхідно вивчити такі питання і відобразити їх у звіті.

1. Призначення системи живлення і її основних вузлів (паливний бак,
паливний і повітряний фільтри, бензонасос, паливодозуючий пристрій,
впускний і випускний трубопроводи, резонатор, глушник); типи систем живлення (карбюраторна, з упорскуванням палива), їх переваги і недоліки.

Карбюраторні системи живлення
2. Паливний бак: застосовувані матеріали, конструкція, будова пробки бака, призначення вентиляції.
3. Повітряний і паливний фільтри: типи, основні вимоги до
фільтрів, переваги та недоліки різних типів.
4. Бензонасос: тип, принцип дії, привід.
5. Система випуску: резонатор і глушник шуму випуску, їх призначення, принципова схема.

6. Карбюратор: призначення, характеристики "найпростішого" карбюратора, конструктивні особливості (багатокамерні, положення змішувальних камер, дифузори постійного і змінного розрядження), призначення і принцип роботи основних систем карбюратора, який склад паливоповітряної суміші повинна забезпечувати кожна система:

6.1) головна дозуюча система (призначення паливного і повітряного жиклерів, розпилювача, емульсійної трубки, другого "маленького"
дифузору);
6.2) система холостого ходу (призначення паливного і повітряного
жиклерів, вихідних каналів, гвинтів регулювання якості та кількості
горючої суміші);
6.3) пусковий пристрій (конструкція повітряної заслінки і її
привід);
6.4) прискорювальний насос (привід, призначення пружини, зворотного і
нагнітального клапанів);
6.5) економайзер (механічний і пневматичний привід);

Система живлення з впорскуванням палива
7. Паливний бак: зміни в конструкції бака в порівнянні з карбюраторною системою живлення.
8. Повітряний і паливний фільтри: типи, основні вимоги до фільтрів.
9. Бензонасос: тип, принцип дії, місця розміщення.
10. Каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів: призначення і принцип роботи.
11. Система впорскування палива: типи (центрального, розподіленого, безпосереднього), основні відмінності, переваги та недоліки кожного типу; пристрої, що входять до складу системи; робочий тиск впорскування; принцип дії електромагнітної форсунки.

Зміст звіту
У звіті крім опису відповідей на питання необхідно зобразити такі схеми і рисунки: принципові схеми системи живлення "найпростішого" карбюратора з характеристикою його роботи, систем карбюратора (головної дозуючої, холостого ходу, пускової, прискорювального насосу, економайзера), систем впорскування (центральної, розподіленого, безпосереднього впорскування).

Контрольні питання

1. У чому призначення вентиляції бензобака?
2. Навіщо в паливному баці виконують перегородки?
3. Розташування паливних фільтрів у системі живлення, їх число.
4. З якою метою паливо ретельно фільтрується?
5. Дайте визначення коефіцієнта надлишку повітря.
6. Чому найчастіше застосовують багатокамерні, а не однокамерні

карбюратори?

7. Чим забезпечується сталість тиску палива на виході з
діафрагмового бензонасосу незалежно від режиму роботи двигуна?
8. Поясніть за схемою принцип роботи діафрагмового бензонасосу. У чому призначення його ручного приводу?
9. Назвіть основні переваги систем впорскування перед
карбюратором.
10. Чому необхідно підтримувати стехіометричний склад суміші, якщо двигун обладнаний каталітичним нейтралізатором?
11. Поясніть принцип дії інерційного очищувача повітря.
12. Порівняйте переваги та недоліки інерційного очищувача повітря і фільтра з сухим фільтрувальним елементом.
13. Чому для пуску холодного двигуна необхідна збагачена
горюча суміш?
14. Чим пояснити необхідність збагачення суміші при роботі двигуна на холостому ходу?
15. Чим відрізняється робоча суміш від горючої суміші?
16. Яке призначення верхнього вихідного каналу системи холостого
ходу в зоні дросельної заслінки.
17. Чому в камері поплавця необхідно підтримувати постійний
рівень палива?
18. Як відрегулювати рівень палива в камері поплавця?
19. Призначення дифузору в камері змішувача карбюратора. Навіщо
встановлюють другий дифузор?
20. Поясніть призначення і принцип роботи електричного пристрою системи холостого ходу (ЕПХХ).
21. Розкажіть про принцип дії прискорювального насосу, призначення
його двох клапанів і пружини над поршнем.
22. Які системи, крім головної дозуючої, забезпечені розпилювачем ?
23. Назвіть три основні чинники, що забезпечують збіднену
суміш, що надходить через головну дозуючу систему.

24. Поясніть принцип дії електромагнітної форсунки, як з
її допомогою дозується паливо на різних режимах роботи двигуна?
25. Яка з систем впорскування є найбільш досконалою, поясніть чому?
26. Економайзер і еконостат збагачують горючу суміш, у чому їх
принципова різниця?
27. Можлива причина зупинки двигуна при переході з режиму
холостого ходу до середнього навантаження?
28. Яка властивість бензину оцінюється його октановим числом, як
воно визначається?
29. З якою метою в етилований бензин вводять барвники?
30. Про який склад горючої суміші свідчать стуки в карбюраторі або глушнику?
31. При якому складі горючої суміші забезпечується максимальна
потужність двигуна і чому?
32. За допомогою якої деталі карбюратора регулюється кількість
горючої суміші, що подається в циліндри двигуна?
33. Яка деталь карбюратора дозує кількість палива, що
надходить в змішувальну камеру карбюратора?
34. Який пристрій карбюратора збагачує горючу суміш при різкому відкритті дросельної заслінки?
38. Основний недолік "найпростішого" карбюратора.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8
СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА


Мета роботи: вивчити принцип дії системи живлення дизеля, конструкцію основних вузлів і деталей.
Лабораторне обладнання:стенди системи живлення дизелів, паливні насоси високого тиску, форсунки, фільтри, паливно-підкачувальний насос низького тиску, регулятор числа обертів колінчастого вала двигуна.
Зміст роботи
При виконанні роботи необхідно вивчити такі питання і відобразити їх у звіті.

1. Принципова схема системи живлення дизеля (з насосним впорскуванням), призначення її основних вузлів; призначення контурів зворотного зливу палива в бак від фільтра тонкої очистки, від відсічного каналу насосу високого тиску, від форсунок; чисельні значення тиску палива після підкачувального насосу, в надплунжерних просторах секцій насосу високого тиску, в трубопроводах високого тиску, в форсунках. Насос-форсунки, призначення і конструкція. Акумуляторні системи живлення: принципова схема, переваги та недоліки у порівнянні з "класичною" схемою.

2. Паливопідкачувальний насос: тип, принцип дії, конструкція, привід; призначення насосу з ручним приводом.

3. Фільтри грубого і тонкого очищення палива: принципова схема, матеріал фільтруючого елемента, технічне обслуговування.

4. Паливний насос високого тиску (ТНВТ): призначення і типи (блокові й розподільні), переваги і недоліки кожного типу; конструкція плунжерної пари, розташування гвинтових канавок на плунжері, принципова схема роботи секції насосу: заповнення паливом надплунжерного простору, початок підвищення тиску, відсічення; механізм регулювання циклової подачі, початку подачі; призначення і робота нагнітального клапана.

5. Форсунка: типи, принцип дії; конструкція розпилювача;

спосіб регулювання тиску впорскування; призначення додаткового фільтру; відведення палива з форсунки; кріплення.

6. Автоматична муфта випередження впорскування: призначення, принцип дії; привід; чому і як треба змінювати кут випередження впорскування при зміні частоти обертання колінчастого вала.

7. Регулятор частоти обертання: призначення, принципова схема, розташування і привід, яким чином регулятор управляє ТНВТ; як
обмежуються мінімальна та максимальна частоти обертання.

8. Електронне управління паливоподачею: які елементи системи живлення керуються за допомогою електроніки, яким чином; які переваги забезпечуються при цьому.

Зміст звіту

У звіті крім опису відповідей на питання необхідно зазначити такі рисунки: принципові схеми систем живлення дизеля: з "класичним" ТНВТ, з насос-форсунками; схеми паливо підкачувального насосу і роботи секції ТНВТ; схеми форсунки (закритого типу) і різних типів розпилювачів; схема всережимного регулятора частоти обертання колінчастого вала.

Контрольні питання
1. Назвіть причини, що зумовлюють необхідність високого тиску впорскування у дизелі. Які величини цього тиску?
2. Чим викликана необхідність зливу відстояної води з паливного бака і фільтрів?
3. Чому якість фільтрації палива в дизелі повинна бути більш високою, ніж в бензиновому двигуні?
4. Чому в надплунжерних просторах секцій насосу високого тиску необхідно підтримувати постійний тиск?
5. Призначення ручного підкачувального насосу.
6. Призначення зливного клапана відсічного каналу насосу високого
тиску.
7. Яка величина тиску палива на вході в насос високого тиску?
8. При якому тиску палива піднімається голка форсунки, відкриваючи отвір розпилювача?
9. Назвіть значення температури і тиску повітря в циліндрі до моменту початку впорскування палива.
10. Чому паливо впорскується в циліндр до приходу поршня у ВМТ?
11. Навіщо необхідно збільшувати кут випередження впорскування
при збільшенні частоти обертання колінчастого вала?
12. Чим змащуються плунжерні пари насоса високого тиску?
13. Яким чином змащуються підшипники кулачкового вала насосу
високого тиску?
14. Як здійснюється привід підкачувального насосу низького тиску?
15. Як утворюються надлишки палива в насосі високого тиску, які потім відводяться в бак?
16. Назвіть переваги та недоліки систем живлення з насос-форсунками.
17. Яким чином змінюється величина циклової подачі палива для зміни режиму роботи дизеля?
18. Назвіть причини, що зумовлюють установку ТНВТ блокового або розподільчого типу.
19. Призначення циліндричного паска на нагнітальному клапані.
20. Чим трубки високого тиску відрізняються від трубок низького тиску?
21. Чому попадання повітря в систему живлення дизеля неприпустимо?
22. Як здійснюється привід ТНВТ?
23. Яким чином можна видалити повітря із системи живлення дизеля?
24. Привід відцентрового регулятора частоти обертання колінчастого вала.
25. Число отворів розпилювача форсунки, їх діаметр.
26. Які існують способи регулювання тиску підняття голки форсунки (початку впорскування)?
27. Чим забезпечується сталість контакту ролика штовхача ТНВТ
з ексцентриком кулачкового вала?
28. Назвіть основні типи камер згоряння в дизеля і як величина тиску впорскування узгоджуються з ними?
29. За рахунок чого піднімається голка форсунки?
30. Яка величина ступеня стиску в дизелях, чим обмежується її нижня і верхня величини?
31. З якою метою передбачається відведення палива від форсунки в бак?
32. Які переваги забезпечує дизелю електронне управління паливоподачею?
33. Призначення і принцип роботи автоматичної муфти випередження
впорскування.
34. На яких режимах погіршиться робота дизеля, не оснащеного муфтою
випередження впорскування?
35. Поясніть, користуючись схемою, принцип дії все режимного регулятора частоти обертання колінчастого вала.
36. До чого призведе заїдання рейки насосу високого тиску при максимальній подачі палива?
37. З якою метою підвищують частоту обертання вала регулятора порівняно з частотою обертання кулачкового вала насосу?
Прослушать

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ

Мета роботи: вивчити принцип дії систем запалювання різного типу, призначення і будову їх приладів.

Лабораторне обладнання:стенди і прилади системи запалювання: акумуляторна батарея; генератор; стартер; регулятор напруги; прилади систем освітлення та сигналізації; котушка запалювання; перервник-розподільник; свічки запалювання; електронні системи запалювання.

Зміст роботи
При виконанні роботи необхідно вивчити такі питання і відобразити також їх у звіті.


1. Принцип роботи контактної системи запалювання: призначення елементів, що входять до батарейної системи; величини напруження первинного та вторинного ланцюгів, спосіб отримання високої напруги у вторинному ланцюзі; явище самоіндукції в первинному ланцюзі, в чому полягає негативний наслідок цього явища, спосіб його усунення.

2. Бортові джерела електричної енергії: акумуляторна батарея - тип, будова, електрорушійна сила (ЕРС), склад і щільність електроліту, матеріал позитивних і негативних пластин, максимальна величина сили струму; генератор - тип, привід, спосіб включення в систему.
3. Котушка запалювання: електрична схема, конструкція.

4. Переривник-розподільник. Основні вузли, що входять до нього, привід; величина зазору між контактами, як регулюється; будова і робота автоматичних регуляторів кута випередження запалювання (відцентрового і вакуумного), призначення та робота октан-коректора.

5. Свічки запалювання:конструкція; калильне число; матеріали для корпусу, ізолятора, центрального і бічного електродів; зазор між електродами.
6. Провід високої напруги: будова.

7. Електронні системи запалювання: електронна контактна (транзисторна), електронна безконтактна, мікропроцесорна - відмінності від "класичної" контактної системи, переваги та недоліки таких систем.

Зміст звіту
У звіті крім опису відповідей на питання необхідно зобразити такі рисунки: принципові схеми батарейних систем запалювання (контактної, електронної контактної (транзисторної), електронної безконтактної, мікропроцесорної), принципово електричних схему котушки запалювання; схему конструкції свічки запалювання.
Контрольні питання
1. Назвіть необхідну напругу між електродами свічки для виникнення електричного розряду (іскри).
2. Принцип роботи свинцево-кислотного акумулятора.
3. Що служить іншим проводом в системі електрообладнання?
4. Яка величина ЕРС одного свинцево-кислотного акумулятора?
5. Яким чином акумулятори з'єднані в батарею?
6. Які склад і щільність (у зарядженому і розрядженому станах) електроліту акумулятора?
7. Який тип електричного генератора використовується в електричній
системі?
8. Який пристрій узгоджує роботу генератора та акумулятора?
9. Яким чином забезпечується системою запалювання порядок роботи циліндрів?
10. Як здійснюється привід переривника-розподільника?
11. Як відрегулювати зазор між контактами переривника?
12. Якими пристроями регулюється кут випередження запалювання?
13. У чому призначення конденсатора, встановленого паралельно контактам переривника?
14. Яким чином утворюється ЕРС високої напруги (20 ... 25 тис. В) при постійній напрузі в первинному ланцюзі 12 В?
15. У чому відмінність електронних систем від "класичної" контактної (показати принципові схеми)?
16. Поясніть за схемою роботу і пристрій батарейної контактної
системи запалювання.
17. У чому призначення відцентрового регулятора кута випередження

запалювання?

18. Яке призначення октан-коректора?
19. Яким чином повинна змінюватися величина оптимального кута
випередження запалювання при збільшенні частоти обертання колінчастого вала, при відкритті дросельної заслінки (збільшенні навантаження)?
24. Чому дроти, що сполучають акумулятор і стартер, мають
великий перетин?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.011 с.)