Тема 16. Міжнародна торгівля і світова валютна система.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Міжнародна торгівля і світова валютна система.1.Суть та теорії міжнародної торгівлі. Теорія порівняльних переваг.

2.Зовнішньоторговельна політика держави. Роль протекціонізму.

3.Торговельний та платіжний баланси країни.

4.Зміст і структура світової валютної системи. Етапи еволюції валютної системи. Валютний курс.

Література до теми: [1, с. 286-298; 4, с. 433-462; 6, с. 306-360; 24; 41, с. 567-585; 43, с. 660-685; 44, с. 646-704]

Терміни і поняття.

Міжнародна торгівля, протекціонізм, фритредерство, митний тариф, нетарифні бар’єри, квоти, торгівельний баланс, платіжний баланс, міжнародна валютна система, курс валют, конвертованість валют, валютний ринок, зовнішній борг. золотий паритет, валютний демпінг, валютна інтервенція, міжнародний валютний фонд, світові гроші.

 

Теми рефератів.

1. Особливості зовнішньоекономічної політики України в період становлення ринкових відносин.

2. Проблеми і наслідки входження України до Світової організації торгівлі та європейський простір.

3. Вплив світової фінансової кризи 2008 – 2010 рр. на зовнішньоторгівельну політику країни.

 

Питання до теми.

1. В чому суть теорії абсолютних та порівняльних переваг і хто їх автор?

2. Чим відрізняється політика «вільної торгівлі» від політики державного «протекціонізму»?

3. Які етапи пройшла в своєму розвитку світова валютна система?

4. В чому переваги «плаваючих» валютних курсів в порівнянні з фіксованими?

5. Які перспективи економіки України щодо входження до Європейського союзу?

Задачі до теми.

1. Між країною А і країною Б здійснювалися такі зовнішньоекономічні операції (млн дол. СПІА): екс­порт товарів та послуг з країни А в країну Б — 250; грошові перекази із країни Б в країну А — 100; імпорт товарів і послуг у країну А — 230; купівля резидентами країни А цінних паперів фірм країни Б — 110; продаж цінних паперів фірм країни А резидентам країни Б — 70; імпорт золота у країну А — 80.

Складіть платіжний баланс країни А.

2.У таблиці наведено дані про попит на гривні і їх пропозицію.

Таблиця

Ціна гривні в доларах Обсяг попиту на гривні, млн Обсяг пропозиції гривень, млн
0,15
0,17
0,19
0,21
0,23

Визначте:

а) рівноважний валютний курс гривні;

б) рівноважний валютний курс долара;

в) яку кількість доларів буде куплено на валютному ринку;

г) яку кількість гривень буде куплено на валютному ринку.

3. У країні Г реальний ВВП становить 1200 млрд євро, споживчі витрати — 710, валові внутрішні інвес­тиції — 190, податки — 230, бюджетне сальдо — -20 млрд євро (1,67 % ВВП).

Визначте, чому дорівнює чистий експорт у рівноважній економіці країни Г?

4. У базовому році вартість споживчого коши­ка в Україні становила 1500 грн, а в США — 355 дол. В аналізованому році темпи інфляції в Україні становили 20 %, а в США— 5 %. Визначте чому дорівнює курс гривні згідно з паритетом купівельної спроможності національної валюти.

5. Фірма "Лісоруб" уклала контракт з однією із фірм Німеччини на 100 000 євро. Курс гривні до євро — 10,5 грн/євро. Якщо курс гривні знизиться до 11,5 грн/євро, то що матиме фірма "Лісоруб" — валютну економію чи збиток?

6.У минулому році вартість певного набору продуктів у США становила 16 тис. дол., а у Німеччині — 9 тис. євро.

Визначте паритет купівельної спроможності долара до євро.

7. Обмінний курс гривні до долара на почат­ку 2001 р 5,3 грн/дол. На початку 2002 р. рівень цін у США зріс на 5 %, а в Україні — на 20 %.

Яким має бути на початку 2002 р. номінальний курс гривні до долара, щоб реальний курс залишився без змін?

8. Розрахуйте сальдо поточних операцій, сальдо рахунка з капіталом та фінансових операцій і сальдо статті «Помилки та упущення» платіжного балансу країни Б за таких умов (млн. євро):

- товарний експорт +1475;

- товарний імпорт - 1560;

- чисті надходження від послуг + 130;

- чисті доходи - 75;

- чисті зовнішні трансферти + 70;

- рахунок операцій з капіталом - 175;

- прямі інвестиції +140.

9. Розрахуйте сальдо рахунка поточних опе­рацій, сальдо рахунка капітальних операцій і сальдо статті "Помилки та упущення" за таких умов (млн грн):

експорт товарів +2700

імпорт товарів -2940

чисті надходження від послуг +180

чисті доходи -15

поточні зовнішні трансферти +65

рахунок операцій з капіталом -210

прямі інвестиції +205.

10. Економіка країни Д характеризується та­кими показниками (лн. євро): експорт — 62, імпорт — 52, споживчі витрати — 96, інвестиції — 58, державні витрати — 10. Якщо імпорт збільшиться на 5 %, а екс­порт — на 12 %, то чому дорівнюватиме ВВП?

11. У 1960 р. 6,9 датських крон обмінювалися на 1 долар США. Обчисліть масштаб цін Данії, якщо масштаб цін США становив 0,888 г золота. Як змінився валютний курс крони до долара у 1971 р., коли долар було девальвовано на 10 %?

12.У 1970 році 1 долар США обмінювався на 2,3 індійських рупій. Масштаб цін США на той час становив 0,888 г золота. Визначте, як змінився валютний курс долара до рупії у 1971 році після ревальвації долара на 5%.

13.У 2009 р. трудовий мігрант з України заробив у Росії 2000 дол. США. Валютний курс рубля до долара становив 31 руб. за 1 дол. На той же час обмінні курси в Україні дорівнювали 8,3 грн. за 1 дол. США і 0,38 грн за 1 російський рубль. Визначте яким чином доцільніше перевести долари у гривні: а) спочатку долари в рублі, а потім рублі в гривні; б) одразу долари в гривні?

14.Через туристичну агенцію сім’я купила санаторну путівку до м. Сочі (Росія). Додатково сім’я планує витратити на відпочинок 3000 гривень із своїх заощаджень. На час від’їзду валютні курси в Україні були - 0,27 грн. за російський рубль і 7,59 грн. за 1 $ США, а в Росії - 3,85 рублів за українську гривню і 8,5 рублів за 1 $ США. Проаналізуйте можливі варіанти конвертування гривні у рублі і оберіть з них вигідніший.

 

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. Між країною А і країною Б здійснювалися такі зовнішньоекономічні операції (млн дол. СПІА): екс­порт товарів та послуг з країни А в країну Б — 250; грошові перекази із країни Б в країну А — 100; імпорт товарів і послуг у країну А — 230; купівля резидентами країни А цінних паперів фірм країни Б — 110; продаж цінних паперів фірм країни А резидентам країни Б — 70; імпорт золота у країну А — 80.

Складіть платіжний баланс країни А.

Розв’язок:

Доходи країни А становлять 250 + 100 + 70 = 420 млн дол.

Зобов'язання країни А щодо країни Б становлять: 230 + 110 + 80 = 420 млн дол

Платіжний баланс країни А рівноважний, тому що доходи дорівнюють витратам.

Приклад 2. У базовому році вартість споживчого кошика в Україні становила 1500 грн, а в США — 355 дол. В аналізованому році темпи інфляції в Україні становили 28 %, а в США — 4,2 %.

Визначте, чому дорівнює курс гривні в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності.

Розв’язок:

Вартість споживчого кошика в Україні в аналізованому році дорівнює

1500 • 1,28 = 1920 грн.

Вартість відповідного споживчого кошика в США в аналізованому році становила

355 • 1,042 м 370 дол.

Валютний курс гривні в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності дорівнює: 1920 : 370 = 5,19 грн за 1 дол.

Приклад 3.У таблиці наведено дані про попит на гривні і їх пропозицію.

Таблиця

Ціна гривні в доларах Обсяг попиту на гривні, млн Обсяг пропозиції гривень, млн
0,15
0,17
0,19
0,21
0,23

Визначте:

а) рівноважний валютний курс гривні;

б) рівноважний валютний курс долара;

в) яку кількість доларів буде куплено на валютному ринку;

г) яку кількість гривень буде куплено на валютному ринку.

Розв’язок:

а) Із таблиці видно, що рівноважний курс гривні становить 0,19 дол.

б) Рівноважний курс долара становить

1 : 0,19 = 5,26 грн.

в) Кількість доларів, яку потрібно купити на валютно­му ринку, становить

440 • 0,19 = 83,6 млн дол.

г) При рівноважному курсі гривні 0,19 дол. буде куп­лено 440 млн грн.

 

Приклад 4. Розрахуйте сальдо поточних операцій, сальдо рахунка з капіталом та фінансових операцій і сальдо статті «Помилки та упущення» платіжного балансу країни Б за таких умов (млн. євро):

- товарний експорт +1475;

- товарний імпорт - 1560;

- чисті надходження від послуг + 130;

- чисті доходи - 75;

- чисті зовнішні трансферти + 70;

- рахунок операцій з капіталом - 175;

- прямі інвестиції +140.

Розв’язок:

Сальдо рахунка поточних операцій становить

+1475 - 1560 + 130 - 75 + 70 = +40 млн євро.

Сальдо рахунка операцій з капіталом та фінансових операцій становить

-175 + 140 = -35 млн євро.

Сальдо статті "Помилки та упущення" дорівнює

+ 40 - 35 = + 5 млн євро.

Приклад 5.Валовий внутрішній продукт певної країни (ВВП) становив торік 353 млрд. євро, її експорт дорівнював 40, а імпорт – 38 млрд. євро.

Визначте сальдо торгівельного балансу країни.

Чи можна вважати економіку наведеної країни відкритою?

Розв’язок:

1) Визначаємо сальдо зовнішньоторгівельного балансу країниТорг ) як різницю вартісних обсягів експорту (Е) та імпорту (І) певної країни за певний проміжок часу:

БТорг = Е – І = 40 – 38 = 2 млрд. євро.

2) Обчислюємо зовнішньоторгівельну квоту як відсоткове відношення зовнішньоторгівельного обороту (ЗТ – сума експорту та імпорту країни) до валового внутрішнього продукту (ВВП):

.

 

Відповідь: Сальдо торговельного балансу має профіцит, який дорівнює 2 млрд. євро. Економіка країни є відкритою, оскільки зовнішньоторговельна квота перевищує 20 % валового внутрішнього продукту країни.

 

Приклад 6. Обмінний курс гривні до долара на почат­ку 2007 р. 5,3 грн/дол. На початку 2008 р. рівень цін у США зріс на 5 %, а в Україні — на 20 %.

Яким має бути на початку 2008 р. номінальний курс гривні до долара, щоб реальний курс залишився без змін?

Розв’язок:

Оскільки реальні умови обміну не зміню­ються, то маємо таке рівняння:

5,3 × 1,2 = 1× 1,05

Звідки номінальний курс гривні дорівнює

Приклад 7. Дві країни – Альфа і Бета – мають у своєму розпорядженні два типи ресурсів (праця і капітал) у рівній кількості. Кожна з країн може виробляти два різні товари – телефони й комп’ютери. Виробничі можливості двох країн представлені в таблиці:

Країна Випуск телефонів Випуск комп’ютерів
Альфа 1000 або
Бета 500 або

Визначте, яка країна і за якого товару має абсолютну перевагу, і обчисліть можливу вигоду від спеціалізації та торгівлі.

Розв’язок

У виробництві телефонів: 1000/500 = 2. Тобто країна Альфа має абсолютну перевагу у виробництві телефонів, тому що тут виробництво в 2 рази ефективніше.

У виробництві комп’ютерів: 400/100 = 4. Тобто країна Бета має абсолютну перевагу у виробництві комп’ютерів, тому що тут виробництво в 4 рази ефективніше.

До розвитку спеціалізації й налагодження торгівлі виробничі можливості двох країн мали такий вигляд:

Країна Випуск телефонів Випуск комп’ютерів
Альфа
Бета
Усього

Після налагодження спеціалізації виробничі можливості двох країн мають такий вигляд:

Країна Випуск телефонів Випуск комп’ютерів
Альфа
Бета
Усього

Припустимо, що країни домовилися торгувати одна з одною за ставкою 500 телефонів із країни Альфа за 200 комп’ютерів із країни Бета. Тоді ситуація після налагодження торгівлі матиме такий вигляд:

Країна Випуск телефонів Випуск комп’ютерів
Альфа
Бета
Усього

Таким чином, після налагодження торгівлі країна Альфа отримала вигоду в розмірі: 200 – 50 = 150 комп’ютерів, а Бета отримала вигоду в розмірі: 500 – 250 = 250 телефонів.

Приклад 8.Визначте курс валют по відношенню одна до одної, якщо до споживчого кошика входять три продукти: А, В, Сукількостях 15, 10 і 40 відповідно. Ціни на товари представлено в таблиці:

Ціна А В С
У доларах 3,5
У гривнях

Розв’язок

Розрахуємо споживчий кошик у доларах: 15´2 + 10´3,5 + 40´1 = 105 (дол.) Розрахуємо споживчий кошик у гривнях: 15´20 + 10´16 + 40´20 = 1260 (грн).

Таким чином, відношення гривні до долара: 1260/105 = 12, тобто 1 дол. = 12 грн.

Відношення долара до гривні: 105/1260 = 0,083, тобто 1 грн = 0,083 дол.

Приклад 9. Країна Е може виробляти 1000 автомобілів або 400 мотоциклів. Країна Д може виробляти 500 автомобілів або 100 мотоциклів. Визначте, яка країна і за якого товару має абсолютну й порівняльну перевагу. Обчисліть можливу вигоду від спеціалізації та торгівлі.

Розв’язок

У виробництві автомобілів: 1000/500 = 2. Тобто абсолютну перевагу у виробництві автомобілів має країна Е, тому що тут виробництво ефективніше в 2 рази.

У виробництві мотоциклів: 400/100 = 4. Тобто абсолютну перевагу у виробництві мотоциклів також має країна Е, тому що тут виробництво ефективніше в 4 рази.

У даній ситуації, хоча Е абсолютну перевагу за двома товарами, вона має порівняльну перевагу у виробництві мотоциклів (4 > 2).

До розвитку спеціалізації й налагодження торгівлі виробничі можливості двох країн мали такий вигляд:

Країна Випуск автомобілів Випуск мотоциклів
Е
Д
Усього

Після налагодження спеціалізації виробничі можливості двох країн мають такий вигляд:

Країна Випуск автомобілів Випуск мотоциклів
Е
Д
Усього

Виходячи з альтернативних витрат, встановимо можливу ціну – курс обміну товарів при налагодженні торгівлі між країнами. Для Е альтернативна вартість виробництва одного додаткового автомобіля дорівнює: 400/1000 = 0,4 мотоцикла, а для Д виробництво одного додаткового автомобіля коштує: 100/500 = 0,2 мотоцикла.

Припустимо, що країни домовилися торгувати одна з одною за ставкою один автомобіль = 0,25 мотоцикла. Тоді Е продасть 50 мотоциклів в обмін на 200 автомобілів із країни Д. Ситуація після налагодження торгівлі матиме такий вигляд:

Країна Випуск автомобілів Випуск мотоциклів
Е
Д
Усього

Країна Д отримала вигоду в розмірі: 300 – 250 = 50 автомобілів, а Е отримала вигоду в розмірі: 350 – 200 = 150 мотоциклів. Проте, проблема полягає в тому, що після налагодження торгівлі у Е стало на 300 автомобілів менше, ніж було до розвитку спеціалізації: 500 – 200 = 300. Але, щоб одержати загальний показник оцінки, можна використовувати поняття альтернативних витрат. Для Е виробництво додаткового мотоцикла обходиться в: 1000/400 = 2,5 автомобіля. Таким чином, отримання в результаті торгівлі 150 мотоциклів еквівалентно: 150´2,5 = 375 автомобілів. Втрата 300 автомобілів компенсується додатковою кількістю мотоциклів.

Приклад 10. Американська фірма поставляє деталі для виробництва кондиціонерів англійській компанії. Визначте, яких збитків зазнають американські експортери внаслідок зниження курсу фунта стерлінгів із 2,8 дол. до 2,4 дол. за 1 фунт стерлінгів, якщо сума не виконаних ними контрактів перед партнерами складає 35 млн фунтів стерлінгів.

Розв’язок

Сума контракту в доларах до падіння курсу фунта стерлінгів складала: 35 млн фунтів стерлінгів´2,8 дол. = 98 млн дол. Сума контракту в доларах після падіння курсу фунта стерлінгів складе: 35 млн фунтів стерлінгів´2,4 дол. = 84 млн дол. Таким чином, збитки американських експортерів складуть: 84 млн дол. – 98 млн дол. = –14 млн дол.

Приклад 11. Через туристичну агенцію сім’я купила санаторну путівку до м. Сочі (Росія). 2000 грн зі своїх заощаджень сім’я має можливість додатково витратити на відпочинок. На час від’їзду валютні курси в Україні були такими – 0,17 грн за 1 рос. руб. і 5,29 грн за 1 дол. США, в Росії – 5,95 руб. за 1 грн і 31,27 руб. за 1 дол. США. Проаналізуйте можливі варіанти конвертації гривні у рублі і оберіть з них вигідніший.

Розв’язок

Валютний (обмінний) курс – це ціна певної національної грошової одиниці в грошових одиницях іншої країни.

Розглянемо усі можливі варіанти обміну гривні на рублі.

1). Обчислимо, яку кількість рублів можна отримати, якщо гривню обміняти на рублі за існуючого курсу в Україні:

рублів.

2). Обчислимо, яку кількість рублів можна отримати, якщо гривню обміняти на рублі за існуючого курсу в Росії:

5,95 • 2000 = 11900 рублів.

3). Обчислимо, яку кількість рублів можна отримати, якщо гривню обмінювати на рублі через долар, для чого спочатку обміняємо в Україні гривню на долари за існуючого курсу, а в Росії долари обміняємо на рублі за російським курсом:

а) результат обміну гривні на долари:

доларів;

б) результат обміну доларів на рублі:

378 • 31,27 = 11820,06 рублів.

Відповідь Як видно з проведених розрахунків, найвигіднішим варіантом обміну є обмін гривні на рублі за поточним курсом безпосередньо в Росії.

Тести

1. Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:

а) Адам Сміт.

б) Давід Рікардо.

в) Жан Боден.

г) Джон Кейнс.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.015 с.)