Додаток 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаток 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№30.-Ст. 141.

2. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. № 1427 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 38. - Ст. 502.

3. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 799.

4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429

5. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -2002.-№ 10;

6. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 50. - Ст. 3381.

7. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. - 2008. -№ 93. -Ст. 3103.

8. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966р. / / Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2002. - № 1.

9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. -2002.- №2.

10. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 11. - Ст. 69.

11. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 250.

12. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№29.-Ст. 191.

13. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№30-31.-Ст. 382.

14. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№27-28.-Ст. 366.

15. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 14.-Ст. 81.

16. Про внесення амін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України: Закон України від 21 серпня 2009 р. // Голос України. - № 169. - С. 9-16.

17. Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України: Закон України від 1 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 8. - Ст. 52.

18. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 25. - Ст. 146.

19. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. -№33.-Ст. 443.

20. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 13. - Ст. 65.

21. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 р. //Відомості Верховної Ради України.-2000.-21.-Ст. 162.

22. Про Державний Гімн України: Закон України від 6 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 24. - Ст. 163.

23. Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 20. - Ст. 282.

24. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 грудня 1998р. //Відомості Верховної Ради України. - 1999.-№5-6.-Ст. 43.

25. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

26. Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001.-№41.-Ст. 197.

27. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 16 травня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 25. - Ст. 241.

28. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№ 19.-Ст. 134.

29. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

30. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№24.-Ст. 170.

31. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№20-21. -Ст. 190.

32. Про мови в Українській РСР: Закон України від 28 жовтня 1989 р. // Відомості Верховної Ради. - 1989. - Додаток до №45.-Ст. 631.

33. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст. 529.

34. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 29. - Ст. 238.

35. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23 вересня 1997 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 48. - Ст. 296.

36. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 34. -Ст. 504.

37. Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України: Закон України від 4 вересня 2008 р. // Офіційний вісник України. - 2009.-№12.-ст.351.

38. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001р.// Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 48. – Ст. 254.

39. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №39.-Cт.351.

40. Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим: Закон України від 6 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України.-1995.-№ 15.-Ст. 104.

41. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України.-2001.-№ 23.-Ст. 118.

42. Про порядок виїзду з України 1 в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 18.-Ст. 101.

43. Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 354.

44. Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад): Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 504.

45. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 4 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№25.-Ст.343.

46. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. -1994.-№23.-Ст. 161.

47. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. / / Відомості Верховної Ради України. -1991. -№ 46. – Ст. 617.

48. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни.-2000.-№21.-Ст. 158.

49. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

50. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№35.-Ст.237.

51. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - ] 996. - № 43 . - Ст. 212.

52. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - Ст. 232.

53. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - 25. -Ст. 283.

54. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1992.-№27. - Ст. 382.

55. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№33.-Ст. 175.

56. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 22 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 14. - Ст. 168.

57. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 40. - Ст. 290.

58. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№3.-Ст. 17.

59. Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. – Ст. 79.

60. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

61. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 499.

62. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99.

63. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від ЗО червня 2004 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 36. - Ст. 448.

64. Регламент Верховної Ради України від 19 вересня 2008 р. № 547 // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 1-2 . - Ст. 1; Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 3-4. - Ст. 1.

65. Про Державний прапор України: Постанова Верховної Ради України від 28 січня 1992 р. № 2067 // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№ 19.-Ст. 257.

66. Про Національну конституційну раду: Указ Президента України від 27 грудня 2007 p. № 1294 // Офіційний вісник України. - 2007. -№99.-Ст.3583.

67. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 42. - Ст. 2773.

68. Про затвердження Положення про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 175 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 7. - Ст. 263.

69. Про затвердження Порядку оформлення 1 видачі посвідчення закордонного українця: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1531 // Офіційний вісник України. - 2004. -№46.-Ст.3020.

70. Про затвердження Правил оформлення і видачі службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб свідоцтва про належність до громадянства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 491 // Офіційний вісник України. - 2004. -№15.-Ст. 1053.

71. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 54. - Ст. 2180.

72. Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. № 386 // Офіційний вісник України. - 2000. -№8.-Ст .317.

73. Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1143 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 71. -Ст.2681.

74. Про схвалення концепції проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус закордонних українців": Розпорядження КМУ від 17 червня2009 р. № 665-р. // Урядовий кур'єр.-2009.-№125.

75. Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів від 22 квітня 2009р.: Розпорядження КМУ від 22 квітня 2009 р. № 448-р. //Урядовий кур'єр. - 2009. - № 84.

Додаток 2. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Антологія української юридичної думки. Конституційне (державне) право / За ред. акад. НАМ України Ю. С. Шемшученка. - К.: Юридична книга, 2004. -Т. 4. - 599 с.

2. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для юрид. вузов и ф-тов. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.-752 с.

3. Батанов О. В,, Кампо В. М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб. у 2-х ч. / За заг. ред. П. Ф. Мартиненка. -Ч. 1.-К.: Знання України. 2006. -148 с.

4. Бисага Ю. М., ГомонайВ. В., ЧечерськийВ. І. Конституційно-процесуальне право: Навч. посіб. - Ужгород: Наш рідний край. 2006.-256 с.

5. Виборче право України. Навч. посіб. / За заг ред. В. Ф. Погорілка. М. І. Ставнійчук. - К.: Парламентське вид-во, 2003. - 383 с.

6. Габричид Б. Н., Чернявский А. Г. Конституционное право России: Учеб. для вузов. - М.: Дашков и К, 2007. - 1124 с.

7. Георгіца А. 3. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. - Чернівці: Рута. 1994. - 138 с.

8. Євграфов П. Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти: Наук.-практ посіб. - К.: Правова єдність, 2007. - 204 с.

9. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты: Учеб. пособ. / Пер. с франц. - М.: Юристь, 2002. -365с.

10. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: Учебник. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Велби, Проспект. 2007. -608 с.

11. Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву / Под ред. испред. В. Альмсинова.-М.: Зерцало, 2004. -312 с.

12. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. - 2-ге вид., змін, і доп. / Упорядник І. О. Кресіна; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - К.: Ін-т держави і права їм. В. М. Корецького НАН України. 2006. -310 с.

13. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 384 с.

14. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. -X .: Право, 2008.-416 с.

15. Конституційне право України: Підруч. для юрид. вузів / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. -2-ге вид., доп. і переопр . - К.: Наукова думка. 2000. - 732 с.

16. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. - К.: Ін Юре. 2002.-544 с.

17. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2008. -Т. 2.-800 с.

18. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2008. - 252 с.

19. Конституционное право в Российской Федерации: Курс лекций в 9 т. - Основи теории конституционного права / М. П. Авдеенкова, Ю. А. Дмитриев. - М.: Весь мир, 2005. -Т. 1. -384 с.

20. Конституція незалежної України: Навч. посіб. / Кол. авт.; за ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. -К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. 2000. - 428 с.

21. Конституція України: Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. (Огляд і коментарі В. Ф. Погорілка та В. Л. Федоренка). -К.: Наукова думка, 2006. -210с.

22. Котляревский С. А. Конституционное государство. Юри-дические предпосьілки русских Основних Законов / Под ред. и с пред. В. А. Томсинова. - М.: Зерцало. 2004. - 392 с.

23. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. - Вид. 6-те, випр. та доповн. - К.: Атіка, 2009. - 608 с.

24. Курс конституционного права Украиньї. Том 1. Общая часть: Основи теории конституционного права. Учебник / Под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. -X.: Одиссей. 2008. - 672 с.

25. Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические шгетитутьі: Курс лекций. - М.: ГУ ВШЗ, 2002.-512 с.

26. Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій для студ. юрид. вузів і ф-тів. -К.: Вентурі, 1995. -240 с.

27. Муніципальне право України: Підруч. / За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. -К.: Юрінком Інтер, 2006. -592 с.

28. Погорілко В. Ф., Фєдорєнко В . Л. Конституційне право України: Підруч. / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. -К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. - 344 с.

29. Погорілко В. Ф., Фєдорєнко В . Л. Конституційне право України. Акад. курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 1 / За ред . В. Ф. Погорілка. - К.: Юридична думка, 2006. - 544 с.

30. Погорілко В. Ф, Федоренко В.Л. Референдне право України: Навч. посіб. - К.: Ліра-К, 2006. - 366 с.

31. Правова система України: історія, стан та перспективи: історія, стан та перспективи: У 5 т. / Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. -X.: Право, 2008. - 728 с.

32. Совгиря О. В., ШуклінаН. Г . Конституційне право України: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 632 с.

33. Теліпко В, Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.

34. Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учеб. пособ. -X.: Фолио. Рай-дер, 1998. - 292 с.

35. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підруч. -3-тє вид. доп. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2006. -512 с.

36. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. - К.: Ін Юре. 2007. - 488 с.

37. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс консти-туционализма) / Пер. с венг. -М.: Юристь, 2001. -292 с.

38. Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право. -К.: Княгиня Ольга, 2007. -416 с.

39. Шляхтун П. П. Конституційне право України: Підруч. - К.: Освіта України, 2008. - 592 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.015 с.)