ТЕМА 8. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 8. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.Лекція (2 години)

Поняття цивільної юрисдикції. Поняття та види підсудності. Порядок передачі справи в інший суд.

 

Практичне заняття (2 години).

1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1. Поняття підсудності та її відмінність від підвідомчості.

2. Види підсудності.

3. Територіальна підсудність та її види.

4. Порядок передачі справи в інший суд. Наслідки недотримання правил про підсудність справи.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1. Система судів цивільної юрисдикції;

2. Передача справи з одного суду до іншого.

2. Завдання для самостійної роботи.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Методичні вказівки до вивчення питань теми

При зверненні до суду за захистом порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод чи інтересів особо зобов’язана правильно визначити суд загальної юрисдикції, що має повноваження щодо розгляду її справи, тобто суд, якому підсудна цивільна справа.

Під підсудністю (територіальною юрисдикцією) слід розумити повноваження місцевого суду щодо здійснення правосуддя в цивільних справах на певній території. Визначити підсудність справи суду означає встановити, який конкретно місцевий суд має розглядати справу по суті як суд першої інстанції.

Підсудність справ у цивільному судочинстві може визначатися лише процесуальним законом. Жоден інший закон не може встановлювати інші правила або змінювати закріплені в ЦПК правила підсудності.

Цивільне процесуальне законодавство (статті 108-114 ЦПК) і процесуальна наука розрізняють декілька видів підсудності: загальна; за ухвалою судді вищої інстанції; альтернативна; договірна; підсудність кількох пов’язаних між собою вимог та виключна.

Загальна підсудність– підсудність, що визначається місцезнаходженням відповідача.

Підсудність за ухвалою судді суду віщої інстанції– підсудність, ха якою позов підлягає розгляду в місцевому суді, визначеному ухвалою судді суду вищої інстанції. Цей вид підсудності застосовується у випадках, прямо передбачених статтями 108, 111 ЦПК.

Альтернативна підсудність– підсудність, за якої позов за вибором позивача може бути пред’явлений до одного з кількох прямо зазначених у законі судів. Правила альтернативної підсудності закріплюються у ст. 110 ЦПК.

Підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою – підсудність, за якої місце розгляду одного позову залежить віл місця розгляду іншого. Правила даного виду підсудності передбачені в ст. 113 ЦПК.

Виключна підсудність – підсудність, за якої позов підлягає розгляду в суді, чітко визначеному в ЦПК, а саме у ст. 114 ЦПК.

Питання підсудності вирішується на момент пред’явлення позову. Наслідки порушення правил підсудності залежать від стадії, на якій вони виявлені.

Якщо порушення правил підсудності виявлено суддею під час вирішення питання про відкриття провадження у справі остання разом з доданими до неї матеріалами повертається позивачеві для подання до належного суду, про що постановляється ухвала (ст. 115 ЦПК, п.4 ч.3 ст. 121 ЦПК).

У разі якщо недодерження правил підсудності виявлено після відкриття провадження у справі, однак до початку судового розгляду, суд зобов’язаний передати справу на розгляд іншого суду, якому підсудна дана справа (п.2 ч.1 ст. 116 ЦПК).

Якщо непідсудність справи суду з’ясується після початку розгляду справи по суті, то справа не може бути передана до іншого суду. ЦПК України не передбачає наслідків такого порушення. Ураховуючи те, що статті 205 і 207 ЦПК України містять вичерпний перелік підстав для закриття провадження у справі та залишення заяви без розгляду, де відсутня така підстава, як непідсудність справи суду, то відповідно суд зобов’язаний розглянути справу і винести рішення.

Стаття 116 ЦПК передбачає випадки, коли справа може бути передана з одного суду до іншого. Перелік таких випадків є вичерпним.

 

ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

Мешканець м. Миколаєва Іванов був засуджений Миколаївським міським судом за навмисне заподіяння Капустіну тяжкого тілесного ушкодження під час свята «водохрещення» і відбуває покарання в одній з виправно-трудових колоній, дислокованої в районі Західної України.

У зв'язку з отриманими ушкодженнями Капустін протягом 2 місяців находився на лікуванні в Миколаївській міській лікарні. Адміністрація лікарні витрати, понесені в зв'язку з лікуванням Капустіна, вирішила покласти на Іванова, тому і звернулася в суд з наступними питаннями:

Чи підвідомчі подібні суперечки судовим органам?

У який суд потрібно пред'явити позов?

Задача 2.

Монтанов пред'явив у суд позов до Монтанової про розірвання шлюбу. Через декілька днів суд виніс ухвалу про залишення позову без розгляду, мотивуючи це тим, що суд прийняв справу до свого провадження помилково, тому що відповідачка в даному районі не проживає, виїхала ще до порушення справи в невідомому напрямку, а розгляд справи у її відсутності не можливий.

Чи відповідає закону таке рішення суду?

 

Задача 3.

Ухвалою Московського районного суду м. Києва від 5 травня 2010 р. Радіонову відмовлено в прийомі позовної заяви до Радіонової про визнання втратившою право на житлоплощу і зазначено, що справа підсудна Центральному районному суду м. Києва за місцем проживання відповідача. Радіонов відповідно до зазначеної ухвали звернувся з позовом у місцевий суд Центрального району м. Києва.

Місцевий суд Центрального району м. Києва відмовив у прийомі позовної заяви, вважаючи справу підсудною Московському районному суду м. Києва, на території якого тимчасово фактично проживає відповідач.

Чи припустимі суперечки про підсудність?

 

Задача 4.

У вересні 2010 р. Бардусова звернулася в суд з позовом до Ватманова про встановлення батьківства і стягненні аліментів.

Позов був пред'явлений у суд за місцем проживання позивачки, що проживала у той час у м. Львові.

Львівський міський суд, прийшовши до висновку, що справа підлягає розгляду за місцем проживання відповідача в м. Славутичі, де проживає і ряд свідків, передав справу в суд м. Славутич.

Суд м. Славутич направив справу в Чернівецький міський суд, пославшись на те, що відповідач виїхав у м. Чернівці.

Своєю ухвалою Чернівецький міський суд передав справу в місцевий суд Жовтневого району м. Жданова за новим місцем проживання позивачки, вказавши при цьому на те, що відповідач у м. Чернівці з 2009 р. не проживає.

Місцевий суд Жовтневого району м. Жданова своїм супровідним листом повернув справу в Чернівецький міський суд. У цьому листі вказувалося зокрема, на те, що позивачка з заявою про розгляд справи в суді за місцем її проживання не зверталась.

Чернівецький міський суд справу переслав в Управління юстиції Донецької області для передачі її в місцевий суд Жовтневого району м. Жданова за місцем проживання позивачки.

Якому суду підсудні справи про встановлення батьківства і про стягнення аліментів?

Які помилки були допущені судами при вирішені питання про підсудність?

Як вирішується суперечка про підсудність?

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 12 червня 2009р. № 2.

Спеціальна література:

4. Башкатов Н. Гражданский иск в уголовном процессе. // Сов. юстиция. 1986, №14. - С. 13-16.

5. Курс цивільного процесуального права: підручник /В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранковата ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2011.

6. Осипов Ю. К. Подведомственность и подсудность гражданских дел. – М.: Юрид. Лит., 1962. – 112с.

7. Подсудность гражданских дел и их передача на рассмотрение других судов. // Сов. юстиция. 1971, № 9 – С.5.

8. Тараненко Б. Подсудность гражданских споров. // Сов. юстиция. 1985, № 9 - С.

9. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар /В.І. Тертишніков. – Х.: Ксилон, 2006.

10. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесцальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. /За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.011 с.)