Практичне заняття (2 години).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття (2 години).1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

 

Заняття 1.

1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі України. Їх види.

2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

3. Підстави і процесуальний порядок вступу їх до справи.

4. Процесуальні права і обов’язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

5. Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору від співпозивачів.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:

1.Мета участі третіх осіб у цивільному процесі.

2. Завдання для самостійної роботи.

Скласти проект ухвали суду про залучення в якості третьої особи.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Методичні вказівки до вивчення питань теми

Треті особи в цивільному процесі відносяться до тієї ж групи осіб, що беруть участь в справі, що і сторони (позивач і відповідач). Їх правове положення характеризується тим, що вони, як і сторони мають і матеріально-правову, і процесуально-правову зацікавленість в результаті справи. Виступають в процесі від свого імені і в захист своїх інтересів.

На відміну від сторін треті особи ніколи самі не є ініціаторами порушення цивільної справи, тому вони не беруть участь у формуванні первинного матеріального спірного правовідношення.

Закон розрізняє два види третіх осіб: треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (ст. 34 ЦПК), і треті особи, які не заявляють самостійних щодо предмета спору (ст. 35 ЦПК). Відмінність від їх полягає у тому, що вони займають відмінне процесуальне положення, яке обумовлює порядок їх вступу до процесу і підстави вступу і участі в процесі.

ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

Гусєв на прохання свого товариша Малигіна позичив для нього у Бойцова 2 000 гривень строком на сім місяців. Коли строк закінчився Бойцов подав позов до Гусєва про повернення боргу. Гусєв позов не визнав і просив залучити до участі в справі Малигіна, тому що як раз він і порушив права позивача.

В якості кого Малигін буде брати участь у справі?

Задача 2.

Подружжя Сергієнко купили в магазині “Музика” піаніно з розстрочкою платежу. Виплати проводилися із зарплати чоловіка, а зобов’язання в магазині було оформлено на дружину. Через деякий час у сім’ї виник розлад. Між подружжям виник спір щодо піаніно, який був переданий на розгляд суду. Встановивши, що розстрочка магазину була виплачена лише на суму 40% вартості піаніно, суд повідомив магазин про наявність цієї справи в його провадженні. Магазин звернувся до суду з заявою про допуск його до участі у справі.

Визначте процесуальну правосуб’єктність магазину “Музика”.

Задача 3.

Агент з постачання заводу “Електро” Долата одержував на залізничній станції Петрівка будівельний ліс, який прибув для заводу з Коростенського ліспромгоспу. Вантажні роботи проводило спеціальне вантажне управління № 6 Південно-Західної залізниці. Кранівник, який подавав ліс на автопричіп, не побачив потяг (який належав депо), що під’їжджав збоку, і при різкому повороті праворуч вдарив краном у паровоз, внаслідок чого кран зійшов з рейок і впав. При падінні крана стрілкою частково зачепило кабіну автомашини, що рухалась і де сидів Долата, і нанесла останньому тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок чого він став інвалідом 2 групи. Автомашину заводу спорядило автопідприємство № 8.

Визначить сторони та третіх осіб у справі, коли в інтересах Долата позов подав профкомом автопідприємства № 8.

Задача 4.

Районне виробниче об’єднання “Хімія” подало до суду позов про виселення Дукаєвої з службової квартири. Ця квартира була виділена чоловікові відповідачки Моргуну, який працював начальником виробничого відділу. Подружжя вселилось у квартиру без видачі їм ордера. Через деякий час шлюб між ними був розірваний і Моргун виселився з квартири. В квартирі залишились проживати Дукаєва і брат Моргуна Петро – інвалід 1 групи, опікуном якого він був.

Визначте осіб, які мають право брати участь у цій справі.

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Житловий кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.07.1983 - 1983 р., № 28, стаття 573.

4.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009р. № 5;

5.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок” від 4 жовтня 1992 р. № 9.

Спеціальна література

1.Аргунов В.Н. Участие третьих лиц в гражданском процессе. - М., 1991.

2.Ильницкая М.М. Участие третьих лиц в гражданском процессе. – М., 1962. – С. 72-73.

3. Курс цивільного процесу: підручник/В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2011.

4. Сибилёв Д.М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве /Д.М. Сибилев. – Харьков: Легас, 2001.

5. Цивільний процес України. Академічний курс: підручник /за заг.ред. С.Я. Фурси. – К.: КНТ, 2009. – (Процесуальні науки).

6. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. /За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

7.Шакарян М. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. - М., 1990.

8. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підручник /М.Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2005.

 

 

Заняття 2.

1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

2. Підстави і процесуальний порядок вступу їх у процес.

3. Процесуальні права і обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

4. Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору від співпозивачів, співвідповідачів та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

5. Особливості участі третіх осіб по справам про поновлення на роботі.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:

1. Особливості участі третіх осіб по справам про поновлення на роботі.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

З гардеробу інституту була вкрадена чоловіча куртка, яка належала Вороніну. У відшкодування пропажі адміністрація інституту сплатила потерпілому 1753 грн. Через два місяці куртка була найдена у Спиридонова. Останній повернути її відмовився, пояснивши, що цю куртку він придбав у комісійному магазині.

Куртку в комісійний магазин здав Антонов.

Хто, до кого і з якими вимогами може подати позов?

Чи можлива участь у справі Антонова?

 

Задача 2.

Яковлєва подала позов про виселення з квартири через неможливість спільного проживання свого сусіда Громова. Довідавшись про це, у суд з'явилася дружина Громова. Громова попросила ознайомити її з матеріалами справи, заявивши, що хоче вступити в процес як третя особа на стороні відповідача.

Чи підлягає задоволенню її прохання?

 

Задача 3.

Копильцова працювала в бухгалтерії тресту їдалень касиром. Наказом директора тресту їдалень Кудряшова, вона була звільнена від роботи на підставі невиконання своїх обов'язків. Вважаючи звільнення незаконним, Копильцова звернулася в суд з позовом про поновлення її на колишній посаді. При цьому вона вказала, що причиною звільнення послужило неприязне відношення до неї з боку Кудряшова, на адресу якого вона неодноразово виступала з критикою на зборах. Копильцова також просила стягнути 335 грн. за 7 днів вимушеного прогулу.

У судовому засіданні була встановлена незаконність звільнення позивачки. Київський районний суд м. Одеси визнав винним Кудряшова в цьому звільненні і виніс рішення - позов Копильцової цілком задовольнити. У резолютивній частині судового рішення зазначено: «Відновити Копильцову на посаді касира тресту їдалень. Стягнути з Кудряшова 335 грн. на користь Копильцової». Кудряшов у судове засідання не викликався.

Які помилки допущені судом при вирішенні справи?

 

Задача 4.

Захаров Ю.І. за рішенням Суворовського районного суду м. Одеси виплачує аліменти на користь Захарової А.М. на виховання трьох дітей у розмірі 1/2 частини зарплати. Яковлєва З.С., з якою він перебуває у фактичному шлюбі в даний час, звернулася в суд з позовом про стягнення аліментів із Захарова на виховання двох дітей, батьком яких в органах РАЦСу записаний відповідач.

Дана справа розглядалась без повідомлення Захарової А.М. і суд позов Яковлєвої задовольнив.

Які помилки допущені судом при розгляді справи?

 

Задача 5.

У Малиновський районний суд м. Одеси звернулася Герасімова, верстатниця Одеського держпромкомбінату, з позовом про поновлення на роботі і стягнення заробітної платні за один місяць вимушеного прогулу. У позовній заяві вона вказала, що звільнена з роботи директором держпромкомбінату Бурдиним за скороченням штатів. Звільнення її не було погоджено з місцевим комітетом профспілкової організації, крім цього вона вагітна (тривалість 3 місяці). Одночасно вона просила притягнути Бурдиного до матеріальної відповідальності.

Вкажіть з чиєї ініціативи й у якому порядку Бурдиний може бути притягнутий до матеріальної відповідальності.

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Житловий кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.07.1983 - 1983 р., № 28, стаття 573.

4.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009р. № 5;

 

Спеціальна література

1. Аргунов В. Н. Об основаниях участия в гражданском процессе третьих лиц без самостоятельных требований // Сов. юстиция. 1983, № 23.- С.30

2. Кнышев В., Тружников Н. Привлечение в процесс третьих лиц по делам о восстановлении на работе // Сов. юстиция. 1982, № 14. – С.20.

3. Шакарян М.С. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора // Сов. юстиция. 1966, № 19. – С. 19.

4. Штефан М.Й. Підприємство і правосуддя. – К., 1992. – С. 31.

5. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підручник /М.Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2005.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.007 с.)