ТЕМА 4. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.Лекція (2 години)

Поняття сторін у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін.

Процесуальна співучасть. Поняття належної і неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво.

 

Семінар (1 година).

1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1.Поняття сторін в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.

2.Процесуальні права та обов’язки сторін.

3.Поняття процесуальної співучасті. Мета, підстави, види співучасті. Процесуальні права і обов’язки співучасників.

4.Поняття належних і неналежних сторін. Процесуальний порядок заміни неналежної сторони. Правові наслідки заміни неналежної сторони.

5.Поняття і підстави процесуального правонаступництва. Порядок вступу в процес правонаступника і його правове становище.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:

1.Підстави участі в цивільному процесі кількох позивачів і відповідачів.

 

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Методичні вказівки до вивчення питань теми

Сторони. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач (ст. 30 ЦПК). Їх відмінна риса - наявність між ними спору про право. Обидві сторони - суб'єкти спірного матеріального правовідношення. Їх цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність визначаються законом (ст. 28, 29 ЦПК; ст.25, 30 ЦК).

Основна ознака сторін - це те, що вони є передбачуваними суб'єктами спірного матеріального правовідношення.

Важливо знати, що у разі пред'явлення позову на захист чужих інтересів прокурором, державним органом, органом місцевого самоврядування позивачем є та особа, в чий захист пред'явлений позов.

Закон визначає процесуальні права і обов'язки сторін (ст. 27, 31 ЦПК). Об'єм і зміст їх процесуальних прав і обов'язків ширші, ніж у інших учасників процесу. Особливу увагу слід звернути на диспозитивні, тобто розпорядливі права сторін.

Важливе значення має інститут заміни неналежного відповідача (ст. 33 ЦПК). Неналежна сторона - це сторона процесу, відносно якої виключається припущення, що вона є суб'єктом спірного матеріального правовідношення. Слід звернути особливу увагу на умови заміни неналежного відповідача і правові наслідки відсутності умов цієї заміни.

Процесуальна співучасть - це одно з ускладнень процесу по суб'єктному складу. Процесуальна співучасть - участь в одному процесі декількох позивачів або відповідачів, права і обов'язки яких не виключають один одного.

Процесуальна співучасть може бути як на стороні позивача, так і відповідача. Важливо знати підстави співучасті, а також види співучасті (обов'язкове і факультативне).

Інститут процесуального правонаступництва регламентується ст.37 ЦПК. Процесуальне правонаступництво - це заміна однієї із сторін процесу іншою особою правонаступником відбувається в тих випадках, коли права і обов'язки одного з суб'єктів спірного матеріального правовідношення через певні обставини переходять до іншої особи яке раніше не брало участі в процесі.

Необхідно знати, що основою процесуального правонаступництва є правонаступництво в матеріальному виді.

Важливо знати, чим відрізняється процесуальне правонаступництво від заміни неналежного відповідача.

ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

 

Задача 1.

У зв’язку з тим, що наймачі житлового приміщення Казанцев та його дружина Белякова систематично порушували правила проживання, інші наймачі житлового приміщення Шимановський і Садіров, які проживали у цій же квартирі, звернулися з позовом про виселення подружжя.

Чи є у даному випадку співучасть і на якому боці?

До якого виду віднесена ця співучасть?

Чи можлива участь у цій справі житлового органу і яке буде його процесуальне становище?

 

Задача 2.

Філіпова подала позов про виселення свого чоловіка Фількіна у зв’язку з неможливістю сумісного проживання.

Приморський районний суд м. Одеса позов задовольнив. Апеляційний суд Одеської області скасував рішення суду і справу передав на новий розгляд. При новому розгляді справи позивачка у судове засідання не з’явилась, вона померла.

За клопотанням представника позивачки суд постановив ухвалу про заміну сторони правонаступником – дочкою Філіпової.

Чи вірна ухвала суду?

 

Задача 3.

Комбінат Будіндстрой подав позов в суд до Зайко про виселення з відомчої двокімнатної квартири як тимчасового мешканця без надання іншої житлової площі. В заяві було зазначено, що основним наймачем цієї квартири був Нуждов, який проживав із дружиною Нуждовою і нерідним сином Зоряновим. Зайко була зареєстрована у квартирі як тимчасовий мешканець по догляду за Нуждовою, яка цього року померла; помер і її чоловік. Зорянов, син Нуждової, хворий і перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні. Суд позов задовольнив.

Чи законне його рішення. Визначить сторони по справі.

 

Задача 4.

Луговська звернулась в суд з позовом до Спецбудуправління № 7 тресту Одестехбудівництво про відшкодування шкоди, заподіяної втратою годувальника. Призначена пенсія у зв’язку зі смертю годувальника не компенсує повністю заподіяної шкоди.

В стадії підготовки справи до судового розгляду суддя отримав дані про те, що чоловік позивачки, який працював у відповідача водієм, разом з робітником цієї ж організації Єрохіним знаходились у службовому відрядженні. 24 січня 2010 р. між ними виникла бійка, під час якої Єрохін наніс Луговському смертельне ножове поранення.

Хто і в якій якості повинен прийняти участь у справі?

 

Задача 5.

Шофер сільгоспу ім. Фрунзе Осіпов, перебуваючи у нетверезому стані та користуючись відсутністю охоронця, взяв з гаража закріплену за ним машину і вирішив покататися. По дорозі він скоїв зіткнення із легковою машиною, яка належала м’ясокомбінату. Нанесена шкода виразилася у сумі 2 475 грн. У зв’язку з чим, м’ясокомбінат звернувся до суду з позовом до сільгоспу ім. Фрунзе про відшкодування шкоди. Осіпов був викликаний до суду у якості свідка, та був виведений з зали суду. Після заслуховування пояснень сторін і допиту його як свідка, суд виніс ухвалу про притягнення Осіпова у якості співвідповідача. На прохання про ознайомлення зі справою суд відмовив йому.

Чи вірні дії суду про притягнення Осіпова як співвідповідача?

Які зроблені помилки?

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

 

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

4.Житловий кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.07.1983 - 1983 р., № 28, стаття 573.

5.Кримінальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131

6.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27березня 1992 р. № 6.

7.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками” від 29 грудня 1992 р. № 14.

 

Спеціальна література

 

 

1. Васильєв С.В. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, нанесеної при виконанні трудових обов’язків // Право України. – 1996, № 6.

2. Громашина Н.А. Процессуальное соучастие. – М., 1988.

3. Курс цивільного процесу: підручник/В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2011.

4. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. /За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

5. Цивільне процесуальне право України: підручник /за заг.ред. С.С. бичкова. – К.:Атіка, 2009.

6. Цивільний процес України. Академічний курс: підручник /за заг.ред. С.Я. Фурси. – К.: КНТ, 2009. – (Процесуальні науки).

7. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М.: Госюриздат, 1960. – С.56.

8. Шакарян М.С. Соучастие по советскому гражданскому праву. М., Труды ВЮЗИ, 1975. – Т.38.

9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підручник /М.Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2005.

 

ТЕМА 5. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Лекція (4 години)

Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Їх види. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Особливості участі третіх осіб по справах про поновлення на роботі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.006 с.)