Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.Поняття та система принципів цивільного процесуального права.

Принцип законності в цивільному процесуальному праві.

Загально-правові принципи цивільного процесуального права.

Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права.

Галузеві принципи цивільного процесуального права.

 

 

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти.

 

Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови їх виникнення та елементи.

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність.

 

 

Тема 4. Сторони в цивільному процесі України.

 

Поняття сторін у цивільному процесі.

Процесуальні права та обов’язки сторін.

Процесуальна співучасть.

Поняття належної і неналежної сторони.

Процесуальне правонаступництво.

 

 

Тема 5. Треті особи в цивільному процесі.

 

Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Їх види.

Треті особи, що заявляють самостійні вимоги відносно предмету спору.

Треті особи, що не заявляють самостійних вимог відносно предмету спору.

Особливості участі третіх осіб по справах про поновлення на роботі.

 

 

Тема 6. Участь органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб в цивільному процесі України.

 

Підстави та мета участі в цивільному процесіорганів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб.

Форми участі в цивільному процесіорганів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб.

Тема 7. Представництво в суді.

 

Поняття та ознаки представництва в суді.

Види представництва (законне, договірне).

Повноваження представника в суді (обсяг і оформлення).

 

 

Тема 8. Підсудність цивільних справ.

 

Поняття цивільної юрисдикції.

Поняття та види підсудності.

Порядок передачі справи в інший суд.

 

 

Тема 9. Процесуальні строки.

 

Поняття процесуальних строків.

Види процесуальних строків.

Обчислення процесуальних строків.

Призупинення, продовження і відновлення процесуальних строків.

 

 

Тема 10. Судові витрати.

Поняття і види судових витрат у цивільному процесі.

Судовий збір.

Витрати, які пов’язані з провадженням по справі.

Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат.

 

 

Тема 11. Цивільна процесуальна відповідальність.

 

Поняття, передумови й притягнення до цивільної процесуальної відповідальності. Види заходів процесуального примусу.

Порядок застосування заходів процесуального примусу.

 

 

Тема 12. Доказування та докази в цивільному процесі.

 

Поняття та мета судового доказування.

Поняття судових доказів та їх класифікація.

Поняття предмета доказування. Підстави звільнення від доказування.

Обов’язок доказування та надання доказів.

Належність і допустимість доказів.

Оцінка доказів.

 

 

Тема 13. Засоби доказування в цивільному процесі.

Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників.

Показання свідків.

Письмові докази.

Речові докази.

Висновок експерта.

Забезпечення доказів.

 

 

Тема 14. Позов.

Поняття і сутність позовного провадження.

Поняття позову, його елементи. Види позовів.

Право на позов і право на подання позову. Передумови права на подання позову.

Умови реалізації права на подання позову.

З’єднання і роз’єднання позовів.

Заперечення проти позову (матеріально-правові і процесуально-правові).

Зустрічний позов.

Забезпечення і скасування забезпечення позову.

Зміни у позові.

 

 

Тема 15. Відкриття цивільної справи в суді.

 

Поняття та значення відкриття провадження по справі.

Порядок подання позову. Наслідки його недотримання.

Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви.

Прийняття позовної заяви. Підстави до відмови в прийнятті заяви.

Правові наслідки відкриття цивільної справи.

 

Тема 16. Провадження по справі до судового розгляду.

Поняття та задачі провадження по справі до судового розгляду.

Попереднє судове засідання. Процесуальні дії, які вчиняє суд в порядку підготовки цивільної справи до судового розгляду.

Призначення справи до судового розгляду.

Судові виклики та повідомлення.

Тема 17. Судовий розгляд.

Поняття та значення судового розгляду.

Роль судді (головуючого при колегіальному розгляді) в керуванні судовим розглядом справи.

Частини судового засідання. Підготовча частина судового засідання. Наслідки неявки в суд осіб, які викликаються у судове засідання. Відводи суддів і інших учасників процесу (підстави, порядок їх вирішення).

Розгляд справи по суті.

Судові дебати.

Винесення та оголошення судового рішення.

Фіксація цивільного процесу.

Тимчасове призупинення судового розгляду справи.

Закінчення справи без винесення судового рішення.

 

 

Тема 18. Рішення суду першої інстанції.

 

Поняття та види судових рішень.

Зміст судового рішення.

Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

Законна сила судового рішення.

Усунення недоліків судового рішення судом, який його виніс. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення описок і арифметичних помилок.

Ухвала суду першої інстанції. Види ухвал (за змістом, формою, порядком ухвалення). Законна сила судових ухвал.

Доступ до судових рішень.

Тема 19. Заочний розгляд справи.

Поняття та значення заочного розгляду справи.

Умови та порядок винесення заочного рішення.

Зміст заочного рішення.

Оскарження заочного рішення.

Повноваження суду та підстави до скасування заочного рішення.

 

 

Тема 20. Наказне провадження.

 

Поняття та характерні риси наказного провадження.

Підстави для видачі судового наказу.

Поняття та сутність судового наказу.

Стадії наказного провадження.

Порядок розгляду справ наказного провадження.

Зміст судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили. Скасування судового наказу.

 

 

Тема 21. Окреме провадження.

 

Поняття і сутність окремого провадження. Відмінність окремого провадження від позовного та наказного провадження.

Порядок розгляду справ окремого провадження.

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. Усиновлення.

Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Визнання спадщини відумерлою.

Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 

 

Тема 22. Апеляційне провадження.

 

Сутність і значення стадії апеляційного оскарження рішень і ухвал.

Право апеляційного оскарження. Суб’єкти права оскарження. Об’єкт оскарження. Порядок і термін апеляційного оскарження.

Межі розгляду справи апеляційним судом. Процесуальний порядок і терміни розгляду справ апеляційним судом.

Повноваження апеляційного суду.

Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.

Ухвала та рішення апеляційного суду. Їх значення і зміст. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом. Законна сила рішення та ухвали апеляційного суду.

 

 

Тема 23. Касаційне провадження.

Сутність і значення стадії перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження.

Право касаційного оскарження. Суб’єкти права оскарження. Об’єкт оскарження. Порядок і термін касаційного оскарження.

Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

Межі розгляду справи касаційним судом.

Повноваження касаційного суду.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.008 с.)