ТЕМА 10. ВИДИ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 10. ВИДИ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ.Лекція 2 години

 

Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Висновок експерта. Забезпечення доказів.

 

Практичне заняття (4 години).

1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1. Пояснення сторін і третіх осіб.

2. Признання сторін (третіх осіб) як засіб доказування.

3. Показання свідків.

4. Процесуальний порядок допиту свідків.

5. Права й обов'язки свідка.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою

1.Особливості показань свідків.

2. Завдання для самостійної роботи.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Методичні вказівки до вивчення питань теми

Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників є одним із засобів доказування. Ці пояснення мають статус доказів та умов, що сторони, треті особи та їх представники допитані як свідки та пояснення давалися за їх згодою (ст. 62 ЦПК).

Доказове значення мають лише ті пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, в яких містяться відомості про факти, що мають значення по справі.

Особливе значення пояснень сторін та третіх осіб як засобів доказування є те, що сторони (треті особи) юридично заінтересовані в результатах справи і дача пояснень – їх право, а не обов’язок. Разом з тим їх пасивність у доказовій діяльності призводить до ухвалення рішення не на користь пасивної сторони.

Є два види пояснення сторін (третіх осіб): твердження і визнання. Сутність тверджень полягає в тому, що в них містяться відомості про факти, які згідно із законом повинна доказувати сторона як суб’єкт доказування. Сутність же визнання в іншому. Визнання сторони - це таке пояснення, що містить відомості про факти, які згідно із законом повинна доказувати інша сторона.

Судове визнання стороною (третьою особою) факту може бути як усним так і письмовим.

Одним із засобів доказування в цивільному процесі – показання свідків, тобто повідомлення суду свідком відомостей (фактичних даних) про обставини, які мають значення для справи.

Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи (ст..50 ЦПК). Свідок зобов’язаний з’явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини.

Крім обов’язку дати показання свідок наділений процесуальними правами. Свідок, даючи показання може користуватися записами у випадках, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними, які важко зберегти у пам’яті. Свідок має право давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадках установлених законом, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду (ч.4 ст. 50 ЦПК).

Порядок допиту свідка регулюється статтями 180-183 ЦПК України.

ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

У справі за заявою Ануфрієва про встановлення факту належності йому трудової книжки на ім'я Онуфрієва виникла необхідність допиту як свідка його дружини - Ануфрієвої.

Представник районного відділу соціального забезпечення, який приймав участь у справі, заперечував проти допиту Ануфрієвої як свідка, посилаючись на те, що вона зацікавлена в результаті справи, і тому не може допитуватися як свідок.

Як повинен діяти суд?

 

Задача 2.

Прудникова звернулася в суд з позовом до Степашкіна про встановлення його батьківства у відношенні дитини, що родилася від їх фактичного шлюбу. В підтвердження батьківства Степашкіна, вона просила допитати як свідків, своїх подруг Герасимову і Сарафанову, яким добре відоме їхнє інтимне життя.

Крім цього, вона просила прийняти і прослухати в судовому засіданні магнітофонний запис - її розмову зі Степашкіним, під час якої він не заперечував свого батьківства у відношенні дитини. У судове засідання вона принесла дитину і заявила клопотання про те, щоб суд оглянув дитину й установив наявність зовнішньої подібності з відповідачем.

Чи можна розглядати магнітофонну стрічку й огляд дитини засобами доказування?

 

Задача 3.

Єгошин подав позов проти Закірова про стягнення 2000 гр. Свою вимогу він мотивував тим, що за сумісною домовленістю вони поїхали в сільський район для закупки бичків на м'ясо. За особисті гроші Єгошин купив двох бичків за 1000 гр., за доставку він сплатив 17 гр. Після повернення вони повинні були бичків забити, а м'ясо розділити навпіл. Однак обидва бичка залишилися у відповідача; ні м'яса, ні грошей позивач від нього не одержав.

Відповідач Закіров у суді факт покупки бичків і сплати за них грошей Єгошиним визнав. Не заперечував також і факт присвоєння бичків. Але гроші, які сплатив Єгошин за бичків, він повернув йому цілком після повернення додому, що можуть підтвердити члени його родини.

Які докази повинен надати Закіров для підтвердження своїх доводів?

До якого виду признання відноситься признання відповідача?

Задача 4.

За порушення трудової дисципліни Передерій, за згодою комітету профспілки фабрики, був звільнений з роботи. Оскільки він вважав своє звільнення незаконним, то звернувся з заявою до суду про поновлення на роботі та виплату зарплати за час вимушеного прогулу, заявивши клопотання перед судом допитати свідків Дем’яна, Сніжко та директора фабрики Довбиню.

При розгляді справи Дем’ян відмовився давати свідчення, посилаючись на те, що факти, про які необхідно дати свідчення на вимогу суду, є державною та службовою таємницею, за що був оштрафований суддею. Свідок Довбиня на засідання не прийшов, але суд мав відомості про те, що повістка йому була вручена. Справа була розглянута і Передерій був поновлений на роботі з виплатою зарплати за вимушений прогул за рахунок директора заводу, який був залучений третьою особою.

Визначить предмет доказування та правильність дій суду.

 

Задача 5.

Костіна звернулася в суд з позовом про визнання Єршова батьком дочки Марини, яка народилася 1 травня 2010 року, обґрунтовуючи свою вимогу тим, що відповідач раніше визнавав себе батьком дитини, мав намір вступити з нею в шлюб, однак згодом відмовився записати себе батьком дитини і зареєструвати шлюб.

Відповідач позов не визнав, заявивши, що ніколи не визнавав свого батьківства й одружитися з позивачкою намірів не мав. Крім цього, він просив слухання справи відкласти для представлення відповідних доказів у підтвердження своїх заперечень. Суд, відкладаючи справу, вирішив допитати свідків, які з'явилися, з метою, щоб удруге їх не викликати.

Розглядаючи відкладену справу по суті, суд цих свідків повторно не викликав і їхні колишні показання в судовому засіданні не оголосив. Позов був задоволений, а в обґрунтування свого рішення суд, поряд з іншими доказами, посилався і на показання зазначених свідків.

Які порушення були допущені судом?

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” від 12 червня 2009 р. № 2.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судове рішення у цивільний справі” від 18 грудня 2009. - № 9.

 

Спеціальна література:

3. Гаврилова И. Выявление и устранение ошибок в свидетельских показаниях. // Соц. законность, 1984, № 9. – С. 46-48.

4. Зайцев И. Логинов П. Показание свидетелей в гражданском судопроизводстве. // Соц. Законность. 1982, № 9 – С. 29.

5. Захарова О.С. Докази та доказування в справах, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин: Автореф. канд. дис. - К., 1995.

6. Комаров В.В. Доказування та докази в цивільному судочинстві. – Харків, 1991.

7. Курылёв С.В. Объяснение сторон как доказательство в советском гражданском процессе. М., 1956.

8. Текеев А. Особенности рассмотрения дел с участием несовершеннолетних // Российская юстиція. – 2003. - № 5.

9. Треушников М.К. Объяснение сторон как доказательство по гражданским делам. // Сов. юстиция. 1981, № 20 – С. 16-17.

10.Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 1982.

11. Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: наук.-практ.посіб. (Серія: Процесуальні науки) /С.Я. Фурса, Т.В. Цюра. – К.: Вид-во Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

 

12.Штефан М.И., Дрижчаная Е.Г., Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. - К., 1991. – С. 50-81.

 

 

Заняття 2.

1. Письмові докази та їхні види.

2. Порядок витребування письмових доказів.

3. Речові докази (їхня відмінність від письмових).

4. Огляд на місці.

5. Висновок експерта, його зміст і особливості оцінки.

6. Забезпечення доказів.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1.Особливості письмових доказів.

2.Поняття та види експертиз у цивільному процесі.

2. Завдання для самостійної роботи.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.008 с.)