ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ10.1. ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА.

 

10.1.1. Особисто-ділові риси керівника.

10.1.2. Поради керівникам.

10.1.3. Основні цілі ділової кар’єри керівника.

 

10.2. СТИЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ.

 

10.2.1. Традиційна концепція стилю управління.

10.2.2. Змішані (проміжкові) стилі управління.

10.2.3. Приховане, або анонімне управління.

 

10.3. ЯК ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТАТИ РОБОЧИЙ ЧАС.

 

10.3.1. Мета, кінцевий результат діяльности і смисл життя.

10.3.2. «Будувати храм» і «підмітати планету»…

10.3.3. Чотири покоління управління часом.

10.3.4. Матриця управління часом.

 

 

Запитання й завдання для самоконтролю

Завдання 1.ДОПИШІТЬ РЕЧЕННЯ.

 

1. Етика управління — це ... .

2. Моделі керівника є основою ....

3. До трьох блоків якостей керівника відно­сяться: ....

4. Р. Кричевський виділяє такі якості керівника:... .

 

Завдання 2.ПОЯСНІТЬ, як, на вашу думку, може най­краще проявити себе керівник як людина, що добре знає свою справу.

 

Завдання 3.ПІДГОТУЙТЕ ВИСТУП «Моє бачення ділової кар'єри».

 

Завдання 4.ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

 

1. Які ви знаєте концепції щодо стилів управління?

2. Що розуміють під стилем управління?

3. Які основні параметри стильових характеристик управління?

4. Які інші різновиди стилів ви знаєте?

 

Завдання 5.ДОПИШІТЬ РЕЧЕННЯ. Дайте характеристику кожного стилю управління.

 

1. Авторитарний стиль — це ... .

2. Демократичним стилем називається ....

3. Ліберальний стиль — це ... .

4. «Приховане» («анонімне») управління — це стиль ... .

5. Виконавчий стиль — це ... .

 

Завдання 6.ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

 

1. Із яких блоків складається модель керівника?

2. Які ви знаєте принципи роботи керівника?

3. Які цілі реалізуються в діловій кар'єрі?

4. Що називається стилем управління? Якими факторами він визначається?

5. Яке практичне значення має ефективне використання часу?

6. Як життєві цілі співвідносяться із плануванням, прийняттям рішення?

 

Завдання 7.ПІДГОТУЙТЕ УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: «Як розумно використовувати час?»

 

Завдання 8.ПОЯСНІТЬ, як ви розумієте вислів «ефек­тивне використання часу».

 

Завдання 9.ЧОМУ, НА ВАШУ ДУМКУ, постановка мети є передумовою прийняття рішень і повсяк­денної роботи?

 

Завдання 10.ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

 

1. Які цілі називаються життєвими?

2. Яке ви знаєте основне правило планування часу?

3. Якою має бути система планування часу керівника?

4. Які чотири покоління управління часом ви знаєте?

 

Завдання 11.ДОПИШІТЬ РЕЧЕННЯ

 

1. Особисті цілі — це ... .

2. До професійних цілей відносять ... .

3. Плануючи роботу, керівник повинен

 

 

ТЕСТОВА МЕТОДИКА

«ЧИ Є У ВАС ЗДІБНОСТІ СТАТИ КЕРІВНИКОМ»

Говорять, що поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Але перш ніж претендувати на керівну посаду, непогано було б перевірити, чи маєте ви необхідні риси.

Прочитавши запитання, оберіть ту відповідь, яка найбільше від­повідає вашим звичкам і характеру. Потім, користуючись таблицею-ключем, підрахуйте суму набраних балів і прочитайте інтерпрета­цію.

 

1. Уявіть собі, що із завтрашнього дня ви керуватимете великим колективом працівників, які старші від вас за віком. Чого в такому випадку ви найбільше побоюєтесь:

 

а) що можете бути менш поінформованими в суті справи, ніж вони;

б) що вони будуть заперечувати вас і прийняті вами рішення;

в) що не вдасться виконати роботу на тому рівні, як би вам хотілося?

 

2. Якщо в якійсь справі вас спіткає велика невдача, то ви:

 

а) намагаєтесь заспокоїтися, вважаючи те, що тра­пилося, незначною подією і підете розвіятися, наприклад, на концерт;

б) починаєте гарячково думати, чи не можна звалити вину на когось іншого чи, в крайньому випадку, на об'єктивні умови;

в) аналізуєте причини невдачі, оцінюючи, в чому був ваш особистий промах чи як виправити справу;

г) відчуєте відчай, впадете в депресію, у вас «опустяться руки».

 

З. Які з наведених рис характеру вам підходять найбільше:

 

а) скромний, комунікабельний, вразливий, добродушний, повільний, слухняний;

б) привітний, наполегливий, енергійний, винахідливий, вимогливий, рішучий;

в) роботящий, впевнений у собі, стриманий, старанний, логічний, виконавець?

 

4. Ви вважаєте, що більшість людей:

 

а) люблять працювати добре і старанно;

б) добросовісно ставляться до роботи тільки тоді, коли їхня праця відповідно оплачується;

в) вважають роботу необхідністю і не більше.

 

5. Керівник повинен нести відповідальність за:

 

а) підтримання хорошого настрою в колективі (тоді з роботою не буде проблем);

б) відмінне і своєчасне виконання завдань (будуть задоволені і кері­вники, і підлеглі).

 

6. Уявіть собі, що ви є керівником колективу і повинні протягом тижня надати вищому керівництву план деяких робіт.

ЯК ВИ ВЧИНИТЕ:

 

а) складете план проекту, доповісте про нього керівництву і попро­сите виправити, якщо щось не так;

б) вислухаєте думку підлеглих, спеціалістів, після чого складете план, приймаючи тільки ті з пропозицій, що збігаються з вашою точкою зору;

в) доручите скласти проект плану підлеглим і не станете вносити в нього ніяких значимих поп-равок, пославши для узгодження у вищу ін­станцію свого заступника чи іншого компетентного працівника;

г) проект плану розробите разом зі спеціалістами, після чого подасте план керівництву, відстоюючи його положення?

 

7. Як, на ваш погляд, найкращих результатів досягає той керів­ник, який:

 

а) уважно слідкує, щоб всі підлеглі точно виконували свої функції і завдання;

б) долучає підлеглих до вирішення спільних завдань, керуючись принципом «Довіряй, але перевіряй»;

в) піклується про роботу, та за метушнею справ не забуває про тих, хто її виконує?

 

8. Працюючи в колективі, чи вважаєте ви відповідальність за свою особисту роботу рівнозначною відповідальності за результати роботи всього колективу в цілому:

 

а) так;

б) ні?

 

9. Ваша думка чи вчинок сприйнятий іншими критично. Як вибудете поводитись:

 

а) не будете піддаватися моментній записній реакції і не будете по­спішати заперечувати, а тверезо зважите всі «за» і «проти»;

б) не спасуєте, а спробуєте довести переваги своєї думки, позиції;

в) через запальність характеру не зможете сховати прикрість, і, мо­жливо, образитеся й розгніваєтеся;

г) промовчите, але поглядів своїх не зміните і будете поводитись як і до того?

 

10. Що краще вирішує виховну мету і приносить найбільший успіх:

 

а) заохочення;

б) покарання?

 

11. Ви хотіли б:

 

а) щоб інші бачили в вас хорошого друга;

б) щоб ніхто не сумнівався в вашій чесності та рішучості надати до­помогу в необхідний момент;

в) відчувати захоплення навколишніх вашими якостями?

 

12. Чи любите ви приймати самостійні рішення:

 

а) так;

б) ні?

 

13. Якщо вам необхідно прийняти важливе рішення чи зробити висновок з того чи іншого відповідального питання, то ви:

 

а) намагаєтеся зробити це невідкладно, і, зробивши, не повертаєтесь до цієї справи;

б) робите це швидко, але потім довго мучитеся сумнівами («чи не краще це було б зробити по-іншому»);

в) намагаєтеся не робити ніяких кроків якомога довше.

 

Таблиця-ключ

 
А 0 2 0 3 6 2 2 3 3 3 6
Б 2 0 3 2 5 0 0 6 6 0 5 0 3
В 6 2 0 1 4 4
Г 0 6

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

 

Понад 40 балів.У вас багато шансів стати хорошим керівником із су­часним стилем поведінки. Ви вірите в людей, їх знання та добрі якості, ви­могливі до себе і своїх колег. Не будете терпіти в своєму колективі ліни­вих, не здобуватимете дешевий авторитет. Для старанних підлеглих будете не тільки керівником, а й хорошим товаришем, який у складних ситуаціях зробить усе можливе для надання допомоги словом і ділом.

 

10 — 40 балів.Ви могли б керувати певними об'єктами і роботами, але нерідко зустрічалися б із труднощами (і тим частіше, чим менше балів на­брали). Прагнули б бути опікуном для своїх підлеглих, але іноді зривали б на них свій поганий настрій чи гнів; надавали б їм допомогу і давали б їм різні поради, не дивлячись на те, чи є в цьому потреба.

 

Менше ніж 10 балів.У вас мало шансів досягнути успіху в ролі ке­рівника. Хіба що у вас вистачить сили волі переглянути свої погляди і відмовитися від закоренілих звичок. Насамперед необхідно мати віру в себе і людей.

 

КОРОТКИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)