Типова кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів у торгівліМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типова кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів у торгівліДебет Кредит Зміст господарських операцій
«Дохід від реалізації товарів» «Результат операційної діяльності» Списано на фінансові результати чистий дохід від реалізації товарів
«Інший операційний дохід» «Результат операційної діяльності» Списано на фінансові результати чисті інші операційні доходи
«Результат операційної діяльності» «Вирахування з доходу» Списано на фінансові результати чисті вирахування з доходу
«Результат операційної діяльності» «Собівартість реалізованих товарів» Списано на фінансові результати собівартість реалізованих товарів
«Результат операційної діяльності» «Адміністративні витрати» Списано на фінансові результати адміністративні витрати
«Результат операційної діяльності» «Витрати на збут» Списано на фінансові результати витрати на збут
«Результат операційної діяльності» «Інші витрати операційної діяльності» Списано на фінансові результати інші операційні витрати
«Результат операційної діяльності» «Прибуток нерозподілений» Списано чистий прибуток підприємства
«Непокриті збитки» «Результат операційної діяльності» Списано чистий збиток підприємства
«Прибуток, використаний у звітному періоді» «Розрахунки за нарахованими дивідендами» Списано прибуток, використаний унаслідок розподілу на виплати учасникам
«Прибуток, використаний у звітному періоді» «Резервний капітал» Списано прибуток, використаний унаслідок розподілу на поповнення резервного капіталу
«Прибуток, використаний у звітному періоді» «Статутний капітал» Списано прибуток, використаний унаслідок розподілу на збільшення статутного капіталу
«Прибуток нерозподілений» «Прибуток, використаний у звітному періоді» Списано прибуток, використаний у звітному періоді унаслідок розподілу

 

Приклад. Реалізовано товари вітчизняним покупцям. Вартість товарів за купівельними цінами – 10 000 грн, ТЗВ – 500 грн, торгова націнка – 25 %, ПДВ – 20 %. ТЗВ – 500 грн. Адміністративні витрати – 2 000 грн. Витрати на збут – 3 000 грн. Визначити фінансовий результат.

Таблиця 23

Визначення фінансового результату підприємства

Дебет Кредит Зміст господарських операцій Сума, грн
«Розрахунки з вітчизняними покупцями» «Дохід від реалізації товарів» Відображено дохід від реалізації товарів вітчизняним покупцям 13 200,00
«Дохід від реалізації товарів» «Розрахунки за податками» Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 2 200,00
«Собівартість реалізованих товарів» «Товари на складі» Відображено собівартість реалізованих товарів за купівельними цінами 10 000,00
«Собівартість реалізованих товарів» «Транспортоно-заготівельні витрати» Списано ТЗВ, що відносяться до реалізованих товарів 500,00
«Дохід від реалізації товарів» «Результат операційної діяльності» Списано на фінансові результати чистий дохід від реалізації товарів (13200-2200) 11 000,00
«Результат операційної діяльності» «Собівартість реалізованих товарів» Списано на фінансові результати собівартість реалізованих товарів (10000+500) 10 500,00
«Результат операційної діяльності» «Адміністративні витрати» Списано на фінансові результати адміністративні витрати 2 000,00
«Результат операційної діяльності» «Витрати на збут» Списано на фінансові результати витрати на збут 3 000,00
«Непокриті збитки» «Результат операційної діяльності» Списано чистий збиток підприємства (11000-10500-2000-3000) 4 500,00

Практичне заняття (4 год)

План

1. Поняття та класифікація доходів оптових торговельних підприємств.

2. Облік доходів від реалізації товарів.

3. Облік інших операційних доходів.

4. Поняття та класифікація витрат оптових торговельних підприємств.

5. Порядок формування і облік собівартості реалізованих товарів.

6. Облік і розподіл транспортно-заготівельних витрат.

7. Облік інших витрат від операційної діяльності.

8. Порядок формування фінансових результатів оптових торговельних підприємств.

9. Синтетичний облік фінансових результатів оптових торговельних підприємств.

10. Економічна характеристика рахунків 702, 902, 791.

Завдання 1

1. Записати господарські операції з руху товарів і тари на складі № 2 за 1–31.03.20__ р. у реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

2. Скласти зведений Звіт про рух товарів і тари на складі № 16–28 за 1–31.03.20__ р., здійснити його бухгалтерську обробку.

3. Зробити записи в регістр аналітичного обліку за рахунками 281, 284.

4. Зробити записи в Книги обліку придбання та продажу товарів (продукції, робіт, послуг).

 

Умова завдання

Таблиця 24

Господарські операції з руху товарів і тари на складі
№ 2 за березень 20__ р.

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн
1.03.20__ р. за рахунком-фактурою № 362 від фірми «Полтавапродукт» надійшли товари 1 900
Транспортні витрати
ПДВ – 20 % ?
2.03.20__ р. за накладною № 65 відвантажено товари ЗАТ «Верес»:    
– вартість товарів за обліковими цінами
Торгова націнка – 8 % ?
ПДВ – 20 % ?
7.03.20__ р. за рахунками-фактурами № 345-412 відвантажено товари різним покупцям:  
– вартість товарів за обліковими цінами 1 800
Торгова націнка – 10 % ?
ПДВ – 20 % ?
8.03.20__ р. згідно з актом № 14 на складі проведено переоцінку товарів:  
– вартість товарів до переоцінки
– вартість товарів після переоцінки
ПДВ – 20 % ?
9.03.20__ р. за товарно-транспортною накладною № 215 надійшли товари від Полтавської райспоживспілки 12 000
Транспортні витрати
ПДВ – 20 % ?
При прийманні на складі виявлено нестачу товарів з вини транспортної організації, якій пред’явлено претензію
9.03.20__ р. за накладною № 3427 оприбутковано товари від ТОВ «Мрія», придбані з підзвітних сум 2 600
ПДВ – 20 % ?
10.03.20__ р. згідно з актом № 2 списано втрати від псування товарів за рахунок підприємства
ПДВ – 20 % ?
10.03.20__ р. за накладною № 45 зі складу в магазин відпущено товари  
11–31.03.20__ р. за рахунками-фактурами № 5–105 оприбутковано товарно-матеріальні цінності, що надійшли від різних постачальників:  
– вартість товарів за купівельними цінами 10 500
– вартість зворотної тари
ПДВ – 20 % ?
11–31.03.20__ р. згідно з товарно-транспортними накладними № 11–34 нараховано транспортній організації за доставку товарів
ПДВ – 20 % ?
31.03.20__ р. нараховано заробітну плату робітникам неспискового складу за розвантаження товарів
Згідно з чинним законодавством здійснено відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати за розвантаження товарів ?
31.03.20__ р. згідно з актом № 3 списано втрати від псування товарів за рахунок матеріально відповідальної особи
Завдані збитки утримано із заробітної плати винної особи ?
31.03.20__ р. згідно з накладною № 42 здано тару тарозбираючій організації:    
– вартість тари за обліковими цінами
– вартість тари за приймальними цінами
1–31.03.20__ р. згідно з накладними № 49–50 здано тару тарозбираючій організації:  
– вартість тари за обліковими цінами
– вартість тари за приймальними цінами

Завдання 2

1. Узагальнити облікову інформацію у регістрах аналітичного обліку за рахунками 281, 284.

2. Зробити записи у Головну книгу.

3. Скласти розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат, якщо залишок за рахунком 286 «Транспортно-заготівельні витрати» станом на 1.03.20__ р. становив 1 500 грн.

4. Записати господарські операції з обліку доходів, витрат і фінансових результатів за березень 20__ р. у реєстраційний журнал, визначити кореспонденцію рахунків.

5. Узагальнити облікову інформацію у Головній книзі.

Умова завдання

Таблиця 25

Господарські операції з обліку доходів, витрат
і фінансових результатів оптового торговельного підприємства «Оберіг» за березень 20__ р.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Нараховано заробітну плату працівникам підприємства:  
– адмінперсоналу 1 569
– завідуючим складами
Згідно з чинним законодавством здійснено відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати працівників   ?
Нараховано обленерго за освітлення приміщень:  
– офісу
– складу
ПДВ – 20 % ?
Нараховано Укртелекому за послуги зв’язку
ПДВ – 20 % ?
З поточного рахунка підприємства утримано банком за розрахунково-касове обслуговування
Нараховано рекламній компанії за рекламні послуги
ПДВ – 20 % ?
Списано витрати на відрядження працівників управління
Нараховано ТОВ «Витязь» за охорону території оптового підприємства  
  – офісу
– складів
ПДВ – 20 % ?
Нараховано амортизацію приміщень та обладнання:  
– офісу
– складів
Списано малоцінні та швидкозношувані предмети:  
– адміністративного призначення
– складського призначення
Списано транспортно-заготівельні витрати, що відносяться до реалізованих товарів ?
Списано на фінансові результати від операційної діяльності: ?
– чистий дохід від реалізації товарів ?
– інші операційні доходи ?
– собівартість реалізованих товарів ?
– інші операційні витрати ?
– адміністративні витрати ?
– витрати на збут  
Списано фінансовий результат від операційної діяльності за звітний період ?

Тематика завдань для самостійної роботи (4 год)

Завдання

1. Розкрити зміст господарських операцій за наведеною кореспонденцією рахунків:

№ з/п Дебет Кредит

Завдання для індивідуальної роботи (2 год)

Теми рефератів

1. Облік доходів оптових торговельних підприємств.

2. Облік витрат оптових торговельних підприємств.

3. Порядок формування фінансових результатів оптових торговельних підприємств.

4. Облік фінансових результатів оптових торговельних підприємств.

 

Тести

1. Податкове зобов’язання з ПДВ відображається:

а) за дебетом 641; в) за кредитом 641;

б) за дебетом 631; г) за кредитом 631.

2. На підставі чого здійснюються записи про рух товарів у Головну книгу?

а) оборотної відомості; в) первинних документів;

б) регістру аналітичного обліку; г) реєстраційного журналу.

3. На підставі чого відображаються дані про залишки товарів у балансі?

а) первинних документів; в) оборотної відомості;

б) реєстраційного журналу; г) Головної книги.

4. Відшкодування винною особою завданих збитків від нестачі, псування товарів відображається:

а) за дебетом 375; в) за дебетом 947;

б) за кредитом 375; г) за кредитом 716.

5. Яким бухгалтерським записом відображається списання суми транспортно-заготівельних витрат, що відносяться до реалізованих товарів?

а) 92 289; в) 93 289;

б) 791 289; г) 902 289.

Література: 2, 3, 7–9, 11, 14.

[До змісту] [Наступне] [Попереднє]

[До змісту] [Наступне] [Попереднє]Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.02 с.)