Типова кореспонденція рахунків з обліку результатів інвентаризації товарів в оптовій торгівлі



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типова кореспонденція рахунків з обліку результатів інвентаризації товарів в оптовій торгівлі



Дебет Кредит Зміст господарських операцій
Лишки
«Товари на складі» «Інші доходи від операційної діяльності» Оприбутковано лишки товарів на складі
Нестачі, що списуються за рахунок підприємства
«Нестачі і втрати від псування цінностей» «Товари на складі» Відображено втрати від нестачі товарів
«Нестачі і втрати від псування цінностей» «Розрахунки за податками» Відображено втрату податкового кредиту з ПДВ
«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» Відображено на позабалансовому рахунку нестачі товарів
Нестачі, що списуються за рахунок винної особи
«Нестачі і втрати від псування цінностей» «Товари на складі» Відображено суму недостачі у складі витрат звітного періоду
«Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» «Відшкодування раніше списаних активів» Відображено заборгованість винної особи за завдані збитки
«Відшкодування раніше списаних активів» «Розрахунки за обов’язковими платежами» Відображено різницю між розміром завданих збитків та балансовою вартістю нестачі товарів
«Каса» «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» Відшкодовано винною особою завдані збитки шляхом внесення готівки в касу
«Рахунки в банках» «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» Відшкодовано винною особою завдані збитки шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок
«Товари на складі» «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» Відшкодовано винною особою завдані збитки шляхом внесення товарів
«Розрахунки за виплатами працівникам» «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» Відшкодовано винною особою завдані збитки шляхом утримань із заробітної плати
«Розрахунки за обов’язковими платежами» «Рахунки в банках» Перераховано до бюджету різницю між сумою відшкодування та балансовою вартістю втрачених товарів

Практичне заняття (4 год)

План

1. Суть і способи складського обліку товарів і тари.

2. Характеристика гатункового способу складського обліку товарів і тари.

3. Характеристика партіонного способу складського обліку товарів і тари.

4. Характеристика автоматизованого способу складського обліку товарів і тари.

5. Суть і види матеріальної відповідальності за збереження цінностей.

6. Порядок укладання договорів про матеріальну відповідальність.

7. Структура та порядок складання звіту про рух товарів і тари на складі.

8. Порядок бухгалтерської обробки звітів матеріально відповідальних осіб про рух товарів і тари на складі.

9. Суть і види аналітичного обліку товарів і тари в бухгалтерії.

10. Суть і способи аналітичного натурально-вартісного обліку товарів і тари в бухгалтерії.

11. Організація аналітичного натурально-вартісного обліку товарів і тари в бухгалтерії за ґатунковим способом.

12. Організація аналітичного натурально-вартісного обліку товарів і тари в бухгалтерії за партіонним способом.

13. Організація аналітичного натурально-вартісного обліку товарів і тари в бухгалтерії за сальдовим способом.

14. Організація аналітичного натурально-вартісного обліку товарів і тари в бухгалтерії за автоматизованим способом.

15. Організація аналітичного вартісного обліку товарів і тари в бухгалтерії за різними формами бухгалтерського обліку.

16. Порядок узагальнення облікової інформації про рух товарів і тари на складі та в бухгалтерії.

17. Суть і види інвентаризації товарів і тари.

18. Завдання інвентаризації товарів і тари.

19. У яких випадках є обов’язковим проведення інвентаризації товарів і тари?

20. Організація та техніка проведення інвентаризації товарів і тари.

21. Документальне оформлення результатів інвентаризації товарів і тари.

22. Порядок розрахунку природних витрат товарів.

23. Суть і порядок проведення пересортування товарів.

24. Синтетичний облік результатів інвентаризації товарів і тари.

Завдання 1

1. За господарськими операціями 1–7 складу № 1 скласти звіт про рух товарів і тари на складі № 26 за період з 1 по 7.03.20__ р., здійснити його бухгалтерську обробку.

2. Зробити записи в товарну книгу.

3. Зробити записи в регістр аналітичного обліку за рахунками 281, 284.

Завдання 2

1. Записати господарські операції 8–14 складу № 1 в реєстраційний журнал, визначити кореспонденцію рахунків.

2. Скласти зведений звіт про рух товарів і тари на складі № 27–34 за 8–31.03.20__ р., здійснити його бухгалтерську обробку.

3. Зробити записи в товарну книгу.

4. Зробити записи в регістр аналітичного обліку за рахунками 281, 284.

5. Зробити записи в Книгу обліку придбання (продукції, робіт, послуг) та Книгу обліку продажу товарів (продукції, робіт, послуг).

6. Скласти сальдову відомість станом на 31.03.20__ р.

 

Умова завдання

Операція 8

9.03.20__ р. від Сумської харчосмакової фабрики за рахунком-фактурою № 387 надійшли товари. Податкова накладна № 267.

У рахунку-фактурі значиться:

Номенклатурний номер Найменування товарів і тари Од. виміру Кількість Ціна, грн Сума, грн
Вермішель, 1 ґ кг 1,62 ?
Рис шліфований, 1 ґ кг 2,20 ?
Халва цукрова кг 4,00 ?
Мішки І категорії шт. 5,00 ?
Коробки картонні шт. 1,50 ?
  Транспортні витрати      
  ПДВ – 20 %       ?

Операція 9

10.03.20__ р. за накладною № 187 з оптового складу № 1 відпущено товари ТОВ «Скала». Податкова накладна № 456:

Номенклатурний номер Найменування товарів і тари Од. виміру Кількість Ціна, грн Сума, грн
Вермішель, 1 ґ кг 1,62 ?
Рис шліфований, 1 ґ кг 2,20 ?
Мішки І категорії шт. 5,00 ?
  Торгова націнка – 12 %       ?
  ПДВ – 20 %       ?

Операція 10

12.03.20__ р. надійшли товари від КСП ім. М. Г. Шевченка за рахунком-фактурою № 628 (податкова накладна № 457):

Номенклатурний номер Найменування товарів і тари Од. виміру Кількість Ціна, грн
Крупи гречані кг 2,26
Мішки І категорії шт. 5,00
  ПДВ – 20 %     ?

 

Операція 11

22.03.20__ р. з оптового складу № 1 відпущено товари у власний магазин за видатковою накладною № 426:

Номенклатурний номер Найменування товарів і тари Од. виміру Кіль-кість Ціна, грн
Вермішель, 1 ґ кг 1,62
Рис шліфований, 1 ґ кг 2,20
Мішки І категорії шт. 5,00

Операція 12

28.03.20__ р. за рахунком-фактурою № 1270 (податкова накладна № 123) оприбутковано товари, придбані з підзвітних сум – 1 000 грн, ПДВ – 20 %.

Операція 13

9–31.03.20__ р від різних постачальників надійшло й оприбутковано товари – 92 800 грн, тара – 2 560 грн. Транспортні витрати – 1 000 грн, ПДВ – 20 %.

Операція 14

9–31.03.20__ р різним покупцям реалізовано товари за обліковими цінами – 24 500 грн. Торгова націнка – 8 %. ПДВ – 20 %.

 

Завдання 3

1. За результатами інвентаризації на складі № 1 скласти первинні документи, здійснити їх бухгалтерську обробку:

розпорядження на проведення інвентаризації № 25;

інвентаризаційний опис № 3;

розрахунок природних втрат товарів;

порівняльна відомість результатів інвентаризації № 3.

2. Зробити записи в регістр аналітичного обліку за рахунками 282, 284.

3. Зробити записи в товарну книгу.

4. Скласти сальдову відомість станом на 1.04.20__ р.

Умова завдання

Операція 15

31.03.20__ р. проведено інвентаризацію товарів і тари на складі № 1. Для проведення інвентаризації на підставі розпорядження керівника підприємства № 25 від 31.03.20__ р. створено робочу інвентаризаційну комісію у складі:

Голова: менеджер Головко К. Ф.

Члени комісії: касир Вірченко Н. А.

зав. складом № 1 Мироненко К. І.

Комісія розпочала роботу 31 березня о 1000 годині і закінчила 31 березня о 1600 годині. На момент проведення інвентаризації зав. складом Мироненко К. І. представив інвентаризаційній комісії звіт про рух товарів і тари на складі № 27–34 і написав розписку про те, що всі товарно-матеріальні цінності, які надійшли – оприбутковано, а видані – списано.

Під час перевірки фактичної наявності товарів і тари на складі № 1 встановлено:

Номенклатурний номер Найменування товарів і тари Од. виміру Ціна, грн Кількість Сума, грн
Вермішель, 1 ґ кг 1,62 ?
Лапша, 1 ґ кг 1,84 ?
Рис шліфований, 1 ґ кг 2,20 ?
Крупи гречані кг 2,26 ?
Халва цукрова кг 4,00 ?
Печиво «Шахматне» кг 2,60 ?
Цукор-пісок кг 2,50 38 350 ?
  Решта товарів       96 270
  Всього товарів       ?
  Тара:        
Ящики дерев’яні шт. 3,00 ?
Коробки картонні шт. 1,50 ?
Мішки, 1 категорії шт. 5,00 ?
Мішки льноджутові, І категорії шт. 2,00 ?
  Решта тари       2 830
  Всього тари       ?

Таблиця 13



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.009 с.)