ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ТИПОВИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ТИПОВИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИЗадача 1

Володіючи власним капіталом в 90 000 грн., підприємство вирішило істотно розширити обсяг своєї діяльності за рахунок залучення позик. На основі даних, наведених у таблиці 1, необхідно обрати оптимальний варіант структури капіталу за критерієм максимізації рентабельності власного капіталу, якщо економічна рентабельність активів становить 21 %.

Таблиця 1

Варіанти фінансової структури капіталу

тис. грн.

Показники Варіанти структури капіталу
Можлива сума позикового капіталу 70,0 100,0
Ставка проценту за кредит без врахування ризику, % 22,0 22,0 22,0
Премія за ризик, % 1,0 1,5

Розв’язок:

 

1. Прибуток за різними варіантами структури капіталу:

1) 90000*0,21=18900 грн.

2) (90000+70000)*0,21=160000*0,21=33600 грн.

3) (90000+100000)*0,21=190000*0,21=39900 грн.

2. Сума % за кредит за різними варіантами структури капіталу:

1) 0%

2) 70000*(0,22+0,01)=70000*0,23= 16100 грн.

3) 100000*(0,22+0,015)=100000*0,235= 23500 грн.

3. Прибуток до оподаткування за різними варіантами структури капіталу:

1) 18900 грн.

2) 33600-16100=17500 грн.

3) 39900-23500=16400 грн.

4. Чистий прибуток за різними варіантами структури капіталу:

1) 18900*0,77=14553 грн.

2) 17500*0,77=13475 грн.

3) 16400*0,77=12628 грн.

5. Рентаб. власного капіталу

1) (14553/90000)*100=16,2%

2) (13475/90000)*100= 15,0%

3) (12628/90000)*100= 14,0%

Перший варіант структури капіталу найоптимальніший.

Задача 2

Підприємство випустило в обіг облігації номіналом 2500 грн. Річний купон становить 350 грн., а рівень витрат на емісію – 4 %. Через рік рин­кова вартість облігації зросла на 90 грн., а річний купон не змінився.

Визначити вартість залучення капіталу за рахунок облігацій в мо­мент випуску та при повторному розміщенні.

Розв’язок:

 

Вартість залучення капіталу за рахунок облігацій в момент випуску = (350/2500)(1-0,23) / (1-0,04)=0,14*0,77/0,96=0,112 або 11,2%.

Вартість залучення капіталу за рахунок облігацій при повторному розміщенні=(350/(2500+90)) (1-0,23) =0,104/0,96=0,104 або 10,4%.

Задача 3

За даними табл. 1 проаналізуйте показники оцінки грошових потоків корпорації (коефіцієнт достатності грошових потоків, коефіцієнт ефективності грошового потоку, коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку).

Таблиця 1

 

Вихідні дані для аналізу

тис.грн.

Показники За попередній період За звітний період Відхилення (+, -)
Вхідний грошовий потік корпорації
Вихідний грошовий потік корпорації
Сума основного боргу корпорації
Сума запасів на початок року 87,9 100,4 12,5
Сума запасів на кінець року 100,4 109,8 9,4
Сума виплачених дивідендів
Сума приросту реальних інвестицій -11
Сума приросту довгострокових фінансових інвестицій ко­рпорації -1

 

 

Розв’язок:

 

1. Чистий грошовий потік:

Попередній період: 2378 -2098=280 тис.грн.;

Звітний період: 3409-2987=422 тис.грн.

Відхилення: +142 тис.грн.

2. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку:

Попередній період: 280/ (124+(100,4-87,9)+345) =280/ 481,5=0,582

Звітний період: 422 / (132+(109,8-100,4)+378)= 422/ 519,4=0,812

Відхилення: +0,230

3. Коефіцієнт ефективності грошового потоку:

Попередній період: 280/ 2098 = 0,133;

Звітний період: 422 / 2987 = 0,141;

Відхилення: +0,008.

4. Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в пері­оді, що розглядається:

Попередній період: 280/ (345+23+3) =280/ 371=0,755

Звітний період: 422 / (378+12+2)= 422/ 392=1,077

Відхилення: +0,322

Отже, спостерігається позитивна динаміка усіх показників оцінки грошових потоків корпорації у звітному періоді порівняно із попереднім періодом. Зокрема, зріс коефіцієнт достатності грошових потоків та коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку, що свідчить про збільшення можливості корпорації фінансувати вимплдату дивідендів, придбання запасів, здійснення фінансовитх та реальних інвестицій саме за рахунок чистого грошового потоку. Позитивним є збільшення коефіцієнта ефективності грошового потоку, що свідчить про збільшення суми чистого грошового потоку, що припадає на 1 грн. вихідного грошового потоку корпорації. Основним фактором, що вплинув на таку зміну показників стало збільшення суми чистого грошового потоку у звітному періоді порівняно з попереднім на 142 тис.грн.

Задача 4

 

Визначити оптимальну структуру капіталу корпорації за даними табл. 1.

Таблиця 1

Розрахунок оптимальної структури капіталу

%

Показники Варіанти структури капіталу та його ціни
І ІІ ІІІ ІV V VІІ
1. Частка власного капіталу 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0
2. Частка позиченого капіталу 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
3. Ціна власного капіталу 13,5 12,4 12,5 14,0 16,0 18,5 21,0
4. Ціна позиченого капіталу

Розв’язок:

 

1) 100*0,135+0*0,20=13,5%

2) 90*0,124+10*0,23=13,5%

3) 80*0,125+20*0,17=13,4% -

4) 70*0,14+30*0,18=15,2%

5) 60*0,160+40*0,21=18,0%

6) 50*0,185+50*0,19=18,8%

7) 40*0,21+60*0,20=20,4%.

 

 

Оптимальна за даних умов структура капіталу № 3, оскільки саме вона забезпечує найменше значення середньозваженої вартості капіталу.

Задача 5

Визначте ефективність інвестиційного проекту корпорації за допомогою методу визначення чистої приведеної вартості інвестицій за даними табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані для аналізу

тис. грн.

Інвестиційні проекти Сума інвестицій Вартість капіталу проекту, % Прогнозовані доходи по роках
Проект 1 10 000 20 000 20 000 10 000

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Розв’язок:

ЧПВ=10000*0,90909+20000*0,82645+20000*0,75131+10000*0,68301=(9090,9+16529,0+

+15026,2+6830,1) -30000=47476,2-30000=+17476,2>0

Отже, інвестиція є доцільною.

Задача 6

 

Визначте доцільність вкладень коштів у запропоновані Вашому підприємству інвестиційні проекти за допомогою методу розрахунку періоду окупності інвестицій за даними табл. 1. Який з даних проектів окупиться швидше?

 

Таблиця 1

Вихідні дані для аналізу

тис. грн.

Інвестиційні проекти Сума інвестицій Прогнозовані доходи по роках
Проект 1 45 000 15 000 16 000 12 000 14 000
Проект 2 60 000

За результатами аналізу зробіть висновки.

Розв’язок:

Період окупності проекту 1:

15 000 + 16 000 + 12 000 + 14 000 = 57 000 грн.

період окупності – 4 роки

Період окупності проекту 2:

18 000 + 21 000 + 23 000 =62 000 грн.

період окупності – 3 роки

Отже, швидше окупиться другий інвестиційний проект.

 

Задача 7

За даними табл. 1 проаналізуйте показники ефективності використання оборотних активів корпорації (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість обороту, суму вивільнених (залучених) коштів внаслідок прискорення (сповільнення) оборотності оборотних активів, рентабельність). Зробіть висновки за результатами аналізу.

 

Таблиця 1

Вихідні дані для аналізу

тис. грн.

Показники Попередній період Звітний період
Сума оборотних активів на початок періоду
Сума оборотних активів на кінець періоду
Виручка від реалізації продукції
Чистий прибуток

 

Зробіть висновки за результатами аналізу.

 

Розв’язок:

1. Середня сума оборотних активів:

Попередній період = (93421+99065)/2=96243 тис.грн.

Звітний період = (99065+66434)/2=82749,5 тис.грн.

Відхилення = 13493,5 тис.грн.

2. Одноденна виручка:

Попередній період = 7731/360=21 тис.грн.

Звітний період = 7300/360=20 тис.грн.

Відхилення = - 1 тис.грн.

2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів:

Попередній період = 7731/96243= 0,080;

Звітний період = 7300/82749,5=0,088;

Відхилення = +0,008.

3. Коефіцієнт завантаження оборотних активів:

Попередній період = 96243/7731= 12,449;

Звітний період = 82749,5/7300=11,336;

Відхилення = -1,113.

4. Тривалість обороту оборотних активів:

Попередній період = 96243/21= 4583;

Звітний період = 82749,5/20=4137;

Відхилення = - 446.

5. Сума вивільнених (залучених) коштів внаслідок прискорення (сповільнення) обертання оборотних активів:

(4137-4583)*20= - 8920 тис.грн. Кошти вивільнені.

6. Рентабельність оборотних активів:

Попередній період = (235/96243)*100= 0,2%;

Звітний період = (250/82749,5)*100=0,3%;

Відхилення = +0,1%.

Отже, спостерігається позитвна динаміка показників оборотності оборотних активів: зросла оборотність оборотних активів, зменшилась тривалість одного обороту оборотних активів, що посприяло вивільненню коштів у розмірі 8920 тис.грн. Такі зміни зумовлені тим, що виручка від реалізації продукції зменшувалась меншими темпами, ніж середньорічна сума оборотних активів. Дуже низькою є рентабельність оборотних активів, проте позитивним є її збільшення на 0,1%, зумовлене зростанням обсягу чистого прибутку за період дослідження.

 

 

ТИПОВІ ВАРІАНТИ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант 1

1. Дайте відповідь на запитання:

1.1. Корпоративні утворення та їх роль в національній економіці.

1.2. Структура капіталу корпорації. Розвиток теорій структури капіталу.

2. Виберіть єдину правильну відповідь:

2.1.Економічні відносини, які виникають в корпорації з при­воду утворення і використання фінансових ресурсів для досягнення цілей, це:

а) корпоративний капітал;

б) принципи кредитування корпорації;

в) фінанси корпорації;

г) правильні відповіді б) та в).

2.2. Корпорація, яка використовує тільки власний капітал, має:

а) максимальну фінансову стійкість;

б) високий рівень ліквідності й платоспроможності;

в) мінімальну фінансову стійкість;

г) правильні відповіді а) та б).

2.3. Періодичність виплати дивідендів регулюється:

а) рішенням власників акцій;

б) рішенням правління корпорації;

в) законодавством конкретної країни;

г) правильні відповіді а) та в).

 

 

Варіант 2

1. Дайте відповідь на запитання:

1.1. Моделі корпоративного управління.

1.2. Ризик і структура капіталу. Взаємозв’язок дивідендної політики і структури капіталу.

2. Виберіть єдину правильну відповідь:

2.1. Базова структура капіталу - це:

а) незмінне співвідношення між позиковим і власним капіталом;

б) співвідношення між позиковим і власним капіталом, з яким компанія планує нарощувати капітал;

в) вихідне співвідношення між позиковим і власним ка­піталом;

г) правильні відповіді б) та в).

2.2. Розміщення облігацій без забезпечення:

а) дозволяється не раніше п'ятого року діяльності това­риства за умов відповідного затвердження до цього часу чо­тирьох річних балансів;

б) не дозволяється;

в) дозволяється не раніше третього року діяльності това­риства за умов відповідного затвердження до цього часу двох річних балансів;

г) правильної відповіді немає.

2.3. Сальдо інвестиційної діяльності - це:

а) різниця між інвестованими власними коштами і обсягом інвестицій;

б) сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань по роках;

в) різниця між сумою позичених коштів і сумою коштів, необхідних для погашення боргу, сплати відсотків і диві­дендів акціонерам.

г) правильні відповіді а) та б).

Варіант 3

1. Дайте відповідь на запитання:

1.1. Роль корпорацій на фінансовому ринку.

1.2. Власний капітал. Політика формування власного капіталу, її етапи.

2. Виберіть єдину правильну відповідь:

2.1. Фінансовий план реалізації проекту відображає:

а) обсяг грошових потоків - надходжень і платежів за даним проектом;

б) обсяг прибутку, отриманого за даним проектом;

в) ефективність капітальних вкладень, здійснених в хо­ді реалізації проекту;

г) всі вище названі відповіді.

2.2. Недоліками корпорацій вважають:

а) складніший і довший порядок створення та обмежені можливості розширення капіталу корпорації;

б) складніший і довший порядок створення та подвій­ний характер оподаткування;

в) власники капіталу не беруть безпосередньої участі в його діяльності й існує подвійний характер оподаткування;

г) правильні відповіді б) та в).

2.3. Термін відкритої підписки на акції не повинен перевищувати:

а) шести місяців;

б) дванадцяти місяців;

в) трьох місяців;

г) правильної відповіді немає.

Варіант 4

1. Дайте відповідь на запитання:

1.1. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку.

1.2. Емісійна та дивідендна політика.

2. Виберіть єдину правильну відповідь:

2.1. Першою Російською акціонерною компанією вважається:

а) торговельна компанія в Одесі, заснована у 1850 p.;

б) Одеська торговельна компанія в Константинополі, за­снована у 1757 p.;

в) компанія в залізничній індустрії, заснована у 1600 р;

г) правильної відповіді немає.

2.2. За умовами емісії та механізмом обігу цінних паперів фондовий ринок поділяється на:

а) первинний і вторинний;

б) внутрішній і зовнішній;

в) міжнародний і національний;

г) біржовий і позабіржовий.

2.3. Складові частини діяльності корпорації, які охоплює фі­нансовий менеджмент:

а) утворення первісного капіталу корпорації шляхом випуску акцій і облігацій;

б) формування напрямів використання залучених фінансових ресурсів;

в) безпосередня фінансова діяльність корпорації;

г) випуск акцій та облігацій для додаткового залучення капіталу і розширення діяльності корпорації.

 

Варіант 5

1. Дайте відповідь на запитання:

1.1. Фінансовий менеджмент корпорації: його функції та методи.

1.2. Інвестиційна політика корпорації.

2. Виберіть єдину правильну відповідь:

2.1. Характерною рисою корпоративної власності в США є:

а) наявність домінантних інвесторів;

б) належність найбільшої частки акцій кожної корпора­ції іншим корпораціям;

в) відсутність домінантних інвесторів;

г) всі вище названі відповіді.

2.2. Місткість фінансового ринку - це:

а) фактичний річний обсяг продажу певного виду цінних паперів;

б) плановий обсяг продажу певного виду цінних паперів;

в) можливий річний обсяг продажу певного виду цінних паперів при певному співвідношенні попиту і пропозиції на нього;

г) правильні відповіді б) та в).

2.3. Який тип ціноутворення доцільно застосовувати на сегменті ринку, де споживачі здатні платити біль­ше за певні характеристики товару:

а) преміальне ціноутворення;

б) нейтральне ціноутворення;

в) стратегія цінового прориву;

г) всі відповіді правильні.

 

Варіант 6

1. Дайте відповідь на запитання:

1.1. Аналіз фінансової звітності корпорації. Консолідована фінансова звітність.

1.2. Загальна характеристика інвестицій в оборотні активи.

2. Виберіть єдину правильну відповідь:

2.1. Спред - це:

а) прямі витрати емітента, тобто різниця між ціною, яку отримує емітент, і ціною, за якою андерайтери продають акції;

б) витрати на реєстрацію, оплату праці юристів, ауди­торів;

в) витрати керівництва компанії на організацію нової емісії;

г) правильної відповіді немає.

2.2. Рівняння Дюпона показує:

а) залежність рентабельності власного капіталу (ROE) від трьох показників - рентабельності реалізації, оборотності ак­тивів і коефіцієнта власного капіталу;

б) яку суму інвестори готові сплачувати за кожну гро­шову одиницю прибутку компанії;

в) відношення ринкової вартості позичкового і власного капіталу до поточної відтворювальної вартості активів;

г) правильні відповіді б) та в).

2.3. Критерієм, ефективності діяльності корпорацій є:

а) примноження капіталу;

б) своєчасність розрахунків з дебіторами;

в) підвищення ліквідності активів;

г) всі відповіді правильні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ КОНТРОЛІ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.023 с.)