Еластичність попиту за доходом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еластичність попиту за доходом.Еластичність попиту за доходом - вимірюється за допомогою коефіцієнта ЕІ, який показує, на скільки відсотків зміниться обсяг попиту при зміні доходу споживача на 1%

При аналізі показників еластичності попиту за доходом необхідно враховувати деякі характеристики товарів, споживання яких відчутне, або не відчутне до зміни доходів.

Нормальні товари - це товари, попит на які із збільшенням доходу збільшується (масло).

Товари нижчої якості - це товари, попит на які із збільшенням доходу зменшується (маргарин). Значення ЕІможе бути позитивним, негативним чи рівним нулю залежно від ступеня необхідності благ (мал. 18).

Мал. 18 Еластичність попиту по доходу

Значення показника еластичності попиту по доходу важливі для виробничих фірм з погляду планування обсягів випуску товарів, для торгових фірм для регулювання замовлень відповідно до зміни попиту при зміні доходу. Показники еластичності попиту по доходу для деяких товарів і послуг наведені в таблиці 6.

Таблиця 6. Показники еластичності попиту по доходу.

Товар чи послуга Короткостроковий період Довгостроковий період
Свинина 0,27 0,18
Яловичина 0,51 0,45
Меблі 2,6 0,53
Порцеляна, скляний посуд 0,47 0,77
Послуги дантиста 0,38 1,0
Курчата 0,49 1,06
Автомобілі 5,5 1,07
Видовищний спорт 0,46 1,07
Послуги лікаря 0,28 1,15
Одяг 0,95 1Д7
Бензин и нафта 0,55 1,36
Домашнє устаткування 2,72 1,40
Взуття 0,9 1,5
Коштовності, годинники 1,0 1,6
Приватні будинки 0,07 2,45
Подорожі закордон 0,24 3,09
Предмети туалету 0,25 3,74

 

Перехресна еластичність попиту .

Перехресна еластичність попиту використовується для вимірювання чутливості обсягу покупок споживача до зміни цін на замінюючи, чи доповнюючі товари.

Перехресна еластичність - показує, на скільки зміниться обсяг попиту на товар X при зміні ціни товару Y на 1%:

Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має позитивне значення, тобто попит на продукцію X знаходиться в прямій залежності від зміни ціни продукту Y, то продукти X і Y є взаємозамінними. Чим більше позитивний коефіцієнт, тим більше ступінь заміни двох даних товарів.

Мал. 19 Перехресна еластичність

Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення, то продукти X і Y є взаємодоповнюючими товарами. Чим більша величина негативного коефіцієнта, тим більше взаємодоповнюваність двох даних товарів. Нульовий чи майже нульовий коефіцієнт свідчить про те, що два продукту не пов'язані між собою, тобто є незалежними в споживанні товарами. Знання про перехресну еластичність попиту важливе для корпоративного планування. Припустимо, очікується різке підвищення цін на природний газ. Мабуть, це збільшить попит на електроенергію, оскільки обидва продукту вважаються взаємозамінними для опалення і приготування їжі. Електричні компанії можуть планувати задоволення підвищеного попиту на свій продукт, якщо їм відома його перехресна еластичність. Якщо у довгостроковому періоді Еху=0,8, тоді 20%-не збільшення ціни на природний газ збільшить обсяг попиту на електроенергію на 16%

Значення показників Еху для деяких товарів розглянуто в таблиці 7.

Таблиця 7. Показники перехресної еластичності попиту

Наименование Exy^xy
Природний газ по відношенню до ціни на електрику 0,8
Співвідношення між марками машин (імпата і шевроле 1968-75) 11,0
Маргарин по відношенню до ціни на масло 1,53
Свинина по відношенню до ціни на яловичину 0,40
Курчата по відношенню до ціни на свинину 0,29

 

Еластичність пропозиції .

Еластичність пропозиції показує, на скільки відсотків зміниться кількість запропонованого товару при зміні його ціни на 1 %.

Для обчислення еластичності пропозиції потрібно продовжити криву пропозиції до перетину з негативним відрізком осі X, або з негативним відрізком осі Y. Якщо крива пропозиції (S) перетинає негативну частина горизонтальної осі, то Еs> 1, и якщо проходить через початок координат ( S1), то Еs= 1 , якщо перетинає негативну частина вертикальної осі ( S2), то Еs< 1 (Мал. 20).

Мал. 20 еластичність пропозиції

Фактори, які впливають на еластичність пропозиції :

ñмобільність факторів виробництва випуску товару;

ñкількість часу, наявного у розпорядженні виробників, для того щоб відреагувати на дані зміни ціни продукту.

Аналізуючи вплив часу, розрізняють найкоротший ринковий період, короткостроковий і довгостроковий періоди.

1. Найкоротший ринковий період настільки малий, що виробники не встигають відреагувати на зміни попиту і ціни.

2. У межах короткострокового періоду виробничі потужності окремих виробників і всієї галузі залишаються незмінними. Проте підприємства мають досить часу, щоб використовувати свої потужності інтенсивніше.

3. Довгостроковий період досить тривалий, для того щоб фірми встигли вжити всіх заходів для пристосування своїх ресурсів в зміненій ситуації. Оскільки залежність між ціною і пропозицією товару є прямо пропорційна і крива пропозиції представляє собою зростаючу криву. Тому, незалежно від ступеню еластичності чи нееластичності, ціна і загальний дохід завжди змінюються в одному і тому ж напрямі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.004 с.)