Харківський національний університет внутрішніх справ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Харківський національний університет внутрішніх справФакультет підготовки фахівців для підрозділів

Боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми

 

Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін

 

Методичні розробки

Для проведення семінарських (практичних) занять

 

З дисципліни “Цивільне право”

 

 

Галузь знань 6.0304 Право

Напрям підготовки (спеціальність)

6.030402 Правоохоронна діяльність

 

Спеціалізація усі спеціалізації

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Форма навчання денна та заочна форми навчання

 

 

ХАРКІВ 2013


Передмова

 

  СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ _______________2012 Протокол № _______ (дата, місяць, рік )     ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою навчально-наукового Факультету з підготовки слідчих 15 листопада 2012 Протокол № 4 ______________ Музичук О.М. (підпис) (П.І.Б.)
  ПОГОДЖЕНО Науково-методична рада ХНУВС, секція з юридичних дисциплін ________________2012 Протокол № _______   ______________ Музичук О.М. (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу 7 листопада 2012 Протокол № 5   _______________________ Зайцев О.Л (підпис)    

 


 

Рецензенти:

Дідук А.Г., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України, канд. юрид. наук.

Мельник К.Ю., начальник кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юрид. наук, доцент.

 

Цивільне право: Методичні вказівки та завдання для проведення семінарських (практичних) занять.

Укладачі: Кройтор В.А.,Зайцев О.Л., Михайлов С.В., Сапейко Л.В., Батожська О.В., Головко В.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Степаненко Т. В., Бортнік О.Г., Синєгубов О.В., Умецька Г.О., Євко В.О., Кіріченко Т.С., Дьячкова Н.А., Семенова А.П., Кожевникова В.О., Тіхонова М. А., Піхурець О.В., Шишка О.Р., Ясечко С.В., Сліпченко С.О., Мічурін Є.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.– 97 с.

 

© Кройтор В.А., Зайцев О.Л. та інші, 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013


1. Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи

Вивчення курсу “Цивільне та сімейне право” є головним етапом на шляху оволодіння знаннями про загальні положення цивільного та сімейного права. Самостійна робота є однією із форм вивчення вказаного курсу і розпочинається з:

· ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;


· ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;

· звертання до конспекту лекції;

· звертання до методичних вказівок викладача щодо особливостей вивчення даної теми;

· опрацювати рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми;

· використовуючи підручники, навчальні посібники необхідно добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані заняття;

· зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на заняття;

· продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді – це допоможе зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною;

· повторити основні положення та визначення з попередніх тем;

· ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.

 

Ознайомлюючись з питаннями, які будуть обговорюватися на заняттях, слід зазначити, що відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються у письмовій формі..

Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Курсанти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу.

Написання реферату – є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість курсантам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на занятті, він повинен бути переданий викладачу.

Результати участі курсантів в самостійній роботі – оцінюються викладачем, згідно встановлених вимог.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1-2.
Поняття цивільного права України та його система.
Цивільне законодавство України

Питання для самоконтролю та теми рефератів:

1. Поняття цивільного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни.

2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.

4. Функції цивільного права.

5. Принципи цивільного права.

6. Система цивільного права.

7. Загальні засади цивільного законодавства.

8. Акти цивільного законодавства, їх система.

9. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

10. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору. Звичай.

11. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

12. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

Завдання №1

Проаналізуйте наведені ситуації:

1. Ковальов прийшов на роботу і не привітався з колегами. Один з них, Віденко, вголос та в критичній формі висловився стосовно виховання Ковальова і манер його поведінки в колективі, внаслідок чого виникла сварка. Більшість працівників пересварилися між собою, іншим був зіпсований настрій, а у відділі встановилася гнітюча обстановка. Деякі з працівників вважали, що внаслідок сварки була порушена їх гідність і звернулися до роботодавця з вимогою навести належний порядок і створити умови для плідної праці.

2. Головко внаслідок порушення правил обгону пошкодив автомобіль Mercedes (зіпсовано крило, пошкоджене фарбування, стояк дверей, розбите переднє вітрове скло та ксенонова фара), яким керував Криворучко – працівник органів внутрішніх справ. На вимогу відшкодувати завдану шкоду Головко зазначив, що грошей, необхідних на ремонт, в нього немає, іншого майна також, і нічого робити він не буде, а натомість запропонував Криворучко забрати його автомобіль ВАЗ 2101 1979 року випуску. Більше того, Головко заявив, що, якщо Криворучко наполягатиме на своєму, то він звернеться до інспекції з особового складу зі скаргою про незаконні вимоги і погрози.

На вимогу Криворучко факт дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) було запротокольовано, складено схему. Проведене автотоварознавче дослідження встановило розмір завданого збитку – 16 тис. гривень. В інспекції з особового складу потерпілому порадили пред’явити свої претензії до порушника.

Визначити, які виникли відносини? Який правове становище працівника міліції в разі автотранспортної пригоди за його участі? Чи може він захистити свої права і які перспективи цивільного позову про відшкодування завданого збитку в разі звернення до суду?

Завдання №2

Раковський останні три роки за договором підряду передавав виготовлені ним на своєму подвір’ї та в своїй власній печі гончарні вироби приватному підприємцю Пєтухову. Відповідно до усної домовленості за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку, Раковський звернувся до Пєтухова з проханням видати довідку про отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Пєтухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, який працює на єдиному податку, не вів записів, а оскільки в нього немає найманих працівників, то не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і отримати довідку про сплачені ним податки і таким чином вирішити питання про розмір облікової суми для визначення розміру пенсії. Але виявилось, що Раковський як безробітний стояв на обліку у бюро працевлаштування і майже рік отримував допомогу як безробітний. Податки він не сплачував і декларації про отримані доходи не подавав.

Проконсультуйте Раковського з приводу галузевої приналежності його відносин з Пєтуховим, його правового становища та можливого врегулювання ситуації.

Завдання №3

Алієв за власний рахунок видав свій роман і уклав з двома харківськими підприємцями (продавцями книг) договір на реалізацію своєї книги. Невдовзі у м. Києві він виявив факт незаконного продажу своєї книги і звернувся до працівників органів внутрішніх справ з вимогою про фіксацію факту продажу. Працівники відділу боротьби зі злочинами у сфері використання прав інтелектуальної власності склали протокол і почали провадження. Проте, при перевірці в продажу виявилося всього 3 книжки, внаслідок чого справу було припинено за підставою малозначущості діяння.

Якими галузевими нормами регулюються вказані правовідносини? Які підстави виникнення цивільних правовідносин? Які можливості для захисту авторських прав Алієва? Дайте консультацію за даним фактом.

Завдання №4

Виходячи з житлового будинку на тренування Вовченко, професійний футболіст, підковзнувся на східцях і зламав ногу. Внаслідок цього він протягом тривалого часу перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за контрактом втратив свій гонорар.

Який характер носять відносини, що виникли? Що б ви порадили Вовченку, якби з’ясувалося, що:

а) східці спеціально були вимазані слизькою рідиною малолітніми «жартівниками», що проживають у тому ж будинку;

б) східці не були очищені двірником від льоду;

в) східці ненароком були вимазані сметаною, яка витекла із розірваного пакета сусідки, а коли та пішла за ганчіркою, щоб прибрати розлите, сталася пригода.

Завдання №5

Сумською філією «Геобанку» за домовленістю та з дозволу правління банку було передано тимчасово вільні кошти Полтавській філії для збільшення її кредитного фонду. Коли суму у визначений термін не було повернено, Сумська філія банку звернулась із претензією до Полтавської філії про повернення нею переказаної суми грошей. Полтавська філія відмовилась задовольнити вимогу з тієї підставі, що обидві філії є структурними підрозділами одного і того ж комерційного банку як юридичної особи, і переказ коштів з однієї філії у другу є внутрішньою справою правління банку. Управляючий Сумською філією свою вимогу мотивував тим, що за внутрішньобанківськими правилами заробітна плата працівників філії залежить від суми залучених коштів клієнтів і відсотків від наданих кредитів. Таке внутрішнє маневрування коштами призвело до зменшення заробітної плати персоналу Сумської філії.

Після відмови повернення грошей Сумська філія звернулась до Полтавського господарського суду із позовом про повернення грошей. Суд відмовив на тій підставі, що філії банку не є самостійними суб’єктами права.

Визначте вид правових відносин, що виникли в описуваній ситуації.

Завдання №6

Між батьком та повнолітньою донькою – студенткою одного з вищих навчальних закладів – сталася сварка. Внаслідок особистої неприязні до друга доньки батько заборонив їй виходити з дому і запрошувати до себе як своїх подруг, так і друга. Він наказав їй вести домашнє господарство, поратися на кухні та інше. В разі відмови пригрозив нанесенням тілесних ушкоджень та тим, що взагалі вижене з хати на вулицю. Одночасно він розірвав договір на навчання із закладом, де вчилася донька, і відмовився у подальшому сплачувати за її навчання.

Вважаючи це порушенням своїх прав, донька звернулася до вас як юрисконсульта за консультацією. Яку пораду і на якій правовій підставі ви зможете їй надати?

Завдання №7

У червні 2007 р. до суду з позовом про визнання прав спадкоємця звернувся Жадан, племінник померлого у березні Коваля. Своє звернення він обґрунтував тим, що у Коваля нема спадкоємців першої черги, а рідна сестра спадкодавця постійно проживає у США і у своєму листі на його ім’я не заперечувала проти того, щоб Жадан прийняв спадщину. ЦК України, на його думку, надає йому таке право. Крім Жадана, з такою ж заявою звернулась і тітка померлого.

Як з’ясувалося згодом, фактично майном померлого після його смерті опікувалася Діденко, яка проживала разом з ним однією сім’єю ще за рік до смерті. Вона теж пред’явила вимоги на частину майна на тій підставі, що з померлим спільно вела господарство, доглядала за його майном і підтримувала його в належному стані. До того ж вона – одинока жінка, яка не має власного житла.

Якого змісту правовідносини виникли в даному випадку? Яке рішення повинен винести суддя?

Завдання №8

До суду звернувся Кулик з позовом до Сіренка про відшкодування шкоди, завданої відмовою від шлюбу. З матеріалів справи стало відомо, що донька Кулика та син Сіренка подали до органів РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу. За домовленістю сторін було призначено дату вінчання та весілля, розпочато приготування до весільної церемонії.

За тиждень до дати призначеного весілля наречений отримав інформацію про непристойну поведінку нареченої, яка зустрічалась одночасно з іншим чоловіком та за плату надавала послуги інтимного характеру. На його думку, це робило неможливим реєстрацію шлюбу і компрометувало його. Внаслідок цього наречений відмовився від реєстрації шлюбу, про що повідомив батька нареченої та РАЦС.

Батько нареченої надав докази про те, що ним витрачені кошти на підготовку проведення церемонії реєстрації шлюбу, закуплені продукти, внесений завдаток власнику кафе, де мало проходити святкування весілля.

Які правовідносини виникли між сторонами ?

Завдання №9

Після смерті батька мешканець м. Харкова Матвієнко внаслідок складеного на його користь заповіту отримав право на спадщину у м. Бєлгороді. До складу спадщини входив будинок, приватне підприємство, автомобіль. Після отримання спадщини до Матвієнка як до спадкоємця звернулась Татарченко, яка була співмешканкою батька Матвієнка. При виділенні частки майна, яке вона набула, спільно проживаючи разом із померлим, до неї пред’явив позов про сплату певної суми грошей Дубцов, котрий став інвалідом внаслідок виробничого травматизму, коли працював на приватному підприємстві батька.

Після прийняття спадщини Матвієнко вирішив залишити собі автомобіль, приватне підприємство продати громадянину Польщі, а будинок продати своєму знайомому мешканцю м. Харкова, що збирався на постійне місце проживання до м. Бєлгород.

Підготуйте розгорнуту консультацію щодо того, якими нормами права слід керуватися Матвієнку.

Завдання №10

Проаналізуйте наведені ситуації:

1. Після одержання свідоцтва про спадщину на дім у місті Бєлгороді, Кисельов, який постійно проживає в м. Харкові, продав його Ламінарному. Через деякий час будинок згорів. Ламінарний подав позовну заяву до Київського районного суду м. Харкова про визнання првочину недійсним, оскільки він не зареєстрував будинок у виконавчому комітеті ради народних депутатів.

2. У результаті ДТП, що сталася у м. Вітебську, з вини водія АТП, яке знаходилося в м. Москві, жителю м. Чугуєва Миколаєву завдано шкоди (розбитий автомобіль «Таврія», заподіяні тілесні ушкодження, внаслідок чого він став інвалідом І групи). Потерпілий звернувся до суду м. Москви з позовною заявою про відшкодування завданої шкоди.

3. Інспектор ДАІ в серпні 2007 року зупинив автомобіль із курськими реєстраційними номерами, яким керував житель м. Харкова Варавко на підставі довіреності, виданої його батьком. Довіреність була без нотаріального посвідчення.

4. У січні 1998 року тижневик «Товариш» опублікував начебто написаний 20 років тому лист групи українських письменників, серед яких були підписи І.Драча, Д.Павличка, В.Яворівського на ім'я голови КДБ СРСР Андропова Ю.В., в якому засуджувалася антирадянська та націоналістична діяльність Світличного, Стуса, братів Горинів, Мороза, Чорновола та інших. Старокиївський районний суд м. Києва за позовом В. Яворівського прийняв справу про захист честі й відшкодування моральної шкоди до свого розгляду.

Вказати, законодавство якої держави повинно застосовуватися у зазначених випадках?

Завдання №11

Уткін звернувся до суду з позовом про стягнення 5 тис. гривень з Борисової. Під час розгляду справи було з’ясовано, що Уткін і Борисова спільно проживали без реєстрації шлюбу. Після однієї зі сварок Борисова викинула на смітник клітку з морською свинкою. Зі слів Уткіна, під подвійним дном клітки у нього була схованка, в якій знаходились приховані гроші у заявленій до стягнення сумі. Як пояснила Борисова, вона викинула клітку й тварину тому, що у неї алергія на шерсть та запахи, а Уткін на це та її прохання не звертав уваги.

Які виникли правовідносини та якими нормами права слід керуватись при вирішенні справи?

 

Тема 3.
Цивільні правовідносини

Питання для самоконтролю та теми рефератів:

1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

2. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.

3. Структура цивільних правовідносин та її характеристика.

4. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.

Завдання №12

Лейтенант міліції Остапенко, проходячи повз кар’єр, побачив, що в ополонці тонуть двоє дітей. Рятуючи дітей, він затратив багато зусиль і потонув. Вдова лейтенанта подала позов про відшкодування шкоди, завданої смертю чоловіка, до батьків врятованих. Заперечуючи проти позову, мати одного з врятованих вказала, що відповідати повинна адміністрація школи, в якій у цей час повинен був навчатися її син. Однак в результаті того, що вчителька за порушення дисципліни вигнала його разом із товаришем з класу, вони опинились на розташованому поблизу школи кар’єрі, де і сталася ця трагічна пригода.

Суддя відмовив у прийнятті позову на тій підставі, що відсутній правовий зв’язок між дією вчительки і смертю лейтенанта.

Дати юридичну оцінку ситуації. Встановити підставу виникнення цивільних правовідносин.

Завдання №13

Оперуповноважений кримінальної міліції у справах неповнолітніх, виступаючи на чергових зборах батьків 9 класу, сказав, що учениця цього класу Липова веде аморальне життя, спілкується з сумнівними особами, веде співжиття за гроші як зі своїми однолітками, так і з іншими чоловіками, розпиває спиртні напої, була затримана в підвалі, де знаходився притон і неодноразово нецензурно висловлювалась на дискотеці. При цьому оперуповноваженим були наведені конкретні приклади й надані копії рішень про притягнення Липової до адміністративної відповідальності.

Мати Липової заявила, що це наклеп, і почала вимагати, щоб оперуповноважений не тільки вибачився перед нею і донькою, але й відшкодував заподіяну їй та доньці моральну шкоду.

Перевіряючи наведені факти за позовом матері, суддя зробив запит матеріалів із РВВС, заведених на Липову.

Чи виникають у даному випадку цивільні правовідносини? Зробіть їх аналіз.

Завдання № 14

Кличко подав позовну заяву до суду з вимогами до Брагіна та Петренко про відшкодування завданого йому збитку. Як з’ясувалося з матеріалів справи, Кличко, Брагін і Петренко попередньо домовилися про заснування товариства з обмеженою відповідальністю, яке б спеціалізувалось на продажу продуктів бджільництва. Кличко відповідно до домовленості закупив за власні гроші 200 кг меду, квітковий пилок та інші продукти. Проте Брагін і Петренко змінили думку і відмовились від укладання засновницького договору та створення ТОВ. На вимогу Кличка про дотримання попередньої домовленості вони відповіли, що продукти бджільництва реалізуються погано і сам магазин не зможе скласти конкуренції бджолярам, котрі безпосередньо на автотрасах та за допомогою інших видів контактної торгівлі збувають свою продукцію і не сплачують податків. Вони порадили Кличку так само продавати закуплений товар.

Які виникли відносини? Чи може бути задоволений позов за нормами цивільного права? Проаналізуйте ситуацію.

Завдання №15

Петров як любитель музики в стилі «хардрок» постійно до пізнього вечору, а інколи і вночі, включав на повну потужність музичний центр, що призводило до конфліктів із сусідами. На скарги сусідів про порушення їх права на відпочинок Петров не реагував. Звернення до дільничного інспектора міліції та проведені ним бесіди бажаного результату теж не дали.

Проаналізуйте наведену ситуацію та встановіть підстави здійснення права на особисті уподобання.

Завдання №16

Коли Дубко виходила з ліфта на неї накинувся сусідський собака без намордника. Він порвав пальто, укусив за руку і налякав Дубко. В результаті укусу вона вимушена була лікуватися, у тому числі від неврозу, бо після цього випадку її довго охоплював страх при появі собак.

На вимогу Дубко купити їй нове пальто та відшкодувати витрати на лікування власник собаки Сєров відмовив і пояснив, що собака інстинктивно зреагував без його команди на різкий рух Дубко.

Остання звернулася зі скаргою до дільничного інспектора міліції про порушення правил вигулу собак і відшкодування завданого збитку та моральної шкоди. Після того, як Сєров відбувся попередженням, Дубко звернулась із позовною заявою до суду з вимогою про заборону Сєрову утримувати собак та відшкодувати матеріального збитку у розмірі 3000 гривень (2200 гривень – вартість пальто, 500 гривень – вартість лікування, 300 гривень – втрата заробітку за час лікування) та відшкодування моральної шкоди в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян. Для забезпечення своїх майнових вимог Дубко попросила накласти арешт на майно Сєрова, у тому числі на автомобіль і собаку.

Якою галуззю права треба врегулювати ці правовідносини? Яке рішення може винести суд?

Завдання №17

Віленов, викладач одного із ВНЗ, пообіцяв своєму приятелю Хомову посприяти у вступі до закладу його доньки для навчання за бюджетні кошти. Після того, як були подані документи у вказаний Віленовим ВНЗ м. Харкова, він своєї обіцянки не виконав. Хомова вступних іспитів не склала і до ВНЗ не вступила. На вимогу про недотримання обіцянки та відшкодування затрат на репетитора, дорогу, перебування в м. Харкові та передані подарунки Віленов відповів, що внаслідок нагального свого відрядження реальної змоги посприяти у вступі на навчання він не мав. До того ж обіцянка не є підставою для виникнення його обов’язку. Віленов також пояснив, що під час зустрічей з Хомовим він також витрачав гроші: пригощав, коли той приїздив, приймав у себе вдома, придбавав та висилав літературу для підготовки до вступу до ВНЗ. Після того, як Хомов йому пригрозив зверненням до прокуратури, Віленов сплатив йому частину коштів. Оскільки Хомов вимагав більше, то Віленов звернувся із заявою до міліції, а потім до суду про повернення переданих під впливом погрози Хомову грошей.

Які виникли правовідносини? Якими нормами права слід керуватися при вирішенні спору?

Тема 4.
Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків

Питання для самоконтролю та теми рефератів:

1. Поняття та значення виникнення підстав (юридичних фактів), зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад.

2. Класифікація юридичних фактів та їх значення.

3. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

Завдання №18

Гаврилюк, якому виповнилося сімнадцять років, звернувся до органу опіки та піклування зі скаргою на своїх батьків. Підставою подання скарги, на його думку, було неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків, що полягало в ненаданні обіцяного подарунка на день народження. Батьки зауважили, що сім’я знаходиться в скрутному матеріальному становищі і взагалі дарувати подарунки на день народження не є батьківським обов’язком.

Як слід вирішити справу? До якої класифікаційної групи юридичних фактів відноситься день народження?

Завдання №19

Пенсіонерка Коптило подола позовну заяву до суду з вимогами до районної поліклініки про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю. Суду була надана медична картка, яка засвідчувала, що з повноліття Коптило перебувала на обліку і лікувалася тільки в цій поліклініці, але стан її здоров’я постійно погіршувався. Лікарі-експерти вказали, що в деяких випадках необхідно було призначати інше лікування та препарати. Юрисконсульт поліклініки заперечував проти позову, посилаючись на те, що між хворою і поліклінікою не виникли цивільні відносини з підстав, перерахованих в ст. 11 ЦК України.

Встановіть підставу виникнення правовідносин.

Завдання №20

Потерпіла від пограбування Петренко звернулась з позовом до суду про повернення вкрадених речей від злочинців Іваненко та Симоненко. Грабіжники, які перебували під вартою, вказали, що вкрадені речі у них були вилучені працівниками ОВС під час затримання. Де ці речі знаходяться на момент висуненння вимоги, вони не знають, через що шкоду відшкодовувати не будуть.

Проаналізуйте умови завдання, встановіть підставу виникнення цивільних правовідносин.

Завдання №21

Сергієнко звернувся до органу захисту прав споживачів за консультацією. Він вказав, що в супермаркеті зняв з полиці коштовну вазу та коли її розглядав, працівник магазину з верхньої полиці скинув своєму напарнику велику коробку. Через це Сергієнко перелякався і впустив вазу, яка розбилась об підлогу. Магазин запропонував йому відшкодувати вартість вази за оптовою ціною.

Зробіть мотивований висновок у справі.

Завдання №22

Пасажир Миколайчук пред’явив позов до ДП «Укрзалізниця» про відшкодування майнової та моральної шкоди. В суді було встановлено, що Миколайчук придбав квиток на потяг «Київ–Москва» і вчасно виїхав з Києва, але під час проходження митного контролю прикордонники зняли його з потягу, оскільки в його паспорті було виявлено ознаки незаконної заміни фотокартки.

Як слід вирішити справу?

Завдання №23

Дахова звернулася до Шилова з вимогою про відшкодування заподіяного збитку та моральної шкоди. Як виявилось, той позрізав усі гілки з плодових дерев, що нависали над його присадибною ділянкою. В результаті цього зменшився урожай і дерева почали хворіти. Вони також втратили естетичний вигляд, і Дахова переживала з цього приводу.

Шилов пояснив, що Дахова надто близько (за 2 метри) від межі присадибної ділянки висадила плодові та декоративні дерева. При посадці Шилов попереджав, що коли дерева підростуть, то будуть спричиняти «проблеми». Але на його вимогу вчасно дерева не були пересаджені. Коли вони підросли, то стали затіняти присадибну ділянку Шилова, внаслідок чого він не міг її сповна використовувати її для своїх потреб – вирощування овочів.

Після звернення до правління садового товариства Дахова пообіцяла владнати справу, але примирення між сусідами з приводу використання земельних ділянок не сталося.

Які відносини виникли між Даховою та Шиловим? Чи підлягає задоволенню вимога Дахової про відшкодування заподіяного збитку?

 

Тема 5.
Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків.
Захист цивільних прав та інтересів

Питання для самоконтролю та теми рефератів:

1. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

2. Межі здійснення цивільних прав.

3. Умови виконання цивільних обов’язків.

4. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.

5. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Завдання №24

Радіоаматор Занін на даху багатоповерхівки встановив радіоантену, внаслідок чого у сусідів з’явилися перешкоди у прийманні телевізійних та радіосигналів. Вони звернулись до Заніна з вимогою демонтувати радіоантену, на що той відповів, що вона змонтована з дозволу ЖЕК, про що він подавав туди заяву, на якій було накладено позитивну резолюцію.

Тоді ініціативна група вирішила своїми силами демонтувати радіоантену. Під час її демонтажу від ураження струмом загинув Костін. Крім цього, була пошкоджена гідроізоляція даху, внаслідок чого під час дощу було залито квартиру Степанова. Останній звернувся із заявою в ЖЕК про негайний ремонт даху і відшкодування йому завданого збитку. На те йому порадили звернутися до безпосередніх винуватців, тобто осіб, які при демонтажі антени пошкодили дах. Багатоквартирний будинок перебуває у власності його мешканців, а ЖЕК здійснює лише його обслуговування. Коштів на ремонт даху в нього нема.

Учасники ініціативної групи, до яких звернувся Занін з вимогою про відшкодування збитку, завданого демонтажем його радіоантени та поломкою радіопередавача й Степанов, який вимагав відшкодування збитків, завданих пошкодженням його квартири, відповіли, що вони здійснювали своє право на самозахист у встановлених законом межах. Навпаки, на їх думку, в усьому винен Занін, який не встановив таблички про велику напругу і загрозу життю та з порушенням технічних правил встановив потужну радіоантену.

Яким чином і якими способами підлягають захисту порушені права та інтереси учасників наведених правовідносин?

Завдання №25

Проаналізуйте наведені ситуації:

а) при поданні заяви на раціоналізаторську пропозицію майстер цеху Дмитрієв, який остаточно готував всі необхідні для заяви матеріали, виключив зі складу його співавторів технолога цеху Мещерякову, як таку, що відмовилася зробити розрахунки ефективності поданої пропозиції. Остання, переглянувши матеріали клопотання і пересвідчившись, що її розрахунки включені в опис раціоналізаторської пропозиції, звернулась у відділ раціоналізаторства і винахідництва про включення її до складу співавторів;

б) ДАІ Комінтернівського району м. Харкова в січні 2007 року зареєстровано ряд дорожньо-транспортних пригод:

- автомашиною ДП «Поліс» під управлінням Мещерякова, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, збито неповнолітню Давиденко, в результаті чого вона стала інвалідом;

- у результаті зіткнення автомашини ДП «Завод ім. Малишева» і трактора ВАТ «ХЗТД» обом транспортним засобам заподіяна шкода, а також був зупинений рух по вул. Морозова на дві години, внаслідок чого ВАТ «ХЗТД» було завдано збитки;

в) за договором між МП «Сервіс» і тарним заводом, останній зобов’язувався виготовити з лісу замовника 100 тис. ящиків для овочів і фруктів. Оскільки ліс від постачальників прибув невчасно, за другим договором тарний завод продав МП «Сервіс» 60 тис. ящиків. Після прибуття лісу тарний завод використав його для виготовлення бочкотари, а від виконання першого договору відмовився;

г) Климова здала у ломбард килим. В результаті пожежі в ломбарді килим згорів;

д) за договором охорони між РВВС і Дорошенко квартира останнього була взята під охорону. Під час відсутності господаря з квартири було викрадено гроші, відеоапаратуру, одяг;

е) через прорив на газопроводі високого тиску згоріло кілька квартир у розташованих поруч із місцем аварії будинках, повністю зруйновані будинки Жаворенко і Кузнєцова;

є) до дільничного інспектора міліції звернулась Хомко із заявою, що її сусіди Гунтер залили водою квартиру, в результаті чого необхідно провести ремонт кухні і коридору. Інспектор у прийнятті заяви відмовив.

Визначіть порядок і способи захисту цивільних прав у наведених вище ситуаціях.

Завдання №26

Мешканці квартир багатоповерхового будинку подали позовну заяву до суду з позовом до сусіда Грекова про заборону проведення ремонту в його квартирі. На думку позивачів, сусід не має права в житловому будинку використовувати гучне професійне обладнання. Шум від ремонту не дає можливості заснути немовляті, ремонтний пил викликав загострення захворювання легень у інваліда, біля під’їзду висипаний пісок, який заважає припарковувати машини. Всі сусіди побоюються, що реконструкція несучих стін може загрожувати будинку в цілому. І взагалі, розпочинати ремонт в багатоквартирному будинку необхідно після письмової згоди всіх співвласників квартир та дозволу органу місцевого самоврядування.

Як треба вирішити спір? Яким чином Греков повинен захистити своє право на проведення ремонту у власній квартирі.

Завдання №27

Мешканець сільської місцевості Воронов подав позовну заяву до суду з вимогами до Іванова про відшкодування витрат на лікування і компенсацію моральної шкоди. Воронов вказував, що він вже давно хворіє на алергію, через що навіть був змушений переселитися з міста в село. Одного разу, коли він вийшов на город, втратив свідомість і був госпіталізований. Як з’ясувалось, напередодні його сусід обробив свою ділянку з картоплею отрутохімікатами, що і викликало загострення захворювання. Іванов відшкодовувати збитки відмовився, оскільки препарат був сертифікований належним чином, він його придбав у магазині, і, якби він не обробив картоплю, взимку його дітям не було б чого їсти.

Винесіть мотивоване рішення. Чи зміниться рішення, якщо отрутохімікати вносились з порушенням технології?

Завдання №28

Приватний підприємець Карцев звернувся до суду з позовом про захист порушеного права власності і відшкодування завданих збитків. Як з’ясувалося, він торгує на авторинку запчастинами, які демонтувалися з транспортних засобів. 12 травня 2008 року Степанов у присутності двох працівників ОВС впізнав серед запчастин, якими торгує Карцев, марковане лобове скло, яке за словами Степанова було вкрадене з машини, що належить йому на праві власності. Скло, як заявив Степанов, йому потрібне негайно, і він його забирає в порядку самозахисту. Карцева працівники примусили проїхати в районне відділення ОВС, де ознайомили з такими матеріалами: заявою про викрадення скла, документом, що посвідчувало маркування скла. Карцев вважав, що він правомірно придбав скло у невідомого і став його повноправним власником і вилучати у нього скло ніхто не мав права.

Як слід вирішати справу? Яку участь приймають ОВС при захисті цивільних прав?

Завдання №29

Василенко звернувся до Адміністрації Президента України про визнання недійсним акта сільської ради про відмову в наданні йому в оренду ставку. Як було вказано у заяві, після проведення конкурсу ставок був переданий в оренду зятю голови сільради, який мешкає в місті, працює державним службовцем і лише інколи приїздить у село.

В прийнятті заяви було відмовлено, оскільки Василенко не використав судового засобу захисту свого порушеного права.

Як слід вирішити спір? Чи правомірною є відмова в прийнятті заяви?

Тема 6.
Фізична особа

Питання для самоконтролю та теми рефератів:

1. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.

2. Цивільна дієздатність фізичних осіб, її зміст та види.

3. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

4. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.

5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

6. Оголошення фізичної особи померлою.

7. Індивідуалізація фізичної особи.

8. Акти цивільного стану.

9. Фізична особа-підприємець.

Завдання №30

За вчинення крадіжки зі складу готової продукції меблевого магазину во
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 455; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.064 с.)