Розділ ІV. Право інтелектуальної власності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ ІV. Право інтелектуальної власностіТема 22.
Загальні положення про право інтелектуальної власності

Питання для самоконтролю та теми рефератів:

1. Поняття права інтелектуальної власності. Відмінності права інтелектуальної власності від права власності.

2. Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності та їх види.

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

4. Зміст права інтелектуальної власності.

5. Здійснення права інтелектуальної власності.

6. Способи захисту права інтелектуальної власності.

Нормативні акти

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР, від 16 липня 1999 року N 998-XIV, від 11 липня 2001 року N 2627-III (Законом України від 11 липня 2001 року N 2627-III цей Закон викладено у новій редакції)

2. Закон України «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11 липня 2001 року N 2627-III

3. Бернська конвенція «Про охорону літературних і художніх творів» Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року. Дата підписання: 24.07.71 р. Дата приєднання Україною: 31.05.95 р.


4. Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право» від 20 вересня 2001 року N 2733-III

5. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року

6. Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення» від 20 вересня 2001 року N 2730-III

7. Международная конвенция «Об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций». Дата подписания: 26.10.61 г. Дата присоединения УКРАИНЫ: 20.09.2001 г.

8. Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми» від 20 вересня 2001 року N 2732-III

9. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року

10. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Дата підписання: 20.03.1883 р. Переглянута: у Брюсселі 14.12.1900 р., у Вашингтоні 02.06.11 р., у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Лісабоні 31.10.58 р., у Стокгольмі 14.07.67 р., змінена 02.10.79 р.) Дата набуття чинності для УКРАЇНИ: 25.12.91 р.


11. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року N 3687-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 червня 2000 року N 1771-III (Законом України від 01.06.2000 р. N 1771-III цей Закон викладено в новій редакції)

12. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року N 3688-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 21 грудня 2000 року N 2188-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III, від 4 липня 2002 року N 34-IV

13. Постановление от 22 июня 1927 г. «О введении в действие Положения о фирме» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 17 августа 1927 года

14. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року N 3689-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 червня 1999 року N 751-XIV, від 21 грудня 2000 року N 2188-III, від 15 листопада 2001 року N 2783-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III, від 4 липня 2002 року N 34-IV

15. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 16 червня 1999 року N 752-XIV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 21 грудня 2000 року N 2188-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III.

16. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 6 квітня 2000 року N 1642-III, від 7 лютого 2002 року N 3047-III

17. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року N 4038-XII

18. Закон України «Про видавничу справу» від 05.06 97

19. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.92. № 2782-ХІІ

20. Закон України «Про науково-технічну інформацію» 25.06.1993 № 3322-ІІ

21. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17.01.2002 № 2953-ІІІ

22. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» в ред. Закону від 17.01.2002 № 2986-ІІІ.

23. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» 5.11.97 № 621/97-ВР.

24. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» від 23.03.2000 № 1587-Ш

25. Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

26. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855- ХІІ. ВВР, 1994, № 16, ст. 96.

27. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 21 січня 2001 року № 2210-IІІ.

28. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 червня 1994 р. № 80/94-ВР. ВВР, 1994, № 32, ст. 286.

29. Закон України «Про наукову та науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР. ВВР 1995, № 9, ст. 56.

30. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг // Офіційний вісник України, 2001. – № 34. – Ст. 1615.

31. Положення про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки від 28.01.2002 № 47

32. Положення про Комісію Держпатента України по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджено Наказом Держпатента України від 30 серпня 1994 року № 95.

33. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 938,

34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності» від 20.06.2000 №997.

35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок зборів за дії, пов’язанні з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» від 22 травня 2001 р. // Інтелектуальна власність – 2001. - № 7.

36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження у складі Міністерства освіти і науки Державного департаменту інтелектуальної власності» від 4 квітня 2000 р. № 601 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 14. – Ст. 568.

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1994 року № 705 «Про державну систему депонування штаммів мікроорганізмів».

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.1993 № 611 «Про перелік відомостей, які не складають комерційну таємницю».

39. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджено Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116 (в ред. від 20.08.97 наказ Державного патентного відомства №72).

40. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом права інтелектуальної власності. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 року № 04-5/1107.

41. Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз»

Завдання №117

Художник Івашко намалював картину, яку згодом продав Петренку. Приватний підприємець Петренко виготовив 2 тисячі репродукцій з картини Івашка для продажу.

Слід визначити, картина є об’єктом права інтелектуальної власності чи права власності. Кому із сторін належить право на картину і яке саме? Розкрийте зміст права інтелектуальної власності на картину.

Завдання № 118

Сидоров отримав патент на виготовлення одноразових рукавичок. Іванов, який є суб’єктом підприємницької діяльності, виготовляв одноразові рукавички в своєму виробництві у спосіб, виключні майнові права на який належать Сидорову. При цьому з Сидоровим підприємець Іванов договору на використання виключних майнових прав не укладав і відповідно дозволу на виготовлення рукавичок не отримував.

Визначте способи захисту права інтелектуальної власності. Чи може бути застосовано разове грошове стягнення як спосіб захисту права інтелектуальної власності за даних обставин?

Тема 23.
Авторське право та суміжні права

Питання для самоконтролю та теми рефератів:

1. Поняття об’єкта авторського права та його ознаки.

2. Види об’єкта авторського права. Твори, на які не розповсюджується авторське право.

3. Зміст суб’єктивного авторського права.

4. Момент виникнення суб’єктивного авторського права. Презумпція авторства.

5. Строк дії суб’єктивного авторського права.

6. Обмеження суб’єктивного авторського права.

7. Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних прав.

8. Зміст суб’єктивних суміжних прав.

9. Виникнення та припинення суб’єктивних суміжних прав.

10. Захист суб’єктивного авторського права та суміжних прав.

Завдання №119

Професор кафедри кримінального права Кац отримав завдання від Академії внутрішніх справ у порядку виконання трудових обов'язків розробити проект Кримінального кодексу до березня 2004 року. Проект був розроблений і представлений керівництву Академії в червні 2004 року, однак схвалений не був.

У вересні 2004 року Кац опублікував проект Кримінального кодексу під власним іменем. Після виходу проекту Кримінального кодексу друком керівництво Академії висловило професору Кацу претензію про те, що він не міг публікувати проект кодексу під власним іменем без дозволу Академії внутрішніх справ. Кац заперечив претензію і вказав, що авторське право на проект належить йому і ніякого дозволу він отримувати не повинен.

Чи є проект Кримінального кодексу об’єктом авторського права? Кому належить право авторства на проект Кримінального кодексу? Чи мав право Кац опублікувати проект Кримінального кодексу без згоди керівництва Академії внутрішніх справ?

Завдання № 120

При виданні збірки гуморесок С. Руданського внаслідок помилки було змінено першу букву прізвища автора на букву «М», а також з різних прижиттєвих видань автора фактично створено нову збірку, чим, як вказали в позові нащадки відомого гумориста та спілка письменників, було спотворено і саме авторство, і порушений творчий задум автора.

Позивачі вимагали: вилучення з реалізації всіх примірників збірки; вилучення отриманої винагороди (комерційного доходу); компенсації завданої моральної шкоди.

Заперечуючи проти позову, упорядники збірки заявили, що авторське право вже припинило строк своєї дії, а помилка в прізвищі сталась не з їх вини, а з вини видавництва. Крім того, весь виданий тираж був проданий підприємцям, які значну його частину вже реалізували.

Визначте зміст права авторства. Які відносини виникли в наведеній ситуації? Яке рішення повинен постановити суд по даній справі?

Завдання №121

Іваненко пред’явила позов до Червоного про захист її авторських прав на курсову роботу. В процесі розгляду справи в суді встановлено згідно з висновком експертизи тотожність обох курсових робіт, які викладачем при перевірці були повернуті на повторне виконання як такі, що не мають самостійного характеру і є плагіатом. Курсова робота позивачки Іваненко надійшла з Львівської області поштою в деканат факультету 10 жовтня 2007 р., а на перевірку була надана 16 жовтня цього ж року. Курсова робота Червоного, жителя Харкова, подана в деканат факультету 15 жовтня і надійшла на кафедру 17 жовтня. Цього ж дня обидві роботи були передані на перевірку та рецензування. Відповідач стверджував, що роботу він писав із навчального посібника, про що стверджувала і позивачка.

Суддя призначив експертизу, яка дала висновок, що першоджерелом обох робіт є навчальний посібник, хоча в роботах є незначні тотожні відхилення від тексту першоджерела.

Визначте, що в даному випадку є об’єктом авторського права? В яких випадках і цілях дозволяється вільне використання об’єкта авторських прав? Чи є курсова робота об’єктом авторського права? Яке рішення має винести суд?
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 313; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.02 с.)