ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ВІДПОВІДНО ДО ОБРАНОЇ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ВІДПОВІДНО ДО ОБРАНОЇ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 – ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» ТА 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

Задача №1.

Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Ціна на продукцію в галузі становить 8 грн за одиницю. Функція сукупних витрат фірми подана нижче.

 

Q, шт.
ТС, грн.

 

Розрахуйте потрібні дані і визначте таблично і графічно: а) обсяг випуску продукції, за якого фірма максимізує прибуток; б) якими будуть максимальний прибуток, загальний доход і сукупні витрати фірми? в) за ціни, що змінюється, визначте, за якої ціни фірма матиме нульовий прибуток і за якої повинна буде покинути галузь.

 

Задача №2.

Функція попиту на даний товар має вид Qd=20-р. Функція пропозиції має вид Qs=-5+4р. Розрахуйте рівноважну ціну та рівноважний обсяг попиту та пропозиції до і після таких державних заходів:

1). Уряд вводить непрямий податок, що сплачується продавцем у розмірі 1,25 грош. од. з кожного проданого кілограма.

2). Держава вводить непрямий податок, що сплачується продавцем у розмірі 25% від ціни, що сплачує покупець за кожний придбаний кілограм.

3). Держава вводить порядок, відповідно до якого, за кожен проданий кілограм виробники отримують дотацію з державного бюджету у розмірі 1.25 грош.од.


4). Держава вводить порядок, відповідно до якого, за кожний проданий кілограм виробники отримують дотацію з державного бюджету у розмірі 25% від ціні, що сплачується покупцем.

 

Задача №3.

У таблиці наведені дані, що характеризують різні ситуації на ринку молока.

Ціна за 1 кг., грн. QD, тис. т. QS, тис. т.
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4

 

1. За даними таблиці накресліть криві попиту і пропозиції.

2. Якщо ринкова ціна молока дорівнює 1,1 грн., що характерно для даного ринку надлишок чи дефіцит? Який його обсяг?

3. Якщо ринкова ціна молока дорівнює 1,4 грн., що характерно для даного ринку надлишок чи дефіцит? Який його обсяг?

4. Чому дорівнює рівноважна ціна на цьому ринку?

5. Зростання доходів споживачів збільшило споживання молока на 10 тис. т. при кожному рівні цін. Визначить нову рівноважну ціну та обсяг рівноваги.

Задача №4

На ринку певного товару функція попиту описується рівнянням: QD = 10 - 2Р, функція пропозиції: QS = -5 + 3Р, де QD і QS відповідно, обсяг попиту й обсяг пропозиції, тис. т. за рік.

1. Визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу.

2. Якщо ціна товару складе 2 грн., що утвориться на ринку надлишок чи дефіцит? У якому розмірі?

3. Якщо ціна товару складе 4 грн., що утвориться на ринку надлишок чи дефіцит? У якому розмірі?


Задача №5

Знайдіть коефіцієнт еластичності попиту по ціні. Середня ціна на полуницю у травні дорівнювала 4 грн. за 1 кг., а у червні середня ціна сягнула 2 грн. за 1 кг. При цьому продаж збільшено з 10 до 50 тон. У липні очікується, що середня ціна зросте до 3 грн. за 1 кг. Використовуючи коефіцієнт еластичності спрогнозуйте попит на полуницю. Знайдіть обсяг валової виручки у кожному місяці.

 

Задача №6

Визначте загальну грошову виручку, тип еластичності та коефіцієнт еластичності, дані внесіть у таблицю. Обґрунтуйте свою відповідь.

  Куртки Автомобілі Відеомагнітофони
Ціна, грн. 1000 000
Кількість, шт.
Виручка, грн.            
Тип еластичності            
Коефіцієнт еластичності            

 

Задача №7

Продавець троянд вирішив збільшити обсяг продажів шляхом зниження ціни за квітку з 25 грн. до 20 грн. У результаті обсяг продажів зріс з 150 до 250 шт. квітів у день.

Визначите:

1). Як змінився коефіцієнт еластичності попиту.

2). Чи вигідно виявилося зниження ціни за 1 квітку, якщо продавець троянд закуповує їх оптом по 10 грн. за штуку.

 

Задача №8.

Студент читає журнали і слухає музику, записану на касети. Таблиця показує корисність, яку він отримує від споживання різної кількості журналів та касет. Ціна журналу 1.5 грн., а ціна касети 7.5 грн. Нехай, студент звик купувати 2 касети і 10 журналів.

Кількість TU журналів MU журналів МU\Р TU касет MU касет МU\Р
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

де - МU - гранична корисність; Р - ціна.

Визначте:

1. Скільки грошей тратить студент на купівлю цієї кількості касет та журналів.

2. Яку корисність він отримує від споживання такої кількості товарів?

3. Розрахуйте граничну корисність. яку він отримує від споживання газет і журналів.

4. Намалюйте криву граничної корисності касет.

5. Чи можливо встановити максимізує студент корисність чи ні?

6. Яку корисність він отримає, якщо весь свій бюджет витратить на придбання касет?

7. Розрахуйте відношення граничної корисності до ціни кожного з товарів.

8. При якій комбінації двох товарів корисність буде максимальною?

Задача №9.

Дані про загальну корисність різноманітної кількості капелюхів та яблук наведені у таблиці.

Кількість капелюхів TU капелюхів MU капелюхів Кількість яблук TU яблук MU яблук
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Ціна капелюха - 2 грн. Ціна яблука - 1 грн. Прибуток - 12 грн.

1. Підрахуйте граничну корисність зазначених благ.

2. Покажіть графічно отримані данні та закон спадної граничної корисності.

3. Визначте реальний прибуток споживача, виражений у кількості придбаних капелюхів та яблук.

4. Яку кількість яблук і капелюхів у положенні рівноваги споживач купить?

5. Якою буде гранична корисність капелюхів, а якою - яблук?

6. Чому дорівнює загальна корисність?

7. Сформулюйте умову рівноваги споживача.

8. Розрахуйте цінність капелюхів, виражену в яблуках, і цінність яблук, виражену в капелюхах.

 

Задача №10.

Ви робите вибір між двома товарами Х та У , гранична корисність яких приведена в таблиці.

Товар Х Товар У
Одиниці товару Гранична корисність, ютелей Одиниці товару Гранична корисність, ютелей

 

А). Скільки одиниць кожного товару необхідно купити, щоб максимізувати корисність, якщо Ваш щоденний доход дорівнює 9грн., а ціна товару Х склала 2грн., товару У – 1 грн. Визначте обсяг загальної корисності, яку Ви зможете отримати.

Б). Ціна товару Х впала до 1грн. В якій кількості ви будете купувати товари Х та У?

Задача №11.

Фірма, що працює в умовах недосконалої конкуренції, максимізує свій прибуток. Дані про роботу фірми подані нижче.

 

Q, шт.
Р, грн.
ТС, грн.

 

Визначити: а) за якого обсягу випуску і ціни фірма максимізує прибуток? б) чому будуть дорівнювати за цього обсягу випуску сукупний дохід і сукупні витрати фірми? Розв’язок подати у табличній і графічній формах.

 

Задача №12.

Припустимо, що ви вирішили зайнятися індивідуально-трудовою діяльністю - в’язати та продавати светри. Вартість вовни 200 грош.од. у місяць, машина обійшлася вам у 300 грош.од., проте ви розраховуєте використовувати її протягом 5 років. Виручка від реалізації продукції за місяць буде складати 3 тис. грош.од., податок - 20 %. Вам пропонують піти працювати на фабрику з зарплатнею 200 грош.од. за місяць. Працюючи на фабриці та здаючи частину своєї квартири, ви могли б отримувати 50 грош.од. орендної плати. Які ваші зовнішні та внутрішні витрати, а також ймовірний економічний прибуток? Яким буде ваше рішення: розпочати бізнес чи піти працювати на фабрику?

 

Задача №13.

Припустимо, монополіст має наступну ситуацію, яка відображена в таблиці. Розрахуйте валовий доход та граничний доход, визначте обсяг виробництва та ціну, які максимізують прибуток монополісту. Підтвердіть свою відповідь графічно. Якщо б фірма змогла займатися ціновою дискримінацією, який би рівень прибутку вона мала?

 

Ціна, грн. Обсяг попиту шт. Середні загальні витрати Загальні витрати, грн. Загальний доход, грн. Граничний доход, грн. Прибуток, грн. Доход при цін.дискримін. Прибу-ток при цінов.дискрим.
           
75,5            
           
52,5            
           
47,5            
47,14            
48,13            
           
52,5            

 

Задача №14.

Підприємець Петренко власник підприємства по виробництву меблі. Він наймає одного помічника за 2400грн. за рік, виплачує 10000грн. річних арендної плати за пріміщення, сировина йому коштує 10000грн. за рік. В виробниче обладнання Петренко вклав 8000грн. особистих коштів, які при інших умовах капіталовкладень могли принести йому 800грн. річного доходу. Петренко відмовився від робочого місця в фірмі конкурента з оплатою 3000грн. за рік. Свій підприємницький хист Петренко оцінює в 4000 грн. річних. Сумарний річний доход від продажу меблі становить 33000грн. Розрахуйте бухгалтерський та економічний прибуток приватного підприємця Петренко.

 

Задача №15.

Бухгалтер фірми загубив свій звіт про витрати виробництва. Він зміг згадати лише декілька цифр. Потрібно відновити відсутні показники за приведеними даними.

 

Q AFC VC AC MC TC
       
       
       
     
       
     

 

Задача №16.

У таблиці дані відомості про витрати фірми:

 

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Необхідно:

а) заповнити таблицю необхідними розрахунковими величинами;

б) побудувати за даними графіки;

в) зробити аналіз ситуації на фірмі.

 

Задача №17.

Припустимо, що гранична продуктивність праці та капіталу дорівнюють значенням, вказаним в таблиці. Продукція, яка була виготовлена за допомогою цих ресурсів, реалізуються на конкурентному ринку по 1 грн. за одиницю. Придбання ресурсів відбувається на конкурентному ринку: праця по ціні 1грн. за одиницю, а капітал – по 2 грн.

Одиниця капіталу МР капіталу Одиниці праці МР праці

А). яке буде співвідношення праці та капіталу, яке б забезпечувало найменші витрати при виробництві 84 одиниць продукції?

В). яке співвідношення праці та капіталу забезпечує максимальний прибуток фірмі?

 

Задача №18.

Заповніть наступну таблицю попиту на працю для фірми, яка наймає працівників в умовах конкуренції та реалізує свій продукт на конкурентному ринку. Скільки робітників буде наймати фірма, якщо дійсна ставка заробітної плати дорівнює:

А). 28грн.

Б). 20грн.

Одиниці праці Загальний продукт, шт. Граничний продукт, шт. Ціна одиниці продукції, грн. Валовий доход, грн. Граничний продукт в грошовому вимірі
     
     
     
     
     
     

 

Задача №19.

Постійні витрати підприємства становлять 60 тис. грн., обсяги змінних витрат наведено в таблиці. Заповніть таблицю.

Q FC VC TC AFC AVC ATC MC
           
           
           
           
           

 

Задача №20.

Відомості про продукцію монополіста наведено у таблиці

Р, грн. QD, тис.шт/міс. AFC AVC
30,0
15,0
10,0
7,5
6,0
5,0
4,3
3,8
2,2

Розрахуйте сукупну і граничну виручку, визначить ціну та обсяг виробництва, при якому монополіст максимізує прибуток.

 

Задача №21.

Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Ціна на продукцію в галузі становить 8 грн. за одиницю. Функція сукупних витрат фірми наведена у таблиці

Q
TC

Розрахуйте потрібні дані і визначте таблично і графічно:

а) обсяг випуску продукції, за якого фірма максимізує прибуток;

б) якими будуть максимальний прибуток, загальний доход і сукупні витрати фірми?

в) за ціни, що змінюється, визначте, за якої ціни фірма матиме нульовий прибуток і за якої повинна буде покинути галузь.

Задача №22.

Ви – “чистий” монополіст. В разі, коли Ви встановлюєте ціну 50 гр. од., то продаєте 1 од. продукції; понизив ціну до 45 гр. од. – продаєте 2 од. Послідовно знижуючи ціну на 5 гр. од. при кожному розширенні виробництва на одну додаткову одиницю продукції, який Ви отримаєте граничний дохід (МR)? Валовий дохід (ТR)?

Задача №23.

Фірмамонополізує виробництво чайників. Скільки продукції буде випущено фірмою і за якою ціною реалізовано, якщо: MR=1000-20Q, TR=1000Q-10Q2, MC=100+10Q, де Р - ціна одного самовару, Q - обсяг випуску.

 

Задача №24.

Заповніть наступну таблицю та дайте графічне зображення загальному, граничному та середньому обсягу виробництва.

Обсяг змінного ресурсу Обсяг випуску продукції Граничний продукт змінного ресурсу Середній продукт змінного ресурсу
   
   
   
   
    19,5

 

Задача №25.

Фірма повністю монополізувала виробництво чипів. Наступна інформація відображає положення фірми:

Граничний доход = 1000 - 20Q

Загальний доход = 1000Q - 10Q2

Граничні витрати = 100 +10Q, де

Q - обсяг випуску чипів, Р – ціна пачки чипів, грн.

Скільки чипів буде продано та по якій ціні?

 

Задача №26.

За допомогою наведених у таблиці даних про залежність між ціною і попитом розрахуйте коефіцієнти еластичності попиту за ціною.

Ціна Р, грн. Обсяг попиту QD, кг. ED
 
 
 
 
 
 

 

Задача №27.

Скільки одиниць кожного товару придбає покупець, якщо він має у своєму розпорядженні доход у 18 дол., а ціни товарів А и В рівні відповідно 4 і 2 дол.? Визначити величину загальної корисності отриманої комбінації товарів. Припустимо, що за інших рівних умов ціна товару А упала до 2 дол. У яких кількостях споживач придбає товари А и В? Гранична корисність товарів А и В наведені у таблиці.

Од. товару А и В МU A MU B

Задача №28.

Попит і пропозиція на підручники П.Самуельсона «Мікроекономіка» у міській книгарні «Кобзар» описуються рівняннями:

де - обсяг попиту на підручники за рік;

- обсяг пропозиції підручників за рік;

Р – ціна в гривнях за один підручник.

а) визначте рівноважну ціну та кількість реалізованих книгарнею підручників за рівноважною ціною.

б) піклуючись про учнів, управління з цінової політики встановило ціну 5 грн. за підручник. Охарактеризуйте наслідки такого рішення.

 

Задача№29.

Споживач розподіляє частину місячного бюджету, що виділена для купівлі мяса (115 грн.), на свинину, яловичину і баранину. Сукупну корисність, яку він отримує від споживання різних видів мяса, наведено в таблиці:

Q   Свинина Яловичина Баранина
TUС MUС MUC/PC TUЯ MUЯ MUЯ/PЯ TUБ MUБ MUБ/PБ
           
           
           
           
           
           
           

а) обчисліть граничні корисності;

б) обчисліть значення зваженої граничної корисності, якщо РС = 15 грн., РЯ = 10 грн., РБ = 5 грн;

в) який набір мяса максимізуе його корисність? Яка буде при цьому сукупна корисність?

г) якщо частина бюджету, виділена на мясо, зросте на 30 грн., то який набір тоді буде максимізувати корисність? Яка буде при цьому сукупна корисність?

 

Задача №30.

Графічне зображення вибору споживача наведено на рисунку. Рівновага споживача досягається в точці А.

Знайдіть величину місячного доходу (І) споживача, якщо відомо, що ціна товару X становить РX=6 грн.

1. Якою в такому випадку повинна бути ціна товару Y: РY?

3. Запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.

4. Визначте граничну норму заміщення MRSXY товару X товаром Y у точці А.

 

Задача №31.

В таблиці наведені дані про витрати та доходи фірми, яка діє на конкурентному ринку. Використовуючи цю інформацію, розрахуйте інші показники.

Змінний ре-сурс Обсяг про-дукції Ціна змін-ного ресурсу Ціна оди-ниці про-дукц Загаль-ний доход Середн доход Граничний дох Загалвитрати Загалпостійні витрати Загалзмін-ні витрати Середні витрати Середні по-стійні витрати Середні змін-ні витрати Гра-ничні витрати
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Задача №32.

Споживач витрачає 13 гривень у тиждень на помідори та огірки. Гранична корисність помідорів для нього визначається рівнянням: 30-2х, де х – кількість помідорів у кілограмах. Гранична корисність огірків становить: 19 – 3y, де y – кількість огірків, кг. Ціни товарів відповідно 2 гривні та 1 гривня. Яку кількість помідорів та огірків придбає раціональний споживач?

 

Задача №33.

Підприємство розглядає інвестиційний проект із щорічними грошовими потоками 5000, 3000 та 4000 грн. протягом 3-х років. Початкові інвестиції 10000 грн. Чи можна схвалити даний проект, якщо дисконтна ставка 12% річних?

 

Задача № 34

У таблиці наведені дані про альтернативні можливості виробництва продуктів X та У у певній країні:

Можливості Виробництво продукту Х Виробництво продукту У
А
В
С
D
E
F

1. Побудувати криву виробничих можливостей країни, вказавши на горизонтальній осі координат кількість продукту У, на вертикальній – кількість продукту X.

2. Якими є обов’язкові витрати при виробництві одиниці продукту У в точках В, Б та Р? Про існування якого закону свідчать одержані дані?

3. Вкажіть на малюнку ситуації, що відповідають варіантам М(6;2), N(14;3). Що показують точки М та N? Що повинно відбутися в економіці країни, щоб вона досягла рівня виробництва у точці N?

4. Побудувати нову криву виробничих можливостей, якщо при незмінних даних виробництва продукту X виробництво продукту У зросте відповідно у 2 рази. Що, на Вашу думку, відбулося в економіці країни і за рахунок чого?

 

Задача №35

Сума цін товарів, що знаходяться в обігу, – 20 млрд грошових одиниць, вартість товарів, проданих в кредит, – 1 млрд гр. одиниць, строкові платежі становлять – 7 млрд гр. од., взаємопогашувані безготівкові платежі – 2 млрд гр. од. Протягом року грошова одиниця робить у середньому 4 обороти. В обігу знаходиться 80 млрд гр. од. Чи будуть повністю ліквідовані інфляційні процеси, якщо держава випустить нові паперові гроші і обміняє їх на старі за курсом 1:10?

 

Задача №36

Розрахуйте масу доданої вартості, норму прибутку та вартість кінцевої продукції, якщо відомі наступні показники: додана вартість складає 90 грн., вартість змінного капіталу дорівнює 150 грн., постійного капіталу 120 грн. чисельність працівників 8 чоловік.

 

Задача №37

Функція попиту населення на товар “у” Qд = 1000-10Р, функція пропозиції даного товару QS = -500+20Р. Припустимо на даний товар введено податок, що сплачується продавцем у розмірі 15грн. За одиницю. Одночасно держава встановила на даний товар фіксовану роздрібну ціну (включаючи податок) в розмірі 60грн.

 

Задача №38

Припустимо, реальна процентна ставка становить 3%, темп приросту ВНП – 7%, державний борг – 50% від ВНП, а основний бюджет зводиться з дефіцитом, що становить 7% від ВНП. Збільшуватиметься чи зменшуватиметься величина співвідношення боргу і ВНП?

 

Задача №39

Використовуючи рівняння розрахунку темпу зростання, розрахуйте темп зростання обсягу виробництва, якщо робоча сила зростає на 1% щороку, капітал – на 4%, а технічний прогрес забезпечує 1,5% приросту на рік.

Як зміниться ваша відповідь, якщо:

А) приріст робочої сили уповільниться до 0% за рік;

Б) приріст капіталу збільшиться до 5% за рік;

В) праця і капітал мають однакову частку у ВНП.

Розрахуйте також для кожної з цих умов темп зростання обсягу виробництва на зайнятого.

 

Задача №40

У таблиці приведені дані про величину граничного продукту (МР) праці (L) і капіталу (К) і її грошовий вираз. Обидва ресурси є змінними і отримуються на конкурентному ринку. Ціна праці складає 2 долари, ціна капіталу – 3 долари.

 

Об'єм праці МРL МRРL/долл. Об'єм капіталу МРк МRРК/дол.
10,5
7,5
2,5 4,5
1,5
1,5

А) Скільки одиниць праці і капіталу повинна використовувати фірма, щоб провести з мінімальними витратами:

· 64 одиниць продукту

· 99 одиниць продукту.

Б) Скільки одиниць праці і капіталу повинна використовувати фірма, щоб отримати максимальний прибуток?

В) Чому фірма, отримуючи максимальний прибуток, одночасно забезпечує мінімальні витрати?

Г) Чи є ринок, на якому фірма продає свій продукт абсолютно конкурентним? За якою ціною фірма продає продукт?

Д) За умови, що фірма отримує максимальний прибуток, визначите: *общий об'єм продукту (ТР) *общую виручку (ТR) *общие витрати (ТС) *величину прибули.

 

Задача №41

При постійних витратах виробника в 30 грн середні змінні витрати залежать від об'єму випуску. Їх величина приведена в таблиці:

Об'єм виробництва, ед.
Середні змінні витрати, грн.

На основі приведених даних:

1) Розрахуйте середні постійні, середні загальні і граничні витрати і побудуйте їх графіки і проаналізуйте динаміку;

2) Визначите оптимальний об'єм випуску продукції;

3) Прослідкуєте ефект масштабу.

 

Задача №42

Допустимо, фірма повністю монополізувала виробництво килимів.

Наступна інформація відображає положення цієї фірми:

Граничний дохід = 1000 – 20Q

Загальний дохід = 1000Q – 10Q2

Граничні витрати = 100 + 10Q

Де Q – це об'єм випуску килимів

Р – ціна одного килима (у доларах)

Скільки килимів продане і за якою ціною, якщо:

1) фірма функціонує як проста монополія?

2) галузь (фірма) функціонує в умовах досконалої конкуренції?

 

Задача №43

У таблиці представлений об'єм попиту на морозиво при різних рівнях цін:

Ціна (Р) Об'єм попиту (Q) Виручка від продажу (TR) Коефіцієнт цінової еластичності (ED)
2,1    
1,8    
1,5    
1,2    
0,9    
0,6    
0,3    

1.Накреслите криву попиту.

2. Розрахуйте виручку від продажу і коефіцієнт цінової еластичності.

3. Накреслите криву виручки від продажу і визначите, при якій ціні вона виявиться максимальною?

 

Задача №44

Попит і пропозиція деякого товару описується рівняннями:

Q d = 620 - 25p

Qs = 100 + 105p

А) Визначите параметри рівноваги на ринку даного товару.

В) Держава встановила податок з продажу на одиницю даного товару у розмірі 2,5 грошової одиниці. Визначите, скільки втратять при цьому покупці, скільки продавці даного товару.

 

Задача №45

Споживач витрачає 20 гривень в день на яблука і апельсини. Гранична корисність яблук для нього складає 20 - 3х, де Х - кількість яблук, в штуках. Гранична корисність апельсинів рівна 40-5у, де у - кількість апельсинів, в штуках. Ціна яблука складає 1 гривня, ціна апельсина –5 гривень. Яку кількість яблук і апельсинів купить раціональний споживач?

 

Задача №46

Для організації власного бізнесу підприємець витратив 40 тис. грн. на закупівлю устаткування, яке окупиться за 5 років, орендував приміщення за 5 тис: грн. щорічної оплати. Крім того, йому треба щорічно 20 тис. грн. витрачати на закупівлю сировини і 12 тис. грн. - на зарплату робітникам.

Розрахуйте передбачуваний економічний і бухгалтерський прибуток, якщо свій підприємницький талант бізнесмен оцінює в 5 тис. грн., а раніше отримував річний оклад 3 тис. грн. Врахуйте, що податок на прибуток - 20%, нарахування на зарплату - 20% прибутковий нало10%, а банки виплачують по термінових внесках 20 % річних. Валовий дохід від бізнесу рівний 72 тис.грн.

 

Задача №47

Ціна товару складає 50 доларів, граничні витрати його виробництва 45 доларів. Фірма контролює 27% галузевого об'єму продажів. Інші крупні фірми в цій галузі реалізують в цій галузі відповідно 10%,7% і 6 % ринку визначте індекс Ларнера, розрахуйте індекс Герфіндаля, визначте чи відноситься галузь до високих концентрованих галузей економіки США.

 

Задача №48

Підприємство реалізує 1000 виробів за ціною 600 гривень, за величиною витрат 400 гривень на дану продукцію. Коефіцієнт еластичності складає 1,2.

Що вигідніше для підприємства: а) підвищити ціну на 20 %,

б) знизити ціну на 10 %,

в) залишити колишню ціну. При розрахунку враховувати: збільшення об'єму на 1% веде до зниження витрат на 0,75 %, а скорочення об'єму виробництва на 1 % збільшує витрати на одиницю продукції на 1 %.

 

Задача №49

Діють незалежно один від одного 2 ринки товару А. Функция попиту на першому D1 = 25 – P і пропозиції S1 = -11 + 2P; на другому, відповідно: D2 = 60 – 2P і S2 = -20 + 2P. Як зміниться рівноважна ціна і об'єм продажів, якщо ці ринки об'єднаються.

 

Задача №50

Сто фірм в умовах досконалої конкуренції займаються виробництвом ел. лампочок. Залежність загальних витрат фірми від обсягу випуску показана в таблиці:

Vвипуску (од.)
ТС (грн)
Р (грн) 12,5 10,8 8,7 6,9 5,4 4,2 3,3
Qd (од.)
МС              
                     

1.На якому рівні встановиться ціна однієї одиниці лампочок?

2. Чи є виробництво лампочок прибутковою справою?

Який прибуток або збитки, що доводяться на о
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.096 с.)