ІІ. Завдання на визначення відповідності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Завдання на визначення відповідності.У завданнях 11-15 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

11. Вкажіть відповідність між морями і океанами, до яких вони належать:

1.Балтійське.А.Тихий.

2.Чукотське. Б.Північно Льодовитий.

3.Охотське.В.Індійський.

4.Аравійське.Г.Атлантичний.

Д.Південний.

12.Вкажіть відповідність між країнами – сусідами України та річками, якими проходить державний кордон:

1. Угорщина. А.Сіверський Донець.

2.Росія.Б.Тиса.

3.Польща.В.Дніпро.

4.Білорусь. Г.Західний Буг.

Д.Прут.

13.Визначтевідповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, які з ними пов’язані:

1.Причорноморська западина. А.Придніпровська низовина.

2.Дніпровсько-Донецька западина. Б.Середньоросійська височина.

3.Воронезький кристалічний масив. В.Північнокримська низовина.

4.Скіфська плита.Г.Донецький кряж.

Д.Причорноморська низовина.

14. Установіть відповідність між назвами країн та їх мовними сім’ями, групами і домінуючими релігіями:

1.Афганістан. А.Афроазійська сім'я, семітська група, іслам.

2.В’єтнам. Б.Алтайська сім'я, тюркська група, іслам.

3.Саудівська Аравія. В.Індоєвропейська сім'я, іранська група, іслам.

4.Туреччина. Г.Сино-тибетська сім'я, тибетська група, синтоїзм. Д.Австроазіатська сім’я, вєтська група, буддизм.


15.Установітьвідповідність між назвами країн та продукцією, яку вони імпортують :

1. Велика А. Продукція легкої та харчової промисловості.

Британія. Б. Електротехніка, автомобілі, оптика; м’ясні вироби, пиво.

2. Італія. В. Наукоємне машинобудування, машини і продукція хімічної

3. Польща. Г. Продукція машинобудування, легкої промисловості, цитрусові

4. ФРН. овочі, фрукти, вино.

Д.Морські судна, гірсько-шахтне обладнання, мінеральні ресурси, товари легкої та харчової промисловості, сільськогосподарська продукція.

ІІІ. Завдання на визначення правильної послідовності.

У завданнях 16-20 розташуйте в логічній послідовності явища, об’єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей.

16.Розташуйте вулкани послідовно з півночі на південь:

А. Кіліманджаро.

Б. Везувій.

В. Гекла.

Г. Ключевська Сопка.

17. Розташуйте послідовно за людністю міста, починаючи з меншого показника:

А. Кривий Ріг.

Б.Маріуполь.

В.Мелітополь.

Г. Миколаїв.

18. Розташуйте назви країн у порядку збільшення їх ВВП на душу населення.

А. Австралія.

Б. Бразилія.

В. Китай.

Г. Чад.

19. Вкажіть правильну хронологічну послідовність формування політичної карти на прикладі утворення окремих держав (починаючи від найдавнішої):

А. Російська імперія.

Б. Югославія.

В. Вавилон.

Г. Словаччина.

20.Розташуйте назви країн у порядку зменшення розвіданих запасів природного газу:

А. Венесуела.

Б. Катар.

В. Іран.

Г. Росія.

V. Завдання на контурній карті.

Завдання 24 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти( записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

24. Позначте на контурній карті країни Європи та Африки, які мають багатий рекреаційний потенціал (історико-архітектурні і природні ресурси) та високий рівень розвитку міжнародного туризму.


 

Критерії оцінювання.

ДПА складається з 30 варіантів, кожен варіант з 24 завдань, різних типів і рівнів складності.

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді(10 завдань у кожному варіанті; завдання 1-10). У завданні пропонується чотири можливі варіанти відповідей, з яких правильною є лише одна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповіді позначено тільки одну відповідь. Якщо позначено два або більше варіанти відповідей, навіть якщо серед них є правильний, або не позначено відповіді взагалі, завдання вважається виконаним неправильно. Правильну відповідь на кожне таке завдання оцінюється 0,5 бала.

Тестові завдання на визначення відповідності( 5 завдань у кожному варіанті, завдання 11-15). Завдання передбачають вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків. Якщо в бланку відповідний записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється 2 балами. Відповідно за одну правильну визначену відповідність – 0,5 бала, за дві – 1 бал, за три – 1,5 бала.

Тестові завдання на визначення правильної послідовності( 5 завдань у кожному варіанті, завдання 16-20). Виконуючи завдання такого типу, потрібно розташувати географічні об’єкти, події, природні та суспільні процеси і явища у правильній часовій або просторовій послідовності й записати цю послідовність у бланк відповіді. Такі завдання вважають виконаними правильно, якщо в бланку відповіді записані всі правильні комбінації цифр і літер. За правильно визначену послідовність максимальна оцінка – 1 бал. Послідовно розташовані 2 об’єкти чи поняття – 0,5 бала. Послідовність повністю порушена – 0 балів.

Завдання відкритого типу(завдання 21-23) передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

За правильну, повну й аргументовану відповідь максимальна оцінка 6 балів за кожне завдання. Відповідно оціночний бал знижується залежно від правильності і повноти відповіді, наявності помилок, неточностей, недоліків у відповіді, а також кількості коректур, які зробить. Відповіді на завдання відкритого типу виконується на окремих проштампованих навчальним закладом аркушах, які додаються до заготовлених бланків відповідей.

Завдання на контурній карті(завдання 24) передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти. Під час виконання завдання потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і запаси потрібно робити тією самою ручкою, що й інше завдання. За правильно виконану роботу на контурній карті передбачено максимальну оцінку 6 балів. За відсутність легенди карти, неправильно оформлені умовні позначення, неправильно й неточно позначені об’єкти і явища оцінка відповідно знижується.

Максимально можливий бал за правильно виконаний варіант становить 44 бали. Оцінка залежить від кількості правильних відповідей на тестові завдання та якості виконання теоретичних завдань і завдання на контурній карті.

 

Бали 0-4 5-9 10-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-30 31-32 33-35 36-39 40-44
оцінка

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.015 с.)